Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Českoslovenští hrdinové - Akce Wolfram

Bojová paradesantní skupina vlastenců

 

Prolog: Bylo jich šest a vyskočili z letadla v noci 13. září 1944 v prostoru Nytrová – Kotly. Kapitán Josef Otisk, rotný Vladimír Řezníček, rotný Josef Černota, rotný Josef Bierský, rotný Karel Svoboda a četař Robert Matula..

 

Ustavení, personální obsazení a výcvik paraskupiny Wolfram

Operace Wolfram tvořila určitou výjimku ve zvláštních akcích organizovaných londýnským centrem československého odboje. Od ostatních paraskupin se Wolfram lišil počtem i složením. Byl to jediný výsadek, který nakonec zvláštní akci provedl.

Většina příslušníků skupiny Wolfram prošla základním výcvikem v letech 1941 – 1943, jen jediný parašutista jej absolvoval až v roce 1944. Na základě výsledků základního kurzu byli vytipováni vhodní muži. Výběr ovlivnil velitel budoucího pararoje kpt. Josef Otisk, stejně jako další speciální výcvik. Kpt. Josef Otisk prošel jako jeden z prvních československých vojáků Commandos Course (kurz speciálních britských jednotek) a měl předpoklady ke splnění speciálních úkolů.

 

 

Vyžádal si pro akci tyto muže: rt. Vladimíra Řezníčka, rt. Josefa Bierského, čet. Roberta Matulu, rt. Josefa Černotu. Řezníček, Bierský a Matula pocházeli z Ostravska, což představovalo výhodu ve znalosti terénu a poměrů (Otiskovi bylo předtím naznačeno, že se s akcí počítá do této oblasti). Černota sice pocházel z Břeclavi, ale jednalo se o elitního střelce, instruktora Commandos Course (kurz speciálních britských jednotek) a Streetfaiting Course (kurz pouličního boje). Všichni byli s nabídkou srozuměni a souhlasili. ŠVBM přiřadil ke skupině radiotelegrafistu rt. Karla Svobodu. Jeho úkolem bylo udržovat radiové spojení s VRÚ v Londýně. V květnu 1944 byla sestavena skupina 6 výsadkářů.

 

Výrazný a osobitý, tak by se dal charakterizovat režisér Petr Hvižď. Zůstala po něm řada vynikajících televizních filmů i dokumentárních pořadů. Patří mezi ně i dokument Možnosti hrdinů zachycující historické souvislosti z doby druhé světové války. Zdokumentoval historii paraskupiny Wolfram a osudy jejích členů.

 

Otiskova skupina obdržela prozatímní krycí název Hora. Ještě v květnu 1944 jsou převeleni k výcviku na STS 25 na Garramour ve Skotsku. Zde absolvovali udržovací výcvik (pro Matulu to byl i základní). Na závěr výcviku absolvovala skupina Hora cvičení nazvané 24 hodin únavy. Z Garramour odcestovali na tradiční Para Course, který už všichni, s výjimkou Matuly znali. Výcvik se konal na STS 51 v Ringway. Absolvovali i zpravodajský kurz na STS 17 v Beaulieu na jihu Anglie. Parašutisté si též osvojili zásady při sledování osob ve městě a naučili se zbavovat svých pronásledovatelů. Tato cvičení provedli instruktoři v Londýně.

Na konci června 1944 proběhla závěrečná fáze výcviku v Anglii. 29. června 1944 byla skupina přejmenována na Wolfram a byly jí vytyčeny úkoly na našem území… více zde

 

Kapitán Josef Otisk

Narodil se 30. ledna 1911 v Líšni u Brna. Otec Matouš byl rolník, matka Marie, rozená Šumberová byla v domácnosti. Měl třináct sourozenců. Absolvoval obecnou školu v Líšni a poté nastoupil na reálné gymnázium v Brně. To však z finančních důvodů v roce 1928 přerušil. Znovu byl přijat v roce 1930 a v roce 1933 odmaturoval.

