Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Bezmocná moc - Vítej isláme!

Allahu a k bar!

 

Winston Churchill: Konečné vyhynutí otroctví je odloženo až do té doby, než se islám přestane mezi lidmi zcela uplatňovat. /// Díky úsilí státníků bude zachována světová nejistota… Karel Čapek

 

Smrt jedné odvážné soudkyně

Známá, vážená i obávaná, berlínská soudkyně Kirsten Heisig (1961– 3. červenec 2010) se jednoho dne neobjevila u přelíčení. Byla několik dní nezvěstná. Policie ji našla až po dlouhém hledání. Visela vysoko ve větvích, chodili pod ní celé dny.

 

Dobrovolná smrt?

 

Heisig byla soudkyní pro mladistvé v berlínské čtvrti Neukölln. Neukölln je čtvrt imigrantů, žádná fajnová adresa. Většina rodinných klanů z Turecka a Libanonu žije z podpory a podle „přivezených“ klanových zákonů. Ulice ovládají turecké a arabské tlupy mladíků.

Kirsten Heisig sem šla sloužit dobrovolně, kariéra ji nezajímala. ‚Zachraňte ztracené děti, dříve než bude pozdě‘, bylo kredo její práce. V ulicích pověstného Rollbergu jí přišili přezdívku ‚soudkyně bez milosti‘ nebo ‚matka kuráž‘.

Byla to osamělá varta. Vzdala to.

Nepočkala ani na vydání své knihy „Das Ende der Geduld.“, (Konec trpělivosti), která shrnuje výsledky jejího boje proti kriminalinalizaci mladistvých imigrantů.

 

Je to nepohodlná, burcující publikace, napsaná věcně a kriticky:

Mnozí mladiství tureckého a ‚arabského‘ původu nerespektují německé zákony a nařízení. Zdejší hodnoty jsou jim naprosto lhostejné…

Varovná slova soudkyně pro mladistvé Kirsten Heisig nechtěl nikdo slyšet. Přehání a paušalizuje – byla jediná reakce.

 

Přeháněli i jiní? Jako třeba turecká spisovatelka Guner Balci, která v této neblaze pověstné berlínské čvrti Neukölln vyrostla a píše:

Občas je v berlínské čtvrti Rollbergu potkám na ulici, své bývalé přátele – Samiho, Jussufa, Husseina a jiné. Většinou je to náhodou, když je zrovna pustili z vězení, nebo mají ‚Freigang‘, nebo musí večer opět zpět do vězení…

 

Může se jí věřit a nemusí, ale co píše denní tisk?

 • Jedenáctiletý dealer po třetí dopaden…
 • Děti jsou pašovány k prodeji drog!
 • Jedenáctiletý prodává znovu a znovu heroin…
 • Stát platí a bezmocně přihlíží!

 

Už ani media nemohou nic přehlížet a přikrášlovat:

Problémy s „paralelní“ společností nikoho nepřekvapují, ale většinou se přehlíží a zamlčují. Tato trpělivá tolerance má kořeny v německé historii. Nikdo nechce být označen za rasistu. Člověk se toho hned tak nezbaví. A když se tahle problematika týká „utlačovaného“ národa, jako jsou „Arabové“ kurdského původu z utečeneckých táborů v Libanonu, upřednostňuje se spíše shovívavost a „tolerance“. (To dnes ví a také toho mocně zneužívá každý usmrkanec z přistěhovaleckých rodin.) Ale děti jako dealer, ‚nevinné‘ děti! To probudilo i ty nejslepější.

 

 

Kriminalita dostala novou dimenzi.

Tak píše Frankfurter allgemeine Zeitung 26. července tohoto roku ve své reportáži o dětech, které na ulici nepokrytě nabízejí drogy. Článek již nezamlčuje jejich původ. Většina z nich byla ilegálně dopravena z utečeneckých palestinských táborů v Libanonu. Jeden z nich byl ten jedenáctiletý dealer-recidivista, který byl už po třetí dopaden při kšeftování s drogami. Jeden z mnoha.

 

Nemá žádné dokumenty a není trestně dospělý, jako mnoho dalších mladistvých provinilců z migrantské scény:

Žijí buď v nějakém arabském klanu – před kterými mají strach úřady i policie – nebo v tzv. ‚otevřených‘ domovech pro mladistvé uprchlíky. Nespadají po žádnou kontrolu, mohou provozovat svoje ‚kšeftíky‘ bez trestu a bez následků. Dokumenty jim byly vzaty už v letadle, bez papírů jim totiž nehrozí odsun.

