Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Ženská obřízka, odporná rituální praktika

Neobřežu-li tě, zahyneš – to mi řekl Bůh

 

Motto: Ročně je ve světě obřezáno až 3 miliony žen – to je přes 8 tisíc denně. Osm tisíc zohavení, osm tisíc bolestí a nářků, osm tisíc každodenních hrůz…

Stopněte si jak dlouho budete číst tento článek, pak vynásobte minuty číslem 5,5 a vyjde vám počet právě v této době zmučených a zmrzačených děvčátek, jejichž nářek je většině lidí na této planetě lhostejný a jejichž bolest raději nevidí, neslyší…

Tato praktika způsobuje nejen utrpení fyzické, ale i psychický šok, téměř vždy doživotní fyzické obtíže, u značného počtu žen celoživotní trauma, a nezřídka i smrt buď následkem infekcí, poporodních komplikací a nebo i sebevraždou denně rozřezávané ženy vlastním „hospodářem“…

 

 

Skutečnost, že je ženská obřízka častější, než se věřilo, vyšla najevo díky lepšímu sběru dat. Zpráva UNICEF z března letošního roku uváděla, že ročně se ve světě obřízka týká asi dvou milionů žen. Je tomu tak i přesto, že státy oficielně obřízku zakázaly, a například v Egyptě se oproti tomu rozmáhá.

Ženská obřízka je prováděna především ve 28 zemích subsaharské Afriky a částečně i v zemích Arabského poloostrova a Blízkého východu.

Nejvíce obřízek je provedeno v Egyptě a Etiopii. Podle zprávy UNICEF je jen v těchto dvou zemích obřezáno více jak 1,5 milionů žen za rok. Světová zdravotnická organizace – WHO – uvádí, že na světě jsou každoročně tímto způsobem zmrzačeny celé tři miliony mladých dívek.

 

 

Praxe obřízky, která zahrnuje odstraňování klitorisu a někdy i části stydkých pysků, se v některých, hlavně afrických kulturách považuje za rituál změny dívky v ženu a za způsob prevence před promiskuitou.

Zásah je pro postiženou velmi bolestivý, způsobuje dlouhé krvácení a v důsledku infekcí často končí smrtí. Mnoho žen, které obřízku podstoupily, pak celoživotně trpí depresemi a pocity strachu. Podle studií WHO pro 90% obřezaných žen je každý sexuální styl utrpením.

V některých zemích se také snížil věk obřezávaných dívek. Týká se to zejména Egypta, Pobřeží slonoviny, Burkiny Faso, Keni a Mali. Zdejší děvčátka tento rituál podstoupí většinou mezi čtyřmi a 12 lety, zaznamenány byly ale i případy obřízky malých, teprve ročních batolat, či týdeních kojenců.

 

Varování – toto video je drastické

 

Podle evropského měřítka a poznání je vlastně celý rituál obřízky žen pouhé zohavování genitálií. Postupně se stává celosvětovým problémem, jelikož mnoho uprchlických komunit ho uplatňuje i mimo Afriku. Díky všudy přítomné osvětě se postupně rozšiřuje názor, aby byl celý rituál postaven mimo zákon.

 

V řadě zemí k zákazu ženské obřízky již došlo. Přesto je praktikována i navzdory velmi tvrdým trestům např.:

 • Pobřeží slonoviny – minimálně pět let vězení a až dvacet let v případě úmrtí oběti
 • Guinea – celoživotní nucené práce a trest smrti, umře-li oběť do 40 dnů po zákroku

 

Jinde je ženská obřízka povolena nebo probíhají snahy o její přenesení do sterilního prostředí lékařských ordinací. V Egyptě, Guineji i Mali ji provede i přes formální zákaz lékař nebo jiný zdravotnický personál.

 

 

Video – Historie ženské obřízky Otřesný dokument o tom, jak se ještě dnes zachází kvůli mužské ješitnosti se spoustou vlastních sester, neteří, vnuček a dcer…

Dokument o tom, jak nejen, že tato děvčátka a ženy neznají v životě téměř nic než dřinu a hlad, ale jak je jim ještě odepíráno být lidskou bytostí, a jak jsou barbarsky regulovány na pouhou poslušnou, mužské potřeby uspokojující věc. Odehrává se to právě teď, ne ve středověku, ne na jiné planetě…

Řezy se liší případ od případu, podle šikovnosti, odměny nebo odporu obřezávačky. Ženy, které provádějí obřízku, mají ve vesnických komunitách vysokou prestiž – např. v Keni.

Celý rituál, při kterém přichází ženy o část pohlaví, je spojen se sebezapřením bolesti při obřízce a častými trvalými následky zdravotního a psychického postižení. Zahrnují šok, krvácení, znecitlivění, hnisání, usazování vápnitých látek na stěnách dělohy, urinální poruchy a infekce a možnost přenosu viru HIV. Rituál se provádí stejným nožem nebo břitvou na několika mladých ženách.

Podobně jako u mužské obřízky se jedná o bolestivý zásah, který v důsledku infekce často končí smrtí či morfologickými deformacemi.

Mužská obřízka – prováděná velmi necitlivě, ale zcela jistě „hygienicky“ – bez jakékoli anesteze…

 

 

U mužů však po odstranění předkožky není schopnost vnímat sexuální prožitky dotčena, a obvykle bývá bez komplikací a druhotných následků jak psychických tak i fyzických, i když i tady dochází občas ke komplikacím. Z tohoto důvodu by se neměla provádět z jiných, než zdravotních důvodů.

Na rozdíl od ní však ženská obřízka nejen že způsobuje dlouhodobé krvácení, časté infekce, zjizvení tkáně, cisty a nádory, ale i velmi ztěžuje sexuální styk a činí ho pro ženu často nesnesitelně bolestivý.

Toto vše může vést k neplodnosti nebo k rizikům při těhotenství, a neplodná africká žena pak neznamená nic.

Rovněž psychologické účinky mohou být stejně devastující – psychologické trauma, sexuální frigidita a odpor k sexu. Může dojít ke změně chování. Dívky jsou tišší a poslušné, což je v řadě komunit oceňováno jako žádaný projev ženskosti.

Traumata jsou někdy zmírňována doprovodnými slavnostmi, dárky a pozornostmi. Pravděpodobně nejvýraznější psychologický efekt pro ty, které zákrok přežily, je pocit přijetí vlastními lidmi, uspokojení z udržení tradice a kultury a způsobilost pro manželství.

 

 

Bez obřízky by byla mladá žena vyřazena ze společnosti se všemi důsledky. Naopak obřízka ji přinese pochybný prospěch – právoplatné a čestné místo ve společenství. Tradice obřízky má hodně společného s kletbou a pověrami, jak u mužů, tak u žen. Rodina věří, že se jim může stát něco strašlivého, pokud jejich dcery nepodstoupí hrůzný rituál.

Podle tradice by neobřezaný muž nebyl mužem a žena ženou. Nesl by si podle pověry obě pohlaví. Nikdo si toto nedovolí ignorovat. Je důležité připomenout, že africké ženy se tímto aktem částečně zbavují plné a rovnoprávné účasti na životě.

 

V Africe se uplatňují tři způsoby obřezávání žen

 

Klitoridektomie tzv. Sunna cirkumcize (podle arabské tradice):

 • Odstranění předkožky klitorisu nebo i špičky klitorisu. Velké pysky a poševní vchod zůstanou nedotčeny. To vede k tomu, že žena neprožívá tolik vzrušení. Odstraněním špičky poštěváčku (klitorisu) nemusí dojít k absolutní ztrátě prožitku při ztopoření jeho zbytku.

 

 

Klitoridektomie – excize:

 • Klitoris zcela odejme, někdy i s malými stydkými pysky. Je vcelku běžný v subsaharské a východní Africe a na Arabském poloostrově.

 

 

Faraonská obřízka – infibulace:

 • Při té se odstraní klitoris, malé i velké stydké pysky. Při tomto velikém zásahu rána silně krvácí.
 • Rána se po zákroku sešije či se stáhne za použití trnů akácie.
 • Zůstane malý otvor, který způsobuje bolestivé močení a nedovoluje pohlavní styk.
 • Zákrokem se zajišťuje, aby ženy necítily sexuální touhu.

 

 

 • Po provdání následuje další bolestivý rituál – svatební noc.
 • Pochva se musí opět naříznout manželem, aby se umožnil pohlavní styk.

 

 

 • Další problémy přichází při porodu.
 • Po porodu se u ženy opět zašívají, protože při sexu prý poskytují mužům iluzi milování s pannou.

 

 

Zde je nutné poznamenat, že stejně jako jsou mladé ženy připravovány na obřezání, jsou mladí muži soustavně připravováni na svůj úděl Rozparovače. Možnost bohatého sexuálního života je jim odepřena stejně jako ženám a v podstatě si ho ani nedovedou představit.

Mapa Afriky s vyznačením států, kde se tradičně obřízka provádí – povšimněme si, že je mezi těmito státy i Senegal – a pak navštivte diskuzi pod článkem, mnohé pochopíte

 

 

Méně známé jsou další formy obřízky, např. popálení nebo zjizvení genitálií či roztržení vagíny, které byly nebo dokonce ještě jsou praktikované u některých izolovaných etnických skupin a původních obyvatel Austrálie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Někde má ženská obřízka jen symbolickou podobu a je součástí ceremonií např.: přidržení nože v genitální oblasti, bodnutí klitorisu pro získání kapky krve, ostříhání části ochlupení či lehké zjizvení genitální oblasti.

 

 

Odborné lékařské pojednání na toto téma Genitální mutilace afrických žen – Prof. MUDr. Aleš Roztočil, DrSC, MUDr. Radek Peschout z jejichž pojednání vyjímáme:

 

Somatické komplikace

Tyto devastující výkony mají vysokou mortalitu a morbiditu postižených děvčat. Vzhledem k tomu, že je v senzorické oblasti klitorisu vysoká koncentrace neurovaskulámí tkáně na ploše několika mm, odstranění pouze jeho malé části je nebezpečné a má nenávratnou účinnost.

Mezi časné komplikace všech typů obřízky patří krvácení a ostrá somatická bolest. Tyto mohou vést k šokovému stavu s následnou smrtí, která není v Africe v souvislostí s těmito výkony výjimkou.

Protrahované slabé krvácení působí anemizaci, která má velmi negativní vliv na zdravotní stav již tak často podvyživených děvčat. Běžná je lokální infekce a celkový septický stav. Nejčastěji jde o infekci rány, vznik abscesu nebo vředu, sekundární hojení, sepsi, tetanus nebo gangrénu.

