Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Pekelný anděl Vatikánu Matka Tereza

Našim bankéřem je Bůh a jen on ví, kolik máme peněz a kde jsou

 

Slova samotné Matky Terezy: Lidé si myslí, že jsme sociální pracovnice. Nejsme. Sloužíme Kristu. Sloužím Kristu 24 hodin denně.. Copak nikdo nevidí, že tento jí samotnu deklarovaný motiv dobročinnosti, bylo ve skutečnosti prosazování náboženského fundamentalismu včetně interpretace katolické doktríny, a to v jejím nejextrémnějším podobě?

 

Kdyby Matka Tereza neexistovala, musela by si ji církev vymyslet

Matku Terezu netřeba nikomu představovat. Její jméno se stalo synonymem lásky, oběti a dobroty. Malá, útlá žena v bílých šatech, s výrazem zosobňující všechno utrpení světa, byla často fotografovaná a glorifikovaná.

Podle průzkumu v Německu v roce 2003 je vzorem číslo jedna pro Němce jejich vlastní matka a druhým Matka Tereza. Tím daleko předstihla Ježíše, který skončil až desátý.

 

Kde se vzala legenda kolem této charismatické misionářky?

Začala v roce 1969 filmem Angličana Malcolma Muggeridgeho s názvem Něco krásného pro Boha. Režisér prý při jeho natáčení sám pocítil osvícení. Ačkoli údajná aura kolem její hlavy byla kameramanem vysvětlena kvalitou filmového materiálu, vznikajícími mýty to již neotřáslo.

Proces blahořečení, tedy prohlášení Matky Terezy za svatou, začal na podnět papeže Jana Pavla II. již rok po její smrti.

Christopher Hitchens, známý ateista, autor kritických prací na adresu náboženství – např. knihy Bůh není velký napsal o Matce Tereze knihu s provokativním názvem Misionářská poloha: Matka Tereza v teorii a praxi.

 

 

Hitchens také točil pro BBC dokumentární film o praktikách v hospicích řádu Matky Terezy z názvem Hell's Angel. Podle tohoto dokumentu byla péče o nemocné velmi mizerná.

Trpícím nebyly kromě aspirinu a modliteb poskytovány žádné utišující prostředky. Navíc, léčitelné případy nebyly posílány do skutečné nemocnice a lidé tak často umírali úplně zbytečně. Ve videu je popsán příklad 15-ti letého chlapce se zánětem ledvin, kterého řádové sestry odmítly poslat do nemocnice k záchraně života, protože kdyby to prý udělali s jedním, musely by to umožnit všem! No, alespoň že byly zásadové.

 

 

Německý novinář, který navštívil rok po její smrti Kalkatu tvrdí, že domácí obyvatelé se divili slávě, které se Matka Tereza těšila v západním světě. Oni pro to důvod neviděli, na následující fotografii Indové protestující proti jejímu vysvěcení.

Žena, která tak ráda hovořila o právu na život a o jeho ochraně v případě interupcí a antikoncepce, nechávala ve svých hospicích umírat lidi, kteří mohli být běžnými dostupnými léky a medicínskými postupy zachráněni.

A proč? Nejkrásnější dar pro člověka je prý – podle Matky Terezy – podílet se na utrpení Krista! Její kritici pak velmi často mluví přímo o porušována lidských práv a nezřídka i o špatném a naprosto nemilosrdném zacházení s pacienty. Objevily se i drsnější argumenty, dle nichž se o pacienty řádové sestry “staraly” tak dlouho, až nebyli schopni protestu proti pokřtění.

 

Mýtus Matky Terezy

 

Podobnou kritiku vznesl i editor známého a renomovaného medicínského žurnálu Lancet Robin Fox Ten napsal, že v zařízeních chybí základní medicínské a hygienické standarty, pacienti se koupají ve studené vodě, injekční jehly se používají stále dokola na různé pacienty bez jakékoli sterilizace a zcela chybí účinné léky tišící bolesti.

Sestry vůbec nerozlišují mezi beznadějnými případy a těmi, které jsou léčitelné. Guardian nazval Řád organizovanou formou zanedbané pomoci. Odpověď Matky Terezy zněla: Nejsme nemocnice. Jsme místo, kde lidé mohou důstojně umřít!

