Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Bílé hyeny, černí Cikáni a Josef Klíma

Hyeny z Vítkova za mřížemi

 

Chladnokrevný hyenistický útok, neslučující se se způsobem našeho západního způsobu života, má zřejmě na svědomí skupina pravicových extremistů, které po zásluze čeká obvinění z pokusu o vraždu, jak každý slušný občan této civilizované společnosti doufá, přesto, že policie zatím případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.

Věříme, že zhledem k charakteru a provedení tohoto bezprecedentního útoku dojde v brzku ke změně právní kvalifikace a pachatelé budou obviněni jako organizovaná skupina z pokusu o několikanásobnou plánovanou vraždu a rovněž i zločinného spolčení, za což jim bude, po nepochybném prokázání viny, po zásluze vyměřen 15-ti letý až vyjímečný trest.

 

 

K rasovému útoku došlo letos v dubnové noci ze soboty na neděli. Při požáru domu byli zraněni tři lidé. Rodiče dvouletá holčičky vyvázli s lehčím zraněním, ona sama byla zraněna nejvážněji. Dodnes leží v nemocnici, má popáleniny na 80-ti procentech tělíčka, za sebou několik operací a před sebou ještě operací desítky. Nikdy už nebude žít tzv. normální a běžný život svých vrstevnic. Polodementní příslušníci skupiny, považující se za nadlidi o tom rozhodli…

 

 

Teď je konečně našli a pozatýkali. Dva z nich se prý sesypali a zřejmě i strachy počurali, což mě nepřekvapuje, ti největší bijci bývají obvykle i těmi největšími zbabělci. Vzpomeňme na přitloustlého skina, co plakal když mu kdosi vjel do úsměvu.

 

 

 

Cikáni a Romové

Cikáni. Není snad nikoho, kdo by je v Evropě neznal. A to už hezkých pár století. O jejich původu se dodnes vedou spory, ale většina etnografů se kloní k názoru, že jejich prapředkové pocházeli z Indie, kde se řadili k nejnižší a nejopovrhovanější kastě – většinou se prý živili odklízením mršin a podobnými pracemi.

Dnes vypadá vše jinak. Český Cikán (k termínu „Rom“ se ještě dostaneme) rozhodně není společností odstrčen do bezprávného postavení. Ba právě naopak. Celá česká společnost je svědkem jevu, nazývaného pozitivní diskriminace. Přestalo platit, že demokratické zřízení je postaveno na svobodně projevené vůli většiny.

Cikáni tvoří v ČR minoritu, přesto je česká majorita nucena zákonodárci a státní správou stále více ustupovat z cesty jejich bezuzdným nárokům a požadavkům. Původ tohoto jevu je nutno hledat v 50. letech 20. století, v době počátků komunistické vlády v této zemi.

Do té doby žili Cikáni povětšinou svým tradičním způsobem života, jako kočovníci, potulní řemeslníci, sezónní dělníci a především drobní zloději na okraji toho, čemu se říkalo slušná společnost. Ve městech se prakticky nevyskytovali, na venkově spadali do okruhu působnosti četnictva a obecní samosprávy.

Po roce 1948, kdy došlo ke komunistickému převratu, však nejvyšší politická správa země (zcela v duchu politiky ovládání každičkého kroku občanova života, kdy měl v tenatech denunciace uváznout každý, kdo by našel odvahu lišit se od poslušného průměru) rozhodla o plošném začlenění Cikánů do řad proletariátu.

 

 

V rámci těchto pokusů jim byl trvale znemožněn dosavadní kočovný způsob života. Cikánské skupiny byly nuceně usídleny mezi českou (a tehdy i slovenskou) společností. Komunistická vládní místa usoudila, že pokud budou Cikánům zdarma poskytnuty ubytovací prostory, vzdělání a pracovní uplatnění, Cikáni to vše s naprosto samozřejmě předpokládaným nadšením přijmou a stanou se součástí „pracujícího lidu“. Takový předpoklad svědčil nejen o naprostém nedostatku prozíravosti, ale i o dokonalém nepochopení mentality a historického vývoje tohoto etnika.