 

 

Pozdní komplikace jsou častěji spojeny s infibulací než s klitoridektomií:

 • Při infibulaci dochází ke komplikacím spojeným s odtokem moči a menstruační krve.
 • Následkem může být chronická pánevní infekce s následnými pelvalgiemi, sakralgiemi, dysmenoreou, dyspareunií.
 • Tyto ženy mají často problémy s fertilitou.
 • Chronická infekce močového traktu vede k poruchám renálních funkcí a k urolitiáze.
 • Nejčastější pozdní komplikací je tvorba inkluzních cyst v oblasti jizvy.
 • Tyto vznikají následkem vytvoření dutiny v oblasti sutury, která je vystlaná keratinizujícími epiteliálními buňkami a mazovými žlázami.
 • Mohou být velikosti hrášku až grapefruitu.
 • Běžná je tvorba neurinomů.
 • Typické je vytvoření koloidních jizev a jiných rezistencí, které deformují zevní genitál a působí ženě nesčetné somatické a psychické obtíže.
 • Běžné jsou úzkostné stavy, zahanbení, obavy z růstu monstrózních tvarů genitálu.
 • Někdy je přítomna výrazná kancerofobie.
 • Vytvořené bolestivé neurinomy vedou k těžké dyspareunii a dalším problémům sexuálního života

 

Psychické komplikace

Vzhledem k tomu, že v tradičních afrických společenstvích je často diskuse na téma sexu tabuizována, je jen málu informací o psychologických problémech žen s genitální mutilací. Z toho důvodu je jen minimum publikací, které jsou tvořeny náhodnými informacemi a spekulacemi.

Jisté je, že vztah afrických děvčat k obřízce je ambivalentní. Na jedné straně je přítomný strach z bolesti a následků výkonu, na straně druhé je u děvčete touha stát se ženou v daném společenství, kde je vysoká společenská hodnota obřízky.

Nicméně u žen s genitální mutilací je přítomen syndrom chronické úzkosti a deprese. Tyto stavy jsou často vázány na vzniklou dyspareunii a strach z budoucí sterility, která je v Africe stále chápána jako vina ženy. V případě vzniku keloidů nebo cyst má žena pocit studu za deformaci genitálu.

 

Sexuální komplikace

V této oblasti je přítomna interference se sociální inhibicí sexuality ženy v mnoha afrických společenstvích. Nicméně není možno paušálně konstatovat, že ženy s obřízkou nejsou schopny prožití kvalitního pohlavního života včetně dosažení orgasmu. Toto je samozřejmě odvislé od typu zákroku u ženy, její přirozené sexuální reaktivitě a psychosociálních aspektech. Insuficienci pohlavního styku mohou kompenzovat jinými senzorickými vjemy, emocemi, fantazií.

 

 

Ztráta libida je často přímo závislá od rozsahu výkonu. Platí přímá úměra, čím radikálnější zákrok, tím větší dyspareunie a následnou ztrátou libida. Z psychologického hlediska jsme často svědky popření problému ženou a přijetí sociálních norem.

Zajímavá je i mužská sexualita v závislosti na genitální mutilaci jejich manželek. Z čistě mechanického hlediska poskytuje zúžený poševní vchod (ne však velmi) díky pevnému kontaktu s penisem pro muže vyšší pocit sexuálního prožitku. Na druhé straně většinou snížená sexuální reaktivita ženy může negativně ovlivnit sexuální chování a prožitek muže.

Ženská obřízka vytváří mnoho gynekologicko urologických problémů, které jsou přímo závislé na stupni genitální mutilace ženy. Jejich řešení je odvislé od sociální situace postižené. Je nabíledni, že nemajetné vesnické ženy nenavštíví gynekologa se svými i sebenejvětšími problémy. Jejich potíže často řeší ty, které je svým zákrokem vyvolaly: místní porodní báby, nebo obřezávačky.

V Evropě se spíše setkáme se sociálně lépe situovanými ženami, i když ani to nebývá pravidlem (uprchlíci z vojenskými konflikty nebo hladem sužovaných oblastí, sociální imigrace).

U těchto žen je gynekologické vyšetření poněkud odlišné než u běžné, pohlavním životem žijící Evropanky. Vyšetření je většinou přítomen manžel pacientky, který bedlivě sleduje postup gynekologa a stále se vyptává na další postup a jeho důvody. Často jsou pro vyšetření žádány gynekoložky.

Je profesionální nutností gynekologa nápadně se nedivit ani sebebizarnějšímu nálezu. Vždy další postup konzultovat nejen se ženou, ale zejména s jejím manželem. Vzhledem k tomu, že spousta obtíží je vzhledem k anatomické deformaci a funkčnímu postižení odsouzena k pravidelným recidivám (močové komplikace, kolpitidy) je povinností lékaře poučit ženu a jejího manžela o možnostech plastické úpravy genitálu do funkčnější podoby.

Ne vždy se však setkáme s pochopením. Při zamítavém postoji je zbytečné naléhat. Mnoho obtíží však jde chirurgicky léčit i bez deinfibulace: resekce koloidních jizev, exstirpace inkluzních cyst, těžká dyspareunie při příliš úzkém poševním vchodu – malá deinfibulace u velkých problémů někdy „projde".

 

Těhotenství a porod

Pokud žena otěhotní, nečiní vlastní těhotenství větší obtíže. Klitoridektomie většinou nevytváří peripartální komplikace. Ty jsou naopak časté u žen s infibulací zevního genitálu. Hlavní riziko pro tyto ženy nastává v průběhu II. doby porodní.

Zejména v oblastech s chybějící, nebo nedostatečnou porodnickou péčí dojde k zástavě porodu tím, že naléhající část plodu narazí na zadní stěnu sešitých zbytků vulvy (infibulace) a pokud nedojde k včasné discizi nebo spontánní ruptuře této přepážky v porodním kanále dojde k zástavě postupu naléhající části. Následně může dojít k ruptuře děložní se známým dalším scénářem tragických následků, nebo může porod pokračovat i několik dní.

U zcela vyčerpané ženy dojde dlouhodobým tlakem části plodu, nejčastěji tvrdé, kostěné hlavičky k ischemii vesikovaginálního, nebo rektovaginálního septa s následnou tkáňovou nekrózou a vytvořením píštělí. Plod se v těchto případech většinou rodí mrtvý.

Fistulou postižená žena s absolutní inkontinencí moči, stolice, nebo obou, je často manželem, rodinou, nebo společenstvím vyvržena a žije v bědných podmínkách na okraji své komunity.

 

 

V současné době se tyto ženy v některých státech (Nigerie) sdružují ve skupiny, které společným úsilím bojují proti svému společenskému a zdravotnímu stavu. Společné schůzky za zpěvů písní:

 • Ó fistulo, proč jsi mě zradila – a pocit sounáležitosti ke komunitě stejně postižených sice pomohou z psychologického hlediska, nicméně pro tyto ženy je adekvátní pomocí pouze chirurgický výkon, který odstraní fistulu a upraví zevní genitál do hygienicky a funkčně přijatelné formy.

 

Tyto ženy vytváří porodnický problém v porodnicích vyspělého světa, kde poskytovatelé zdravotnické péče nemají dostatek zkušeností s porodem takto postižených těhotných. Jsou zbytečně prováděny císařské řezy, nebo rozsáhlé mediolaterální epiziotomie.

Kauzální léčbou žen s infibulací je provedení deinfibulace v lokální anestezii. Suturu ranných ploch možno po porodu placenty provést jako u prosté vulvektomie. Často se ale stává, že jak rodička, tak manžel si přejí uvést tvar genitálu do původního stavu. Roli zde hraje pocit ženy , která se po deinfibulací cítí „nahá". Úzký poševní vchod pak prý poskytuje manželovi více rozkoše.

 

Vahábité na Balkáně obřezávají klitoris manželkám

Členové extremistického islámského hnutí Vahábité jsou znovu v středu pozorností po informacích, že svým manželkám odstraňují klitoris, aby si nemohly užívat při souloži.

 

 

Nejnovější zprávy přichází ze Sandžaku, kraje, který se nachází na razhraní Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, kde dvě ženy z této bývalé osmánské kolonie podaly svědectví o stále častějším rituálu obřezávání klitorisů, které manželky vahábitů pak činí nepřitažlivými pro ostatní muže. Tyto ženy se rozhodly veřejně promluvit o pekle, kterým prošly.

 

Jestli si nezakryješ obličej, budu tě muset obřezat!

Pětadvacetiletá žena z Rožaja v Černé Hoře si postěžovala, že už nikdy nebude moci mít jiného muže poté, co jí bývalý manžel odstranil klitoris. Vzala si ho v cizině a nevěděla, že patří k hnutí vahábitů. „Nechtěla jsem nosit hidžáb, a tak manžel přišel s jiným požadavkem. Chtěl mi odstranit klitoris, což byl více jeho výmysl, než nutnost pro manželku vahábita. Život mám již teď uplně zničen,“ říká bývalá manželka vahábita za Sandžaku.

 

 

Informace o obřezávání žen potvrzují i lékaři v Novém Pazaru, kteří nedávno museli intervenovat v případě ženy, které se manžel pokusil násilně odstranit klitoris, kvůli čemu málem vykrvácela. Nešťastná žena byla převezena na soukromou kliniku v Bělehradě, kde jí zachránili život.

Obřezávání žen je zločin, protože klitoris je orgán, který je velmi důležitý pro každou ženu a jeho odstranění může poškodit ostatní orgány – říká jeden lékař z Nového Pazaru.

 

Vahábité se k manželkám chovají jako k otrokyním

Vahábité ze Sandžaku často žádají zvláštní proceduru při porodu jejich manželek, protože chtějí, aby porod prováděly výhradně ženy. V porodnici v Novém Pazaru jim vesměs vychází vstříc. Zajímavé je, že tamní gynekologové, kteří byli na odborné praxi v islámských zemích, ve kterých jsou též vahábité, říkají, že tam neviděli podobné případy.

 

 

Vahábité se k manželkám chovají jako k otrokyním a nedopouští komukoliv, kromě vlastního otce a bratra, vidět tvář manželky. Žena nesmí ani obsluhovat hosty.

Nikdy se neví, kdy se mezi mužem a ženou může probudit touha, ani co tu touhu může probudit, mohou to být oči ženy, její obličej, vlasy nebo jakákoliv jiná část těla. Žena si musí svou krásu hlídat a odhalit jí pouze svému manželovi,“ říká jeden novopazarski vahábita.

 

Vahábitské patroly terorizují obyvatele

Skupina vahábitů tvrdí, že v Novém Pazaru již existují jejich patroly, které představuji šárijskou policii odhánějicí mladé páry, které si na ulici vyznávají lásku. Vahábité ve více městech otevírají své obchody, kam chodí jen oni, nebo jejich sympatizanti. V Rožanju například otevřeli řeznictví „Halal“, kam chodí výhradně vahábité.

 

 

Mezinárodní krizová skupina pro prevenci konfliktů ve světě konstatovala, že jsou vahábité v Sandžaku extremistické islámské hnutí, které se čím dál více šíří.

 

Řádění Vahábitů v Kosovu – klikejte zde

 

Vahábité v Novém Pazaru, Sjenici, Tutunu a ostatních sandžaských městech dnes kontrolují mnohé mešity, což je znepokojivé a má to příznaky extremistického působení – píše se v pravidelné zprávě Krizové skupiny… zdroj

 

Slovo závěrem

Neexistuje etické zdůvodnění kulturní zvyklosti společenství, které poškozují zdravotní stav ženy a ničí její sexualitu. Proto by mělo být celé spektrum genitálních mutilací žen eticky celosvětově zavrženo a legislativně zakázáno. Tento trend je díky mnoha organizacím včetně WHO nastolen, nicméně praxe ve většině afrických zemích je stále zcela odlišná. Lze jen doufat v mírný pokrok ve snížení celosvětové frekvence těchto výkonů.