Ona sama však měla zabudovaný pacemaker aby v případě srdečních obtíží nebo záchvatu malárie nemusela pasivně a důstojně očekávat smrt, ale naopak, aby mohla být urychleně přepravena na špičkovou kliniku v Los Angeles. Nejneuvěřitelnější je na tom to, že se tak sama rozhodla po předchozí neúčinné léčbě exorcismem!

Kritiku si vysloužilo i nejasné financování jejího Řádu. Matka Tereza přijímala peníze od kontroverzních osobností jako byl například haitský diktátor Duvalier (který měl prý podle ní blízko k chudým) nebo Charles Keating – americký bankéř, souzený za masivní zpronevěry peněžních vkladů drobných investorů, které mnohdy připravil o celoživotní úspory.

Misionářka dokonce napsala v jeho prospěch dopis soudci, ve kterém apelovala na Keatingovy zásluhy o charitu a připomínala Kristovo milosrdenství. Když ji jeden z podvedených, kterého Keating přivedl zcela na mizinu, žádal o navrácení peněz ve prospěch poškozených, Matka Tereza jeho prosbu zcela ignorovala.

Skutečně to vypadá, jakoby útlá Albánka prodávala odpustky největším darebákům světa. Přitom se s nimi fotografovala a pomáhala jim tak napravovat pošramocené image. Hlavně, že byly dobří křesťané.

 

 

Německý časopis Stern napsal rok po její smrti, že miliony dolarů darované Kongregaci sester lásky skončili ve Vatikánské bance. Desítky či stovky milionů, které rád Matky Nyní shraňoval údajně ve prospěch chudých, nebyly použity za tímto účelem. Řád zásadně nevydává zprávy o svých příjmech a odhady výdajů jsou hluboko pod částkou shromážděných peněz.

Bývalá vůdčí členka kongregace v New Yorku Susan Shieldsová odhaduje, že řád vybral jen v New Yorku za pouhý rok 50 milionů dolarů. Ačkoli z takového množství peněz mohla nechat postavit (nejen) v Kalkatě špičkovou nemocnici a hradit vzdělávání lékařů, ztratily se někde jinde.

Také peníze, které posílali dárci např. na zmírnění hladomoru do Etiopie, do Afriky nikdy odeslány nebyly. Přesto byla dárcům vydávána potvrzení o přijatých šecích pro Etiopii, říká Shieldsová.

 

Vsuvka redakce:

Podle odhadů jeden z deseti dolarů, které se ve světě věnují na dobročinné účely, pochází z peněženky skutečného dobrodince chudých Billa Gatese a jeho nadace. Její motto zní: Každý život má stejnou hodnotu.

 

Konec vsuvky redakce

 

Náklady na provoz hospice byly téměř nulové.

Všechny potraviny, šatstvo, nemovitosti atd.. byly sestrám darovány. Desítky až stovky milionů, které Řád dostával od dárců, nebyly nkdy použity ke zlepšení poměrů v hospicích a už vůbec ne na léčení lidí.

Podle německého novináře Waltera Wüllenwebera, který se téměř rok zabýval podrobným zkoumáním činosti Řádu, bylo pouze ve Velké Británii možné nahlédnout do účetnictví Řádu. Z dostupných údajů bylo pouze 7% příjmů využito ve prospěch práce s chudými a přes 90% vybraných peněz převedl Řád na účet do vatikánské banky, kde se stopy po penězích ztrácejí zcela.

 

Podobná situace byla v New Yorku.

Podle výpovědi Shieldsová, která tyto příjmy spravovala, dostala vždy koncem roku příkaz převést peníze do Vatikánu . Peníze řádu spravoval totiž právě Vatikán. Co se s nimi stalo tam, nikdo neví. Na otázky ohledně příjmů a průhlednost ve financování odpovídají setry řádu zásadně frází v duchu: našim bankéřem je Bůh, a jen on ví kolik máme peněz a kde jsou.

 

Kritické hlasy se ozývají čím dál tím víc, dokonce v samotné Indii.

Indický Forbes zveřejnil článek zpochybňující legitimitu aury vytvořené kolem anděla milosrdenství, jak byla Matka Tereza často nazývána. V článku se znovu objevuje kritika na odmítání moderní medicíny a popisuje se pasivní přístup k utrpení, jakož i nejasnosti kolem financování a využití peněz. Přitom indická vláda požaduje od charitativních organizací průhledné účetnictví. Ale Řád Matky Terezy účty v indických bankách prostě nevede.