Cikáni se během jedné až dvou generací adaptovali na změněné životní podmínky. Částečně z donucení, většinou však proto, že nový, sociálně zaměřený politický systém jim poskytl zdarma možnost dosáhnout pro ně nevídané životní úrovně. A to s nepoměrně menším úsilím než dosud. Jediným pozitivním prvkem na celé věci byla všeobecná pracovní povinnost, plošně zavedená a komunistickým režimem tvrdě vymáhaná, a vcelku účinný systém protikriminálních opatření, který tehdy fungoval. Cikáni tedy, když nic jiného, byli alespoň ve valné většině nuceni pracovat.

Ani komunistický režim však nedokázal přetvořit příslušníky cikánské minority v řádné a pracovité občany. Souvisí to s cikánským způsobem náhledu na evropskou společnost jako takovou, s po generace předávanou mentalitou „získat všechno za nic“. Cikán nevidí smysl života v práci, rodině, sousedských vztazích, vzdělávání se. Jeho permanentní snahou bylo, je a zůstane získat to, co potřebuje k životu (a jde-li to, i mnohem více) bez jakékoliv námahy. Z původních kočovníků se tak stali paraziti společnosti.

V komunistickém režimu se rychle naučili zneužívat výhod sociální sítě. Protože ten, kdo neměl legální zdroj příjmů, byl trestně stíhán, zvykli si získávat neoprávněně invalidní důchody. Mladí, urostlí a evidentně zdravím kypící cikánští „invalidé“ pak nebyli žádnou výjimkou. Ženy zůstávaly v drtivé většině „v domácnosti“, a celá rodina si vylepšovala finanční rozpočet plozením někdy až fantastického počtu dětí, a to za účelem získání přídavků na děti od státu. Cikánské rodiny s deseti a více dětmi, o jejichž hygienu, hmotné zabezpečení, výchovu a vzdělávání se rodiče starali jen minimálně nebo vůbec, byly běžným jevem. Velká část tohoto trendu přetrvala až do dnešních dnů.

 

 

Pokud tohle všechno nestačilo k zajištění požadovaného životního standartu, Cikán se obrátil k osvědčenému způsobu „výdělku“ svých předků – trestné činnosti. Krádeže, loupeže, podvody. Vždyť bílí „gádžové“ mají víc, než potřebují k životu, tak jim prostě z toho ubereme! Samozřejmým a nevymýtitelným rysem cikánské mentality je naprostá neúcta k cizímu majetku a integritě. Pojem dobra a zla je specifikován výhradně ve vztahu k vlastnímu já. Když někomu ukradnu peníze, je to dobro. Když někdo ukradne peníze mě, je to zlo.

Tento specifický projev cikánské minority se nebývale rozmohl po roce 1989. S vymizením tvrdého komunistického režimu nastaly českým Cikánům časy velkých změn. Pseudohumanismus politického vedení kolem Václava Havla jim poskytl zcela nové možnosti a česká společnost tím trpí dodnes. Vyrojily se organizované cikánské bandy kapesních zlodějů, lupičů, vyděračů, dealerů drog. Drogy vůbec našly v cikánské populaci ohromné uplatnění, z astronomickým nárůstem drogově závislých Cikánů pak spirálovitě stoupá objem majetkové trestné činnosti, vyvolané potřebou opatřit si peníze na drogy.

Vznik nezaměstanosti a zavedení vyplácení podpor pro nezaměstnané znamenal pro Cikány objevení se nového zdroje příjmů, plynoucích ze státní pokladny. Stačilo zajít na úřad, prohlásit se za nezaměstnaného a shrábnout peníze. V pozdějších letech prováděné pokusy o lepší regulaci sociálních dávek nepřinesly kýžený efekt. Cikáni se totiž naučili, že v pseudohumanisticky a pseudokosmopolitně řízené společnosti stačí toho, kdo jim nechce vyhovět, nařknout z rasové diskriminace. Politici, vždy ochotní se blýsknout jako ochránci menšin, a bulvární média, lačná po jakémkoli skandálu, pak zařídí zbytek. V našem případě bude neústupný úředník propuštěn a vláčen tiskem a na jeho místo nastoupí jiný. Poučený zkušeností svého předchůdce a tudíž povolnější.

