Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Žaluji Boha Všemohoucího

A žádám pro něj trest smrti

 

Přesněji – žádal bych, kdyby nějaký Bůh Všemohoucí byl. Jsem totiž přesvědčen, že není, neboť jsem přesvědčen, že něco tak zrůdného, jako je on, ani existovat nemůže…

Pokud bych věřil že ano, musel bych na jeho zločiny upozornit nebeský tribunál složený z ostatních božstev, jejichž existenci sám Bůh připouští. Jaký by jinak mělo smysl jeho první přikázání – V jednoho Boha věřiti budeš?

Bůh Všemohoucí se dopouští již po několik tisíciletí těch nejbrutálnějších zločinů proti lidskosti, jaké si jen dokážeme představit. Bohyně spravedlnosti by ani při své příslovečné slepotě nemohla nepoznat, o kolik je miska vah jeho činů označená slovem zlo těžší, než miska obsahující dobré skutky.

 

Ptáte se proč si to myslím?

Říká se, že bez vůle boží se ani lístek nepohne. Z toho jednoznačně vyplývá, že tento tvor (i když výstižnější by bylo použít slova netvor), je přímo zodpovědný i za veškeré lidské utrpení a všechnu bídu světa.

Nechci hovořit o hladomorech a epidemiích, o usmrcování novorozeňat či o utrpení obřízkou zmrzačených děvčat, což se dnes a denně děje na mnoha místech naší planety. Nechci hovořit ani o válkách či o holocaustu, kdy umíraly miliony lidí za tak nepředstavitelného utrpení, že přeživší záviděli zemřelým, že jejich trápení již skončilo i když i za tohle je BV přímo zodpovědný a dokonce se mnohé z toho dělo jeho jménem. Vždyť bez jeho vůle se jak už bylo řečeno ani lístek nepohne. Bylo by to však svědectví z druhé ruky.

 

I toto se děje dle vůle Boží

 

Bůh stvořil peklo, a teď nás jím vydírá!

 

O Božích zločinech

Omezím se jen na některé z jeho zločinů, jichž jsem byl svědkem či o kterých s jistotou vím, že se přesně takto udály.

Díky své práci jsem se denně setkával se smrtí. Smrt, sama o sobě je milosrdná. Zbavuje totiž lidi bolesti a utrpení. Někdy přichází rychle, v okamžiku, kdy ji nečekáme. Pak obvykle mluvíme o tragickém umrtí ale tento název je zcela chybný. Daleko větší tragédií totiž je, když do procesu umírání vstoupí Bůh, se svou boží láskou…

 

Pokusím se to dokázat na příkladech, jaké jistě znáte ze svého okolí i vy.

Viděl jsem umírat starou ženu, jejíž tělo bylo skrz na skrz prožráno rakovinou. Lékař jí chodil píchat morfium, ale už za dvě hodiny po jeho odchodu žena křičela bolestí. Další dávku utišující drogy však dostala až druhý den. Šílená nesnesitelnou bolestí prosila boha, aby její utrpení ukončil. Marně! Takto trpěla několik dlouhých měsíců.

Tak to Bůh chtěl?

 

 

16-tiletá dívka ze sousedství trpěla také několik měsíců, než ji definitivně utrápila leukémie. Tolik chtěla milovat a žít… Čím se provinila, že byla takto umučena?

To také Bůh chtěl?

 

Proč dopustil, aby tito lidé umírali v bolestech? Proč nemohou jít ke svému Bohu s úsměvem a s radostí? Proč nemohou odejít z tohoto světa důstojně? Proč je bůh ponižuje tím, že připustí aby se ještě po smrti pokáleli?

 

Miliony žen a jejich dětí trpí následkem domácího násilí. Jediné provinění těchto žen je, že špatně zvolily svého partnera.

Další miliony dětí jsou mučeny a zneužívány úchylnými sadisty a pedofily.., a Bůh tomu opět mlčky přihlíží. Čím se provinily tyto děti krom toho, že se narodily, či dostaly do rukou zlým lidem? Mohly si snad vybrat své rodiče, nebo svůj osud? Vždyť i to, komu se narodily, nebo kým byly zneužity a proč.., i to musela být vůle boží.