Německé zákonodárství není na tyhle dětské delikventy v téhle dimenzi připravené. Jeho zákony jsou poněkud letité, nejsou zřízené pro dětské násilníky a dealery. Trestní právo se vztahuje až na děti od 14 let. Poté spadají pod soudy pro mládež, i když způsob a rozsah jejich působení má zcela jiné rozměry.

 

A zde problémy teprve začínají.

Pokud se vůbec podaří někoho z mladých delikventů dopadnout a obžalovat, proces se díky těžkopádné právní byrokracii táhne a táhne, takže, když mladý provinilec konečně stojí před soudcem, neví už, proč vlastně tehdy toho náhodného chodce tak zmlátil… Ne ne, tvrdí, dnes už s tamtou partou nechodím. Nechápe, proč ten trest, k čemu ta terapie?

Policie je bezmocná, stát je bezradný, soudy a sociální zařízení běžnými prostředky nic nezmohou a ani nemohou a veřejnost je opíjena rohlíkem úspěšné integrace. A uzavřená ghetta rostou a rozkvétají.

 

 

Kirsten Heisig, „nepohodlná“ soudkyně pro mladistvé v Neukölln, znala velmi dobře ten absurdní kolotoč – násilí a brutalita, tresty, které nic nezmění, nezletilí pachatelé a bezmocné soudy. Již léta pracovala jako soudkyně a její beznaděj a nespokojenost rostla s každým novým případem. Běžná soudní rutina nebyla pro tuhle klientelu dělaná, naopak, deliktů přibývalo, násilí na ulicích bylo stále brutálnější. Její soudcovská stolice byla už ten poslední článek neblahého řetězu, začátek byl za dveřmi soudní síně.

 

Při svých pohovorech s mladými delikventy zjistila, že:

Rodiče naprosto selhali a státní instituce jen trpělivě vyčkávaly a přihlížely, jak dorůstají stále noví mladí kriminálníci… Stát nemá do těchto rodin přístup. Úřad pro mladistvé je beznadějně přetížen!

Časem získala dojem, že v se rodinách imigrantů úřady do rodičovských práv vměšují jen velmi zřídka a opatrně.

 

Angažovaná soudkyně taxuje rodinné klany jako největší nebezpečí pro vývoj dětí:

Mladistvý provinilec se prvních kriminálních přestupků dopouští už v útlém věku. Žádný učitel, žádný úřad nebo projekt, žádná policie a žádné soudy, žádný normální dospělý člověk už nedokáže napravit, co se v rodině promeškalo – vytyčit mu morální hranici.

Jakmile stojí děti před soudem, už se ten kolotoč nezadržitelně točí. Rodiče odmítají spolupráci s jakoukoliv státní institucí a je nepochopitelné, proč se školy, úřady a policie pohodlně spoléhají právě na nekooperující rodiče.

Syn rozmlátí učitelce obličej a rodiče na to naprosto nereagují. Nebo ještě lépe, spíše jim jdou příkladem…Děti z „palestinských“ klanů se podle toho také vyvíjejí.

 

 

Kirsten Heisig nedojímají žádné otřepané argumenty o ubohých traumatizovaných uprchlících a jiné politické lakování nepříjemných faktů:

40 let pochybené integrační politiky nic neodůvodňuje a navíc, vůbec nic neřeší… Moji' obžalovaní se všichni narodili v Německu!

Zkušená soudkyně je realistka a žena činu. Není žádná radikální rebelka, nikdy neměla v úmyslu soudní systém ‚z grundu‘ změnit.

 

Rozhodla se, že musí nejprve sama změnit způsob své práce.

Chtěla bych vynášet jen takové rozsudky, které by pomohly zmenšit kriminalitu mladistvých a zároveň jim umožnily další život bez trestů a přestupků…

 

Zapomněla všechny vyzkoušené juristické postupy, opustila soudní kuloáry a byrokratickou izolaci a vyšla do ulic ‚svých‘ klientů.

