Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Muslimské Rusko

Od Lenina k Putinovi

 

Motto: Víte, kde leží největší evropská mešita? Který prezident evropské země vzdává hold islámu více než například německá kancléřka Merkelová? Je to Rusko a jeho prezident Vladimír Putin, který veřejně řekl, že ruský stát podporoval a bude podporovat islám a muslimy.

 

Počátky

První muslimové na území současného Ruska byli Dagestánci, kteří konvertovali k islámu po arabských výbojích v 8. století.

Islám pronikl do Povolží a na Ural přes Bulharský volžsko-kamský chanát. Za oficiální datum přijetí islámu se považuje rok 922. V době upevňování Bulharské volžsko-kamské říše se sedmý panovník říše, Almuš ilteber, obrátil na bagdádského chalífu a vyjádřil připravenost přijmout islám a plně se mu podrobit. Do Bulharska přišlo poselstvo složené z učenců, stavitelů mešit a bohoslužebníků. Islám byl prohlášen státním náboženstvím.

 

 

Prvním muslimským státem bylo tedy Volžské Bulharsko, z něhož se v roce 922 rozšířil islám i mezi Tatary. Později se k Mohamedově víře přidaly i národy v Podkavkazsku. Volžští Prabulhaři se jednu dobu také snažili prosadit přijetí islámu za státní náboženství v Kyjevské Rusi; to však bylo odmítnuto a na dnešní Ukrajině se rozvíjelo se pravoslavné křesťanství.

Ve 13. století se stal bulharský stát centrem přípravy muslimských kádrů. Bulhaři se zabývali aktivní misionářskou činností mezi národy Povolží a Uralu. Tatarsko-mongolské dobytí Bulharska (1236) pozicí islámu neotřáslo, protože se stal i oficiálním náboženstvím chanátu Zlaté hordy.

Od 14. století se stal centrem muslimského světa Kazaňský chanát, který aktivně usiloval o islamizaci uralských národů, která se uskutečňovala i ze strany sibiřských a středoasijských chanátů. Velkou roli při tom hrály muslimské tradice šejbanidů a tajbugidů (konec 15. a polovina 16. století).

Po připojení Kazaňského chanátu k Moskevskému státu začalo na území Povolží a Uralu soupeřit s islámem křesťanství. Moskevský stát zabraňoval islamizaci a používal ve vztahu k muslimům represi. Islám byl považován za „cizorodé“ a „cizozemské“ náboženství.

 

 

Tak například nařízením Alžběty Petrovny (1774) se povolovalo tatarským muslimům usídlovat v Orenburgu, ale nepovolovalo se postavit více než jednu mešitu, a to pouze vně města, a přísně se zakazovalo obracet lidi na islám.

Změny začaly v době vlády Kateřiny II., která nařízením z 22. září 1788 zřídila v Ufě Muslimskou duchovní správu s muftím v čele. V 19. století pak existovalo v Orenburské oblasti 115 mešit, v Orské oblasti 110, v Čeljabinské 71, v Trojické 23 a v Hornouralské 81 mešit.

 

 

Vyznání islámu, které do Ruska přišlo, bylo sunnitské. V některých málo oblastech, jako například v Čečensku, se uchytil rovněž súfismus, jistá mystická varianta sunnitského islámu. Právě díky súfistickým rituálům získali Čečenci sílu odolávat útokům ze severu. Šiíty jsou naopak Ázeři – Ázerbájdžánci, jejichž republika však v současné době (od roku 1992) není součástí Ruska a počet příslušníků této národnosti je v samotném Rusku zanedbatelný.

Zatímco v 19. století význam islámu v Ruské říši natolik velký nebyl, na začátku století minulého události nabraly jiný směr. Krátce po říjnové revoluci, která přinesla zemi v krvavé občanské válce ideály komunismu, došlo k posílení náboženských svobod muslimského obyvatelstva.

 

24. listopadu 1917 Lenin prohlásil

 

 

  • Muslimové v Rusku, všichni, jejichž mešity a modlitebny byly zničeny, jejichž přesvědčení a zvyky byly neustále pošlapávány od carů a ruských utlačovatelů – vaše víra a zvyky, vaše národní a kulturní instituce jsou navždy svobodné a nedotknutelné. Vězte, že vaše práva, stejně jako práva všech národů Ruska, jsou pod mocnou ochranou revoluce.

 

Následná Stalinova vláda se však rychle obrátila jak proti pravoslavné církvi, tak i proti islám vyznávající národy v zemi. Násilná ateizace oblastí jakými bylo například právě Povolží či státy dnes už s Ruskem jeden stát netvořící (Uzbekistán, Turkmenistán, Ázerbájdžán) zde příliš úspěšná nebyla a naopak vedla ještě k větší nenávisti minoritních národů vůči establishmentu SSSR.