Nicméně musíme očekávat, že se s rostoucí imigrací budeme nejen v EU, ale i v České republice v budoucnosti setkávat s těmito případy stále častěji.

 

vyrobilo st@tll 2008

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

Souvisejíci texty – zdroje

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem – které jej doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Chcete-li číst naše texty jen povrchně, nečtěte nás vůbec!

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

««« Předchozí text: Koncentráky pro Čechoslováky byly v roce 1989 připraveny Následující text: Jemně mně ho mni aneb Mezi stehny povoleno »»»

Atllanka | Neděle 29. 05. 2016, 12.30 | Islám, Násilí, Women | trvalý odkaz | vytisknout | 135504x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] tento zvyk
severka mejl web Středa 9. 07. 2008, 17.13

je to hnusny a barbarský zvyk,nechce to buh,ale ješitna mužska nadradenost a jej africke pozostatky tradicii

[2] strasne
Peter Středa 9. 07. 2008, 18.03

ahoj Atlantka, obcas sem zajdem cez odklik vybrali.sme.sk, ale dnesny clanok ma prvykrat donutil ti napisat. To co si mi teraz sposobila sa neda opisat slovami. Jedno je iste, ze ti chcem podakovat, pretoze mi to dokonale potvrdilo, ze som proti takemuto mrzaceniu. O obriezke som uz cital rozne clanky, ale po vzhliadnutii videii mam teraz hlboku ranu ;)! To stalo proste za to! Neverim v boha ale ak nejaky existuje, tak ti co tak konaju a myslia, si to dufam poriadne odskacu raz … nech uz maju akykolvek stupidny dovod. Existuje sposob ako tomu zabranit? Myslim osveta, peticia … aj ked Afrika je daleko, resp. aj ine staty. Keep writing!! ;) Peter p.s. musim to ist vybicyklovat zo seba, maj sa.

[3] Petice
Atllanka web Středa 9. 07. 2008, 18.17

Možnost podepsat petici proti násilí na ženách – přímý odkaz vedle mého jména a nebo tady:

http://www.amnesty.cz/…/fgm-wdm.htm

Nejen pro Tebe Peter, věřím že je Vás slušných, víc ;)

Atllanka

[4] pro Petra
Dolly Středa 9. 07. 2008, 18.38

Petře.

Dokud se „civilizovaný“ svět bude tvářit, že to, co se děje mimo jeho hranice není jeho starost, dokud lidé budou vnímat bezpráví páchané na jiných jen jako atrakci, která se jich netýká, dokud se budou starat jen o to, co se děje u nich za dobře zajištěnými dveřmi, dokud budeme v médiích hltat trápení dětí z Kuřimi jako by šlo jen o hororové čtení, dokud budou soudci posílat děti do blázinců, aby se tam naučily milovat své Choce, dokud budeme řvát, že nechceme radar jen ze strachu, abychom nic neriskovali, dokud budeme hájit práva vrahů a tunelářů, kteří sami šlapou po právech slušných lidí, pak není způsob, jak s takovým sviňstvem něco udělat. Naopak. Všude kolem je vidět, jak uhýbáme vrahům, zlodějům, pedofilům, sadistům a náboženským i jiným fanatikům. Utrácíme peníze za vstupenky do hal, kde tleskáme udavačům. Nezveřejňujeme jména zločinců, abychom nepoškodili jejich právo na soukromí a ochránili jejich osobnost. Klaníme se lidem, kteří nám přivážejí petrodolary, bez ohledu na to, že oni na nás pohlížejí jako na nečisté tvory a tiše se chystají k našemu vyhlazení, či zotročení.

Evropa se svými „demokratickými“ postoji sama odsoudila k zániku.

[5]
ka Čtvrtek 10. 07. 2008, 18.26

A pak, že barevný nejsou zvířata! Tohle nemohou dělat normální lidi! Jakékoliv náboženství má zpátečnické a devastující účinky. V tom měli komunisté pravdu!

[6] pro ka
Jirka Čtvrtek 10. 07. 2008, 22.51

No, ono to asi v barvě kůže není. S tím, že náboženství má zpátečnické a devastující účinky měli ale komunisté pravdu. Jen nějak nechtěli přiznat, že ta jejich komunistická idea je taky náboženství, jako každé jiné. Jen jejich modla nevisela na kříži ale seděla v Kremlu a jejich chcíplý Bůh, napuštěný terpentýnem a natřený šelakem ležel v Mauzoleu.

[7]
Vertigo Pondělí 14. 07. 2008, 13.57

No, je to všechno pravda a nepřál bych to nikomu ale stejně… My žijeme v Evropě, žijeme určitý životní styl na hranici konzumu a proto se nám zdá, že je to odporné a nemorální. Každý se narodil do země, ve které existují jistá pravidla a tento člověk se s tím musí smířit. Těm ženám to přijde normální, ikdyž musí podstoupit strašlivou bolest a psychickou újmu. Zatímco tady sedíme, čumíme do počítače a kritizujeme ženskou obřízku, v Africe – Dárfuru umírají lidé, ženy jsou znásilňovány děti popravováni. To my přijde odporné… a nikdo to neřeší!

[8] to Vertigo
Věrka mejl Pondělí 14. 07. 2008, 14.19

Vertigo. Je smutné, že jsou lidé uvažující tak, jako ty. Jeden problém se snaží snížit tím, že poukážou na problémy jiné a v neposlední řadě konstatují, že to tak je proto, že to tak vždycky bylo. Pak jdou odsuzovat třeba ubíjení tuleňů nebo lov velryb. Ostatně ženská obřízka se týká jen ženských ty se s tím „musí smířit“, že?

A že se to řeší alespoň v rámci možností i když silně omezených, to je vidět z tohoto článku, ne?

[9] Problém s obřízkou
wnc Úterý 15. 07. 2008, 13.27

Jaké je tedy správné stanovisko k těmto věcem? Národ, jehož mentalitě téměř nerozumíme se ve své kultuře dopouští chování o němž si myslíme, že je nevyzrálé a špatné. Jsme docela ve svízelné situaci. Ono ale nelze říct: „Podle nás je tento zvyk špatný a my si nepřejeme aby se toto na ženách provádělo?“. Proč si myslím, že to takto nelze postavit? Jednoduše proto, že neexistuje žádný objektivní parametr, který by určil, že naše společnost je vyspělejší než ta jejich a měla by se stát jejich guru/patronem/rádcem. Svůj názor vyslovit samozřejmě můžeme, ale vždy s tím, že konečné svobodné rozhodnutí musí zůstat oné cizí kultuře. I naše společnost se dopouští chování (a to nejen ve vztahu k přírodě) o němž nějaká jiná společnost (byť v jiných oblastech méně vyspělá) může prohlásit, že jsou špatně. A stejně tak ani oni nemají právo zde něco měnit, pokud my se sami nerozhodnem.

Představa afrického kmenového náčelníka jak s partou osedlaných jezdců boří tovární komíny „za lepší ovzduší“ působí komicky a nadsazeně, ale krásně ilustruje moji připomínku.

[10] pro wnc
Jirka Úterý 15. 07. 2008, 13.40

No, vím jak to myslíš, ale já to vidím trochu jinak. Představ si, že vidíš nevidomého, který míří přímo k hlubokému, nezajištěnému výkopu. Budeš se jen koukat a čekat jak tam zahučí a natluče si, nebo ho zastavíš? Uvidíš dítě, které má v ruce břitvu. Vezmeš mu ji třeba i za použití přiměřeného násilí, nebo necháš rozhodnutí jak s ní naloží na něm?

[11] Pro Jirku
wnc Úterý 15. 07. 2008, 19.16

Díky za dobré příklady. Docela hezká oponentura. Ne vždy se taková povede. :-)

V tvých případech je asi správné řešení nasnadě. Teď jde jenom o to jak moc se principielně podobají našemu problému. U toho dítěte je to pro mě celkem jasné. Poměrně spolehlivě tu platí princip, že dítě – světa neznalé – přijde na svět a společenskou povinností každého, komu se k tomu naskytne příležitost a jeho rodičů především je vychovat ho a uchránit ho před nebezpečím. A k tomu je potřeba použít i přiměřené prostředky, někdy i „násilné“.

A jak je to s tím slepcem? Tebou nastíněný případ má docela jednoduché rozuzlení. Jsem-li schopen ho na jámu upozornit slovně dostatečně dopoředu, učiním tak. Je-li jedinou možností prostě skočit a chytit ho za límec, učiním tak. Už proto, že dopředu předpokládám, že tam ten nebožák skočit nechce.

Nicméně tento příklad nabízí ještě další a složitější variace. Co když ten člověk do té jámy spadnout chce? Pro jednoduchost předpokládejme, že je jinak duševně zraví. A co když tak činí proto, že byl od malička vychováván k tomu, že když si každý rok pořádně natluče kebuli skokem do příkopu, bude mít bohatý posmrtný život (ano, v nadsázce narážím na nábožneskou rovinu problému). Mám právo ho zastavit? Ono tady ani o ten posmrtný život ve skutečnosti nejde. Jednak o něm nevím o nic víc než ten chudák a jednak může paradoxně tato na první pohled nesmyslná víra zkvalitnit život současný. Jinými slovy žít ve strachu z posmrtného života pro toho člověka za jistých okolností může být horší, než jednou za rok si ošetřit natlučený loket.

Jaké mám právo tomu člověku zabraňovat? Chci-li mu skutečně pomoci, nezbyde mi nic jiného než ho poznávat a nabídnout mu své řešení situace. Pokud se mi přirozenou cestou podaří aby můj názor vzal za svůj, mám vyhráno. Přivázat ho doma ke stolu aby si neublížil řeší jenom část problému.

Pojďme se ale přenést zpět k problému s obřízkou. Zjistíme, že je mnohem komplikovanější. Už proto, že je to problém celé tamní společnosti a ne jednotlivce jako v příkladu. Princip dítěte s břitvou zde aplikovat nemůžeme. Abychom byli schopni problém nějak řešit, museli bychom tuto společnost poznat a nalézt kořen problému. Možná je to problém patriarchálního zneužití moci. Možná se jedná o obecnou neúctu člověka k člověku, možná je zatím náboženský princip, kterému lidé slepě věří, protože neznají alternativu. Možná… Možností je mnoho. Žádný z těchto problémů této společnosti nevyřešíme tím, že znemožníme provádět obřízky. Dokonce nemáme ani právo rozhodovat o tom, které problémy by si měla tato kultura vyřešit. Tak jako nikdo nemá právo mluvit do problémech kultury naší.

Takhle to tedy ve zkratce vidím já.

Ještě jednou děkuji za argumentaci a těším se na odpověď.