Mluvila s policajty, sociálními pracovníky, navštívila školy a vyslechla si problémy učitelů se záškoláky. To byla jiná realita než papíry na jejím stole. Rozhodla se změnit styl své práce, otevřít dveře problémům tam ‚venku‘, pracovat rychle a důsledně, sledovat rodinné a sociální zázemí svých klientů a zapojit do své práce všechny instituce, které byly ve styku s mladistvýmí provinilci.

 

Tak vznikl její „Neuköllner Modell“, který dnes převzala justice v celém Berlíně.

Žádný zázrak, ale malá revoluce v zajeté právní byrokracii. Rychlý proces (kolem 3 týdnů od zatčení ) a okamžitý trest, spolupráce s rodiči, s úřadem pro mládež, se školami a s policií. Každá instituce musí nejen odsuzovat a nařizovat, ale konsekventně kontrolovat. Pro Heisig to znamenalo 70-ti hodinový pracovní týden a nepředstavitelné důsledky, jistě také osobní. Dnes nemůže nikdo říct, jestli všechno tohle zakalkulovala, jestli to nebyl jeden z důvodů její dobrovolné smrti.

 

Stát je jako bezzubý tygr, říkala Heisig, ztratil naprosto svoji autoritu…

Klanové struktury jsou archaické, jejich kultura nemá pochopení pro stát, který jedná podle zásady ‚Laissez-faire‘. Chechtají se tomu.

 

Ví, o čem mluví.

Často soudí delikventa, který už ‚byl souzen‘ arabským tzv. ‚smiřovacím soudcem‘ podle islámského práva. Tento ‚soudce‘ sedí při procesu v publiku a je ta rozhodující autorita. Stát jen přihlíží a mlčí.

Momentálně se jen přihlíží, jak „arabská“ drogová mafie, která, což policie a prokuratura dobře ví, ovládá obchod s tvrdými drogami a zavléká děti z palestinských utečeneckých táborů do Německa…

Proč by stát nemohl zjistit identitu ‚mladistvých bez doprovodu‘ hned na letišti? Stát je přece povinen tyto děti „arabským“ tlupám odebrat.., ale momentálně se jenom kličkuje a nikdo nechce nic vidět…

Kirsten Heisig se v zájmu dětí v těchto rodinách trošku porozhlédla, a musela zjistit, že zde existují masivní problémy, které by v zájmu dětí měly jít před rodinný soud.

 

Proč se tak nestalo?

Jsou dva důvody – sociálněromantické zaslepení a holý strach. Ten převažuje. Za zavřenými dveřmi se říká – nikdo nemůže sebrat arabské rodině dítě. Rodiny zastřelí každého, kdo by se o to pokusil… A strach, to je špatný rádce.

 

Za vysvědčení – obřízku!

 

Práce oficiálních i dobrovolných pracovníků, kteří se snaží zorganizovat iniciativy nebo projekty proti násilí a netoleranci, je často bezvýsledná.

Vypočítat všechny tyto projekty a akce by stačilo na novou knihu. S ohledem na bezpečnost zúčastněných spolupracovníků, kteří s „arabskými“ velkorodinami musí pracovat a jsou často vážně ohrožováni, nemohu popsat jednotlivé podrobnosti…

Ale věřte mi: většina těchto klanů do Evropy nikdy nezapadne. To jsou tvrdá slova zkušené bojovnice, která se snaží zachránit aspoň děti, a která se roky snaží, aby byly pro ohrožené děti zřízeny ‚uzavřené‘ domovy. Jinak zůstává všechno jen pseudoliberálním žvanění.

 

Nejlepším dokladem její její důslednosti je školní docházka migrantských dětí.

Rodiče neberou školu vážně, děti tam chodí a nechodí – jak do holubníku. Heisig kontaktuje školy a pořádá rodičovské schůzky s tureckými a arabskými rodiči, „aby vzbudila zájem o vzdělání a přesvědčila rodiče, že právě škola může být důležitou ochranou proti kriminalitě“.

Zklamaně musí přiznat, že „turecký večer byl úspěch, sál byl přecpaný… Bohužel i zde arabské rodiny chyběly, přišli jen funkcionáři, kteří měli jen připomínky a požadavky.“

Když někdo ‚chodí za školu‘, nemusí to znamenat, že bude také páchat trestné činy, ale v opačném případě zde existuje jasná souvislost: téměř všichni intenzivní pachatelé ignorovali školní docházku.

 

Proč nejsou trestáni rodiče, kteří neposílají děti do školy?

