Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

15.březen 1939 a hanba Eduarda Beneše

Měl dr. Eduard Beneš bránit republiku?

 

Motto: V nedávné době jsme si připomínali jedno smutné výročí – okupaci zbytku Československa 15. 3. 1939 a nastolení protektorátu Čechy a Morava. Můj text se vrací k událostem, které tomu předcházely…

 

Vznik ČSR

Vznik naší 1.republiky byl provázen spoustou příkoří uskutečněného vúči Němcům žijícím na našem území v tzv. Sudetech, ale i vúči ostatním národům, jako bylo Polsko či Maďarsko.

Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného Československého státu. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie bývalých dotčených národů Rakousko – Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti.

 

 

Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a strhával z ulic, domům a náměstí symboly Rakousko – Uherska. Ještě téhož dne navečer vydal Národní výbor první zákon – zákon o zřízení samostatného státu československého. Tentýž den byli do Národního výboru přibráni 4 slovenští zástupci.

Důležité pro další život Československa bylo právě nedodržení ženevských podmínek o autonomiích ze strany našich nových politiků. Jsem totiž, a nejsem sám, přesvědčen, že pokud by se tak stalo, zřejmě by nepřišel nikdy žádný Mnichov a ani žádný protektorát Čechy a Morava.

O tom jsem však tolik psát nechtěl. Jde mi spíše o to, připomenout jiné hrdiny, než jakými nás masírovalo komunistické školství a propaganda, a kterýžto trend, ve větší či menší míře, pokračuje do dnes.

 

Eduard Beneš, Mnichov a jeho důsledky

Byl to především tehdejší prezident E. Beneš, který zbaběle utekl a nechal republiku napospas Němcům. Pořád se řeší otázka, zda jsme se měli bránit nebo ne. Vzdát se Sudet nebo o ně bojovat? Mnichovská dohoda byla jasná, pokud bychom se Sudet nevzdali, vina za počátek války by padla na Československo. Naše republika byla obklopena ze všech stran vůči nám nepřátelsky naladěnými státy. Nejen Německo, ale i Polsko, které si nárokovalo Slezsko či Maďarsko, které si zase nárokovalo jižní a východní část Slovenska byli vlastně našimi nepřátely.

 

 

Stav naší armády nedával příliš velké naděje na úspěch v konfrontaci s po zuby vyzbrojenou německou armádou, která nás převažovala hlavně i početně. Po mobilizaci jsme měli cca 1,5mil. vojáků (i po té co rukovat odmítla zhruba polovina Němců za Sudet), což se nejvíce projevilo na těžkém dělostřelectvu.

Německá armáda v té době čítala cca 3,5 mil. vojáků. Československá armáda měla k dispozici 1,2 mil. Pušek a 62 tisíc kulometů. Jejich modernizace byla rozvinuta méně, týl byl ponejvíce odkázán na selskou vozbu. Soustředěno bylo 36 tisíc motorových vozidel, na 200 tisíc koní a 32 tisíc povozů. Bojových vozidel měla armáda na 600, z toho 469 tanků trojího typu.

Letectvo čítající 568 bojových letadel první linie bylo rozděleno do 7 leteckých pluků – celkem 60 letek, z toho 21 stíhacích, 13 bombardovacích , 21 průzkumných a 5 kurýrních. Proto protileteckou obranu bylo určeno 64 baterií protiletadlových děl a 77 rot protiletadlových kulometů. Technicky vyspělé dělostřelectvo bylo rozděleno do 213 dělostřeleckých oddílů.

 

 

Oproti tomu německá armáda měla k dispozici 1800 tanků a 3300 letadel. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že jsme proti tak silnému soupeři příliš šancí na úspěch neměli a to i přesto, že bojová morálka naší armády byla v té době na vysoké úrovni a naše tanky LT-34 a 35 svojí kvalitou převyšovaly tehdejší německé tanky PzKpfw I a PzKpfw II.

Tanky PzKpfw I totiž měly původně sloužit pouze jako školní a cvičné. Vzhledem k tomu, že v roce 1939, kdy vypukla válka, nemělo Německo k dispozici ještě dostatečný počet tanků PzKpfw III a PzKpfw IV, muselo být použity i tyto tanky. Lehké PzKpfw I a PzKpfw II tvořily základ německých tankových sil v letech 1939 – 1940.