Přibližně v té době si Cikáni začali říkat Romové. Proč, není zcela jasné. Nabízí se poměrně logické vysvětlení, že když začnete oslovi říkat hřebec, bude si připadat vznešenější. Oni sami tvrdí, že slovo ROM v jejich jazyce znamená ČLOVĚK. Jenže… Cikáni žádný jednotný jazyk nemají! Ani mluvený, ani psaný. Jednotlivé skupiny s ohledem na původ a rodovou příslušnost používají naprosto odlišné dialekty a často si nerozumí ani mezi sebou.

 

 

Nicméně slovo Rom prorazilo, ačkoliv ve spisovném jazyce českém nic takového nenajdete. Není ani v naučných slovnících. Tam ovšem nalezneme výraz Cikán. Bohužel, tento termín je již dnes mnoha lidmi považován za „politicky inkorektní“.Celý český absurdistán kolem Cikánů došel tak daleko, že úředníci, média a dokonce i řadoví občané se začali úzkostlivě vyhýbat slovním spojením typu „občan romské národnosti“, vše ze strachu, aby nebyli obviněni z šíření rasové nenávisti.

Zkrátka a dobře, Cikáni se v české republice stali vysoce privilegovnou a hájenou skupinou obyvatelstva. Přispěl k tomu nebývale i vstup ČR do Evropské Unie (či spíše její urputné protlačení do EU sociálně demokratickou vládou, a to za velice nevýhodných podmínek). Bruselské orgány nyní bez znalosti problematiky a bez byť elementárních vědomostí o skutečné situaci u nás tvrdí, že Cikáni jsou v ČR diskriminováni. Tím jen posilují jejich nedotknutelnost a zvyšují jejich nároky.

Z někdejších drobných zlodějíčků a křiklounů se stal skutečně celospolečenský problém. Cikáni nyní obchodují s drogami, ve velkých městech organizují sehrané gangy kapesních zlodějů a lupičů, bezuzdně dojí sociální systém a terorizují celé okolí. V podstatě jsou velice zbabělí a chovají se jako mrchožrouti. Odvahu získají, až když mají osmi – nebo desetinásobnou převahu, ale pak jsou schopni vás zabít.

Stejně jako hyeny si vybírají nejslabší oběti: děti, nemocné, nepohyblivé nebo staré lidi, maminky s kočárky a těhotné ženy. A pokud jsou už náhodou přistiženi při činu, hlasitě se rozkřičí, nadávají, urážejí, vyhrožují násilím a často se k němu i uchýlí. Málo si dělají i z úřadů a policie. Romská Občanská Iniciativa (ROI) má přece páky na to, aby z případného vyšetřování nebo trestního stíhání udělala medializovaný a politicky ovliovněný případ „jasné rasové diskriminace Romů“!

Běžné jsou i situace, kdy chycený cikánský zloděj nebo kapsář přivolá na pomoc své početné soukmenovce, aby si vymohli jeho propuštění pokřikem, výhrůžkami nebo násilím.* Při tom všem nadále před úřady předstírají chudobu. A nikdo s tím nic nedokáže (a nejspíš ani nechce) udělat, přestože si pro dávky sociální podpory jezdí na úřady taxíkem, přestože pobírají přídavky na početné děti, které místo do školy posílají krást, žebrat a prodávat drogy.

 

 

Sečteno a podtrženo: majoritní část populace je nucena, vinou vnitrostátních i mezinárodních politických tlaků, vyživovat prostřednictvím státu odevzdávaných daní a poplatků parazitující a nepřizpůsobivou etnickou menšinu.