Nedáváme jim pokuty, protože jsou většinou na podpoře, a tak nemohou platit, zněla úřední odpověď. Kirsten Heisig to – už kvůli dětem – neuspokojilo. I chudí mohou zaplatit malou pokutu, podle svých možností. A tak ať platí – a jestli ne, soudkyně neváhá hrozit donucovací vazbou.

Jestli nebude chodit do školy, pošlu vás do Beugearrest," takové ‚ohýbací‘ vězení. Dříve šly hrozby nějakých ‚písalků‘ tam nahoře hned do smetí. Stejně to nikdo nekontroloval. Mezitím se už v celé čtvrti rozneslo, že tahle Heisig kontroluje. Opravdu, dala všem školám číslo svého mobilu a učitelé jí mohou okamžitě telefonovat. Pak je na řadě policie.

 

 

To je jiná, ještě obtížnější kapitola.

Policisté mně přímo na místě potvrdili, že často nemohou svou práci pořádně udělat.., cítí se bezmocni. Když nějakého delikventa jeden den seberou, hned druhý den ho musí propustit a on se jim pak může posmívat. Státní zaměstnanci u nich nemají žádný respekt, naopak.., když mají někoho zatknout, jsou najednou obklíčeni hordou mužů, kteří jim jasně ukazují, že jim tahle policejní akce nepasuje..

Německý stát už mezi imigranty ztratil z velké části svoji autoritu, a jestli se něco nezmění, vymkne se mu všechno z rukou.

 

Kirsten Heisig přináší na závěr několik návrhů.

 • Diferencovaný rozbor poměrů, aby se mohla vyvinout správná proti strategie
 • Odmítá jakékoliv zostření trestů pro mladistvé
 • Důsledné využití platných zákonů a svědomitá kontrola
 • Úzká a důsledná spolupráce všech zúčastněných institucí

 

Nenamlouvám si, že moje návrhy umožní nějaké univerzální řešení, ale kdyby se všichni kolegové podívali přes okraj svého psacího stolu, tak by se mohlo něco změnit.

Kirsten Heisig nenechávala nikoho v klidu, neúnavně alarmuje kolegy, policii, úřady. Neustále překračovala svoji kompetenci a znepřátelila si mnohého ‚kolegu‘. Nespokojenců a uražených bylo mnoho.Také její osobní život tím musel trpět. Všechno snášela, šlo jí jen o ty děti bez perspektivy a bez budoucnosti.

 

Zachraň, co se ještě dá zachránit.

Věřila, že se dá něco zachránit? Jak dopadla její vlastní bilance, to se nikdy nedovíme. V předmluvě její knihy přiznává: Už delší dobu mám pocit, že jsem svých cílů nedosáhla.

A potrefení migranti? Její nakladatel odmítl o jejich reakci hovořit.

 

Po její dobrovolně – nedobrovolné smrti, o jejichž příčinách se mlčí, nastalo velké kývání kompetentními hlavami:

 • Ano, to už víme, situace je nám známá…

 

Jenže nic se nedělo a i nadále se nic neděje. Naopak, hra na schovávanou pokračuje.

Každý nepohodlný dokument, jako třeba dokumentální film o jedné škole v Porúří, kterou navštěvují převážně turecké a arabské dětí, a ve které vládne fanatický rasismus proti hrstce zbylých a zakřiknutých německých spolužáků nebo reportáž o problémech úřadu pro mládež v Berlíně, se německá televize ‚odváží‘ vysílat až po půlnoci, aby se občané nepolekali, co se to na ně valí.

 

Vlastněně to nikdo ani nechce vědět. Kdo by chtěl slyšet:

 • Seru na Německo, ty seš jen hovno pod mýma nohama. Ty seš už mrtvej, Arabové a Turci budou stejně brzy ve většině, pak bude všechno jinak!

Hanka Deutschmann 2010   

 

A co se třeba pochlapit a provést konečně toto?

 

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Astanská deklarace - Šaria v Eurábii Následující text: Rudý mor a Pavlína Pořízková »»»

Atllanka | Pondělí 27. 10. 2014, 22.19 | Blbost lidská, Islamizace, Genocida | trvalý odkaz | vytisknout | 3857x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Honza Neděle 29. 08. 2010, 15.32

Ako uviedli kanadské médiá, muži vo veku 26, 28 a 30 rokov založili teroristickú bunku, ktorá mala v Kanade uskutočňovať teroristické útoky. V byte troch mužov našla polícia rozličný materiál a návod na výrobu výbušnín. Nález dokazuje, že muži sa pripravovali na teroristické útoky. Kongres moslimov v Kanade je po zatknutí mužov vraj „šokovaný“!!!