Jak jsem se už zmínil, bojová morálka naší armády byla na vysoké úrovni, ale velení armády vědělo dobře, jak na tom po technické stránce naše armáda je. Přesto nikdo ani z velení armády nepočítal s kapitulací.

Zhodnotit válečné plány obou stran je obtížné, protože systematický historický výzkum na toto téma nebyl dosud proveden a dostupná literatura není příliš spolehlivá. Pokud jde o situaci v září 1938, obrázek si lze udělat z německých dokumentů předložených při norimberském procesu.

Z nich vyplývá, že německá armáda s největší pravděpodobností upustila od hlavního úderu ze Slezska a Rakouska s cílem rozdělit Československo a stejný, ne-li větší význam přisoudila vpádu do západních Čech a obsazení Prahy. Československé velení to zřejmě vytušilo a přesunulo část sil z Moravy směrem na západ a vyztužilo především obranu severních a jižních Čech.

Pokud jde o situaci ve 20. polovině 30. let, je možné uvést, že československý Hlavní štáb počítal s náhlým německým útokem bez vypovězení války spojeným s masivním nasazením letectva případně i obrněné techniky, kterému se mělo čelit na několika předem připravených obranných postaveních ve směru západ-východ. Dále velení naší armády předpokládalo po obsazení Čech a Moravy německou armádou přesunutí zbytků armády na Slovensko do Nízkých a Vysokých Tater a tam pokračovat především v ilegální a partyzánské válce.

 

 

Ovšem tyto plány nekalkulovali s tím, že by se Slovensko odtrhlo a přidalo na stranu fašistického Německa. Je na historicích, aby naše šance obrany proti Něměcku objektivně zhodnotili. Do této doby se většina historiků tomuto tématu vyhýbá a mnoho pramenů o tomto tématu není a pokud jsou, pak většinou na úrovni spekulací a doměnek. Je třeba si uvědomit, že jsme v Evropě zůstali prakticky sami. Přátelsky nakloněny nám byly pouze Pobaltské státy, Rumunsko a především státy tehdejší Jugoslávie, odkud se také hlásilo nejvíce dobrovolníků na obranu Československa.

 

Mýtus pomoci Sovětů

Dále, neustále se omílá nabízená pomoc Sovětským Svazem. Osobně to považuji za naprostý nesmysl, když Sovětský Svaz povolil na svém území už v roce 1935 zkoušky německých tanků. Známá jsou také společná cvičení wermachtu a Rudé armády na území SSSR.

Díky paktu Molotov – Ribbentrop, po obsazení zbytku Československa, také neexistoval na našem území komunistický odboj, jelikož neměl tušení, jak se k tomuto paktu postavit. Komunistický odboj u nás ožil až po napadení SSSR Německem.

Proti Benešovi silně vystupovala především Národní obec fašistická, vedená gen. Radolem Gajdou. Inspirovala se italským fašismem, který přizpůsobovala naším podmínkám. Požadovala silný národní stát založený na korporativním principu a vystupovala též výrazně protiněmecky. Později v r. 1935 se stavěla proti volbě Edvarda Beneše prezidentem republiky a v době Mnichovské krize prosazovala obranu naší republiky proti nacistickému Německu.

Bohužel se až později ukázalo, že jejich vize byla správná, že prezident Beneš měl zůstat na hradě do posledních dnů našeho státu, a nechat tak aspoň zničit těžkou techniku, především již zmiňované tanky, které takto bez boje vydal Němcům a Hitler je samozřejmě použil při dobývání západní Evropy, především Francie.

 

 

Místo toho ze země zbaběle utekl a vše nechal na lidech, kteří naší vlast nikdy nezradily. Jedná se především o prezidenta dr.Emila Háchu, či generála Aloise Eliáše. Byl to jediný popravený předseda vlády v okupovaných státech.