Proč tedy Bůh dovolí jejich trápení? Za co tyto děti trestá? Modlili se špatně? Modlili se málo?

Ne! Jedinou příčinou jejich utrpení je zrůdná ješitnost a krutost Boha, který podle slov v něj věřících sesílá na vybrané jedince utrpení, aby je vyzkoušel z víry v sebe!

 

I toto se děje z vůle Boží – nic na tom nemění, že tentokrát se jmenuje Allah

 

Opravdu tato zrůda pro uspokojení vlastního ega potřebuje aby lidé v kostelích a modlitebnách v kleče a se sepjatýma rukama obdivně fanaticky volali jeho jméno? Aby se mu klaněli a nosili dary tučným církevním tatíkům oděným v drahá roucha? Aby trpěli a prosili jej o smrt a vykoupení?

 

Co je tedy na Bohu tak obdivuhodného?

To jak zfušoval tento svět, jehož stvořením se tak holedbá? To že nechává nelidsky trpět ty, které stvořil? To, že stvořil člověka tak špatného, že je schopen být bezmála stejně zrůdný jako je on sám? Za co vlastně chce, aby mu byla prokazována úcta?

Klidně si svého boha uctívejte, blázniví věřící, ale mějte na paměti, že i schvalování zločinu je zločinem a buďte připraveni na to, že se z něj budete jednou muset zodpovídat. A nebude to v ohni pekelném, protože ten neexistuje, bude to bezesporu před soudem lidským, jen co rozum nad hloupostí zvítězí. A za co budete souzeni? Za ohlupování stovek generací, za staletí tmářství a věčného boje nedovolujícímu lidstvu dospět.

 

Z mého hlediska jednoznačně vyplývá jasný závěr:

Bůh je zrůdný sadista, který si více než kdokoliv jiný zaslouží trest smrti! Čím dříve jej zprovodíme ze světa, tím lépe. Budeme se pak už spoléhat jen sami na sebe a možná konečně pochopíme svoji vlastní zodpovědnost za podobu tohoto světa. A vy, kdož v nejvyššího sadistu věříte, pamatujte, že kdo zlu neodporuje, sám se ho zúčastňuje a spolupodílí se tak na zločinu.

 

Víra jsou pouhé emoce bez využití rozumu

Lidstvo je totiž společensko kulturně zaostalé. Svým umem se dostalo k možnostem realizace komerčního využití okolí planety, cestuje na Měsíc, připravuje cestu na Mars, zmapovalo genom sama sebe, vyrobilo atomové zbraně, ale i komputery, elektrárny, a jiné užitečné věci.

Ve svých hlavách ovšem lidé nechávají kolovat relikty starověku a v případě islámu i středověk. Rozumový rozvoj předběhl čtyři a možná i více generací rozvoje společenských entit.

 

 

Je prokázáno, že víra (ať již původem z Ameriky, Evropy, Asie…) využívá ty oblasti mozku, které řídí emoce. Rozumové oblasti zůstávají netknuty. Bohužel jsou tyto výše uvedené prostředky víry užívány k ovládání velké části světové společnosti. Tak, jak tomu bylo na počátku lidské epochy, je tomu po staletí.., je tomu tak k naší vlastní škodě i nyní.

Netvrdím samozřejmě, že zprovodila-li by se víra ze ze světa ze dne na den, budou rázem vyřešeny všechny strasti světa. Na překonání propasti mezi emoční vírou a rozumem bude zcela jistě ještě zapotřebí nemálo času.

Avšak připustíme li nadvládu islámu a jeho práv, spadne svět rázem o několik staletí zpět, až kamsi do společenského středověku, pokud se dokonce při dnešním jaderném potenciálu sám nezničí.

 

Proč je právě islám tak nebezpečný?