Je to verbež z.urvená, to má Canada za to, že je tam bere!

reaguj[2]
Mirelay Pondělí 30. 08. 2010, 07.42
reaguj[3]
Mirelay Pondělí 30. 08. 2010, 07.51

[2] Mirelay:

Tam pod tou plachtou našli zavražděného psa, kterého soudkyně venčila, samovražda bijící do očí!!!


Atllanka reaguje:

Překlad do češtiny – sice jen strojový, ale zajímavé!

reaguj[4]
David Vorovka Čtvrtek 2. 09. 2010, 09.34

Web, ktery je vzdy na strane pravdy- tak to je opravdu kuriozni. Tady si na ni nekdo dela patent… Pritom nejde o nic jineho nez o snusku blabolu:

 1. Mohu najit stovky „alarmistickych“ zprav, ktere kriminalizuji etnikum, ktere si zrovna vyberu (Rusy, Mongoly, Indy, Maury, Romy, Indiany, Portugalce…) a vzdy vytvorim falesny obrazek, jak zvraceni lidi to jsou
 2. vzdy jde o individualni pripady! vyvozovat ze zlocinu jednotlivci nebo skupinek, ze je takova cela mensina nebo dokonce narod, je primitivismus a lez
 3. Islam pro Evropu ani nikoho jineho na svete zadnou hrozbu nepredstavuje. Terorismus je takrka vyhradne problemem na lokalni urovni, kde je napeti (Blizky Vychod, Pakistan vs. Indie…). Bez ohledu na etnikum se teroristi objevuji vsude tam, kde napeti je (Baskicko, Sev. Irsko, Rude brigady v Nemecku v 60. letech…) a nejde zde o zadne muslimy.
 4. WTC je mytus o zlych muslimech vytvoreny zamerne CIA. najdete si o tom zdroje.
reaguj[5] o te pravde
David Vorovka mejl Čtvrtek 2. 09. 2010, 09.35

Web, ktery je vzdy na strane pravdy- tak to je opravdu kuriozni. Tady si na ni nekdo dela patent… Pritom nejde o nic jineho nez o snusku blabolu:

 1. Mohu najit stovky „alarmistickych“ zprav, ktere kriminalizuji etnikum, ktere si zrovna vyberu (Rusy, Mongoly, Indy, Maury, Romy, Indiany, Portugalce…) a vzdy vytvorim falesny obrazek, jak zvraceni lidi to jsou
 2. vzdy jde o individualni pripady! vyvozovat ze zlocinu jednotlivci nebo skupinek, ze je takova cela mensina nebo dokonce narod, je primitivismus a lez
 3. Islam pro Evropu ani nikoho jineho na svete zadnou hrozbu nepredstavuje. Terorismus je takrka vyhradne problemem na lokalni urovni, kde je napeti (Blizky Vychod, Pakistan vs. Indie…). Bez ohledu na etnikum se teroristi objevuji vsude tam, kde napeti je (Baskicko, Sev. Irsko, Rude brigady v Nemecku v 60. letech…) a nejde zde o zadne muslimy.
 4. WTC je mytus o zlych muslimech vytvoreny zamerne CIA. najdete si o tom zdroje.
reaguj[6] Kristova noho!
Honza Čtvrtek 2. 09. 2010, 10.24

Atllanko, co ti to sem zavítalo zase za idiota? :-P :-P :-P

reaguj[7] To je co?
Královna Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.42

Přímo výstavní kus :)

reaguj[8] 02.09. 09:39
Belfort - David Vorovka web Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.49