Průměrný Cikán totiž bez přímého donucení nikdy pracovat nebude, nemluvě vůbec o tom, že by odváděl daně. Spokojen se svým příživnickým způsobem obživy a s privilegovaným postavením, jehož se mu přičiněním pseudohumanistů dostává, suverénně prochází naší zemí a směje se do obličeje nejen bílým gádžům, kteří jsou (představte si to!) tak hloupí, že pracují a trpělivě hromadí korunku ke korunce, ale i policii, soudům a věznicím, které pro něj představují jen další druh státní zaopatřovny:

 

  • Vybaveny televizí, posilovnou, kvalitní pravidelnou stravou, s vycházkami a návštěvami rodinných příslušníků, poskytují Cikánovi často vyšší standart, než jakého dosahuje jeho vlastní domácnost.

 

A tak tomu i zůstane, dokud nesebereme odvahu přimět české politiky, aby si přestali tímto systémem sociálních privilegií doslova kupovat cikánské volební hlasy. Dokud se nenaučíme na násilí odpovědět násilím, na opovržení důsledným odstupem, na zločin těžkým trestem. Dokud se nenaučíme naslouchat těm,kteří se nebojí nazvat zloděje zlodějem a parazita parazitem. Dokud nepřestaneme pod falešnou rouškou kosmopolitismu předstírat, že cikánské etnikum je integrální součástí naší společnosti.

 

Závěrem

Na úplný závěr musím zmínit ještě ty z Cikánů, kteří našli odvahu a vůli skutečně se začlenit do civilizované společnosti. Ty z nich, kteří se dokázali zříci nejen užších kontaktů se svými soukmenovci, ale i (což je podstatně těžší) po generace předávané mentality, drtivé většině Cikánů tak vlastní a kteří přes podezřívavé pohledy české majority i neskrývanou, nechápavou nenávist ostatních Cikánů jsou čestnými, přímými, pracovitými lidmi. Je jich po hříchu málo. Možná ještě méně. Ale jsou. A styděl bych se to nepřiznat.

Poznámka: Jeden z mých známých se stal před časem svědkem případu kapesní krádeže v centru hlavního města. Podařilo se mu cikánskou kapsářku chytit a i s kořistí předat policii. Druhý den poté jej za bílého dne na rušné pražské ulici obstoupila asi osmičlenná skupina Cikánů, a když se chtěl bránit, vrazili mu nůž do stehna a utekli. Pachatelé nebyli nikdy odhaleni. Podobné případy zdaleka nejsou ojedinělé.

autor Martin Hessler  

 

Tolik černí cikáni, a co my? Bílí?

Tak co? Tito všichni byli naši bílí, chcete li neromští, spoluobčané. Půjdeme a naházíme náhodně vybraným necikánským rodinám do oken zápalné lahve proto, co spáchaly tyto bílé hyeny? Nebo jak to provedeme? Měl bych návrh: Přestaňte paušalizovat a hlavně:

Přestaňte volit socany a komouše, to jejich politikou je zvyšování dávek nemakačenkům, sockám a jiným parazitům společnosti, rovněž tak schválení Lisabonu, v důsledku čehož přitáhnou do země navíc ještě hordy afrických muslimů… Takže, připravte se nejen na větší ztráty v penězích, na více vykradených bytů, nárůst loupežných přepadení a znásilnění, ale navíc se rozlučte i se svými autíčky… které si vaši chráněnci – voliči socanů přidají na táborák!

Já se vám divím… při vaší levicové inteligenci, že vás nevaruje už to, že volíte socany a komouše stejně, jako ti vámi nenávidění cikáni!

Václav Bělohorský  

 

Menšina

 

 

 

Vážený pane ministře Kocábe, stejně jako řada jiných občanů jsem si ještě donedávna myslel, že vaše ministerstvo, které má v popisu práce ochranu lidských práv a menšin, by mělo být zrušeno. Postupně jsem ale dospěl k názoru zcela opačnému: že by mělo být naopak posíleno. Proč? Protože by dostalo konečně jiný obsah. Odpovídající realitě.

Vezměte si například mou osobu. Jsem starý, kuřák, a navíc muž, což je v současném juvenilním světě, podléhajícím tyranii zdravého života a vizi, jak si pořídit děti bez spermatu, sama o sobě dost vražedná kombinace. A to nehovořím o tom, že jako heterosexuál mám ještě o přitěžující okolnost víc.

