Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Manželství s muslimem? Dobrovolný kriminál!

Otroctví po islámsku!

 

Motto: Říkáš – Miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat pod střechu, abys nezmokl. Říkáš – Miluji slunce, když však je slunečný den, jdeš se schovat do stínu. Mám velký strach, že mi jednoho dne řekneš – Miluji tě Johne… John Lennon

O švarném Tunisanovi aneb Jak je to s umírněným islámem

Udál se nedávno v jedné krásné a bohaté evropské zemi takovýto příběh. Seznámila se mladá, pohledná dívka na dovolené s fešným Tunisanem. Bylť to mládenec hodně veselý a příjemný, mravů světských, nic nábožného mu na nose neviselo, pivo pil, do mešity nechodil, vzor umírněného, sekularizovaného muslima, o jakých se rádo píše, že oni a ne nějací blázniví extremisté tvoří jádro muslimské populace.

Užili si spolu líbánek, ujistili se vzájemnou láskou a odešli ruku v ruce do dívčiny vlasti za účelem uzavření svazku manželského. Od té chvíle se příjemný, umírněný a tolerantní Tunisan začal měnit.

 

 

Rozpomněl se na přikázání své víry a jal se je přísně dodržovat, černý vous si narůst dal, do mešity pilně docházel, pětkrát denně o modlitební kobereček čelem tloukl, a jelikož se během toho času stačili šťastnému páru narodit dva chlapci, na obřízce trval, neboť není přípustno, aby syn muslimského otce nekráčel v šlépějích Prorokových.

To už bylo mezitím poněkud zmoudřelé mamince jaksi příliš, vzala oba kluky a od milého chotě odešla. Ten se však nedal a využiv příležitosti i vlídných zákonů oné krásné a bohaté země, unesl oba synky do Tuniska. Tu nastalo mnoho popotahování, žádostí spisování a žalob podávání, vše jako by evropský hrách na tuniskou zeď házel.

Až nevědouc si už jiné rady vyhledala zoufalá matka jistou pokoutní, leč vysoce odbornou organizaci, kterážto za poplatek 15.000 eur unesla oba chlapce na oplátku zase z Tunisu a předala mamince. I dopadlo všechno ještě dost dobře. Jest znám vysoký počet jiných, za orientální fešáky se provdavších dívek, které se takového happy-endu nedočkaly.

 

 

Lze z té patálie vyvodit dvojí poučení. Jedno pro naivní dívenky, potkavší někde milého, vtipného, tolerantního muslimského mládence. Slyšely sice o případech, kdy takový svazek skončil v zoufalství a ronění slz krvavých, ale myslí si – můj Alí je přece jiný, od něj se takových konců nedočkám. A dočkají se.

Pročež, milé dívky a dámy:

  • Když už bezpodmínečně musíte jít pod čepec s někým hodně exotickým, vdávejte se za Japonce, za Číňany a třeba i za Indiány nebo za Eskymáky, muslimské fešáky však ze svého výběru vypusťte, chcete-li se uchránit hořkého zklamání.

Neboť muslim, byť i pivo pijící a povinné modlitby zanedbávající, je především muslim.

  • Nikdy neustoupí od role muže jako pána a majitele své ženy, nikdy nepřivolí, aby se jeho děti nestaly muslimy, ať se narodily kdekoliv a z kterékoliv matky. Takové opomenutí by se rovnalo odpadnutí od víry; a odpadlictví trestá zákon islámu smrtí, račte si nalistovat příslušnou stránku koránu.

Druhé ponaučení se týká hojně vzývané postavy umírněného muslima, jemuž není nic tak vzdáleno jako nějaké radikální běsnění. A ono mu třeba vzdáleno opravdu je.

Existuje však určitá hranice, již ani nejumírněnější muslim překročit nesmí a nemůže.