Jirka Čtvrtek 17. 07. 2008, 01.48

Nevím, jestli je na co se těšit. Vlastně ti ani nehodlám odpovídat. Chtěl bych ti říct něco úplně jiného:

Tvá slohová práce na mě příliš velký dojem neudělala. Prokázal jsi v ní celkem slušnou obecnou inteligenci. To ano. Určitě jsi se při psaní i dost dobře bavil. Já při čtení moc ne. Působíš na mě totiž dojmem, že ti schází inteligence sociální. Je to bohužel problém velké části mladé generace, ke které taky pravděpodobně patříš. Nemám jim to za zlé. Oni za to vlastně ani nemůžou. Je to dáno dobou. Naše maminky nám před spaním povídaly pohádky o tom, jak dobro zvítězilo nad zlem. S otevřenou pusou jsme hltali každé jejich slovo a vlk pro nás představoval zlo, které ubližuje Karkulce. Nebudu ti popisovat vlnu emocí, kterou jsem jako dítě pociťoval, když vlk Karkulku a Babičku sežral, ani tu další, když jsem nakonec slyšel, že to vlastně dobře dopadlo. Asi bys to nepochopil. Pokemoni, ani ninjové z videa či DVD ti tyto pocity prostě přinést nemohly. Dokonce ani Wollfcraft hraný na pc ti je nedá… Dokážeš perfektně analyzovat, máš přesné logické výstupy jen ten lidský cit tam jaksi chybí. Ale tím netvrdím, že by mé vidění problému bylo od toho tvého v něčem lepší. Je jen jiné. A ono fakt vzniklo někde u té Karkulky S tím tvým se ti bude jistě žít snáze než se žije těm, kteří se zatěžují něčím tak zbytečným, jako jsou emoce. Nebudu se ti snažit vysvětlovat, čím je podle mě tento článek přínosný. Jsi dost chytrý na to, abys na to přišel sám, BUDEŠ LI CHTÍT!

Tak už jen závěr: Klidně se koukej, jak jsou ve světě mrzačeny miliony holčiček a žen kvůli tmářským tradicím. To přece není tvoje věc. Klidně se koukej, jak Kuřimské hyeny týrají děti. Vždyť možná o to větší blaho ty děti čeká na onom světě. Proč by ses tím vzrušoval? Týká se to snad tebe? Čti si v klídku u kávy články o tom, jak jakýsi „tatínek“ nechal svou dceru zavřít přes prázdniny do ústavu, aby ji tam naučili, jak toho „takyotce“ správně milovat. Ostatně to bylo v souladu se zákonem, že? A vůbec. Týká se tě to snad?

Jen se pak, prosím tě nediv, že až se nějaké bezpráví bude jednou dít tobě, uvidíš kolem sebe jen lhostejnost těch, kteří si logicky zdůvodnili, že jich se to přece ale vůůůbec, ani trošku netýká…

[13] Bravo wnc!
Klaun Čtvrtek 17. 07. 2008, 07.55

Je to vlastně jednoduchý, bolí tě zub? Máš křeče v nohách? Trápí tě bolest v podbříšku? Nic se neděje, kdoví, co tím Bůh, nebo příroda sleduje… Třeba je to z důvodu tvého vývoje, nebo ti v břiše roste něco užitečného, přes bolest zubů si zase můžeš uvědomit, jak je krásné když tě nic nebolí, a co ty teprve ty bolavé nohy!? Třeba proto dnes nepůjdeš na procházku a nespadneš tak do strže, kterou v noci na tvé cestě vyhloubil déšť…

Jojojo, tak proč se namáhat a vysvětlovat ti, že existují zubaři, a chirurgové? Máme my, co nás nic nebolí, protože lékaře navštěvujeme, právo ti o nich vůbec říkat? A co teprve tě k tomu přemlouvat, nebo ti zakazovat dávat si na bolavý zub močku od tvé dojnice, či nechat si masírovat místním šamanem slepák? A co teprve zabránit ti třeba v uhnití těch tvých bolavých nohou, stejně ti k ničemu už nebyly když furt jen ležíš s gangrenou zubu a praskl ti ten slepák – a kdybys náhodou přežil, stejně ti v lednu bude už 50 a tak tě podle tradičního zvyku tvých bližních posadí tvý děti do hlubokýho lesa, kde se odebereš prostřednictvím divokých šelem do věčných lovišť, ne?

Jak jednoduché, nač pokrok, nač nové poznatky, nač se snažit předat svoje znalosti dál, co kdyby ti přijimatelé utrpěli nějaký šok? Se divím, že tady blbneš na netu – tabulka s křídou už ti není dost dobrá, nebo co?

Vzpamatuj se, ještě je čas!

[14] Odpověď Jirkovi
wnc Čtvrtek 17. 07. 2008, 17.37

Ahoj Jirko! Stejně jako ty i já jsem vyrostl na červené karkulce a když v televize dávali Pokémony a jiné „taky pohádky“, které potlačují lidský cit vstávali mi vlasy hrůzou na hlavě. Skutečně ale mám někdy problém, že když nějakou věc logicky analyzuji , podaří se mi v tu chvíli (nejspíše v rámci objektivity) se od problému citově odříznout.

Na druhou stranu si nemyslím, že je to se mnou tak špatné jak si myslíte. Článek, který zde byl uveřejněn považuji za přínosný. Ukazuje skutečnost, která se někde děje, nutí nás k zamyšlení a vytvoření si osobního stanoviska. O tom je ale celý článek a já udělal možná chybu, že jsem to nepřipomněl. Nicméně jsem zde dopsal pohled, který zde v dané věci chyběl.

V rámci komplexnosti jsem zde popsal to co jsem popsal. V článku je jakási zmínka o ženách, které se sdružují a chtějí situaci změnit. Sice to z mého posledního příspěvku asi nevyplynulo, ale domnívám se že jedinou možnou pomocí je reagovat na jejich prosbu o pomoc a ve spolupráci s nimi podnikat další kroky. Rozhodně není ale špatně se od tohoto úkolu distancovat a věnovat se pomoci společnosti ve svém okolí.

Zmínil jsi se o evropských problémech a o kauze Kuřim. Bezva. Tady už jsme mezi svými a navíc máme k řešení daleko blíže. V naší kultuře vnímám dvě základní dohody:

 1. Dodržovat právní kodex a v případě jeho porušení být dle něj potrestán
 2. Dodržovat etický kodex a jeho porušení konzultovat se svým svědomím

V těchto rovinách (a samozřejmě i dalších) můžeme zvažovat v podstatě libovolný problém. V kauze Kuřim byl jednoznačně porušen zákon, proběhl soud, který zvážil míru provinění (jak to konkrétně dopadlo nevím, nedosledoval jsem to dokonce. Trest odnětí svobody sice bude logicky omezovat svobodnou vůli pachatelek, ale já s tím problém nemám, protože to je v mezích oné společenské dohody číslo 1.

Co se týče etické roviny, tam je to právě na té konzultaci pachatelů se svým vlastním svědomím (a svědomím mám zde namysli i jakýkoliv pozemský přesah). Pokud někomu (v konání dobra) pomáhá si dosadit místo svědomí například Boha, tak to asi není špatně. Dle některých teoriích dokonce přijde nějaký druh satisfakce ještě z vyšší moci. Já osobně jsem měl například problém se vpuštěním novinářů do jednací síně soudu. Jestli nějak může společnost pomoci obětem této kauzy tak toho jistě nedosáhne tím, že bude v televizi pouštět jejich výpovědi (kdo je kdy a kde osahával). I toto je pro ně tvrdá rána osudu a sosbně mi je líto, že to takto dopadlo.

Pak popisuješ další případy zlého jednání a zakončuješ otázkou proč se tím vzrušovat. Já osobně si myslím, že nemá cenu se tím vzrušovat. Je dobré tyto věci kolem sebe vnímat. Proč? Mohu si sám položit otázku:

 • Jaké ponaučení si z tohoto případu mohu vzít já osobně? (Například kauza Kuřim mohla mnoho českých rodičů dovést k otázce, jestli ani oni – byť mnohem menší měrou – nezneužívají své moci ve vztahu k nim)
 • Mohu tomu případu nějak pomoci? (V okamžiku, kdy se do něj dočteme z médií se už o problém postarají lidé, kteří to mají v popisu práce)
 • Neděje se v mém okolí něco podobného na co bych mohl upozornit?
 • Mohu já nějakým způsobem přispět tomu, aby se podobná věc neopakovala? (Myšleno s jinou obětí i pachatelem).

Dokonce si myslím, že v této obecné rovině nám emoce moc nepomohou. Jiná situace samozřejmě nastane, pokud jednáme s někým, koho se případ bezprostředně týká. Tam jsou emoce (především cit) velice důležité.

Já sám se snaží být svému okolí prospěšný tím, že vychovávám mládež. Nevyplňuji pouze jejich volný čas, ale skutečně vychovávám. Snažím se, aby si vážili dobrých vztahů mezi lidmi a aktivně na nich pracovali, aby se dokázali radovat z přírody, brali ji jako své přirozené útočiště, dokázali si ji vážit a skrze svou lásku k ní ji i chránit.

Vychovávám je k tomu, aby o věcech přemýšleli v co nejširším kontextu a dokázali si obhájit to co dělají. Nebo třeba k tomu aby v životě vnímali etický přesah a hledali opravdovost. Rodičům, kteří jsou za výchovu svých dětí plně odpovědní ale dávám neomezený prostor se rozhodnout tuto výchovu neak…

[15] Odpověď Klaunovi
wnc Čtvrtek 17. 07. 2008, 17.52

Milý Klaune,

věř, že svým příspěvkem jsem se nevyjadřoval proti pokroku (viz má odpověď Jirkovi).

Na druhou stranu pokud objevím v pralese zapomenutý divošský kmen, považuji za zvěrstvo se ho snažit nějak modernizovat. Co se oni mohou naučit od nás je asi jasné, my od nich si můžeme vzít jejich přirozené soužití s přírodou a možná i mezilidské vztahy a možná i spoustu dalších věcí.

Ale případ s obřízkami je mnohem komplikovanější na jedné straně je tu naše přirozené touha pomoci takto trpícím ženám na straně druhé mnou popisovaná potřeba nenásilnosti jednání na kultuře, které nerozumíme.

[16] pro wnc
Adelaide Čtvrtek 17. 07. 2008, 18.29

Nebudu tu dlouze polemizovat s tím, cos tu napsal ve všech svých komentářích – jen ti tu dám 2 odkazy, možná se budeš divit, jak blízko nás ty „staré praktiky starých kultůůůr“ jsou…

A ber to prosím postupně:

 1. http://snipr.com/306ud
 2. http://snipr.com/306tw
[17] Pro Adelaide
wnc Čtvrtek 17. 07. 2008, 19.04

[16] Adelaide: Díky za odkazy. Ten první jsem si přečetl, ten druhý je mnohostránková diskuze, která pravděpodbně řeší stejný problém (pokud, ne, upozorni mě na to a já si jej přečtu). Tento problém s problémem popisovaným článku sice souvisí – jedná se o tentýž zákrok, který tu veřejni odsuzuji (možná to zatím nikde nepadlo, ale tak to říkám alespoň teď). V této rovině však přestává být problémem společenským. Je to problémem mezi dvěma lidmi. Navíc pro ženu jsou to podmínky, za kterých zcela dobrovolně (narozdíl od obřízky, která se provádí na dětech) vstupuje s tímto mužem do manželského svazku. Je strašně správně, že se o tomto problému zde vede diskuze a že vyšel tento článek. Mnozí jeho čtenáři vyjádří svůj postoj podepsáním petice, někteří možná ani to ne. Například můj postoj je v současné době natolik problematický, že zatím se za text petice nemohu 100% postavit (i když zy většinu jejich bodů ano). A to přesto, že organizaci Amnesty International jinak finančně podporuji. Ještě jednou díky za dotazy.