Tak jsem zavital na ty slavne stranky atllanka.net. Chtel jsem ta mpridat komentar k tem nenavistnym tendencnim informacim a samozrejme se tam nic neukazalo (nevim, zda to prochazi redakcni kontrolou, pro jistotu). Samozrejme tam jsou jen souhlasne a obdivne reakce, ale i tech je poskrovnu… Vyplnil jsme tam sve udaje, abych to mohl odeslat a nakonec- to me pobavilo, se me to pta, jestli JSEM ROBOT. Nic jineho nez ze ANO tam ani neslo zatrhnout! Takze mi to doslo: jsou to stranky robotu a podle toho to vypada :-)))

reaguj[9]
Noc Železná Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.50

[6] Honza:tohle je Vorovka, jeden z pomocníků Alláha, syna vrchního sadisty. Spolu s nácky tvoří skupinu lidí, která se snaží svět uvrhnout do věčného chaosu, konce všech zničených národů- Ragnaroku. Já a pár lidí, počínaje tebou, bojujeme, ač nevdomky, proti tomuto skutku.

reaguj[10] A tak ten Yntelygent Vorovka,
Královna web Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.52

co má jen jeden nick, 2×!!! zatrhl, že je robot :) :-D 8-)

reaguj[11]
Noc Železná Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.53

[8] Belfort – David Vorovka:je to kontrolní otázka, zabraňující spamujícím robtům. Ty jsi ale zatrhl že jsi :-D Tak tohle mě jednou zklátí!! Dobrá práce, Atllanko! Víc podobných otázek!

reaguj[12]
Noc Železná Čtvrtek 2. 09. 2010, 15.54

(10) antidebilní otázka, tohle nemá chybu… :-) :-D

reaguj[13]
Jessie Hellios mejl Čtvrtek 2. 09. 2010, 19.13
reaguj[14] Vorovko
Mirelay Čtvrtek 2. 09. 2010, 19.35

a počkej, až ti vytečou baterky do systému..atllanci ještě, že otázka nezněla: Jsem vůl? Ne Ano

reaguj[15]
Noc Železná Čtvrtek 2. 09. 2010, 19.37

Pro Mirelay: on je přeci robot :)) za své naprogramování nemůže, to má pak těžký

reaguj[16] Hm,
vitak69 mejl Neděle 5. 09. 2010, 08.37

David Vovrovka je exot. Ty zdoje, které uvádí, že útoky z 11. září 2001 jsou především nácků. Webové stránky, které takto píší, jsou registrované především v USA a Kanadě a mají koncovku org. Podle jeho názorů to vypadá, že Angličané si metro také sami vyhodili do vzduchu, Španělé si vlaky také sami vyhodili do vzduchu, Němci si také sami chystali vyhodit vlaky do vzduchu, ale naštěstí si to rozmysleli a svedli to na turecké muslimy. V neposlední řadě si pařížané minimálně 2× sami zapálili Paříž, aby to mohli svést na přistěhovalce. CIA také může za zemetřesení na Haiti, maskuje tím novou tektonickou zbraň (jak pravil Hugo Chávez), američané si sami bombardovali Pearl Harbor, rafinovaně převlečené za japonce, aby mohli vstoupit do války, v roce 1968 nás přepadli také američané rafinovaně převlečené za sovětské vojáky a další vojáky Waršavského paktu. Neuvěřitelná hloupost vládne tomuto světu, smutné je, že těmto výmyslům věří čím dál tím víc lidí! No, jak říkal Dr. Paul Joseph Goebbels – stokrát opakovaná lež se stává pravdou . . . :-x

reaguj[17] Vitak souhlas!!!
John Alemagne mejl web Neděle 5. 09. 2010, 09.17

Stokrát opakovaná lež se opravdu stává pravdou, protože většina lidí je tupá až blbá a hlavně nenávistná! Vorovka a Očadlik, též nick Pozorovatel, Josef nebo Kučera, Belfort a další… jsou toho důkazem. Lidi to opravdu novinkám.cz přeju! Taková hovada – prej blogeři! 8-O :-D

reaguj[18] Ještě doporučuju toto!
John Alemagne mejl web Neděle 5. 09. 2010, 09.20

Je to hlína, jak Očadlík píše Hamásu! 8-O 8-O 8-O

reaguj[19] To
vitak69 mejl Neděle 5. 09. 2010, 10.00

Tedy je a pořádná! Na Novinky, potažmo především na jejich blogy jsem už přestal chodit dávno. Izrael svým bojem za svobodu velmi obdivuji. Čím vším si židovský národ prošel za dobu své existence a s jakou urputností brání svůj stát. Bylo by dobré, kdyby Hamás poslal panu Očadlíkovi odpovědď formou pekelného stroje v malém balíčku. :-D :-D :-D

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?