Koránem jasně, nedvojsmyslně formulovaný předpoklad nadřazenosti islámu nad všemi ostatními vírami, zákony a životními způsoby, co jich Alláh rozsel ve své nezbadatelnosti po světě.

Muslim se k nevěřícímu může chovat přátelsky, zdvořile, laskavě, nápomocně, jak sám z vlastní zkušenosti vím. Nikdy ho ale nenapadne, aby připustil nebo dokonce převzal jeho stanovisko; byla by to zrada na nejsvětějších principech islámu.

Pročež se netěšme, že ve sporu s násilnickým islamismem máme umírněnou většinu muslimů na své straně. Běžný muslim je dost rozumný, než aby reagoval hystericky na každou známku jinakosti, ale už jen ve vzájemné debatě, natož pak ve sporu, ví kde je jeho místo. V dost už se zahušťující atmosféře současné Evropy bychom to měli vědět i my.

 

 

Ale zpátky k švarnému Tunisanovi.

Rád bych věděl, aniž bych byl přespříliš zlomyslný, co si teď myslí o svém rozhodnutí vrátit se do země předků. Jestli si nedrbe kučeravou hlavu, měl jsem, já trouba, trochu povolit ve své pravověrnosti i ve své mužné nadřazenosti. Mohl jsem v oné krásné, bohaté zemi s nevěřící manželkou v míru žít, blahobytu užívat, i kdyby měli synkové nakrásně zůstat neobřezaní.

Neboť to, co se právě v jeho vlasti děje, není povzbuzující. Bouří se tuniský lid proti zkorumpovanému vedení, ministerské budovy demoluje… a jaké jiné vedení si myslí, že kdy bude či může mít?

Jednoho chamtivého prezidenta s diktátorskými sklony vyhnal, druhý se té cti zřekl sám… třetí… jaká je naděje, že to tentokrát bude opravdový, zájmům svého lidu oddaný demokrat? Kde vůbec se vyskytuje v arabském světě něco jako opravdový demokrat?

Není demokracie plod západní civilizace, který se ve vyprahlé půdě severní Afriky prostě neujme, dělej co dělej?

A proti vysoké nezaměstnanosti se převelice bouří tuniský lid… v co jiného doufá? Turisty, nejspolehlivější zdroj příjmů, si svými randály zdařile vypudil; dlouho asi potrvá, než znovu ožijí pláže ostrova Džerby. Průmysl dohromady žádný, vývoz kromě datlí a olivového oleje ne o moc jiný.

Bývala, bývala severní Afrika včetně dnešního Tuniska kvetoucí římskou provincií, z níž vzešel svatý Augustin i jiní přední duchové raného křesťanství, než ji umrtvil příval islámu. Ale ještě bývalo Tunisko kvetoucím francouzským protektorátem, pod nímž se lidem navzdory nedobrému zvuku toho slova nevedlo nikterak zle.

 

 

Dnes… slíbil právě úřadující předseda parlamentu brzké volby… koho si asi tak zvolí tuniský lid? Kdo jej z bídy za uši vytáhne? Mohutná, třebaže zatím nelegální islamistická strana? Hm. Nebo komunisté? Celý houf jiných, marxistických a jim podobných partají? Neveselo pohledět. Ale co jiného by mohlo spasit tuniský lid? Inu co. Spasit by jej z největší části mohlo, kdyby se vzdal – ne své muslimské víry.. to by asi byl přílišný požadavek.

Ale mohl by se vzdát své jedné velice muslimské vlastnosti.

Hledat zlého a záludného zlosyna, který za celý malér může. Teď zrovna za něj posloužil svržený prezident, odebravší se do saúdsko-arabského exilu s 1,5 tunou (!) státního zlata v zavazadle. Příště jím mohou být nějací nevěřící; své židy si tuniský lid sice už před půl stoletím vyhnal, ale za mořem v Evropě je nevěřících pořád ještě dost, než i tam postoupí vítězný islám.