[18] pro wnc
Dolly Čtvrtek 17. 07. 2008, 19.21

Je od tebe hezké, že sis na odkazy kliknul. Jen je škoda, že jsi své analytické schopnosti nedokázal prezentovat třeba v té mnohastránkové diskuzi. Myslím že tam by se mohly dobře uplatnit a taky pomoct.

[19] OK, wnc, asi jsme si nerozuměli
Adelaide Čtvrtek 17. 07. 2008, 19.37

Já tě neposlala na ty odkazy kvůli tomu, abys byl proti obřízce, kterou dobrovolně podstoupí češka kvůli muslimovi, ale aby sis uvědomil, že to už není jen věcí těch omezených a zaostalých kultur, a pochopil že tyto zaostalé kultury se nám sem derou horem dolem, a prosazují tu svá „práva“ a svoje zvyky – např. šariu a jiné vymoženosti – jakou je i obřízka, která už je defakto u nich doma, jejich vládami, postavená mimo zákon.

Přečti si tady pod Obřízkou ten článek o Vahábitech v Chorvatsku, myslím, že je i naší věcí se atarat o to, co se děje za našimi skoro humny dřív, než to vypukne u nás…

A ještě víc: Nejen že si myslím, že na to máme právo, ale myslím si dokonce, že je to naše povinnost, vůči našemu potomstvu!

[20] Pro vnc
Jirka Pátek 18. 07. 2008, 00.52

Mé momentální duševní rozpoložení a pokročilý čas mi už dnes neumožňují podrobněji odpovědět. Snad se k tomu ještě někdy vrátím. Tak jen velmi stručně: Největší rozdíl mezi námi dvěma vidím právě v tom, že já nedokážu vidět problém bez toho, aniž bych vnímal a zapojil emoce, které ve mě vyvolal. Netvrdím, že můj postoj je od tvého lepší. Je prostě jiný. Myslím, že právě emoce nás činí lidmi. Emoce nás odlišují od zvířat a od strojů. Domnívám se, že mají své nenahraditelné místo v každé oblasti lidského konání.Polemika by jistě nebyla jednoduchá a mohli bychom si povídat o tom, jak nás ovlivní to, že dáme průchod emocím kladným a jak je to naopak u emocí záporných. Ale to už dnes zcela jistě rozebírat nehodlám. Tak snad zase příště. Ahoj! ;-)

Marie Pátek 25. 07. 2008, 07.25

Je to strašný, netušila jsem že se tyto hrůzy mohou dít de facto vedle v sousedství, a že:

„například v sousedním Německu žije obřezaných zhruba 30.000 žen a dalším šesti tisícům dívek tento zákrok hrozí. Většina zemí naštěstí přijímá zákony, které ženskou obřízku zakazují…“

Jen při čtení jsem měla husí kůži, na video jsem vůbec neměla odvahu.. kolik hrůzy napáchá nevzdělanost.

Radim Čtvrtek 14. 08. 2008, 20.48

[5] ka: Jo, ty k asi ním patříš k těm komunistům. Nevíš o čem mluvíš, takové blbosti může říct jen nevzdělaný člověk… Jsem křesťan a proto za svoje náboženství mohu říct, že křesťané po celém světě zakládají četné humanitární organizace a lezou do míst, kde by lidé jako ty nikdy nevkročili, jenom aby pomohli druhým. Pokud se počítáš ke komunistům, pak tě musím počítat za zločince, protože komunisti byli zloději a vrazi. Vrána k vráně sedá.

Radim Čtvrtek 14. 08. 2008, 20.53

"Většina zemí naštěstí přijímá zákony, které ženskou obřízku zakazují…“ Jenže to neznamená, že se jím ještě ti lidé budou řídit. Mnozí mají svoji víru a tu staví proti zákonu. Je to snadné na vysvětlení. kdokoliv totiž mlže říct: co má kdo právo strkat nos do našich zvyků a naší víry? Muslimové mají svoje zvyky a nelíbí se jim, když je někdo chce těch jejich zvyků zbavit, stejně jako se to nelíbí nikomu jinému…

kateřina mejl Úterý 16. 09. 2008, 13.28

Je to příšerné!!!!!Strašně ráda bych se jakýmkoli způsobem zapojila a pomohla.Pokud někdo víte jak,dejte mi prosím vědět.

[25] něco k věci
Petr Středa 15. 10. 2008, 14.17

Diskuse na internetu, většinou vždy sklouznou k tomu, že se pak jeden přes druhého pisatelé strkají, kdo že má lepší „pravdu“. To jen z toho co jsem tu četl. Schází respekt, pokora a snaha o pochopení. Přece nejde o to, kdo má pravdu, všichni přece vidíme, že to, o čem tento silný a šokující článek mluví, je špatné, bolestivé, traumatující a ponižující. S těma pohádkama je to docela pravda, naučí nás tak nějak poznávat špatné a zlé. Ale na hlubší problém už je potřeba hlubší cit a posouzení bez emocí. Opravdu si myslím, že není potřeba zjišťovat, jestli je obřízka, v tomto podání, špatná nebo ne. V bibli je psáno pouze o mužské obřízce a ta nemá se ženskou nic společného, neboť funkce mužského pohlavního orgánu tím nijak zvlášť neutrpí a používá se i dnes při větších problémech s kožními nemocemi u předkožky. Navíc si nemyslím, že by někdo nemohl být spasen bez obřezání. Chce někdo dobrovolně obřízku? Nechce! Tak proč se to děje? Protože to někdo ať už v ješitnosti, hlouposti, nezralosti, panovačnosti či zlobě zařadil mezi jakési rituály, bez kterých to prý jinak nejde. A protože „tenkrát“ šlo o život říci mu, že je magor, a ať si to nejprve zkusí na sobě, tak to prostě bylo trpěno, skřípěly zuby a byl slyšet pláč. I dnes jde o život říct leccos co si kdo myslí v leckterých zemích. My máme to štěstí, že můžeme mluvit i konat a jde spíše o to jak. Co můžeme vlastně udělat, aby se to nědělo? Můžeme tam přímo vtrhnout a mávat transparenty s nápisy jako „nedělejte obřízky, je to zlé!“ nebo podobně?. No můžeme, otázka je, jakou to bude mít odezvu, jestli nás neukamenují ti věrní nebo jestli nás nesbalí místní policie, protože takovéto konání je v nesouladu s místním zákonem. Já myslím, že věc je složitější a dlouhodobá. Lidé v zemích, kde se toto děje, totiž nemají ani odvahu, jsou shrbeni léty přitakáním a klaněním se hlupákům, či spíš vychytralým gaunerům, kteří jím „vládnou“, a nemají kolikrát ani pojem o tom, že to jde i jinak. Nikdo jim to neřekl, nesměl říct. Otázkou je nejspíš to, kolik máme odvahy a chuti se pro věc nasadit. Já osobně mám strach být tam, na oněch místech, kde si ti „nahoře“ nepřejí, aby se do ničeho jakkoli vrtalo. Je to totiž docela odvážné jít přímo k problému a říci „Dobrý den, já jsem ten a ten a já bych vám chtěl říci, že to jde i jinak…“. Pak je asi nejlepší působit pod záštitou některé z mezinárodních nadací jako Adra a podobně, které už ví co a jak si mohou kde dovolit, kde riskovat a kam jít. Chodit přímo mezi lidi a učit je, jaké jsou práva a možnosti lidí jinde, jak by to mohlo jít i u nich a proč jsou tyto věci jako obřízka špatné, a že vůbec není potřeba, aby je prováděli, neboť je to zlé a je nesmysl, že se to musí takto dělat proto, aby… Myslím, že dobrým počinem je i poskytnutí peněz pro tyto nadace, i když to je to to nejmenší, co můžeme vlastně udělat. I to dobře pomůže, protože lidé, kteří opustí na nějaký čas své rodiny a zázemí, aby mohli být přímo v onom místě, kde mohou přímo jednat s místními lidmi, jsou závislí na financích, podle kterých se řídí délka, množství a kvalita pomoci a působení. Takže tím, že tomu, kdo tu odvahu má, poskytnu prostředky, udělám velikou službu. Problémem může být snad to, aby peníze, které poskytnu, byly použity pro tu věc, která mě trápí a ve které bych chtěl pomoci. Je dobré když člověk nezavírá oči před tím, co momentálně není jeho problémem, co se děje někde daleko a není to moje starost, a že tam mají prostě takové móresy. Chce to pokoru, cit a odvahu. Nezapomínejme na jedno, každý stát má svoji kulturu a zákony, ale pokud máš pocit, že tě něco trápí a že to není v pořádku a že bys s tím nejradši něco udělal, nezměníš stát nebo jeho zákony, to trvá delší dobu, ale pomáháš konkrétnímu člověku a v tu chvíli je jedno, ve které zemi žije a kdo vládne člověku, kterému chceme pomoci. Buďme proto citliví, odvážní a srdeční, máme se moc dobře a je to také proto, že i nám třeba někdy někdo pomohl. Přeji vám všem hodně odvahy a moudrosti.

[26] Pro Petra - Proč tento web a tyto články
Atllanka Středa 15. 10. 2008, 20.40

Tento web a články tu existují proto, že naši evropští politici se snaží zastírat problémy třetího světa, blízkého východu a hlavně islámu šířením myšlenky, že nás imigranti z muslimského světa svou kulturou a zvyky mohou jen a jen obohatit.

My se tu snažíme uvádět věci na pravou míru a hlavně psát co nejpravdivěji o tom „obohacení“ – plno lidí se o takové věci totiž nezajímá a ani netuší, že se ještě dnes někde něco takového děje. Soudě podle reakcí zde, v emailech a v blueboardu těch co netuší co se za slovem multikuiltura vlastně skrývá není nijak málo.

Jinak máte pravdu, že se dá těm lidem tam pomáhat přes nadace, ale naším cílem je hlavně povědomí o tom – co se chystá v tichosti pro nás doma ve vlastní zemi, za našimi zády, a co se stane až muslimská víra převáží tu křesťanskou…

Atllanka

[27] nesouhlas
multi Pátek 17. 10. 2008, 07.56

Atllanko, nesouhlasim s tebou. Prave to promichani kultur (ovsem s urcitou regulaci, aby nam to nepreroslo pres hlavu) je potreba jako velmi dulezita soucast moznosti zmeny tam u nich, kde nemeli takove stesti se narodit na spravnem miste na zemi, jako jsme meli my.

Atllanka reaguje:

Opravdu to máš v hlavě pomíchané, jak jim pomůže to, že se budou jejich ženy bičovat nebo vraždit podle jejich zákonů i u nás?

