Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Vraždy ze cti - Itálie a šaría

Šariu máme v Evropě – kousek od svých domovů

 

Motto: Víra, která není ničím víc než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů… Henri Fréderic Amiel

 

Dohodnuté muslimské sňatky, aneb kdo dá víc?

Společenské postavení žen v islámu je velmi rozdílné od našeho. Je naprosto nemyslitelné, aby žena sama navštěvovala restaurace, kavárny, či dokonce bary. V rodině má hlavní slovo muž, nejprve otec, strýcové, bratři, později manžel a nakonec i vlastní synové.

Ženám není dovoleno mluvit s jakýmkoli mužem mimo rodiny. Pokud se jezdí na dovolenou pak jedinně celá rodina společně a ani tam si nemůže muslimská žena odložit oděv třeba při koupání v moři.

 

 

Pokud dívka odchází z rodiny od otce či bratrů jinak než nohama napřed, pak vždy jen za účelem sňatku. Sňatku předem dohodnutého. Sňatku, kdy je ženich povinen nabídnout za manželku tzv. věno… Věno, které jí má zůstat (pokud jej samozřejmě neutratí do případného rozvodu za manželovy rozmary) kdyby ji bezdůvodně zapudil… Otec vybírá takového ženicha, který nabídne nejvíc.

Toto vše se děje doslova za zády vyvolené, a dívka je nakonec po dohodě mužů v rodině postavena před hotovou věc. Že se tak téměř vždy děje proti jejím zájmům, přáním a vůli, je na snadě.

Ale na její názor se v islámském světě absolutního patriarchátu naprosto samozřejmě nikdo neptá. Nikdo se neptá ani její matky, která si nedovolí rovněž odporovat tomu, co její muž a pán dohodl. V mnoha případech tak vidí nešťastnice svého o desítky let staršího manžela až v den svatby, kdy už nemá pražádnou šanci úniku.

A jak to vypadá, když se ženy v rodině vzepřou a spojí?

 

Svatba po „italsku“

Třiapadesátiletý stavební dělník Ahmad Khan Butt, původem z Pákistánu, utloukl ve svém domě v malé vesničce poblíž italské Modeny svou manželku cihlou do hlavy za to, že byla proti svatbě jejich dcery Nohseeny s předem dohodnutým ženichem.

 

 

Nohseenu, která dohozeného ženicha odmítla, ve stejnou dobu na zahradě u domu surově napadl holí její 19-letý bratr Umair, který jí mimo jiné prorazil lebku a zlomil ruku. Zubožená dívka nyní bojuje v nemocnici o život…

 

Zástupkyně italského prokurátora v Modeně, paní Lucia Musti, který má na starosti vyšetřování řekla:

Matka evidentně nechtěla, aby její dcera měla stejně nešťastný vztah jako ona sama, protože také byla kdysi přinucena ke sňatku se svým současným vrahem…

Navíc, matka s dcerou stály ve sporu spolu proti mužské části rodiny a to se jim stalo osudným. Kromě běžného domácího násilí v muslimských rodinách nastupuje na víc i otázka tzv. tradic dle šaríi, které často motivovují k trestné činnosti – dodala paní Musti.

Není také bez zajímavosti, že brutální vrah byl v místě svého bydliště majitelem místní mešity, tedy „člověk osvícený“!

Jana Horká  zdroj

 

 

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

 

Související texty:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 


Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Wilders varuje před islamizací Německo Následující text: Brutální Korán a Hlava 22 »»»

Atllanka | Středa 6. 10. 2010, 15.32 | EU, Islám, Šarija | trvalý odkaz | vytisknout | 2409x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Islam je mir a radost pochoda
Aisha Středa 6. 10. 2010, 17.42

Povinosti muslimky jednoduche a kdyz je poslusna pak nikdo ji nebije!