Kdo chrání má lidská práva proti útlaku? Proti diskriminaci? Nikdo. Stejně tak se oficiální výklad menšin smrskl v pojetí úřadu, který reprezentujete, na zprofanované rasy a vyznání všeho druhu.

 

 

Ale copak dnes neexistují menšiny úplně jiné? A daleko odstrkovanější? Třeba menšina čtenářů knih. (Obávám se, že zakrátko bude rozšířena o menšinu těch, kteří vůbec čtou něco z papíru.) Ignoruji reklamy, platím daně, jsem poprvé (a doufám i naposled) ženatý – a své ženě věrný. No sakra, nejsou tohle všechno menšiny jak hrom?!

Menšina ale stejně tak dobře může povstat z většiny, což jste si, pane ministře, zatím rovněž bohužel neuvědomil. Jen záleží na tom, kde se zrovna nacházíme. Vzhledem k tomu, že bydlím na sídlišti jednoho smutně proslulého severočeského města, stal jsem se proti své vůli příslušníkem i dalších menšin. Třeba menšiny lidí, kteří pracují. A tudíž v noci spí.

Platím třeba nájem – což je samo o sobě dost exotické. Nemám načerno připojenou elektřinu, platím vodné, stočné, a dokonce i popelnice. I když, abych pravdu řekl, nevím vlastně proč. Kdybych sypal odpadky volně na chodbu a na schodiště, vyšlo by to nastejno jak esteticky, tak pachově. Menšina (tedy tady u nás většina) nepřizpůsobivého obyvatelstva jde v tomto směru ruku v ruce vzorně s menšinou squatterů.

Žiju v létě uvnitř domu, což mě rovněž dosti odlišuje od většiny, nikdy jsem nebyl ani na Borech, ani v Kanadě. Své děti vychovávám v duchu desatera, posílám je na basket místo na karate. Také na to denně doplácejí. Někdy modřinami, někdy jen mobilním telefonem… Řídím střízlivý – a výhradně své vlastní auto. Pokud ho před domem najdu. Když něco chci, koupím si to! Mám rád policejní auta. Když nějaké omylem zabloudí do našeho bloku, líbal bych ho na kapotu, kdybych se nestyděl.

Myslím, že už jsem uvedl dostatek menšin, jejichž příslušníkem jsem, abyste začal konečně chránit i má lidská práva, jak vám zadání vašeho úřadu ukládá.

S pozdravem váš menšinový Slušný občan Josef Klíma

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

««« Předchozí text: Islamizace Západu pokračuje... Následující text: Homosexuální praktiky v Íránu pro Alláha akbar! »»»

Atllanka | Pátek 14. 08. 2009, 11.41 | Česko, Komentáře, Cikáni | trvalý odkaz | vytisknout | 8639x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Na co vlastně máme ty politiky?
srtu12u Sobota 15. 08. 2009, 08.42

Perfektní a pravdivý článeček a to video Ježíš je Romský král, no to jsem řval smíchy… Jo a to porovnání s Bílými hyenami naprosto sedí, koukal jsem na odkazy co tu uvádíte a do diskuzí pod nimi, to snad ani není možné, co za spodinu a zběsilou lůzu všude píše. Koukám, že tenhle stát pomalu a jistě ztrácí schopnost, udržet zákon. Jsa zbavený své inteligence komunisty je totálně zdevastován po stránce morální a přesně jak v té písničce na konci to je.

Vy, a vám podobné weby a blogy jsou vyjímečné a je vás pomálu, ale v poslední době zdá se, vás přesto přibývá. Nevzdávejte to, snad se podaří naší republice a všem nám jejím občanům vzpamatovat se dřív, než zase budeme stavět koncentráky a zavírat do nich všechny nepohodlné spoluobčany.

Ten rádobynácek Rath už s tím sice začal, chce opět uzavřít do „klecí“ postižené… Nesmíme mu to dovolit, budou následovat totiž další klece a lágry, copak neznáme historii?