Islámské nebezpečí spočívá hlavně v tom, že nabízí ta nejjednodušší řešení působící především na lidské emoce svých nositelů, jejichž případný rozum přímo zakazuje od dětství, a tak si sám muslim zakazuje rozumově zdůvodnitelné myšlenky jako antimuslimské, a jen vyjímečně se tak podaří jeho rozumu plně rozvinout.

Jinými slovy, islám potřebuje lidi poslušné, obětavé a nepochybující. Je to víra otroka v milosrdného pána. Víra v neomylnost své vlastní kultury, víra v její nadřazenost nad celým světem.

Jediné jeho pozitivum je paradoxně v sebevražedných atentátnících, hlavních nositelích té jejich nejortodoxnější víry, jejichž činnost je z hlediska darwinsitického přirozeného výběru defakto selekcí nevhodných genů pro pokračování budoucnosti lidstva na zemi.

Tak jim toho dopřávejme, hlavně tam u nich doma – vždyť oni si opět zvolili jak v Iráku, tak v Afghanistánu Shariu za svůj zákon! A my? My si navzájem přejme prozření a světlejší zítřky… A ktomu nám nedopomáhej Bůh, ale rozum, vždyť proto nám ho příroda dala.

Robert Rauss. 

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 


Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: John Lennon - Největší Brouk Následující text: Jak přemýšlí umírněný muslim »»»

Atllanka | Středa 8. 12. 2010, 18.20 | Politika, Náboženství, Zločiny | trvalý odkaz | vytisknout | 4396x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Panu autorovi.
Karel Jemelka mejl Pátek 10. 12. 2010, 21.41

Pane Raussi, stál jste někdy v lese nad mraveništěm a pozoroval jejich pachtění? Pokud ano, jaký u vás převládal pocit? Dám Vám na výběr. 1. Údiv o obdiv onoho zdánlivě nesmyslného pachtění se. 2. Chuť mravenečkům nějak pomoci. S potravou, v možné nemoci či zmrzačemí.. 3. Neměl jste chuť oněm mravenečkům do mraveniště načůrat? A učinil jste tak? 4. Jiný pocit? Tedy jaký? Můžete mi odpovědět?

[2] Posledni soud
Julius web Pondělí 13. 12. 2010, 23.13

V podobnem smyslu: Le jour du jugement dernier, Dieu comparaitra devant moi. Cesky asi: V den posledniho soudu budu soudit Boha.

[3]
ghldg mejl Středa 22. 12. 2010, 15.52

jste blázen a nebezpečný 8-O

[4]
Predátor Středa 22. 12. 2010, 16.35

[3] ghldg:Jojojo a sežeru tě, hňupe..