A kdyby ne – sionista s americkým křižákem jsou pořád po ruce. Jen ne vlastní ochablost, jen ne vlastní zaostalost, jen ne blažené oddání se do náruče Alláhovy. Proč také. Bůh zjevil muslimskému lidu celou a dokonalou pravdu už ve století sedmém, a od té doby se na ní nemůže, nesmí nic ani měnit, ani zlepšovat.

 

 

Naprostou dokonalost nelze zlepšit; toť přece logické. A dokonalost ve všem všudy musí vést k naprosto skvělým výsledkům také ve všem všudy, myslet si opak by znamenalo popřít samotného Boha. Ocitne-li se tudíž muslimský lid v úzkých jako právě teď v Tunisku, nelze jinak, než že za vším vězí pletichy nějakého úlisného nepřítele. I bude takový hledán a nalezen, šavle džihádu vytasena… ach ouvej.

My, západní idealisté, máme zato, že každá patálie je vyřešitelná, jen ji vzít za správný konec. Možná že ano, ale v našem vlastním prostředí. V prostředích jiných… vymněme mlhu z oka svého.

Uznejme, že jsou patálie neřešitelné, i kdybychom do takového Tunisu peníze po koších házeli, jak se zrovna teď hotoví naše drahá Evropská unie. Dokud budou žít fešáci jako onen zmíněný, na nadřazenosti své víry a způsobu si zakládající švarný Tunisan, dotud není pomoci a není řešení.

 

 

Co s tím… asi nic.

Nechat muslimstvo jeho obyčejům, které nepředěláme, i koncům, k nimž to s nimi přivede. A starat se raději o budoucnost vlastní civilizace, která nemusí být právě veselá, jak se tak rozhlížím po té naší Evropě. Neprobudíme se už z iluzí? Byl by nejvyšší čas.

zpracovalo st@tll 2011

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

««« Předchozí text: Manipulace, provokace, dezinformace (5.část) Následující text: Dříve než se zamiluješ do muslima.. »»»

Atllanka | Neděle 21. 04. 2013, 15.42 | Středověk, Islám, Česko | trvalý odkaz | vytisknout | 13028x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Islam je zlo !!!
ja Úterý 5. 04. 2011, 05.02

Islam je zlo. lide nedovolte to v CR !!!

reaguj[2] Omyl
Petr Adamíra mejl web Čtvrtek 29. 11. 2012, 18.50

Jen bych poupravil jistý omyl v této pasáži :

„Rád bych věděl, aniž bych byl přespříliš zlomyslný, co si teď myslí o svém rozhodnutí vrátit se do země předků. Jestli si nedrbe kučeravou hlavu, měl jsem, já trouba, trochu povolit ve své pravověrnosti i ve své mužné nadřazenosti. Mohl jsem v oné krásné, bohaté zemi s nevěřící manželkou v míru žít, blahobytu užívat, i kdyby měli synkové nakrásně zůstat neobřezaní. “

Muslim takto nikdy nepřemýšlí, nejspíš jen nadává bývalé ženě do kurev a přísahá pomstu ve jménu aláha. Kdyby mohl, tu ženu by zabil za to, že ho tak ponížila tím, že si dovolila ho neposlouchat.

A jinak změnit lze cokoliv, ale nestojí to za to, muslimové na to musí přijít sami.

reaguj[3] Hloupí lidé všude kolem nás
Andrea Pondělí 15. 07. 2013, 19.40

Milý Petře, být tebou tak zavřu pusu, protože co z ní vychází je pouze hnůj!! Opravdu nesnáším hloupé lidí, seber se a posbírej si ty kraviny, co jsou do tebe nasoleny skrz média a začni používat svůj malý mozek, pokud nějaký máš! To co si napsal absolutně nevypovídá o muslimech, ale z psychologického hlediska, pouze a jen o TOBE samém:)) Díky, že si nám všem popsal sám sebe:)) K uživateli „ja“ čti od: Viz nahoře – za: Milý Petře

reaguj[4] Milá Andreo
Královna Úterý 16. 07. 2013, 07.44

Koukám, že jsi na nás nezanevřela a stále se vracíš jako bumerang.. Jestli to nebude tím, že nafouklá blbostí lítáš jak bublinka z bublifuku okolo planety dokola? Tak ještě jednou a specielně pro tebe: Islám je největší hrůza a hnus této planety, je to nacismus spojený s komunismem a otrokářstvím. Totalita par excelence…