Jen se nabízí otázka: Na co vlastně máme ty politiky? Nepřežila se už parlamentní rádoby demokracie lůzy? Co vzít vidle a hrrrrrrr na ně? ;-) :-D

reaguj[2] Hnát politiky k odpovědnosti
Sam Sobota 15. 08. 2009, 09.25

To je především o lidech jako takových, a ne o barvě pleti, to je o politicích, kteří jen hrabou pod sebe, to je o neochotě policie věci řešit, to je o malosti v nás a zneužívání našich špatných vlastností. Štve vás, že dřete a máte za to málo? Tak za to můžou BÍLÍ politici, ale ti se schovají a ukážou vám prstem nepřítele, tu ďábla, tu žida, tu cikána… a většina jako debilové jim na to skočí. Oni si pak sami, stejně jako různí pastoři sekt, papeženci a jiní mocní tohoto světa žijou jako v ráji.

Stát, který neumí zajistit pokoj a bezpečnost těm, co si ho ze své práce platí a jehož politiky si vydržují, je veskrze prohnilý, a je třeba to urychleně změnit. Budou volby, nevolte probůh už tu zasranou levici… copak nevidíte, že stále žijeme v její režii?

reaguj[3] Nikdo je nechce za sousedy?
Houdini Sobota 15. 08. 2009, 16.59

Nevím, jak si někdo dovoluje rozhodovat o tom, jestli chce za souseda občana tohoto státu, nebo ne a není za to obžalován z rasismu. Jestli bude někdo rušit, jak bordelem tak hlukem, je od toho městská i státní policie a je potřeba ještě zřídit i obecní šatlavy. A bude klid. Za to, že neumíme donutit svoje zastupitele ke konání dle zákona, nemůžou cikáni, proberte se, to je naše vina! A fašounci z Čech? No to se musí Hitler v pekle řezat, co ty protentokrátní smějící se bestie dělají… oni asi čeští nácíčci zapomněli, že podle nacistických zákonů jsou méněcenná rasa a měli ihned po židech a cikánech přijít na řadu… No to je opravdu k popukání, jakou máme mezi sebou nevzdělanou, sprostou a tupou pakáž!

reaguj[4]
cikcak Neděle 16. 08. 2009, 18.32

K článku pana Klimy, 100 % souhlas!!!

reaguj[5] ...pan Klíma 100b. ...
spring mejl Středa 19. 08. 2009, 01.45

Dějí se dnes ve světě věci nepochopitelné; zázraky na počkání, nemožné do tří dnů. Třeba se jednou budoucí generace dočká realizace současné utopie, kdy se Romové srdnatě brání před neonacistickými extrémisty. A pořád jdou peníze na romské programy a pořád vše stojí na místrě. V Ostravě byl před necelým rokem slavnostně vyhlášen pomocný romský program pod názvem „Ruku v ruce“.

Jeho šlechetným cílem, financovaným z peněz Česka i EU, je zaměstnávat Romy, učit je pracovním návykům a pomáhat se vzděláváním romské komunitě, která žije v ostravských deseti ghettech v počtu zhruba deseti tisíc obyvatel.

Zamyslel jsem se nad účinností podobných akcí, jež sice mají bohulibý záměr, který však zatím vždy, po určitém čase aplikací, vzal za své. Ani po několika měsících výsledky této „čárkové“ akce nejsou vidět. Naopak. Je populistické házet všechny krádeže kovů na Romy? V Česku jsou desetitisíce bezdomovců, kteří bez výjimky kradou, co není přivázáno. Mezi nimi je jen minimum romských nepřizpůsobivců. Nezaměstanost se blíží v číslu půl milionu, z toho připadá na Romy pouze pár procent…

Ani gadžové proto nejsou bez chyby při ztrácení litinových mříží do kanálů, drátů vysokého napětí či dešťových okapů, kolejnic, silničních svodidel a hřbitovních okras. Takže, trochu soudnosti při obviňování zlodějů…

A teď zase další dvě miliardy pro Romy. Na bezdomovce nic. Jde o definitivně ztracenou sortu lidí? Asi proto mezi nimi najdete minimum nebo skoro žádného cikána. Prý je třeba miliardy na odstranění ghett, na vzdělání, zaměstnanost a další věci. Přitom už přece dostávají stovky milionů. Kam mizí? Nová „černá díra“? Romští aktivisté budou mít opět hody. Jen si to proberme:

Program Podpory projektů integrace příslušníků romské komunity – Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí : Spolkl už 57 844 600 Kč.