[28] řeš, ale bez emocí...
Petr Pátek 7. 11. 2008, 12.40

Je třeba si uvědomit, že svět v dnešní podobě, s dnešními možnostmi spěje nezvratně k míchání ras, kultur i národů. Mám pocit, že v jistém roce x si lidé schválí nějaké celosvětové vedení se zástupci jednotlivých národů, podobně jako teď evropskou unii ale s většími pravomocemi, a následně zákony pro všechny byť s nějakými drobnými úpravami pro jednotlivé národy. Nemyslím si, že by nějaká víra měla převálcovat víru druhou. Lidé budou stále věřit tak, jak to budou cítit, víra není jen náboženství. A všichni i věřící budou stále podléhat zákonům, takže pokud se budou dodržovat zákony, nikdo nebude nikomu nic nutit. Páchání zla ve jménu Boha či v jiném jménu nemají s vírou nic společného, je výplodem hlouposti, ješitnosti, sobectví, arogance, nerespektování… rozhodně není dílem věřícího člověka. Problém je spíše stále ještě to, že dříve než člověka vidíme cikána, černocha, žlutého, bílého, fialového… Až tyto odlišnosti nebudou hrát roli v posuzování člověka, až uvidíme člověka a ne skupinu do které si tohoto člověka zařadíme, pak ubyde spousta problémů. Proto je pro mnohé stále nějak nepochopitelné, že nezáleží na tom, jakou že to mají hloupou kulturu a že oni si za to můžou přece sami… Koukáme na skupinu, ale ne na člověka. Jsou to lidé, stejní jako my, avšak s velmi odlišnými možnostmi a o mnoho horšími podmínkami, ale jsou to především lidé, až potom Vašek, Petr, Majka, Zoltán, Irina, John, Michail, Ahmed či Ekevu… a až potom černoch, běloch… a tak dále… Ano, tyto články a diskuse jsou o tom, ukázat na problém který mě nebo někoho jiného trápí a pomáhá nám si problém uvědomit a poznat ho. Ukázují na to, co špatného se děje nejen u nás, ale i jinde ve světě. Můžeme si tady vysvětlit co je špatně, proč se to děje a pak také můžeme uvažovat zda se s tím dá něco dělat. Problém je, že tu můžeme hulákat jak chceme, a jediný výsledek může být, že si toho možná někdo všimne, můžeme podávat návrhy co s tím udělat a pak opět čekat až si toho někdo všimne… …a nebo jít a udělat nějakou konkrétní věc sám. Myslím, že každá z těchto variant má smysl, ale jedno je fakt, že mnohé nápravy a pomoci jsou nad naše síly, a když se nic nemění, zůstane jen hořkost a marnost… Každý z nás, kdo si to přečte a seznámí se s problémem, má na výběr, každý má právo i neudělat nic a nemůžeme mu to mít za zlé. Takže křičet „tak už s tím něco udělejte“ asi moc šťastné není, to můžeme jen čekat, jestli s tím opravdu někdo něco neudělá… Nikdo tu není od toho, aby zachraňoval celý svět. Pokud ale chcete opravdu něco udělat, máte jak už jsem psal, pár možností. Můžete jet přímo na místo a snažit se dělat osvětu, můžete se přihlásit do nějaké nadace a jet na místo a dělat osvětu, můžete finančně přispět nějaké nadaci, která tyto problémy řeší, můžete začít dělat přednášky na toto téma a získat pár zapálených lidí, kteří by něco pro věc udělali, můžete se také za tuto věc modlit. Jestli znáte další možnosti, můžete je napsat. Tyto články však mají ještě jeden nešťastný vliv. Snaží se nás dělat nezodpovědnými a necitlivými k problému. Tak to přitom vůbec není. Nejsme za toto dění odpovědni a nemůžeme se vinit za to, že jsme nic pro to neudělali a pak se kvůli tomu dlouho trápit. Máme svůj vlastní život se svými problémy, se kterými se potýkáme. Pomoci můžeme pokud chceme, podle našich možností a cítění. Poukazování na to, že jsme necitliví je krátkozraké, protože tomu tak většinou není. Dobře jsme přece udělali už tím, že jsme si článek přečetli. Takže každý poslouchejme své srdce a to nám napoví.

laya Středa 26. 11. 2008, 18.37

jsem znechucena…takové zvěrstvo, uvědomuji si že se jedná o jinou kulturu, ale to si neuvědomují krutost a dopady svého jednání… :-?

[30] Pavle,
Tondo Středa 26. 11. 2008, 19.16

komu to tu píšeš, dyk ti tu napsali, že se zaměřují hlavně na osvětu abychom věděli co nás čeká u nás doma až se tu muslimáci většinově poroztahujou, máš to čím vstřebat? Já su rád, že to píšou, sám jsem plno věcem nevěřil, donutilo mě to si ověřovat co se tu i jinde ba blogách píše a zjistil jsem, že je to všechno pravda a tak každý kdo propaguje islám je vlastně zločinec… Politika našeho státu a hlavně unie nás žene do náruče tmářského a barbarského středověku, bude tu po ulicích běhat ta radikální sběř a ta mírná mlčící většina bude jen brečet a lamentovat až jim zabijou jejich dítě a nic nebude dělat. Jako to je teď v Iráku, Afghanistánu, Somálsku a jinde. Je třeba zastavit islamizaci Evropy a proto to tu píšou, co děláš ty proti islamizaci konkretního ty? Dej link na svůj web či blog, rád sa podívám… Jo a k tý obřízce, je v Německu, v bývalé Jugošce ale i u nás… tak se prober!

Pro Layu: Oni možná něco tuší, ale je tam absolutní středověký patriarchát, totální, a ti chlapi tam, nemají soucit s „babou“ – podle něj je stvořená jen proto aby mu sloužila a držela… Tak je to nezajímá, sami by se asi podělali strachy, kdyby jim někdo pižlal žaluda :(

[31] Moc dík za článek
Jelena Čtvrtek 27. 11. 2008, 21.20

Je to zcela vyčerpávající článek, který už čtu více jak hodinu a budu se muset ještě mnohokrát vrátit, abych shlédla všechna videa a přečetla všechny zajímavé odkazy – děláte užitečnou práci, netušila jsem, co je ještě dnes ve světě možné… ještě jednou děkuju autorům tohoto webu, už jste v oblíbených. ;-)

[32] Tak to je hnus!
Tereza Pondělí 22. 12. 2008, 21.00

Jak to ty holky můžou vydržet??? Vždyť to je naprosto nechutný!!! Ještě jsem ani nepřečetla ten článek a připadám si jak v Mezopotámii! Proti tomuhle by se fakt mělo něco dělat!!!

Mishule Úterý 20. 01. 2009, 23.43

Neco otřesného.dívala jsem se na ty videa je to hrozný nemohla jsem se na to ani dodívat,tohle není možný aby někdo vydržel vždyt to musí být něco strašnýho fakt jsem proti tomu a melo by se s tím neco dělat.. :-|

James Sobota 7. 02. 2009, 14.24

Děkuji Atllankce za článek a zjištění nových poznatků. Také se mi to nelíbí a vnitřně hledám cestu, jak „zachránit“ ty nebohé dívenky a chlapce.

Ale plně chápu myšlenku wnc, i když já do některých úvah musím ještě dospět. (hluboce smekám, pane, dlouho jsem nečetl takto komplexní názor na věc.)

Ale do jaké míry jsme právě my kompetentní posoudit, zda a jak je to asociální, když nejsme členy dané sociální skupiny?

Proč máme stále potřebu se cítit více myšlenkově nadřazenými, než ve skutečnosti jsme? (V tomto případě teď apeluji na tvorbu „kruhu“. Kdo je v kruhu, je normální, kdo je mimo kruh, je nenormální a potřebuje naši pomoc. Není to o xenofobii, je to o nepochopení jiné kultůry.)

A nebylo by od nás stejně drastické, okamžitě přeprogramovat tyto lidi v náš obraz? Cožpak je opravdu vrcholem sociální evoluce diktovat způsob života ostatním?

Na závěr ještě projistotu dodám, že jsem si několikrát musel otřít slzy v očích, protože je to otřesné a ničí mne pohled na takto trpící děti. Já ale jako jediné východisko vidím pozvolnou osvětu a snahu pochopit plně rozhodnutí mladé dívky dobrovolně podstoupující „obřad dospělosti“.

[35] Příběh z odkazu v článku
Varis Dirie web Sobota 7. 02. 2009, 14.56

Po dlouhém rozmýšlení jsem dospěla k názoru, že musím o své obřízce hovořit ze dvou důvodů. Zaprvé je to něco, co mě strašně poznamenalo. Kromě zdravotních problémů, se kterými stále ještě zápasím, jsou mi odepřeny všechny radosti sexuálního styku. Cítím se nekompletní, zmrzačená, a z vědomí, že s tím už nikdy nemůžu nic udělat, mám někdy pocit naprosté beznaděje. Když jsem se setkala s Danym a konečně se zamilovala, chtěla jsem zažít potěšení ze sexu s mužem. Když se mě však dneska zeptáte, jestli se mi líbí sex, musím odpovědět, že nikoliv tím tradičním způsobem, že mě však těší být fyzicky blízko Dany, protože ho miluju. Tři dny jsem rodila a myslela si, že umřu přímo na sále před zraky lékařů. Ale skutečnost je taková, že mám přesto velké štěstí. Co má dělat dívka v poušti, která musí chodit kilometry daleko, aby napojila své stádo koz, a přitom má díky infibulaci měsíční bolesti tak silné, že sotva stojí na nohou? Anebo žena, kterou hned po porodu opět zašijí kouskem nitě jako kus hadru, aby její pochva zůstala pro manžela dost úzká?

Anebo žena v devátém měsíci těhotenství, která shání v poušti potravu, aby nakrmila svých dalších jedenáct hladovějících dětí? Anebo co se stane s mladou ženou, když příjde čas, aby porodila první dítě a je stále ještě zašitá? Jaké to je, když odejde sama do pouště, jako to dělala moje matka, aby tam bez cizí pomoci porodila? Naneštěstí znám na tyhle otázky odpovědi. Mnoho jich vykrvácí a pokud mají štěstí, manželé najdou jejich těla dříve než hyeny a ptáci mrochožrouti…

Jamesi: Jsme opravdu na nižším stupni vývoje než tito lidé s bezbřehým kultem muže?

[36] Příběh z odkazu v článku
Fadumo web Sobota 7. 02. 2009, 15.05

Fadumo se podrobila infibulaci v 11 letech a v 15 letech se provdala. Nikdy nedokončila střední školu. Po jejím prvním sňatku se jejímu muži nepodařila penetrace po několik dnů. Protože Fadumo svého muže před sňatkem téměř neznala, měla problémy navázat s ním kontakt. Po mnohadenní frustraci se sama velmi bolestivě de-infibulovala kuchyňským nožem tak, že prořízla zjizvenou tkáň.

Také její první sexuální prožitek byl bolestiplný a její manžel si toho buď nevšimnul, nebo prostě neměl pochopení. Ani po delším čase nedokázala překonat trauma své de-infibulace a každý sexuální styk byl pro ni pouhým utrpením. Ale téměř okamžitě otěhotněla a porod dcery byl rovněž plný utrpení.

Poprvé utekla ke svým rodičům po propuštění z porodnice i se svou novorozenou dcerou. Její rodiče nerozuměli, proč by u nich měla zůstávat déle než 6 týdnů a tak ji ihned po uplynutí šestinedělí poslali zpět k jejímu manželovi. Proces de-infibulace byl opět nastartován, opět s velmi bolestivým sexuálním prožitkem, který mohla jen těžko snášet. Fadumo propadla depresi. Požádala svoji mladší sestru, aby žila u ní a pomohla jí s miminkem a aby jí dělala společnost. Ale brzy zjistila, že sestra nemůže a nedokáže pochopit její strach a pocítila k ní odpor, neboť sestra viděla v jejím manželovi báječného muže. Opět utekla k rodičům a ti ji ihned poslali zpět s tím, že je špatná manželka a matka. Měla stále deprese, v noci ji pronásledovaly noční můry a často myslívala na smrt.

