Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Mráz přichází opět z Kremlu?!

Je Rusko nebezpečné pro ČR?

 

Motto: Je pro ostatní státy bezpečná jaderná mocnost, která je proslulá šlendriánem ve státní správě, neuvěřitelnou mírou korupce, podvratnou činností a agenty, odhodlanými ke všemu a operujícími po celém světě?

 

Odpovězme si otázkou

Na otázku, zda je současné Rusko nebezpečím pro Českou republiku, by bylo nejlépe odpovědět otázkou jinou:

Je pro ostatní státy bezpečná jaderná mocnost, která je proslulá šlendriánem ve státní správě, neuvěřitelnou mírou korupce, podvratnou činností a agenty, odhodlanými ke všemu a operujícími po celém světě?

 

Zde klikni pro zvětšení

 

Může být země, jejíž poměry v armádě jsou takové, že se branci v lepším případě skrývají a v horším si berou život, partnerem při jednáních o kolektivní bezpečnosti?

Lze mluvit o bezpečném státě, mizí-li v něm desítky novinářů ročně, političtí oponenti jsou zastrašováni a posléze sprovozeni ze světa?

Je možné, aby stát, který je nebezpečím pro vlastní občany nebudil strach u států jiných?

 

Malý výlet do ruské historie

Pokud sledujeme ruské dějiny jen tak daleko, abychom v nich rozpoznali postoje a principy, jimiž se současné ruské politické elity řídí (k čemuž postačí takových 150 let), nevyhneme se pojmu ruský imperialismus. Díky jemu Rusko opanovalo malé a roztroušené národy na východ od Sibiře a později také národy středoasijské, tedy kavkazské.

Stojí za zmínku, že mluví-li se o kolonialismu, vždy je zmiňována Velká Británie, Francie, Holandsko, nikdy však Rusko!

 

 

Podstatný určující rys ruského imperialismu je ruský komplex zaostalosti vůči západní Evropě. Začal jej léčit už Petr Veliký (vládl 1689 až 1725) tím, že nechal postavit Petrohrad, město naprosto neruské.

Ruská šlechta, jak je dobře známo, se zhlížela ve francouzských a německých poměrech u dvora a svou zvůlí a rozmařilostí je dokonce značně převyšovala. Život poddaných je, až na řídké výjimky, nezajímal.

Mužik měl pro vrchnost, která nechávala vesničany bičovat, menší cenu než vlastní pes. V Rusku byla robota zrušena v roce 1863 a ještě po dvaceti letech to lidé na mnoha místech nevěděli!

 

Terorismus je stará ruská tradice.

Despocie ze strany vládnoucích šlechtických elit, které odtrženy od reality běžného života nebyly schopny cokoliv řešit, zoufalá zaostalost venkova a migrace obyvatelstva do měst vedly k trvalému nebezpečí revoluce.

Z šesti carů, kteří vládli od roku 1796 do roku 1917 jich polovina byla zavražděna. Politiků, kteří museli přijmout smrt z rukou vraha, včetně premiéra Stolypina (zavražděn 1911), v něhož rozumní lidé skládali naděje, bylo nepočítaně.

 

Éra Sovětů

Komunismus, který zemi ovládl až v roce 1924, nebyl co do principu ničím jiným než pokračováním carského samoděržaví, absolutní vlády jednotlivce, kdy občan je státu vydán napospas. Stát, který představuje krajní nebezpečí pro občana, nemůže být navenek jiný než nebezpečný.

 

 

Nutno však poznamenat, že carský absolutismus ve srovnání se sovětským byla vláda lidumilů. V sovětských gulazích zahynulo dle odhadu na 50 milionů lidí!

Sovětský režim, přestože i on si byl vědom své zaostalosti, netrpěl vůči Západu pocitem méněcennosti. Stalin pochopil, že lží, propagandou, úskoky, šikovně nadávkovanými sliby, hrubou silou a hlavně podvratnou činností lze nad Západem získat převahu.

 

Stalinovi a posléze i jeho následovníkům Chruščovovi a Brežněvovi se to podařilo.

Sice nikoliv na věky, dost dlouho však na to, aby v největší zemi světa zbytněly a staly se obecně akceptovanými pahodnoty jako: bezpráví, neomezená moc, korupce, neúcta k životu, vojáctví, podezíravost a propastné sociální rozdíly.