Program Podpory projektů integrace příslušníků romské komunity – Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Dalších pár milionků navíc – 24 436 620 Kč.

Program Podpory projektů integrace příslušníků romské komunity – Kapitola 334 – Ministerstvo kultury : Asi už docházejí peníze; pouze 1 999 020 Kč.

Program odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských komunitách a lokalitách – Kapitola 304 – Úřad Vlády : Tak tato legrace vydá za 9 999 280 Kč.

Další pozře kampaň proti rasismu – celkem 1 280 670 Kč. A aby toho nebylo málo, je tady program projektů integrace romské komunity ; bratru za 12 394 250 Kč. A ještě položka pro koordinátory romských poradců na krajských úřadech – Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa; nějaký ten milionek ještě zbyl, asi z toho, co se ušetřilo na důchodcích – 4 968 900 Kč….

A ročně nám to vyjde na „pouhých“ 112 923 340 Kč plus neveselý dvoumiliardový požadavek Ivana Veselého, co je šéf Nadace na obnovu a rozvoj tradičních romských hodnot (Dženo) a ještě místopředsedy romské politické strany – Romské občanské iniciativy.

No, nekup to! Nebýt potíží Romů, neměl by vlastně pan Veselý do čeho „dženout“. Vaše neštěstí, naše nezištné peníze! Že by bez Džena žil jen z platu své právnické choti Kláry Samkové?

Brzy ale bude i těchto peněz chybět, až se také ve střední Evropě změní během přístích desetiletí dosavadní muslimská minorita v majoritu, ve školách, na úřadech i v běžném životě bude postupně platit jediné – islámské právo šaria. Je nějaké východisko…?

Nechci vzbuzovat vášně a být špatným prorokem, ale Romové budou mít na vybranou; spojit se zavčas s gadži, tedy i se skinheady, neonacisty, členy Dělniké či Národní strany a zahájit společný dialog, resp. frontální odpor proti muslimům, nebo pokorně konvertovat na islám a chodit v hidžábu a galábiích.

K tomu respektovat zákaz sledování satanské televize, nebo jen na přísně vybrané pořady podle islámského práva, a být k dispozici na funkci sebevražedného mučedníka. Podle toho, jak rozhodne imám.

Islamisté jsou jako Jezinky-Jeskyňky, co oblbnou kdejakého Smolíčka pacholíčka. Jen tři prstíčky si ohřejí a hned zase půjdou. Jo, až na Sahaře naprší a uschne… Kde dnes hledat jelena se zlatými parohy?…

reaguj[6]
spring mejl Středa 19. 08. 2009, 01.48

V ráji řeky medu, vína a mléka, k dispozici pro obcování dvaasedmdesát černookých panen. Možná bude nacionalisty mrzet, že kdysi křičeli hesla: „Nic než národ“ nebo „Tahle země není pro barevný!“

Místo toho budou jejich potomci svým holými lebkami bušit o zem pětkrát denně směrem k Mekce svoji modlitbu k Alláhovi. Kdo zůstane bezvěrec a satanův pohrobek, ten půjde od válu.

Pořád nám to nedochází? Přitom už od roku 1990 tvoří asi 90 procent veškerého evropského přistěhovalectví muslimové. Zatím to nejvíc pociťuje Francie. Nevěříte? Až třicet procent všech francouzských dětí a mladých lidí pod dvacet roků tvoří muslimové.

Stejný osud čeká i Velkou Británii, kde už je přes tisíc mešit, některé přestavěné z kostelů. Jen Německo prý vydrží s přechodem na islám až do roku 2050. Podobně jsou na tom i ostatní evropské země, pouze Balkán bude islámským ještě mnohem dřív, Turecko už má víru podle Koránu na prvním místě…

Těšil jsem se na londýnský Hyde Park, hlavně na jeho nezávislé řečníky ve Speaker's corner. Ti se tam ale už téměř nevyskytovali; místo nich byly louky tohoto proslulého prostranství, vyhrazeného během druhé světové války pro pěstování rajčat, plné mulimských přistěhovalců.