Od imama:

Zacházení se vzpurnou ženou Pokud si manžel všimne u své ženy známek vzpurnosti (nushuz) (O: pokud slovy, jako když mu odpovídá chladně tam, kde dříve odpovídala zdvořile, nebo jí požádá, aby přišla do postele, a ona v rozporu se svým zvykem odmítne; nebo činy, jako když zjistí, že je k němu nepříjemná, když dříve byla milá a radostná), varuje jí slovy (O: aniž by se jí vyhýbal nebo jí udeřil, protože je možné, že pro to existuje omluva. Varováním může být jí říct, „Boj se Alláha kvůli právům, kterými jsi mi povinná“, nebo jí může vysvětlit, že její vzpurnost ruší jeho povinnost se o ní starat a dávat jí svůj čas mezi ostatními ženami, nebo jí může informovat, „Poslouchat mě (def: (3) níže) je tvojí náboženskou povinností“). Pokud je vzpurná, přestane s ní beze slova spát (O: a mít sex) a může jí udeřit, ne ale způsobem, který by jí zranil, což znamená, že jí nemůže (A: způsobit pohmožděniny), zlomit kosti, zranit jí, nebo způsobit krvácení. (O: je nezákonné udeřit jí do obličeje). Může jí udeřit, pokud je vzpurná pouze jednou, nebo více než jednou, ačkoliv méně zastávaný názor říká, že jí nemůže udeřit, pokud nedošlo k opakování vzpurnosti.

K vyjasnění tohoto odstavce zmíníme následující rozhodnutí:

  1. Muž i žena mají povinnost chovat se k sobě laskavě;
  2. Není zákonné, aby žena opustila bez povolení manžela dům, ačkoliv tak může učinit v případě nutnosti. Stejně tak nemůže žena povolit někomu vstoupit do domu svého muže, pokud s tím on nesouhlasil, ani svému příbuznému. Stejně tak nemůže být sama s mužem, který není členem rodiny, a to za žádných okolností;
  3. Je povinností ženy poslouchat svého manžela a stejně tak mu umožnit úplný sexuální požitek ze své osoby.

Neni pravda ze bije cihlou!!!!!

reaguj[2] Aišo
Zeo Středa 6. 10. 2010, 18.36

Ty jsi Atllanka? Podle mých důkazů to tak vyplývá!


Atllanka reaguje:

Tak podívej se, ty Frýdeckomístecký homosexuále Dalimile Matoušku, mohl bys přestat vidět mou identitu po celém netu? Já chápu, že puberta bolí, ale vidět mě i v muslimech, to má fakt sílu :)))

reaguj[3] Jen malý výčet vymožeností.
Karel Jemelka mejl Středa 6. 10. 2010, 22.33

Stručný výčet trestných činů, ke kterým Korán navádí své věřící.

Súra 8:12 (str. 485) „Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vybijte je po šíjích a bijte je po všech prstech.“

Súra 8:17 (str. 485) „Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, …“

Súra 9:5 (str.585) „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!“

Súra 4: 93 (str.532) „Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.“.

Súra 4: 91 (str.532) „Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!“

Súra 2:187 (str.465) „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití.“

Súra 8:66 (str.490) " Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví."

Súra 5:51 (str.607) „Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich …“

Súra 2:189 (str. 465) „A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.“Súra 8:57 (str. 489) „Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří.“

Súra 9:74 (str. 593) „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný.“

Súra 9:29 (str.588) „Bojujte proti těm kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.“


- Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

- Hanobení národa, rasy a přesvědčení

- Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

- Výtržnictví

- Vražda

- Ublížení na zdraví

- Vydírání

- Omezování svobody vyznání

- Porušování svobody sdružování a shromažďování

- Genocida

- Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů.

Navíc pro Aishu: Milá Aisho, cítíš se být člověkem? Pokud ano, v jakém smyslu? Laicky se domnívám, že Islám Tě degradoval na pouhou dělohu. Děloha je to, co si Islám na Tobě cení. Chybou asi je, že ona děloha je obdařena zcela naprogramovaným mozkem. Jsi děloha s mozkem zcela podřízená fantasmagoriím. Je to snad jinak?

reaguj[4] Aiša
vitak69 mejl Čtvrtek 7. 10. 2010, 09.33

Problém je Aišo, že i jako žena by jsi měla rodit jen kluky, děvčata nejsou v muslimských zemích příliš žádoucí. Jen by mě zajímalo, kdo bude rodit v muslimských zemích až tam budou pobíhat samí kluci. Je to nějak proti přírodě (ateista) i proti Bohu (věřící).