 

 

Při základní vojenské službě, kterou nastoupil 1. října 1933 byl odeslán do záložní důstojnické školy. Po jejím absolvování byl převelen k pěšímu pluku do Levoče, poté v Prešově a nato do Bardějova. Od 1. srpna 1934 začal studovat Vojenskou akademii, kterou již v hodnosti podporučíka v srpnu 1936 ukončil. 1. září 1936 nastoupil v hodnosti poručíka k pěšímu pluku v Brně. V roce 1937 absolvoval v Milovicích kurz kanónů proti útočné vozbě. Mobilizaci prodělal v Jihlavě a Telči.

Po odchodu z armády pracoval jako úředník. V roce 1939 se oženil, z manželství se narodily dvě děti.

Dne 4. prosince 1939 s přítelem překročili hranice na Slovensko a přes Maďarsko, Jugoslávii a Turecko se dostal do Francie. 12. ledna 1940 byl prezentován v Agde u československého zahraničního vojska a zařazen k 2. pěšímu pluku. Zúčastnil se bojů o Francii. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie…

V Anglii byl povýšen na nadporučíka. Absolvoval autokurz a základní kurz commandos. Již v hodnosti kapitána dále absolvoval parakurz a kurzy velitelů tankových rot a tankové taktiky. Poté byl jmenován zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu. Do funkce velitele skupiny pro zvláštní úkoly byl vybrán na jaře 1944. Směl si vybrat příslušníky své skupiny. S nimi poté od 15. května do poloviny června 1944 prodělal základní výcvik, parakurz a konspirační kurz. 3. července odletěl do Itálie na vyčkávací základnu.. více zde

 

Rotný Vladimír Řezníček

Narodil se 18. června 1919 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Otec František byl dlaždič, matka Žofie, za svobodna Seydlová byla v domácnosti. Měl dva bratry. Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v rodné obci a poté se začal ve Zlíně učit u firmy Baťa. Ze zdravotních důvodů učení přerušil a pracoval u svého otce. 14. března 1939 se podrobil odvodu, ale základní vojenskou službu nevykonal.

 

Vzpomínka parašutisty Vladimíra Řezníčka

 

14. srpna 1939 se strýcem překročili hranice do Polska (strýc byl ale zatčen a vrácen zpět). V Malých Bronovicích byl zařazen do československého legionu v Polsku a s ním se po vypuknutí války dostal přes Rumunsko a Sýrii do Francie. 30. října 1939 byl v Agde zařazen k 1. pěšímu pluku. Bojů na frontě se zúčastnil po absolvování poddůstojnické školy. 1. června 1940 byl povýšen na svobodníka. Po pádu francouzské fronty byl evakuován do Anglie.

V Anglii byl zařazen k 2. pěšímu praporu a postupně povýšen na četaře. Poté, co byl vybrán pro plnění zvláštních úkolů absolvoval od 9. ledna do začátku března 1943 sabotážní kurz a parakurz. Poté byl povýšen na rotného a vrátil se ke svému útvaru. Absolvoval tankový a ženijní výcvik a byl vyškolen jako řidič tanku. Zde si ho do tvořícího se výsadku Wolfram vybral Josef Otisk. Spolu s dalšími příslušníky skupiny absolvoval od 15. května do poloviny června 1944 základní výcvik, parakurz a konspirační kurz. 1. července byl přepraven do Itálie.. více

 

Rotný Josef Černota

Narodil se 1. srpna 1916 v Břeclavi. Otec Josef byl dělník u ČSD, matka Josefa, rozená Pokorná byla v domácnosti. Měl dva sourozence. Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v Břeclavi, kde se také vyučil na krejčího a zároveň vystudoval odbornou školu. V této profesi potom pracoval u různých firem v Břeclavi a Hodoníně.