[5] Wtf
Kuba mejl Středa 5. 01. 2011, 22.05

Tohle už ani není ateismus, to je zahořklost a nevědomost a představa Boha hodná středověku. Všechno co jste tady vyjmenoval jsou chyby člověka, né Boha…to že se děje zlo ve jménu Boha neznamená ,že Bůh se provinil. Bůh není pán na obláčku, Bůh netahá za nitky a netrestá nikoho…řekněte to milionum lidí,kteří jednají na základě víry, pomáhají bližním, snaží se žít podle Boží vůle, která není ničím jiným než požadavkem pokory, lásky, poctivosti, pravdivosti…jedno jestli ateistům nebo křesťanům, hinduistům, muslimům, židům…obraz náboženství jako zla je zkreslený…skutečnost ,že náboženství v politickém slova smyslu nebo naopak ateismus v politickém slova smyslu je zneužíván chorými jedinci k manipulování a prosazování špatností ve jménu víry nedělá z náboženství zlo! Vůbec tyhle stránky odsuzující defakto jakoukoliv institucionalizovanou víru jsou plné jednostranných konspirací, které mají vždycky za úkol generalizovat ve prospěch nevíry nebo aspoň menšího zla v podobě jiné víry než je islám atd… svojí nenávistí se stavíte na roveň radikálům ohánějícím se vírou i z řad muslimů. Jen to provádíte obráceně, ale ani z jednoho není cítit respekt k člověku a krapet lásky…je sice důležité hájit svojí kulturní tradici adekvátním postojem do doby než bude možný všeobecný dialog…ale aspoň minimální požadavek je snaha rozumět tomu co napadám, ale jak je vidět, tady každý kdo věří v Boha je slaboch a fanatik. Bohužel jsou i lidé ,kteří svoje poznání a myšlenky dokážou sladit s vírou v Boha a nepovažují jej za popření racionality.Víra se má odvíjet na základě poznání a konfrontovat s ním!Pokud považujete za zlo Boha a náboženství a zároveň přisuzujete lepší dopad jakékoliv jiné materialistické ideologii nebo systému, tak asi moc nechápete, jakou úlohu tu hraje individuální vina.Myslím,že není potřeba generalizovat,protože špatní lidé nejsou doménou náboženství.Kdyby nebylo, kdo by byl největší zlo…všichni ostatní? Politici,zajda s diktátorskými sklony? Sousedka?Němci?Američani? Chyba je a vždy bude v konkrétních jedincích né v systému ať už náboženském nebo politickém.Přál bych Vám trochu méně pesimismu a zahořkostli vůči různorodosti a víc respektu k lidem. Jakýmkoliv lidem. A ta představa Boha jako vládce nad osudy pomatených hlupáků řízených emocemi a to že by měl dokazovat svoje milosrdenství nebo zlovolnost mě pobavila:D Nic vic:)

[6] Bůh neni!!!!
Sanqua Středa 5. 01. 2011, 22.34

A kdo tvrdí opak, je blazen!

[7] Princ a liška
Faraday Čtvrtek 17. 05. 2012, 10.42

[5] Kuba: Problém je, že vy, věřící v Boha, pořád podsouváte nějakou víru nevěřícím… A víte proč to děláte? Protože nechápete, že každý člověk se rozhoduje zcela samostatně několikrát denně na základě dané situace, svého citu a svědomí… a že nepotřebuje žádný návod. Ani vy ho v podstatě nepotřebujete – zkuste se na věci dívat srdcem… Tak jak napsal Saint Exupéry v povídve Princ a liška: http://odadozet.blog.cz/0701/maly-princ