reaguj[5] Nevíš?
Královna Čtvrtek 7. 10. 2010, 10.28

[4] vitak69:No přece české, slovenské a jiné evropské blbky, konvertitky :))))

reaguj[6] Moc hezké...
Královna Čtvrtek 7. 10. 2010, 10.34

[3] Karel Jemelka: Jen pořád jaksi nechápu, co kdo nechápe, hlavně ti naši politici. Někdy si myslím, že politiky schvaluje nějaká vyšší moc, jak není dostatečně ohebnej, zkorumpovatelnej, hloupě nadutej či podrazáckej – no pasaran!

reaguj[7] Milá Aisho.
Karel Jemelka mejl Pátek 8. 10. 2010, 00.02

Začetl jsem se do Tvého příspěvku pozorněji a jímá mě z toho co píšeš hrůza, děs a běs. Vždyť Ty holka žiješ ve faktickém otroctví.

Píšeš, kopíruji: „3.Je povinností ženy poslouchat svého manžela a stejně tak mu umožnit úplný sexuální požitek ze své osoby“.

Tak a co s tím? Je někde v Koránu zakotvena povinnost manžela poskytnout úplný sexuální zážitek ze své osoby Tobě? Manželce? Pokud ne, pak Alláh něco opoměl. Opoměl, že i žena je člověk. Vás, muslimské ženy odsoudil do role poskytovatelek. Poskytovatelkám sexuálních služeb se říká „kurvy“.

Dále píšeš: „jako když mu odpovídá chladně tam, kde dříve odpovídala zdvořile, nebo jí požádá, aby přišla do postele,“. Aha, chlap má chuť, ty sebou vedle něj plácneš a děj se vůle Alláhova. Chlap se udělá, odvalí se, Ty se jdeš umejt a on si jen odfukuje. Ty jsi poskytovatelka a musíš. Co on? Co sakra manžel? Co poskytnul? Vyhověla jsi manželu a Alláhovi. Kdo vyhověl Tobě? Do jakého nebe se jako vzorná poskytovatelka dostaneš? Do toho, kde bude Tvé panenství neustále recyklováno? Budeš sloužit hrdinům džihádu? Zase budeš poskytovat? Budeš kurvou na zemi i na nebi? Hezká perspektiva.

Nevím, zda jsi mě pochopila. Proto se pokusím vysvětlit. Kopulační akt mezi mužem a ženou má své odstíny. Pokusím se popsat pouhé dva.

Sex. Je to, čeho Ty jsi povinna. Sex je to, co si já mohu koupit. Mohu i ženě poskytnout výhodu proti jiným právě za sex. Nikdy jsem sex nepoužil ani si ho nekoupil. Jsem pravicový konzervativec a kopulační akt mám povýšen na termín milování. Sex je zhovadilost, při které je někdo nějak ponížen. Ty zcela jistě.

Je zde naštěstí jiný pojem pro kopulační akt. Nazývá se Milování. Miluji li, pak dělám vše pro to, abych vyhověl. Protějšek miluje, tedy činí totéž. Koncert a symfonie dvou pohlavních orgánů, těl, duší. Dvou lidí, kteří milují a dávají si vzájemně lásku a to nejlepší co v nich je. Milovat je to nejlepší, čím nás náš Bůh obdařil. Ten váš to nedomyslel. Udělal z vás kurvy, mnohdy obřezané. Tedy zbavené i možnosti prožít si to své. Nemyslím si, že by jsi mě mohla pochopit. Ale hrabat v hlavě Ti to může.

Asi bych se Tě měl zeptat, jsi li obřezaná a máš li kromě pocitu poskytnout i pocit že Ti bylo dáno. Teď nemám na mysli to, že se za služby prokoušeš do nebe. Ji Ti dáno, když je Ti nařízeno? Pochybuji.

Co myslíš, nebylo by lepší, kdyby váš Alláh zavedl u těch vašich obšourníků, které máte bez lásky za manžely prostou říji jako u většiny zvířat? Říje tak 14 dnů v roce. Tehdy byste byly k dispozici a zbytek roku měly klid?