Během perestrojky a hlavně pak po rozpadu země v roce 1991 proto rychle došlo k opětovnému šíření islámu; vznikaly nové mešity i madrasy a rostl počet věřících. Některé národy s převahou muslimů však prahly po nezávislosti (Tatarstán, Čečensko, Dagestán), tyto snahy však Moskevská vláda potlačila buď přislíbením rozsáhlé autonomie (Tatarstán) nebo silou (Čečensko).

Od roku 1991 je islám celkově na vzestupu, velká část obyvatel Ruska se ale obává jeho radikalizace. V souvislosti s tím proto někteří poukazují na šíření extremistického wahhábismu ze Saúdské Arábie.

Pokud nedojde k radikální proměně ve vývoji populačních křivek, lze předpokládat, že se islám stane do konce 21. století v Rusku většinovým vyznáním.

 

Tatarstán, město Kazaň, jeho Kreml a mešita.

 

Za centrum celého ruského islámu je považována metropole Tatarstánu, Kazaň. Zde se také nachází ruská islámská univerzita i jedna z největších mešit v Evropě. Ve zbytku země pak existují islámské náboženské společnosti a vycházejí islámsky zaměřené noviny či časopisy.

Přesto však islámští duchovní stále kritizují vládu, že přistupuje k náboženským záležitostem země tak, jako to dělalo carské Rusko; tj. že hlavní roli, jakoby státního náboženství, hraje tradiční pravoslaví.

 

Putin je vstřícnější než Merkelová

Média v České republice se problematice islámu a soužití mezi muslimy a nemuslimy v Ruské federaci příliš nevěnují. Maximálně jde o zpravodajství z Kavkazu nebo o velmi výrazných událostech. Přitom ruský přístup k islámskému problému je radikálně odlišný od přístupu západoevropského a bylo by dobré jej prostudovat pro poznání jeho výhod a nevýhod či možnosti inspirace pro naši středoevropskou situaci. Rovněž ruský přístup k islámské problematice by rozhodně spoustu českých odpůrců islámu nenadchl.

 

 

V roce 2003, tedy skoro před dvaceti roky, prohlásil ruský prezident Putin, že v Rusku žije více než 20 milionů muslimů. Kolik jich tam tedy žije dnes, je velmi těžké odhadnout, protože nejsou žádné spolehlivé statistiky, a tedy i odhady se pohybují mezi 20 až 30 miliony muslimů. Někteří komentátoři hovoří o tom, že již dnes tvoří muslimové v Rusku zhruba 25 procent populace a do roku 2034 mají tvořit až 50 procent populace v Rusku. Někteří komentátoři jdou v odhadech ještě dále.

Odhaduje se, že jen v samotné Moskvě žilo v roce 2003 více muslimů, než je celkový počet muslimů ve Velké Británii. Muslimští představitelé tvrdí, že v Moskvě žije mezi 4 až 5 miliony muslimů, ale je třeba říci, že někteří ruští religionisté to zpochybňují a tvrdí, že jde maximálně o půl milionu lidí. Pokud jste viděli fotografie muslimů modlících se v ulicích západoevropských měst, tak mnohem více muslimů se modlí v ulicích Moskvy, Petrohradu a dalších ruských měst, kde jim nestačí prostory mešit.

 

 

Na mezinárodním politickém poli se Rusko snaží stát vlivným partnerem, či rovnou členem muslimských organizací; v tom politiku ruského státu podporuje i Ruská pravoslavná církev, která oficiálně podporuje i ruské muslimy, a někteří představitelé této církve dokonce veřejně řekli, že islám je jim bližší než například katolické křesťanství Evropy.

Sám Putin ve svém projevu zdůraznil, že Rusko je významný obránce islámu: Ti, kteří bojují na druhé straně (čečenští ozbrojenci – pozn. red.), nevědí, že Rusko bylo vždy nejvěrnějším, nejspolehlivějším a nejkonzistentnějším obráncem islámských zájmů. Ničením Ruska ničí jednu z hlavních opor islámského světa.

 

 

Podpora islámu je tak důležitou součástí ruské zahraniční politiky, kritizuje Západ za jeho liberalismus a svobodu slova, která umožňuje urážet náboženské hodnoty a víru, nejen muslimů, ale i křesťanů.