Její manžel jí oznámil, že ho neuspokojuje a že si vezme jinou ženu. Poté poslala svoji sestru domů k rodičům i s miminkem a naposledy utekla z domu. Místo toho, aby se vrátila ke svým rodičům, skončila na ulici, kde nyní žije jako prodavačka (má takzvaný street market, tedy na novinách na ulici rozprostře zboží, které za pár šestáků prodává), osamělá ve věku pouhých 30 let. Ráda by ochránila svoji dcerku před stejným údělem, ale její rodiče jí brání stýkat se s vlastním dítětem, a říkají, že Fadumo zneuctila rodinu.

Jamesi ty píšeš:

Ale do jaké míry jsme právě my kompetentní posoudit, zda a jak je to asociální, když nejsme členy dané sociální skupiny? Proč máme stále potřebu se cítit více myšlenkově nadřazenými, než ve skutečnosti jsme? A nebylo by od nás stejně drastické, okamžitě přeprogramovat tyto lidi v náš obraz? Cožpak je opravdu vrcholem sociální evoluce diktovat způsob života ostatním?

A já pravím:

Nejen že by to nebylo drastické, je to naší povinností, předávat zkušenosti a osvětu – jinak nevím, k čemu by nám Bůh rozum dal.

Karel S. Sobota 7. 02. 2009, 15.18

Hmmm… James asi myslí, že když kdysi bílí otrokáři měli zákon na to že nemají otroci umět číst a psát a přestoupení zákazu byl zločin, že to bylo dobře… ;) Kam to totiž vedlo, že? Dnes je míšenec v USA prezidentem. 8-)

James Sobota 7. 02. 2009, 16.09

Chtěl jsem napsat úvahu, ve které se pokusím rozebrat svůj názor na věc. Přesto se mi to nedaří a ač to dělám málokdy, teď po náhledu mažu celé odstavce a hledám vhodná slova. Přesto musím uvést na správnou míru pár věcí.

35,

pokud jste myslela svou otázkou úroveň společenskou, potom ze svých zkušeností musím napsat, že jsou aspekty, kde se máme co od ostatních kultúr učit. Rodina je jim vším, v naší společnosti tomu tak bohužel není a např. kariérní postup jedince je přednější, než starost o rodinu. Plně souhlasím, že muž je v těchto kultúrách přeceňován a moc, společností jemu svěřená, je často neoprávněná.

36,

nebudu se obhajovat před něčím, co jsem nenapsal. Nehovořil jsem o nepředávání zkušeností, o potírání osvěty.

Kdyby se dívka nepodrobila tomu zlému obřadu, jak by dopadla? Pokud mne paměť neklame, rodina by ji odvrhla, nevdala by se a hlavně, nikdo by jí nepomohl. Zemřela by. To jistě nechce nikdo z nás, proto nemůžeme vše okamžitě změnit, vždyť v jednom z videí zaslechneme, že jsou poslední vesnicí praktikující toto bezpráví (bezpráví v našich poměrech, v jejich kultúře jde prozatím jen o přežitek).

Na závěr bych rád podotknul, že poprvé jsem četl o ženské obřízce kolem roku 1998?1999? v časopise Readers Digest. Není to nové téma a já si moc přeji, aby tento problém byl zdárně vyřešen co nejdříve a nejlépe s ohledem na všechny strany.

James

P.S.: Jsem ateista, proto mi bůh rozumu nedal. ;-)

James Sobota 7. 02. 2009, 16.24

Karle,

James si myslí, že jste demagog.

[40] Demagog? Já?
Karel S. Sobota 7. 02. 2009, 18.04

Toto se děje dnes – v bývalé Jugoslavii:

Členové extremistického islámského hnutí Vahábité jsou znovu ve středu pozorností po informacích, že svým manželkám odstraňují klitoris, aby si nemohly užívat při souloži…

Ročně je ve světě obřezáno až 3 miliony žen – to je přes 8 tisíc denně. Osm tisíc zohavení, osm tisíc bolestí a nářků, osm tisíc každodenních hrůz – Stopněte si jak dlouho budete číst tento článek, pak vynásobte minuty číslem 5,5 a vyjde vám počet právě v této době zmučených a zmrzačených děvčátek, jejichž nářek je většině lidí na této planetě lhostejný a jejichž bolest raději nevidí, neslyší… a do níž se nechtějí jako ty plést.

A Ty!!! tu plkáš o jedné vesnici. Aspoň si pořádně přečti, k čemu se vyjadřuješ, když pro odsudky nejdeš daleko.

Obřízka je hnus a neuvěřitelná surovost, a je třeba tlačit na vlády těch států, kde se to děje, aby se snažily šířit osvětu a postavit toto mimo zákon a to všemi prostředky.

P.s.: Pro to co píšeš k Fadumo, ani já jako ty nejsem věřící, přesto vím, že jsem si sám rozum nedal, a proto si nemyslím jako ty, že na něj mám patent.

James Sobota 7. 02. 2009, 23.27

Karle,

opět jen demagogie. Kdo chtěl a věnoval čas, pochopil. Vy zjevně ne, když mne nejprve označíte za rasistického ubožáka, poté za lhostejného. Obojí jistě dokážete obhájit…

K tomu rozumu… 36 píše, že bůh nám dal rozum. Já jsem ateista, tedy rozumu dle této téze nemám. Tedy nemám rozum, když jste ten vtip nepochopil napoprvé.

Nemám rád, když někdo říká, že ví, co si myslím a potom vypustí takovou …

Nyní naposledy, James

[42] Jamesi :))))))))
Marty231 web Neděle 8. 02. 2009, 10.37

Ty máš dost… opravdu víš co píšeš? Příměr Karla byl trefný, je to obdoba toho, co tu tvrdíš ty: „Je to jejich kultura a my nemáme právo, a pravděpodobně by bez mrzačení zemřeli… atd…“

Proč se nevyjádříš k tomu, že se to děje dnes a denně proti vůli děvčat třeba i v Německu? Také by ty holky nemohly bez toho žít?

Hraješ si na filozofa, jen abys nemusel něco dělat, jak typické a české. A hlavně hodné chlapa!

A to o tom rozumu – není to Karel, kdo nic nepochopil :)))

James Neděle 8. 02. 2009, 16.53

Marty231,

Kdyby jste věnoval čas čtení, víte, že vůbec nejsem proti tomu, aby se něco dělalo. Jen si myslím, že zničení společnosti není optimální řešení.

V článku je zmínka o tom, že se neprovádí obřízka, ale dívka se stane ženou pouhým položením nože k pohlaví, obětuje se kapka krve a pod. Dosáhli jiní těchto úspěchů diktaturou? Ne, osvětou, trpělivostí a pochopením, v čem tkví problém.

Až pochopíte, že od počátku hovořím o myšlence JAK, ne kdy a kde se to děje,rád si poslechnu vaše vysvětlení, v čem se pletu. A připojte i narážky na mou inteligenci, mé mužství a mou lenost. ;-)

James

Petr Středa 11. 02. 2009, 08.59

Souhlasím, avšak musím dodat, že i když je rozhodnutí těchto dívek svobodné (snad), patrně jim neřekli, že budou celý život trpět a že to je vlastně hloupost to podstoupit. Pak by se k tomu asi těžko některá svobodně rozhodla.

[45] S horlivostí nejdál nedojdeš...
Petr Středa 11. 02. 2009, 10.17

Nejsem zastánce překřikování a vůbec se mi nelíbí osočování a pohrávání si s pravdou. Mnozí i citují co nebylo napsáno, tak funguje tichá pošta… (a diskuse na internetu) …na jedné straně řekne někdo něco… a na druhé vyleze, že je James tyran a hlupák. Čtěte proto pozorně a važte písmenka. Nemyslím si, že by to James napsal špatně, jen někteří jsou moc horliví s úsudkem. Díváte se na věc dobře, ale velmi povrchně, ze svého útulného domova a prakticky bezpečné země. Copak jste nečetli i jiné články, jak se tam místním lidem žije? Tam se nechodí na nákupy jako tady a neměli by ani za co nakupovat, není tam taková lékařská péče a opět by asi neměli za co. A linka bezpečí? Teď bychom se asi pousmáli, když si představíme pastevce koz v poušti s mobilním telefonem, že? Ale k smíchu to asi moc nebude. Trochu se zamyslete. Nevím přesně, jak to tam chodí, ale cítím, že život tam nebude jednoduchý a není to tak dávno, co se lidé i zde pohoršovali, když se na veřejnosti objevila žena s kratší sukní. Píšu k věci, protože tam, kde obřízka přetrvává, panuje jiná morálka, třebaže to může být i v Evropě. Je to převážně o morálce v rodině, ta je rozhodující, ta to rozhodne. Dítě zde, u nás doma, se vám vysměje do očí, ale tam asi těžko. Budete jako dítě riskovat vyobcování z rodiny, protože prý uvrhnete rodinu do nebezpečí neúrody, zlých duchů, neplodnosti nebo čeho všeho (jen hádám)? Podlehnete a žádná osvěta a rozumbradové z rozvinutých a kulturních zemí vám v té chvíli nepomůžou. A to vám chtěl James vysvětlit, to, že pokud tamní rodičové nepochopí a nedozvědí se, jak zhoubné může být jejich rozhodnutí nad životem jejich dítěte, protože to nařizuje tradice, ono dítě jim to asi těžko rozmluví, podlehne nátlaku a „svobodně“ se rozhodne obřízku absolvovat. A to vám chtěl vysvětlit James, že osvěta samozřejmě ano, ale citlivě a opatrně. Příkladem řečeno, žijete-li dlouhou dobu jako bezvěrec, pomalu a pomaličku budete přežvykovat a trávit duchovní stravu než se stanete věřícím. A ruku na srdce, kdo zvás při vaší horlivosti, by se v ona místa rozjel a začal ty neřády učit dobrým mravům, které tady tak lehkomyslně hlásáte, co? Já odvahu nemám, naštěstí se dá pomoci i jinak, ale o tom jsem již psal.

[46] Fuj!
Petuna Středa 11. 02. 2009, 10.37

Kdo toto muže dělat je prase prase prase! Bych z každýho chlapa taky uřezala kus, aby viděl jaký to je, to nedělá zvíře toto, co dovede člověk! To je o tom že holka je tam mín než krava nebo koza, jen slouží k potřebě jako třeba kapesnik. Nevěděla sem že je tolik ještě na zemi utrpení!!!! Chce se mi plakat. Pláču.

[47] Proč to nevím od mámy a táty?
Co to je? Středa 11. 02. 2009, 10.44

Proč to neučí ve škole? To je hnus hnus! Znám jednu holku co má senegalce za muže a ta mi říkala, že to nic není, že je to tam normální a že ona si už zvykla, že jí taky obřezali, že to je jenom trocha kůže pryč. A tohle má být to ono??? Proč mi lhala?! Chtějí abysme byli obřezaný všechny? Píšu si s egypským klukem z dovolené, už se mu neozvu, je to odporný jak se tu nevědomost pěstuje! 95 procent egypťanek má uřezaný klitoris a některý i zašitou vaginu? To nemůžu pochopit, proč????