Video pro tebe: http://youtu.be/sFqGTlU8×HA

reaguj[5] Andreo ty nevzdelana
Vlad Středa 17. 07. 2013, 07.55

Kdo jsi,ze takto hovoris. Na zenu mas vytribeny vkus, to se musi uznat. Zrejme jsi to pochytila od sve nevzdelane matky, ktera te vychovala takovym zpusobem. Clanky na tomto webu jsou vzdy podlozeny fakty, vypovedmi skutecnych lidi, clanky z novin a dozitelnymy fakty.

To co ty tu predvadis je jen vztekle prskani neslusneho a nevychovaneho fracka, ktery nejenom, je nevzdelany, ale jeste sprosty s nazorem, chybi mu jakekoliv informaci na jakekoliv tema. Nejdrive si zajdi do knihovny, nacerpej informace a potom mluv. Na prvni pohled je zcela jasne kdo jsi.

Jed do Iranu, tam se zabal do kokonu a bud stastna. Nikdo ti prece tvoje pravo na stesti neupira. Jo a az si ten tvuj muzicek privede domu dalsi zenu tak ji prenech se stestim v ocich prvenstvi a odstup dal.

reaguj[6]
simona Úterý 17. 09. 2013, 10.57

doufam, ze se autorum vetsiny techto prispevku podari postoupit ve svem duchovnim vyvoji alespon o stupinek vyse . a autor Vlad, zajatec dolozitelnych faktu, by se mel zamyslet nad vetou: to, co vidis, nemusi byt nutne to, co se opravdu deje. . . 8-O


Atllanka reaguje:

Copak Simonko, vzala jste si muslima? Tak napište, až vás prvně skope do kuličky, rádi to uveřejníme.

reaguj[7] To Simona
Vlad Čtvrtek 19. 09. 2013, 13.15

Ty jses ale blbka vid.

reaguj[8] :D:D
Andrea Úterý 11. 03. 2014, 10.24

[5] Vlad: Tak za prvé, no chvíli sem se smála.. A opět si vedle:))„Zrejme jsi to pochytila od sve nevzdelane matky“ moji rodiče mají vysokoškolské vzdělání stejně jako já:D Jsou velmi úspěšní na trhu s obchodem, tak tohle snad nemusím rozvíjet.. A studuji Islám Pátým rokem. Víš, ta fáze kdy mě takového hloupé názory lidí štvaly, je už pryč a sama vím nejlépe, jak všechno je. To že je každá třetí žena je v ČR fyzicky napadena od českého partnera mluví za hodně.. bohužel.. vy jste navíc velmi zahořklí a agresivní.. Největší „objev“ je, že vím, že s vámi nikdy nehnuve Vašich mylných názorech… jen taková poznámečka: tou svou nenávistí škodíte pouze sobě, mě rozhodně ne:) Ono z toho jak píšeš, jde vidět, že toho moc nevíš – věci jako polygynie, ví každý na ulici, ale přesnou formu a vysvětlení, ne:)) Tady ženy žijí v „manželství“ ale s několika milenkami za zády.. A vy tady už jen ukazujete, jaký český národ je.. já se v zahraničí stydím říct, že jsem z ČR.. Každý člověk, který má aspoň špetku rozumu ví, že dobrota člověka nespočívá v náboženství či barvě pleti, ale v tom jaký je uvnitř – každý reprezentuje sám sebe – a ty jsi se moc krásně prezentoval. Salam

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?