Kolik náměstí či ulic je po něm, a jiných skutečných hrdinech, pojmenováno? Na rozdíl od Beneše, který nás nejdříve nechal na pospas hnědému a o pár let později rudému moru? Vždyť Beneše a jeho exilovou vládu neuznávala ani vláda Anglie.., a k jejich uznání došlo až po úspěšně provedeném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

 

Přehodnoťme konečně historii

Osobně bych byl rád, kdyby historici daleko lépe zhodnotili např. Emanuela Moravce, který do posledních dnů chtěl naši republiku bránit, avšak po okupaci se z něho náhle stal kolaborant s německou mocí. Proč? Myslel si snad, že ze svého místa Ministra školství a osvěty pomůže našemu národu před germanizací? Opravdu by mě zajímaly jeho důvody.

Také se domnívám, že už je nejvyšší čas zbořit mýty a přestat stavět pomníky vrahům a zlodějům a začít ctít lidi, kteří nikdy nezradili a zůstali pevní ve svých názorech, postojích a zasloužili se o stát víc než Jan Žižka s Eduardem Benešem a Klementem Gottwaldem dohromady.

Mějme už konečně jednou úctu k těm lidem, jež nikdo nikdy nezlomil. Nejen nacisté, ale po nich ani komunisté. Buďme hrdi na skutečné syny našeho národa, berme je za příklady a važme si svobody, kterou pro nás, mnohdy i položením vlastních životů, vybojovali.

Zpracovalo st@tll 2011

 

Perlička ze dna Atllanky

 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Jak se člověk učil milovat svou zem Následující text: Razie v České televizi »»»

Atllanka | Čtvrtek 17. 03. 2011, 11.55 | Osobnosti, Historie, Česko | trvalý odkaz | vytisknout | 5201x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Finsko x SSSR
Rorschach mejl web Neděle 27. 03. 2011, 19.25

Při porovnávání modernosti a početnosti letectva, dělostřelectva atd. by se ale nemělo zapomenout na to, jak se mnohem menší, slabší a ne zrovna dvarát moderní Finsko ubránilo několikanásobné přesile SSSR. A taky se mohli vzdát s tím, že to nemá cenu.

[2]
M Úterý 29. 03. 2011, 10.32

Jsem rád že jste zde připoměli dr.Emila Háchu a to že společnost jeho činy doteď není schopna ocenit… Jen si zde dovolím připomenout že nás hlavně v Londýně uznávali na to aby jsme platili účty za Čs. letce kteří lítali v královském letecvu a to i včetně kaniček(viz nakládání se státním pokladen za války) ,opravdu tipická pečlivost pro anglosaské národy…

[3] Nelze
vitak69 mejl Čtvrtek 31. 03. 2011, 14.19

srovnávat německou a ruskou armádu na konci 30tých let. Ruská armáda byla absolutně nevycvičená, demoralizovaná, bez moderní bojové techniky a především bez kvalitního velení, které nechal Stalin popravit nebo pozavírat do Gulagů. Oproti tomu početně o mnoho slabší finská armáda měla velmi vysokou bojovou morálku a dokázala se bránit i bez těžké techniky. Finsko na tom bylo o něco lépe, nebylo obklíčeno nepřátelsky naladěnými státy tak jako naše republika.

[4] Tak jsem zdesen
Zav Úterý 5. 04. 2011, 16.53

Exilova vlada CSR v Londyne pod vedenim J. Sramka byla britskou stranou uznana 21. cervence 1940! Tehdy byl vydan dekret prezidenta republiky o cituji:„ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky (číslo 1 Úředního věstníku československého, vydávaného v Londýně, ze dne 4. prosince 1940)“. Pletete si to trochu s vyhlasenim Britu o podpore obnoveni republiky v predmnichovske podobe. Co se tyce obranyschopnosti zeme, tak vymluvne o ni hovori v pametech gen. F.Moravec, pozor nikoli onen zradce – jde o jmenovce, pred okupaci prednosta druheho oddeleni vyzvedne a protivyzvedne sekce zpravodajskeho oddeleni zemskeho velitelstvi v Praze(tehdy plukovnik) kdyz hovori o vysledku stabnich cviceni. Ty dokladaly schopnost armad CSR vest organizovany boj po dobu maximalne 3(!) tydnu a pote jeste dalsi 2 tydny schopnost klast odpor v izolovanych oblastech. Vojenska situace se ovsem extremne zhorsila vyhlasenim prvni mobilizace kdy byly nepriteli predvedeny mobilizacni plany, odtajnena nastupni prostory a mista soustredeni a formovani vojsk s urcenou bojovou pohotovosti do M+3 a M+7. Nemluve o konecne zrejme sile civilnich napomahacu Rise hluboko ve vnitrozemi vcetne infiltrovanych specialistu. Pokud pricteme zradu slovenske casti republiky neni co resit. Mohli jsme se samozrejme vystavit hnevu svetove verejnosti a po vojenskem zhrouceni i definitivni likvidaci nasich narodu, ovsem ucelem pro ktery je zrizena armada je ochrana statu nikoli „hrdiny boj do posledniho muze“.