 

 

1. dubna 1936 se podrobil odvodu, ale pro tělesnou nezpůsobilost (nedostatečná výška) nebyl odveden. Rok pracoval v Otrokovicích u firmy Baťa, poté byl již odveden, ale dostal dvouletý odklad. V Břeclavi poté pracoval jako krejčí, v Uherském Hradišti potom na stavbě Baťova kanálu. Znovu odveden (tentokrát do německé armády) byl 9. června 1939. Krátce nato se dostal do rvačky s německými odvedenci a proto 12. června 1939 přešel hranice do Polska.

Nejprve se prezentoval do československé zahraniční armády a po připlutí do Francie podepsal závazek do Cizinecké legie. Po vypuknutí války byl 2. října 1939 prezentován do československé zahraniční armády a zařazen k 2. pěšímu pluku. Na jaře 1940 absolvoval poddůstojnickou školu a v hodnosti svobodníka se účastnil bojů na frontě. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie.

V Anglii byl zařazen k 2. pěšímu pluku a do 28. října 1942 postupně povýšen na rotného. Na podzim 1942 byl vytipován do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Absolvoval základní sabotážní kurz a parakurz. Na jaře 1943 se vrátil zpět k útvaru. Zde byl přeškolen na tankistu. V květnu 1944 byl na návrh Josefa Otiska zařazen do výsadku Wolfram. V rámci skupiny prodělal od 15. května do 10. června 1944 základní výcvik a opakovací parakurz. 11. června 1944 byl odeslán do Itálie.. více zde

 

Rotný Karel Svoboda

Narodil se 18. října 1912 ve Slaném. Otec Karel byl majitelem sodovkárny, matka Aloisie, rozená Ziková, byla v domácnosti. Měl jednu sestru. Ve Slaném absolvoval obecnou, měšťanskou školu a dva roky obchodní školy. Poté pracoval jako kancelářský pomocník. Nakonec nastoupil u otce v sodovkárně.

 

 

Základní vojenskou službu vykonal v letech 1932–1934 jako spojař v Trutnově. Do zálohy odešel jako svobodník a nastoupil opět do sodovkárny svého otce. V roce 1936 se oženil a v letech 1936–37 pracoval v sodovkárně v Běstíně. Při mobilizaci nastoupil opět k hraničářskému praporu v Trutnově. Po demobilizaci nastoupil u původního zaměstnavatele na pobočce v Praze.

Protektorát opustil v noci z 28. na 29. června 1939. Přes Polsko, kde podepsal závazek, se dostal do Francie, kde nastoupil u Cizinecké legie. Po vypuknutí války byl v Agde prezentován do československé zahraniční armády a zařazen k 1. pěšímu pluku jako spojař. Zúčastnil se bojů na frontě a po pádu Francie byl, již v hodnosti četaře, evakuován do Anglie.

Krátce po zařazení k 2. pěšímu pluku byl vybrán pro plnění zvláštních úkolů. Od 15. srpna do 20. září 1941 absolvoval základní kurz a parakurz. Kvůli utrpěnému zranění byl odvolán z výsadku Anthropoid, do kterého byl původně zařazen. Od 23. června 1942 do konce června 1943 absolvoval speciální radiokurz a již jako radista skupiny Wolfram kurz přijímání skupin a práce s Eurekou. Po zdokonalovacím kurzu odletěl 2. července 1943 do Itálie.. více zde

 

Rotný Josef Bierský

Narodil se 19. března 1920 v Lubně v okrese Frýdek-Místek. Jeho otec Jan Bierský pracoval ve Vítkovických železárnách. Rodina vlastnila menší hospodářství, na kterém hospodařila matka Barbora (rozená Gurecká). Josef Bierský měl tři sourozence, dva starší bratry a starší sestru. Po obecné škole navštěvoval měšťanku ve Frýdlantu nad Ostravicí, učil se slévačem ve Vítkovických železárnách a navštěvoval Baťovu školu mladých mužů ve Zlíně. Po studiích, která ukončil v roce 1938 krátce pracoval ve Vítkovických železárnách. Byl členem Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) a později (ve Velké Británii, kde DTJ nepůsobila) členem Sokola.