No povídej, víš, co je orgasmus? Opakovaný a milováním tvořený? Jak je to s tvojí obřízkou?

reaguj[8]
Karolína Kunstová mejl web Pátek 8. 10. 2010, 00.30

Milá Aisho, pokud Ti připadá, že být poslušnou služkou muže je to pravé ořechové, neberu Ti to. Jsi zřejmě submisivního založení. Co má ale dělat žena, která je si vědoma své ceny, chce svou svobodu a islám jí to nedovolí a naopak při projevování její přirozenosti ji trestá nejen opovržením, ale i tělesně? Zřejmě jsem infikována svobodomyslností, ale mě to správné nepřijde.

reaguj[9] Islam je laska!
Aisha web Pátek 8. 10. 2010, 08.40

Mila neznama neprozeruva sestro! Byt muslimkou je spravne protze Allah je Slitovny a Milosrdny. Muslimsky muz zenu nikudy nebil a nebije to dela spatny muslim jen. Vsechny zeny budu za chvily konvetrvat na islam a mit uctu a lasku muze i Allah a myt dobry zivot, insallah.

reaguj[10] Tady ja napsala ze koranu.
Aisha web Pátek 8. 10. 2010, 08.53

Muži jsou ochránci a vydržovatelé žen, protože Aláh dal jedněm více než druhým, a protože je vydržují ze svých prostředků. Poctivé ženy jsou proto oddaně poslušné, a střeží v manželově nepřítomnosti to, co jim Aláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti a špatného chování se obáváte, napomeňte je, poté s nimi nesdílejte postel, a nakonec bijte (lehkým klepnutím) je; pokud se ale vrátí k poslušnosti, nevyhledávejte proti nim prostředky. Neboť Aláh je Nejvyšší, veliký nad vámi všemi (4:34).

Muzi jsou ochranci a musi starat o zenu! Kdyz dobra muslimka zena plni svoje uloha tak spravny muslim muz nema proc bit. A kdyz se chova na hanbu?????????? Tak napomene, kdyz neumravni klepnutim ji pripomene co ma delat. Ale kdyz poslechne sdili loze a je laska! Tak radi koran insallah. Na hanbu u vas ke dobre? Neni, take bijete zeny! A oni umravni nebo rozvod! U nas ne rozvod, laska!

reaguj[11] a co tohle
Milan Pátek 8. 10. 2010, 12.48

[9] Aisha:AJŠO (CO NEUMÍ VŮBEC ČESKY)umíš nějak vyvrátit to co napsal Karel Jemelka ""Jen malý výčet vymožeností.""

reaguj[12] ISLAM nepacha zverstva!!!
Martina Pátek 8. 10. 2010, 20.15

Mily Milanko na vine NENI ISLAM. Cetli jste vubec Koran???? Ze pisete takove nesmysly???? Nejdriv si prectete Koran, prostudujte vyklady a duvody seslani vsech versu a pak piste. Ten, kdo pase takove veci je zlocinec a ma byt takto souzen. Prorok Mohammed {Mir s nim} rikal: " Nejlepsi z vas jsou ti, kdo se chovaji nejlepe ke svym manzelkam." Je toto nabadani k takovym zverstvum, jiste ne. Pokud chcete psat neco o Islamu a hazet vinu na viru, prectete si nejdriv aspon ten Koran, nebo bezte studovat nejakou islamskou universitu a pak muzete mudrovat. Tyrani a muceni a biti je bezne na celem svete. Protoze na celem svete jsou zli a dobri lide, stejne jako mezi Muslimy, tak mezi krestany, ateisty, atd. ISLAM NEVYZYVA K NICEMU PODOBNEMU!!!!! Zbozny Muslim vi, ZE ALLAH ho pozoruje vzdy a vsude, nemohl by nic takoveho udelat. JE TO HNUSNY HRICH. Nevite, co mluvite, nenechte si vymyvat mozky medialnimi kampanemi zamerenymi proti Islamu a myslete! Nepochybuji, ze muj prispevek se zde neobjevi, nebot sefka teto diskuze je silne proti Islamu a nesnese opozicni nazor. Ale nevadi ja se vratim a jednou nas bude vic pak jeste radi pustite mioje prispevky!

reaguj[13]
Aisha Jati Pondělí 11. 10. 2010, 15.31

Karl Jemelo, az muslimka umre svatou smrti porodu nebo dzihadu tak se dostane do raje a bude sladkosti jist porad a ovoce. Pannou bude moci stat se ale ne huriska to ne mozne. Co je milovani rozkos a proc? Lide si manzelstvi uzaviraji proto aby rodili deti a meli jich hodne pro dzihad a slavu Allah!!!!! Manzel je muj pan a jeho chut je zakon!!! Tim ze ja budu jeho zena v postele tak budu poslusna a dostanu se do raje!!!!!