[5] Par rozdilu
Zav Úterý 5. 04. 2011, 17.00

[1] Rorschach: Finsko se ubranilo pouze prvni ofenzive, nakonec bylo prinuceno prijmout potupne podminky a vzdat se velkych casti uzemi. Jeho obrana byla mozna predevsim diky Mannerheimove obrane linii na karelske siji – v podstate jedinem pristupovem koridoru do Finska. My jsme naproti tomu byli v situaci kdy nase plany na obranu v prihranicnich horach sly do haje zeleneho anslusem Rakouska a otevrenym nepratestvim ze strany Beckova(v podstate fasistickeho diktatora) Polska a otevrene pronacistickeho Madarska. Nemecke obrnene a motorizovane jednotky by tak nemuseli nasi obranu probijet, ale mohly ji proste obejit a dosahnout nejprve rozdeleni republiky na nekolik casti a po zhrouceni jednotneho veleni v poklidu likvidovat kapsy odporu presne tak, jak to predvadely v pozdejsich operacich. Neudrzeli bychom se ani tak dlouho jako Polsko…

[6] jakvypadavolicODS
jaraby web Středa 6. 04. 2011, 03.00

Čau, já se jdu jenom zeptat, jak vypadá takovej volič ODS. Řeším dilema na mým blogu – můžeš Ty a Vitak poslat fotku? Hodilo by se mi to do článku, děkuji.
Jestli se chceš zbavit islámu, musíš se zbavit 90% hloupých lidí, což nejde, takže, nevím, co furt tu řešíš :)
Abych řekl pravdu, vůbec nevím, o čem tento článek je :) a čekám zase blokaci

[7] Jaraby
vitak69 mejl Středa 6. 04. 2011, 20.24

tady nikoho nepřekvapuje, že nechápeš o čem ten článek je, spíš by nás udivilo, že by jsi to pochopil. Jsem rozhodně proti tvé blokaci, jsi takovým krásným zpestřením každé diskuse, kde se objeví tvoje maličkost. :-D

[8] Bránit ? Určitě ano !
petas web Pátek 6. 05. 2011, 21.44

Rozhodně jsme se měli bránit. Ozbrojený boj by měl smysl i kdybychom prohráli, což navíc nebylo vůbec jisté.

[9]
petas web Pátek 6. 05. 2011, 21.50

Zav: a proč tady nenapíšete okolnosti, které hráli v náš prospěch (německá armáda měla munici na týden bojů, německá generalita připravovala puč na Hitlera, špatná logistika v Rakousku…) ? každý kdo souhlasí s naší kapitulací bez boje nikdy nenapíše okolnosti hrající v náš prospěch. A ještě mám otázku: jak jste přišel na to, že náš národ by byl vyhlazen, kdbychom se bránili ???

petas web Pátek 6. 05. 2011, 21.55

Zav. a ještě by mě zajímalo, jak můžete do detailu vědět, jak by probíhaly vojenské operace v září/říjnu 1938 ??? Je nekonečně mnoho možností jak by mohly probíhat, ale s určitostí to vědět nelze. A konečně mám poslední otázku pro všechny kapitulanty bez boje: jak by to dopadlo, kdyby se všechny státy zachovaly tak jako my ???

Nelze přidávat nové komentáře.