[8] KDO NESE VINU
Pravda Pátek 28. 02. 2014, 15.12

Tento článek musel napsat velmi citlivý člověk. Prohnilá církev, prohnilá náboženství a sekty, jejich příšerné zločiny proti lidskosti, to všechno je pravda. Naprostá pravda. Ale tyto ohavné, zkažené systémy si vymysleli lidé, žádný Bůh! Tedy obraťte svůj spravedlivý hněv proti zlým lidem, proti hlupákům, ničemům, i psychopatům. Neboť toto není dílo žádného Boha, ale dílo lidí ! Víte, já věřím v Boha. Bůh existuje, jako existuje pravda, jako existuje spravedlnost, jako existuje láska. Ale jestli je na světě nějaká církev, která ho následuje alespoň tak, aby se o tom dalo hovořit, že slušně? Možná pár. A zcela jistě to budou církve málo známé. Přičítat Bohu všechno svinstvo světa je jako přičítat Pravdě, že existuje lež. Nemyslím si, že vše se na tomto světě děje Boží vůlí. Když lidé nevolají o pomoc Boha, když ho nechtí poznat pro zlo tohoto světa, když Jej odmítají, jak jim může Bůh pomoci??? Mohl by, ale to by pak musel přestat tolerovat svobodnou vůli lidí. Vy máte citlivé srdce, ale Boha neprávem odmítáte a očerňujete. Připisujete mu vinu holocaustů, tyranií atd. A CO VINA LIDÍ? MYSLÍTE SI, ŽE KDYBY TITO LIDÉ HLEDALI PRAVDU, DOBRO A SPRAVEDLNOST, ŽE BY NĚCO TAKOVÉHO KDY NA TOMTO SVĚTĚ VZNIKLO? NIKOLI! Mám mnoho argumetů, jak Boha obhájit, ale nemám čas, což je mi líto. Opusťte tedy od své zášti vůči Bohu, přestaňte Jej osočovat ze všeho zla zde na Zemi, a zajímejte se, do jaké viny je to vina zlých a hloupých lidí a temných duchovních sil. JE TU NA ZEMI MNOHO PSYCHOPATŮ, MNOHO LIDSKÉ HLOUPOSTI, NENÁVISTI, ZÁŠTI (KTEROU VY NYNÍ ADRESUJETE BOHU), MNOHO ZLÝCH DUCHOVNÍCH SIL. KDO SE VARUJE ZLA A ZLÝCH LIDÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ, BUDE TRPĚT PRAVDĚPODOBNĚJI V ŽIVOTĚ O POZNÁNÍ MÉNĚ, NEŽ TEN, KTERÝ MÁ PROBLÉM ROZLIŠIT DOBRO, A ZLO. CO JE ALE STRAŠNÉ, JE UTRPENÍ NEVINNÝCH DĚTÍ. JE TO HROZNÉ. NAD TÍMTO MI TAKÉ ROZUM A SVĚDOMÍ ZŮSTÁVÁ STÁT… VY MYSLÍTE, ŽE BŮH JE K NIM LHOSTEJNÝ, ŽE SHLÍŽÍ NA JEJICH UTRPENÍ, A KDYŽ VIDÍ, ŽE JEJ NIKDO NEPROSÍ O POMOC, TAK JE NECHÁ NAPOSPAS ZLU. ROZUMÍM VÁM. TO JE VELMI TĚŽKÁ OTÁZKA, JAK TOTO JE. JSOU TO NEVINNÉ DĚTI!!! CHÁPU VÁS, ALE NEVÍM, PROČ TO TAK JE. JEDINÉ, CO VÍM, ŽE HLAVNÍ VINU NESOU OPĚT LIDÉ – LIDSTVO, KTERÉ DOPUSTILO, ABY NĚKDE UMÍRALI DĚTI NA HLAD, A JINDE NEVĚDĚLI, JAK ZHUBNOUT. ANO, TO JE STRAŠNÁ HANBA ! ! ! NEVÍM, ZDA-LI BŮH, ALE V 1. ŘADĚ LIDSTVO. TEDY, KDO JE VRAHEM TĚCHTO DĚTÍ? ZLÍ LIDÉ. LIDÉ, KTEŘÍ BY MOHLI POMOCI, A NEUDĚLAJÍ TO. TI NESOU VINU. A BŮH? JÁ CHCI VĚŘIT, ŽE TAM, KDE JEJ NEODMÍTAJÍ, TAM ZASÁHNE. JAK MÁ ALE BŮH POMOCI NĚKOMU, KDO JEJ ODMÍTÁ, A JEŠTĚ PROKLÍNÁ PRO VŠECHNO ZLO SVĚTA??? KDYBYSTE VY VIDĚL RANĚNÉHO, A CHTĚL MU POMOCI, A ON NA VÁS UŽ Z DÁLKY ŘVAL, ŽE VAŠI POMOC NECHCE, A JEŠTĚ VÁS KŘIVĚ OSOČOVAL ZE VŠEHO ZLA NA TOMTO SVĚTĚ, POMOHL BYSTE MU??? JELIKOŽ JSOU TU NEJENOM ZÁKONY, KTERÉ VĚDA JIŽ OBJEVILA, ALE TAKÉ DUCHOVNÍ ZÁKONY, V NICHŽ SE BŮH ZAVÁZAL, ŽE KAŽDÉMU PONECHÁ SVOBODNOU VŮLI A BUDE JI RESPEKTOVAT, TAK CO MÁ, PODLE VÁS, DĚLAT ?????????????

[9]
Vlad Pátek 7. 03. 2014, 19.48

Co to je za magorarnu tohleto.......to je nejake bozi vzezreni nebo co? Vykrik do temnoty.

Nelze přidávat nové komentáře.