V Indii – a v tzv. třetím světě vůbec – přitom působí množství organizací, poskytujících skutečnou lékařskou pomoc. Jen v Kalkatě je jich více než 200. Jejich reputace a finanční příjmy se samozřejmě s Řádem nedají ani porovnat. Přitom reálně zachránili a uzdravili množství lidí, kteří by jinak v hospicích Matky Terezy prostě zemřeli bez pomoci a v bolestech.

 

 

Matka Tereza postavila utrpení chudých, údajně Kristu milé, na piedestal úcty a obdivu. Proto zřejmě nedělala v praxi nic pro skutečné zlepšení jejich života.

 

Slova samotné Matky Terezy:

Lidé si myslí, že jsme sociální pracovnice. Ne jsme. Sloužíme Kristu. Sloužím Kristu 24 hodin denně.

 

Hitchens klade oprávněnou otázku:

Proč se nikdy nikde nikdo nezmiňuje, že tento jí samotnu deklarovaný motiv dobročinnosti, bylo prosazování náboženského fundamentalismu včetně interpretace katolické doktríny, a to v jejím nejextrémnějším podobě?

 

Mise slovenské Matky Trioly v Čechách

 

Samotný Vatikán se k ní stavěl nejdříve rezervovaně..

Byla kritická ke snahám o modernizaci katolické církve na II. Vatikánském koncilu, kde tvrdila, že "nepotřebujeme žádnou reflexi nebo nové myšlení; potřebujeme pouze více víry!

Postupem času se její rostoucí popularita začala hodit i Vatikánu. Byla zkrátka mistryní PR a skvělou fundraiserkou. Konečně.., její dogmatické prosazování víry, ostrá kritika antikoncepce a interrupcí včetně glorifikace utrpení chudých namísto snahy o aktivní změnu jejich postavení, katolické církvi jen a jen vyhovovalo.

Matka Tereza vytvářela pro církev ideální obraz ženy, jakožto služebnice víry a misionářky pomáhající ty nejubožejší z nejubožejších udržet v jejich pasivitě. Jaký to pro církev úžasný kontrast s obrazem moderní ženy! Jaký to kontrast s nebezpečnou teologií osvobození, kritickou k situaci chudých a jejím příčinám!

Navzdory tomu všemu je Matka Tereza považována i mezi sekulárními lidmi za jednu z největších morálních autorit dnešních dob. Její hlásaná pomoc chudým lidem v Indii utišuje totiž úspěšně postkoloniální svědomí moderního západu, ve kterém stále hlodají výčitky z dob kolonialismu a také z pocitu nadřazenosti bílé rasy.

 

Matka Tereza se stala symbolem a legendou.

Je univerzální odpovědí na jakoukoliv kritiku církve, včetně její morální krize vyvolané nesčetnými případy sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Ta odpověď zní: Církev přece dělá i množství dobrého! Podívejte se na Matku Terezu! Zkrátka, kdyby Matka Tereza neexistovala, musela by si ji církev svatá nejspíše vymyslet.

zpracovalo st@tll 2011 

Aktualizace 2016:

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

««« Předchozí text: Islám? Jako přežraný lev! Následující text: Slušovice, jó Slušovice »»»

Atllanka | Sobota 3. 09. 2016, 23.53 | Sekty, Osobnosti, Církve | trvalý odkaz | vytisknout | 19717x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Rada Čtvrtek 10. 03. 2011, 16.34

Milý autore, uvádíš zde informace, které se nezakládají na pravdě. Pokud ses snažil urazit Církev, Matku Terezu nebo lidskou dobrotu, tak se ti to nepodařilo, pouze jsi ukázal, jak nízko jsi ve své vnitřní morálce klesl. Pokud jsi chtěl poukázat na určité rozpory v tvrzeních některých organizací, skupin nebo společností, je nezbytné k tomu přidat důkazy a ne se jen odvolávat na názory jiných lidí a nepodložené informace které jsou navíc naprosto vytržené z reality. Zcela jistě nejsi odborník na toto téma a navíc nemáš nejmenší potuchy, co to znamená Indický slum. Ve své práci tvrdíš, že chudé lidi lze snadno zachránit v nemocnicích, opravdu bych chtěla vidět, jak nejchudší z chudých, kterým se právě Matka Tereza a její Misionářky lásky věnují, přijímají do nemocnic a léčí podle Tebe dostupnými léky. Proto Tě žádám, než zveřejníš nějakou zprávu, rozbor nebo cokoliv jiného, ujisti se, že se tvé údaje zakládají na pravdě. S přáním hezkého dne Rada