 

Jaké je Rusko dnes?

Nakolik lze znaky ruské společnosti éry komunismu, které jsou do značné míry i průvodními atributy carských vlád, nalézt v současných ruských poměrech?

O tom, že právním státem Rusko není, jsme se mohli přesvědčit při prezidentských volbách, když více již nevolitelný prezident usedl na místo ministerského předsedy. Jak vypadá uplatňování práva dole, mezi občany, se dovíme např. z kauz Dubrovka, Beslan a mnohých jiných, které popisuje zavražděná novinářka Anna Politkovská

 

 

Tu ostatně měli dle vyšetřování iniciovaného samotným Putinem zavraždit Čečenci.

Ovšem každý, kdo ví, jak fungují ruské tajné služby od Dzeržinského ČEKY po dnešní GPU, si dovede nezávislost takového vyšetřování představit. Politkovská psala nebojácně a pravdivě o poměrech v Rusku, o Putinově neostalinismu, o vraždění v Čečensku. Nenechala se zastrašit a věděla, co ji čeká.

 

Zde klikni pro zvětšení

 

Neúcta k životu v Rusku se projevuje všude, kam vkročí noha ruského vojáka. Masakry civilního obyvatelstva v Čečensku a v Ingušsku, mizení nepohodlných oponentů, likvidace těch, kteří příliš mnoho ví (jako bývalý agent Alexandr Litviněnko, jehož si našli jeho bývalí kolegové v Londýně), mluví za vše.

O korupci, která znemožňuje fungování každého řádu, není snad v souvislosti s Ruskem třeba mluvit.

Ruský kult vojáctví, projevující se privilegii oficírů a jejich panováním nad životem a smrtí řadových vojáků, je starý staletí. Dnes se mimo jiné projevuje krutým šikanováním vojáků základní služby. Je známa řada případů umučení nováčků pro kratochvilnou zábavu starších vojáků. Poměry v ruské armádě jsou pro civilizovaného člověka opravdu nepředstavitelné.

Podezíravost, antipatie až nenávist ke všemu západnímu je tradiční myšlenkovou základnou ruských politiků. Své nejstarší kořeny má v komplexu zaostalosti. Ty novější pak v ruském imperialismu usilujícímu o nadvládu v Evropě a ty nejmladší ve frustraci nad rozpadem imperia.

K apriorní oponentuře vůči západu si Rusko vždy dokáže najít vhodné spojence, jako svého času Čínu, arabský svět a rozvojové země vůbec. V Evropě pak tradičně Srbsko. Na lidské rovině se ruská podezíravost projevuje tím, že se Rusové, ale ani Ukrajinci nedokáží dívat zpříma do očí.

 

Jednou z největších a trvalých bolestí Ruska jsou ohromné sociální rozdíly.

Také díky jim se podařilo ruskou společnost zbolševizovat a nastolit komunismus. Komunističtí samovládci s lidem jeho bídu nikdy nesdíleli, ale alespoň se obtěžovali mu vyprávět báchorky o sociální spravedlnosti.

 

 

Dnešní ruští oligarchové, kteří za Jelcina nabyli pohádkového bohatství a za Putina se ukryli pod ochrannými křídly jeho strany Jednotné Rusko, si takové starosti dělat nemusejí. Noví ruští magnáti podnikají ve velkém u nás, na Západě a nikdo se raději neptá s čím.

 

A obyčejný Rus?

Jeho údělem je dennodenní boj o holé přežití. Zaměstnavatelé platí, kdy chtějí, platí bramborami, uhlím a někdy také rubly, a to vše za předpokladu, že dotyčný patří mezi ty šťastnější, kteří nějaké zaměstnání zatím mají. Zdravotnická péče a vše, co si obyčejný Rus neudělá sám, se neobejde bez úplatků.

Pokud vylíčené poměry panují v zemi s pěti miliony obyvatel a armádou bez jaderných zbraní, je to tragické a smutné. Ale panují-li v jednom z největších států světa, který vlastní jaderné zbraně, velmi silnou armádu a nadto ohromné energetické zdroje, pak je takový stát velice nebezpečný.