reaguj[14] Aiša Jati
vitak69 mejl Pondělí 11. 10. 2010, 16.49

Jenom slušné vychování mi brání napsat to, kam se skutečně po smrti dostaneš Aišo. Tak mě napadá, jestli jsi opravdu muslimka nebo někdo, kdo si z toho dělá srandu. Tak hloupá snad ani nemůžeš být, aby jsi tyto názory veřejně ventilovala. 8-O

reaguj[15]
Karel Jemelka mejl Pondělí 11. 10. 2010, 23.55

[12] Martina:Milá Martino, sám Islám je zvěrstvo. Zvěrstvo páchané především na vás, ženských.

reaguj[16]
Aisha Jati Úterý 12. 10. 2010, 00.42

Vitak ja jsem hodna zena tak do raje pujdu!!! Jsem verici muslimka a za to nestydim!!! Ty pujdes do pekla patrit mezi kuffar ale kdyz stanes se muslim ty do raje pujdes!!!

reaguj[17] Aiša Jati
vitak69 mejl Úterý 12. 10. 2010, 08.12

Žádný ráj ani peklo není. Peklo si vymysleli křesťané jako protiváhu křesťanství, jelikož Ježíš Kristus neměl žádné záporné vlastnosti na rozdíl od řecké mytologie, kde bohové měli lidské vlastnosti – závist, žárlivost, cizoložství apod. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že půjdeš tam kam všichni po smrti a to je – pod zem! Nikam jinam! Na muslimství mě fascinuje jedna věc, jak křičíte kvůli stavbě měšit v křesťanstkých státech, ale nedovedu si představ, že by si křesťané postavili kostel někde u vás. Zajímalo by mě, jak by jste byli tolerantní. :-D

reaguj[18] Atlanko.
Karel Jemelka mejl Středa 13. 10. 2010, 01.11

Je možné zjistit, odkud obě konvertitky píšou?


Atllanka reaguje

Martina píše z Brna, Aisha z Dubaje a ta třetí Olomoucko. Ale! Společné mají to, že nás všechny navštívily přes toto: http://egypt.orbion.cz/…yptanem-144/#…

reaguj[19] Kostely a Katedrály
Hamid-Muslim z Čech Středa 27. 10. 2010, 00.16

Kostely a Katedrály jsou v Muslimských státech, ba dokonce celá města. V Palestině jsou v OOP-Fatah i Křesťané.

reaguj[20] No a?
Karambola Středa 27. 10. 2010, 12.33

Pro 19:

No a co? Odkdy tam stojí? A kolik jste jich zbourali, když jste ty původně křesťanské zamě dobyli a obyvatele vyvraždili? Nebo mi chceš namluvit, že je stavíte dnes? Na co si tu hraješ, myslíš, že ti někdo uvěří tvoje pohádky, ty kolaborante?

Islám je to nejhorší, co kdy člověk vymyslel. Jde proti člověku, proti jeho právu svobodně myslet, svobodně se rozhodovat, zkrátka proti jeho svobodné vůli. Ze svých věřících dělá otroky a podotroky. Otroci jsou až na vládnoucí třídu, imámy a vrchní Saudy všichni muži a podotroky jsou jejich ženy. Je to totální ideologická demagogie. Otrokářský řád vyvedený do detailu. Diktuje ti od rána do večera co máš kdy a jak dělat – určuje co si máš myslet, co jíst a pít, co oblékat, jak se holit a obřezávat své děti, je to Orwel v praxi.

A k těm kostelům, jestli tu máte mešity, my vám je nezbouráme, jako vy kostely nám. Klidně je užívejte, ale nové si tu stavět nebudete, tady není Francie, ani Německo, my vás sem nezvali. A pokud tu chcete žít, přizpůsobte se. My u vás to taky tak děláme. Musíme to dělat i jako turisté, natož když tam žijeme. Letěl jsem před rokem do Saudi a manželku jsem musel i s dcerkou, které bylo 8 let, zahalit do špinavých hadrů už v letadle. Jste zvěř, divoká a nesvéprávná, že malý holky se před váma musí skrývat? Tak co mi povíš, český muslime?

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?