reaguj[2] Milá Rado
Královna Čtvrtek 10. 03. 2011, 20.06

Nauč se číst – a hledat fakta v článku, je jich tam dost. Vyvrať je ty, máš li čím. :-D :-D :-D

reaguj[3] Helou..
Jees Canabis web Čtvrtek 10. 03. 2011, 20.42

I worked as a volunteer in one of Mother Teresa’s homes in Calcutta, India for a period of two months at the end of 2008. It was during this time that I was shocked to discover the horrific and negligent manner in which this charity operates and the direct contradiction of the public’s general understanding of their work.

After further investigation and research, I realized that all of the events I had witnessed amounted to nothing more than a systematic human rights violation and a financial scam of monumental and criminal proportions.

Workers washing needles under tap water only to be reused again. Medicine and other vital items being store for months on end, expiring and eventually still applied sporadically to patients. Volunteers with little or no training carrying out dangerous work on patients with highly contagious cases of Tuberculosis, leprosy and other life threatening illnesses, while the workers of the charity patently refuse to accept and implement machinery and equipment that would safely automate processes and save lives.

It is time to hold the Missionaries of Charity accountable for their negligence.

reaguj[4]
M Pátek 11. 03. 2011, 14.26

[1] Rada: osobo"Rada" si mimo spíše ty předlož důkazy vyvracející zde uvedené.

reaguj[5] A ještě dodám
Jees Canabis Pátek 11. 03. 2011, 16.16

Rado, všimla sis vůbec, že matka Tereza už dávno zemřela a Řád zanikl? Těžko, co? :-D

reaguj[6] Zabava?
VK Neděle 13. 03. 2011, 10.30

Tak me to moc nepobavilo je to spis smutna beznadej – kam to pokrytectvi speje. Cirkev je totalne prohnila instituce ve vsech podobach. Kde je nejaky pastor a kaze – je to spatna vec. Stejne to je s politikou. Je potrebno mit zakony naprosto vymezujici pravidla a pak netreba ani politiku – jenom nejakych spravcu zakona. Kdo krade a nasili se dopousti na komkoliv i na zviratech a vecech – trestat. Jinak nechat lidi zit. To je vse.

reaguj[7] Jeste
VK Neděle 13. 03. 2011, 10.32

Kdo tvrdi ze neni jasne co je moralka – nema sam zadnou.

reaguj[8] Hitchens
Zuzana mejl Středa 16. 03. 2011, 04.20

mi vyrazil dech! Ja nevedela, ze ctvrta Krusada byla na vymyceni byzantskeho krestanstvi v Konstantinopoli a teprve PO TOM, KDYZ UZ BYLI V RAZI se pustili do muslimu a turku! Jinak mi mluvil z duse. Zase prace na vybornou, Atllanko.

reaguj[9]
Krofta Pondělí 11. 04. 2011, 19.09

Některé články na tomto webu se mi docela líbily, ale tohle mě překvapilo. Takovou snůšku kydů jsem už dlouho nečetl. Smutné :-(

reaguj[10]
Michaša Čtvrtek 26. 01. 2012, 17.49

Važena!!!

  1. Blbosti tu píšete vy!!!
  2. Kongregace Misionářek lásky ma přez 4000 řeholnic( jen sester) několik tisíc dobrovolniku a bratru.
  3. Zajděte se podivat do některeho z řeholních domů, zjistite jak jste se mylila

Nechapu co vam udělaly že pišete takove klamstva!!! Bežte na misie a raději pomahejte druhym, tim aspon někomu pomužete bude to užitečnějši než někoho takle špinit..

reaguj[11] Fantazírovat na internetu nebo v mediích je snadné
Michal mejl Středa 30. 05. 2012, 19.55

Kdo zná indii, albanii, zná i jiná měřítka. světec není dokonalost paroubka, je to jen člověk, který naplnil svůj život a došel čestně k jeho cíli…komunista ovšem chce nejmíň lenina, aby to bylo zázračný…kdo není vyjídač internetových kanálů, vezme odbornou literaturu, odpůrců církve, ale kvalifikovaných…podobně tažení proti švajzerovi v afriuce

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?