 

Zde klikněte pro zvětšení

 

Jeho nebezpečí netkví v hrozbě obnovení Sovětského svazu, jak to u nás bývá obvykle chápáno, ale v nedostatečné kontrole jeho jaderných zbraní, v organizovaném zločinu, který exportuje, a v možnosti vydírat státy, které se ve své neprozíravosti staly na Rusku energeticky závislé. Je to bezmála celá Evropa.

 

Zbývá odpovědět otázku:

Jak s Ruskem na mezinárodní scéně vyjít? I tady platí, že je třeba se držet osvědčených prostředků. Takovým prostředkem, kterému ruští politikové vždy dobře rozuměli, je síla.

Vzpomeňme na konec 2. světové války, na korejskou válku, na kubánskou krizi, na Vietnam, na Reaganovy závody ve zbrojení, na svalnaté Jelcinovy a posléze Putinovy řeči na ochranu Srbska a na výhružky ohledně rozšiřování NATO směrem na východ. Tam všude Rusové museli čelit vojenské síle Spojených států a jejich spojenců. Tam se musel ruský imperialismus zastavit.

Naproti tomu v Maďarsku 1956, v Československu 1968, v Afghánistánu 1979 a po rozpadu Sovětského svazu ve všech někdejších svazových republikách, zejména na Kavkazu, proti ruské rozpínavosti a hegemonii žádná síla nestála.

 

 

Dokud se Rusko jako stát a Rusové jako národ nedokáží po vzoru Německa rozejít se svým imperialismem a nacionalismem, dokud nepochopí, že jejich vůdcové jako Lenin a Stalin byli zločinci hodní opovržení, a nikoliv uctívání, budou nebezpečím nejen pro okolní svět, ale i sami sobě.

Že to zítra nebude, ukazují aspirace obou jmenovaných na titul Největší Rus. Proto já říkám ANO, Rusko je nebezpečné, a to dokonce velmi.

zdroj 

 

Lavrentij Berija – sovětská zrůda, hovoří na pohřbu další sovětské zrůdy, Stalina.

 

 

 

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

 

Související texty:

 

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 


Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Brutální Korán a Hlava 22 Následující text: Čína - asijská země plná hrůz »»»

Atllanka | Neděle 10. 10. 2010, 11.32 | Sovětské Rusko, Totalita, Historie | trvalý odkaz | vytisknout | 3144x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Hohoho!
Děržinski Čtvrtek 14. 10. 2010, 11.50

Ty kapitalisti to tam pěkně rozesrali, to by se za báťušky Stalina nestalo!

[2] Děržinski(Džeržinskij)
vitak69 mejl Sobota 16. 10. 2010, 10.03

Pravda pravdoucí, Stalin by klidně popravil 6000 lidí denně, ten by demonstrace nerozháněl vodním dělem a pendrekem. I ten Putin je proti němu břídil. :-) :-D

[3] zakyslíci jsou vždy a všude
sor11 mejl Neděle 14. 11. 2010, 16.37

stejně jak se strefujete do Ruska tak by se dalo napsat o kdekteré velmoci možná ,že ještě srdceryvněji . Sice nepatřím k obdivovatelům ruska ale vždy mě dojme jak tito odvážní odbojáři dříve statečně fungovali v SSM a nadšeně vítali 1 Máj ted trdlikují novému hegemonu USA,Tento pamflet nepsal dobrý člověk a je mi zcela lhostejný le je mi líto těch kteří mu uvěří :-)

[4] sor11
vitak69 mejl Neděle 14. 11. 2010, 19.44

Co je hegemon, pane? Mohl by jste ho přesněji definovat? Jak víte, že ten kdo psal tento článek byl někdy v SSM? Ono nebýt toho hegemonu USA, tak by jste dnes zřejmě mluvil německy, němci by totiž Rusa umlátili čepicema. Byli to tisíce statečných námořníků, kteří dopravovali materiální pomoc do Ruska přes Murmaňsk. Dokonce i slavný tank T-34 je zčásti z konstrukční dílny v USA, jeho podvozek a upnutí pásů. O tento vynález nejevila americká armáda zájem, tak se začal montovat na traktory a rusové si 2 kousky jako traktory koupili a „svotografirovali“ jak bylo a je jejich dobrým zvykem. Přeji příjemný nedělní večer. ;-)

[5]
Hovado rudy Úterý 25. 01. 2011, 13.48

Ty kapitalisti to tam pěkně rozesrali, to by se za báťušky Stalina nestalo!

Nelze přidávat nové komentáře.