 

 

V září 1938 se dobrovolně přihlásil k odvodu do československé armády. Vojenskou službu nastoupil 1. března 1939, sloužil u 4. ženijního pluku v Bratislavě. Po vzniku samostatného Slovenského státu byl dne 15. března 1939 převzat do slovenské armády, z jejíž evidence byl vyjmut 26. května 1939.

V červenci 1939 Josef Bierský spolu se svým kamarádem Pavlem Toflem přešel hranice do Polska a následně se dostal do Francie, kde se prezentoval nejprve u 1. pluku francouzské cizinecké legie v Sidi bel Abbes a po výcviku působil v rámci československé armády ve Francii. Účastnil se bojů na frontě, po vítězství německých vojsk odplul do Velké Británie. Byl přidělen k 2. praporu československé brigády, absolvoval několik odborných kurzů včetně parašutistického výcviku. Postupně dosáhl hodnosti rotného.

Po výcviku byl zařazen do operační skupiny Wolfram, která byla 14. září 1944 vysazena poblíž Nytrové v oblasti Beskyd na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.. více zde

 

Četař Robert Matula

*se 16. ledna 1918 v Radvanicích v okrese Frýdek. Po absolvování základní školy a tří tříd měšťanské školy v Ostravě se začal učit krejčím. Z učení odešel a vyučil se vulkanizérem. Od roku 1937 pracoval jako horník v Radvanicích.

 

 

Po okupaci Čech a Moravy opustil v červnu 1939 protektorát a odešel do Polska. Po prezentaci v Krakově byl odeslán do sběrného tábora v Malých Bronovicích. Zde podepsal závazek k Cizinecké legii. Přes Francii byl dopraven do Alžíru a poté k 1. pěšímu pluku Cizinecké legie v Sidi-bel-Abbes. Po zahájení války byl v legii zproštěn závazku. Ve francouzském Agde byl poté prezentován do československé zahraniční armády. Jako příslušník 1. pěšího pluku se zúčastnil bojů o Francii.

Po pádu Francie byl 27. června 1940, již v hodnosti svobodníka, evakuován do Anglie. Zařazen byl k 2. pěšímu praporu. Do října 1941 byl postupně povýšen na četaře. Absolvoval kurzy zaměřené na ovládání bojové techniky a poté byl převelen k 2. tankovému praporu jako řidič tanku.

V dubnu 1944 se oženil, z manželství se později narodili dvě dcery a syn.

V červnu 1944 byl kpt. Otiskem získán do programu výsadků do protektorátu a zařazen do operace Wolfram. Od 15. května do poloviny června 1944 absolvoval v rámci výcviku kurz útočného boje, sabotáže, dále paravýcvik a konspirační kurz. 28. června 1944 byl spolu s ostatními příslušníky desantu přepraven na základnu v Lauretu v Itálii.. více zde

 

Zde můžete shlédnout unikátní a zapomenutý dokument, po roce 1968 považován za zničený. Dokument se zabývá válečnými událostmi, které se odehrály v roce 1944.

  • Podrobněji popisuje působení I. partyzánské brigády Jana Žižky a výsadkových skupin ARAP a Wolfram, jejichž přítomnost v Beskydech vyústila v největší proti-partyzánskou operaci Tetřev. Snímek je unikátní tím, že v něm vystupuje řada tehdy ještě žijících pamětníků. Nejzajímavější jsou myslím vzpomínky velitele paraskupiny Wolfram Josefa Otiska, který byl jediný československý důstojník, jenž absolvoval kurz Commandos ve Velké Británii.

zpracovalo st@tll 2013

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


Pátek 13. 09. 2013 přečteno 6869×

««« Předchozí text: Mnichovská zrada Následující text: Esenbáci nebo Mašínové? »»»

Atllanka | Pondělí 1. 08. 2022, 23.19 | Česko, Osobnosti | trvalý odkaz | vytisknout | 4913x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?