Nedávno se k tomuto opět vrátil ruský ministr zahraničí Lavrov, který ve svém článku o ruské zahraniční strategii napsal:

  • Kromě zasahování do mezinárodního práva se koncept pravidel projevuje také ve snaze zasahovat do samotné lidské podstaty. V řadě západních zemí se studenti ve škole dozvěděli, že Ježíš Kristus byl bisexuál. Pokusy rozumných politiků chránit mladou generaci před agresivní LGBT propagandou se setkávají s agresivními protesty ‚osvícené Evropy‘.
  • Všechna světová náboženství, genetický kód klíčových civilizací planety jsou napadána. Spojené státy jsou v čele zasahování státu do církevních záležitostí a otevřeně se snaží vrazit klín do pravoslavného světa, jehož hodnoty jsou považovány za silnou duchovní překážku liberálního pojetí bezmezné permisivity.

 

 

Zatímco v Evropské unii je (zatím) legální urážet islám, tak v Rusku to je protizákonné, protože tam je zákonem chráněno náboženské cítění věřících a ochrana náboženského cítění je nadřazena svobodě slova.

Tento postoj zaujímá i ruský prezident Putin, který například jasně odsoudil ty, kdo urážejí posvátnou knihu muslimů korán.

  • Islám je veliké náboženství. Je to jedno z tradičních náboženství Ruské federace. My sami podporujeme islám a budeme to tak dělat i nadále.

Při otevření největší mešity v Evropě, která stojí v Moskvě, dále Putin prohlásil, že islám je jedno z tradičních náboženství země a je to uvedeno i v zákonodárství Ruska. Při tomto ceremoniálu také zdůraznil, že islám stejně jako jiná náboženství učí milosrdenství a spravedlnosti a proto se za poslední dvě desetiletí počet mešit a islámských center v Rusku zmnohonásobil.

 

 

Ruský prezident veřejně vyzdvihuje zásluhu ruských muslimů na tom, že v Rusku vedle sebe žijí různá náboženství a etnika v relativním míru a navzájem se obohacují. Za významný krok ruské vlády považuje Putin to, že je Ruská federace stálým pozorovatelem Organizace islámské konference.

Za velmi důležité považuje také to, že ruský stát pomáhá vytvářet lokální islámské školy při mešitách, a zdůraznil, že se v tom bude dále pokračovat. Zajímavé je, že Putin při otevření moskevské a také zároveň největší evropské mešity hovořil i o nutnosti bojovat proti nacionalismu.

Velký problém je otázka islamizace ruské armády a konflikty mezi muslimy a nemuslimy v jejích řadách. Podle ruských zdrojů již v jednom ze 4 vojenských okruhů mají muslimové převahu mezi branci, jedná se o vojenský okruh Volha-Ural, kde se v průměru přes 50 % vojáků základní služby hlásí k islámu.

 

Zajatí sovětští muslimští vojáci sloužili ve velkých počtech jako dobrovolníci ve skupině Ostlegionen v rámci Wehrmachtu za 2. světové války. Dnes muslimové tvoří až třetinu ruské armády fašisty a válečného zločince Putina.

 

V ruské armádě dochází také k potyčkám a konfliktům mezi muslimy a nemuslimy, které mnohdy musí řešit muslimští duchovní. Byť nejsou žádné veřejné statistiky počtu muslimů v ruské armádě, tak v praktickém životě se ukazuje, že muslimové mají v ruské armádě silné zastoupení. Například v rámci mírového kontingentu v Náhorním Karabachu působí několik stovek muslimů, a proto tam je pro jejich duchovní potřeby postavena i nová mešita.

 

Také delfínům se lecos nelíbí…

 

Je nepochybné, že Rusko se pro muslimy stává zemí zaslíbenou a muslimové v Rusku mají více výhod než v Evropské unii a jsou integrováni do státní správy a společnosti lépe než v západní Evropě.

V situaci, kdy se západoevropské země snaží muslimské komunity nátlakem nutit k sekularizaci a asimilaci, volí ruský stát politiku podpory tradičního islámu s tolerancí vůči některým muslimským zvykům a specifikám.

 

A na závěr trochu srandy z Hitler-Putinova hlavního stanu

 

To se pak odráží i na skutečnosti, že v oblastech Ruska s převahou muslimů nejsou takové problémy jako v některých částech západní Evropy s převahou muslimských imigrantů a jejich potomků. Bude určitě zajímavé sledovat celý tento vývoj jak v Rusku, tak i na Západě.

zpracovalo st@tll 2022

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Putinův Beslanský masakr Následující text: Je Putin nový Hitler? »»»

Atllanka | Čtvrtek 19. 05. 2022, 19.10 | Politika, Česko, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 3858x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?