Těch je v Anglii už přes tři miliony. Seděli v trávě, konzumovali hranolky s kuřetem a vydrželi tak v siestě po dobu svých pěti denních modliteb. Muži v galábiích, ženy v černých róbách až na paty, s úzkým průzorem pro své oči. Společně vytlačili rodilé Londýňany z jejich oblíbeného místa relaxace do britsky konzervativního, ale čistějšího St. James's Park…

Už v roce 1974 prorocky prohlásil alžírský prezident Boumedien „Zaplavíme Evropu dělohami muslimských žen a jejich dětmi…“ A skutečně zaplavují. Osm dětí na rodinu jako průměr – to je fakt demografický boom. Kam se na ně hrabou romské rodičky?

Za 20 roků má být v Evropě více než sto milionů muslimů. Už nyní je jich 23 miliónů. V polovině tohoto století by mohla většina Francouzů vyznávat islám a každý pátý Evropan bude vyznávat Korán. A zatímco Rakousko bylo ve 20. století z 90 procent katolické, do roku 2050 by islám mohl být hlavním náboženstvím Rakušanů mladších 15 let.

Není proto zbytečné vyhazovat peníze za protiextrémistický boj, když je možné se zadarmo smířit, nalézt rozumný kompromis, dát holé či zarostené hlavy dohromady a přestat se vzájemně napadat?

Navíc romská ghetta jsou svojí hygienou, odpadky a pořádkem pětihvězdičkovými hotely, proti arabským slamům a chudinským obydlím ve většině islámských zemí. K tomu je jistota, že žádný Rom se neopáše dynamitem a neodpálí se v autobuse hromadné městské dopravy…

Takže, nabídka platí. Košile bližší než kabát. Je nutné si uvědomit, že už Svatopluk dávat lámat svým synům najednou tři pruty, jelikož věděl, že jedině ve spojenectví je patřičná síla…

Lepší pozdě, než vůbec! Stejně ty miliardy zase zmizí v propadlišti dějin a ghetta budou smrdět dálšího půl století…"

reaguj[7]
Antifa web Sobota 22. 08. 2009, 09.51

Fotky těch hajzlů nacistických najdete tu: http://antifa.cz/…i-lhari.html

reaguj[8] názor
Sam mejl Sobota 20. 10. 2012, 13.27

[3] Houdini:Moc hezké, spoléhat se na městskou policii. Z mé zkušennosti vím, že se tato nepřizpůsob.občanům raději vyhýbá. Je-li rom potrestán za rušení klidu či okradení souseda atd.není nijak postižen. Všemu se může jen vysmívat. Obratem je to romský problém a je z toho rasizmus.

reaguj[9] Je to jednoduché...
Ian mejl Pondělí 22. 10. 2012, 14.50

…je třeba změnit zákony. Za tím účelem je třeba se politicky zorganizovat. A udržet si civilizované renomé, žádný extremy. Za širší podporu.

reaguj[10] Hyeny zlé hyeny
Hynec web Středa 21. 08. 2013, 22.24

Hyeny sa neznásilnňujú, snáď ako jediné zviera vo svojej ríši, prestaň používať „ako hyeny“. Kebyže poviem , zabíjajú a okrádajú ako levy tak čo ? bude zle, že to nie je pravda ? Rómov zbili vlci ? Potom by som bol zlý, lebo červená čiapočka bola rozprávka, lebo vlk je vlastne pes a je najkrašie zviera na svete a pod. Hyeny …

reaguj[11] Hynec
Vlad Sobota 24. 08. 2013, 17.54

Ty mas ale problem. To ti povim. Absolutne nechapu, ze nekdo muze takto reagovat. To opravdu koukam. Vsichni vi, co slovo hyena znamena a nema to vubec nic delat s tim zviretem. Je to jen slovni obrat. Kdyz reknu,ze nekdo pise jak prase, tak vim, ze prase nepise...... hotovo...... teplou, studenou a do klece ........ :-)

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?