[48] Ano!
Jája Středa 11. 02. 2009, 10.53

Toto je opravdu homo sapiens sapiens. Bůh ho stvořil k obrazu svému.

Je Búh ignorant, sadista a gotik?

Asi jo, moc dobrýho tu neudělal, jen nemoci, neštovice, války a svrab. A taky obřízku. Namítnete – dal člověku svobodnou vůli… OK, ale i ty špatný vlastnosti. Má je tedy také sám? Jasně, jinak bychom je nepodědili.

Jsem ráda, že tý pohádce nevěřím a že jsem ateistka bez obřízky a neštovic.

A dá-li Bůh :))) i tý válce se vyhnu, že dřív umřu než zase nějakou ti debilní věřící (muslimové s křesťany) začnou.

Ahoj všem lidem se soucitem a empatií.

domca Pátek 6. 03. 2009, 14.36

je to nechutné měli bystím něco dělat chudáčci :-(

Karel Pátek 6. 03. 2009, 19.36

[47] Co to je?:Bude to asi tím, že máma a táta o tom nejspíš sami nevědí. Bohužel, pro většinu lidí svět končí za dveřmi jejich bytu.

[51] :-x
Kurt Neděle 8. 03. 2009, 21.08

Opice černé nadržené :-x :-x :-x!!!

[52] Příběh mojí jmenovkyně
Halima Čtvrtek 19. 03. 2009, 10.07

Halima byla násilně obřezána, když jí bylo pouhých pět let.

Po celém světě je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) obřezáno zhruba 150 milionů žen. Jen během jednoho roku tímto zákrokem projdou další 2 miliony dívek, to je 6000 zákroků denně.

Představte si, že je vám nějakých šest let, hrajete si s ostatními dětmi na dvoře a najednou k vám přistoupí několik žen, včetně vlastní matky. To, co vás teď čeká, se dá přirovnat k peklu. Stejná věc potkala také dnes už dospělou Halimu. „Věděla jsem, co mne čeká. Stalo se to všem mým kamarádkám. Věděla jsem, že až přijde čas, stane se něco zvláštního.“ Halimu ženská obřízka potkala, když jí bylo pět let. Hrála si za domem, když k ní přistoupily čtyři ženy a její matka.

Zavázaly jí oči šátkem a položily ji na zem. Jedna jí držela ruce, druhá roztahovala nohy, další jí zalehla hrudník. „Pak už jsem cítila jenom řezání žiletky. Sedm strašných řezů. Zdálo se mi, že to trvá celou věčnost. I když to byl pro mou rodinu důvod k oslavě, že jsem se stala ženou a já dostala spoustu dárků, nikdy na ten den nezapomenu.“ Halima prošla nejhorší formou ženské obřízky. „Bába“ jí odstranila nejen klitoris, ale také malé a část velkých pysků. Zůstal jí jen malý otvor na moč a menstruační krev.

Bolestivým rituálem, jakým prošla Halima, projdou každý rok zhruba dva miliony dívek. Většinou jim je mezi čtyřmi a osmi lety. Není ale výjimkou, když se obřízka dělá už u ročního dítěte. Ženskou obřízku provádí zhruba 28 států Afriky. Rituál zatím nezastavilo ani to, že je v některých těchto státech zakázán zákonem. Ženskou obřízku přitom nepřikazuje Bible ani Korán. Nikde nenajdete o tomto zákroku ani zmínku. Jde o pouhý výmysl mužů, kteří si tak chtějí zachovat věrnost žen.

Matky pak nechávají své dcery obřezat ze strachu, že se jinak nevdají. Dívky, které se zákroku vzepřou, totiž společnost vyloučí. Právě těmto děvčatům se snaží pomáhat nadace Lejly Abbasové Asante Kenya. „Jde o malé Masajky, které v termínech, kdy se obřízka dělá, tedy v lednu a v srpnu, utíkají z domova. Jsou vyloučené z komunity a nemohou zpátky. Neumí svahilsky ani anglicky, mluví pouze masajsky a nemají žádné zázemí. Právě jim se snažíme pomoci. Z peněz, které vybereme, koupíme osivo. Zajistíme dívkám příjem a potravu.

V momentě, kdy budou mít peníze na osetí kukuřice, budou mít na půl roku jídlo. Budou soběstačnější.“ Jedna z posledních akcí na podporu nadace se konala letos v květnu. K podpoře Asante Kenya se připojilo i několik předních českých návrhářek. Obřízka se dělí do několika stupňů. Při první, nejmírnější, se děvčátku odstraní špička klitorisu a seškrábne vzrušivá část. Druhá, radikálnější, znamená odejmutí klitorisu a malých pysků. Třetí, takzvaná faraonská, přináší úplné odstranění klitorisu, malých a velkých pysků. Následně se rána úplně zašije.

Zůstane jen malý otvor na odvod moči a menstruační krve. Ženská obřízka většinou probíhá v otřesných hygienických podmínkách. Místo dezinfekce používají „báby“ kravskou moč. Skalpel nahrazují střepy, ostré lastury a nebo žiletky. Pro většinu děvčat znamená obřízka doživotní problémy. Opakujícími se záněty počínaje a vykrvácením při porodu konče. Těsně po zákroku umírá přibližně desetina dívek. Největší riziko hrozí při tzv. faraonské obřízce.

Při svatební noci je totiž žena mužem rozříznuta a styk je pak pro ni doslova utrpením. Pokud její muž náhodou zemře, čeká ženu další zákrok. Je znovu „zašita“ a takto čeká do doby, než dostane nového muže. Přistěhovalci pak tento brutální zákrok přinesli až do Evropy. Například v sousedním Německu žije obřezaných zhruba 30 000 žen a dalším šesti tisícům dívek tento zákrok hrozí. Většina zemí naštěstí přijímá zákony, které ženskou obřízku zakazují.

[53] Somálsko
Adush web Středa 22. 04. 2009, 08.50

V Somálsku se provádí také ta nejhorší a nejděsivější forma obřízky – infibulace. Je tam takto surově znetvořeno devět z deseti dívek ve věku kolem pěti let. Provádí se ostrým kusem skla nebo kusem tupé žiletky, kterou se odstraní (samozřejmě bez jakékoliv anestezie) veškeré vnější genitálie. Většinou se zákrok provádí na placatém kameni. Zbytek živého masa se spíchne akátovými trny a nechá se otvor asi tak o průměru tužky. O strašlivé bolesti při tomto zákroku a o psychickém traumatu malých děvčátek není pochyb.

Po této „operaci“ jsou jim svázány nohy k sobě a jsou ponechány samotné několik týdnů v chýši za osadou, jen s donáškou jídla a pití. Mnoho jich zemře na otravu krve, gangrénu, vykrvácení. Ty které přežijí, jsou odsouzeny močit nepatrným praménkem deset minut a každá menstruace je nesmírně bolestivá záležitost trvající 14 dní. Krev se totiž hromadí v podbřišku a má možnost odtékat jen po kapkách.

Na internetu existuje výňatek z osvětové přednášky muslimského duchovního na toto téma. Jde v něm údajně o mírnější formu obřízky. Imám se v ní opírá o tento výrok proroka: "Jedna žena prováděla v Medině obřízku. Prorok jí řekl: neřezej příliš, protože takto je to lepší pro ženu a více žádoucí pro manžela.

Pravil ve své přednášce toto:

 • Obřízka je velkou ctí a velmi užitečná pro manžele i manželku. Ve skutečnosti ale i pro celou rodinu a celý muslimský svět. Je obrovskou ctí pro ženy, jejichž přirozenost si ji žádá.
 • Klitoridotomie je také pro ženy tou nejlepší kosmetikou. Ženy středního věku, které nebyly obřezány již dříve, velmi po jejím provedení omládnou. Udržuje totiž jejich mysl a myšlenky čisté a umožňuje řádnou a pozornou realizaci jejich náboženské oddanosti. Prodlužuje jejich mladistvý vzhled. Jejich obličeje poté úžasně září.
 • A také ženu chrání před páchnoucím pohlavním sekretem, který může odrazovat nebo odpuzovat jejich manžele. Nenechte se ovlivnit hlučným a senzacechtivým nesouhlasem stoupenců ďábla a jeho nevědoucích a domýšlivých zástupců, nevěřících. Obřízka je základním právem žen! Allahu akbar!

Myslím, že to nepotřebuje další komentář.

macistarasista Pátek 22. 05. 2009, 16.28

zkurvenci zasraní…bych vzal tedka vsechny ty hnusny uchcany borce co tohle delaj a urizl bych jim curaka at taky vidi jaky to je…proste zmrdi zmrdi zmrdi zmrdi ZASRANÍ :-|

[55] .
kravka mejl Pátek 29. 05. 2009, 19.49

JE TO HNUSNÉ A BRUTÁLNÍ JSEM SE MÁLEM POZVRACELA..... CHUDÁCI HOLKY..........

[56] Já česká muslimka pravím
Nepřítel xenofobie Čtvrtek 25. 06. 2009, 11.20

Dobrý večer, to co šíříte na svých stránkách myslíte opravdu vážně? Četli jste někdy Korán? Dokážete rozlišit mezi učením proroka Mohameda a zvykovým právem? Vidíte aspoň trochu rozdíl mezi právem šaríja a umírněnými muslimy? Proč šíříte paušálně protiislámskou nenávist, když v muslimských zemích žijí i miliony poctivých věřících lidí, kteří nikoho netýrají? Slyšeli jste někdy o tom, že žádný muslim nenechává umírat své staré a nemocné rodiče v domovech důchodců, ale poctivě se o ně stará až do poslední chvíle? Slyšeli jste někdy o tom, jak muslimové milují děti a chrání je? O tom, že je ctí každého muslima uvítat návštěvu ve svém domě a pohostit ji tím nejlepším, i kdyby si měl odepřít to poslední, co má? Slyšeli jste někdy něco o arabské architektuře, filozofii, umění? Proč vidíte tak černobíle? Nenávist, hloupost, nepřesné informace a špatné fotomontáže – to je celé co dokážete? Hmmm, upřímně vás lituju. Ještě že ty vaše bláboly nikdo nečte…

[57] Mírumilovný islám?
Anna Maria Čtvrtek 25. 06. 2009, 21.10

Pětačtyřicetiletý Turek žijící v Německu zavraždil svou patnáctiletou dceru kvůli tomu, že příliš vyznávala západní styl a nechtěla žít podle muslimských zvyků.

Tělo mladé ženy objevila policie z bavorského Schweinfurtu ve středu. Následně zadržela jejího otce, kterého z její smrti podezřívala. Muž se k činu doznal a jako motiv uvedl, že měl problém s tím, že jeho dcera nechtěla žít jako muslimka.

Vzácná víra!

[58] Anno Mario
Honza Pátek 26. 06. 2009, 00.48

A co s ní tak asi měl jiného dělat, chudák milující muslimský tatínek, když ta mrcha nechtěla mlátit čelem o zem a volat alláhu akbar? Kdo ví, jestli si ta prozápadní potvora třeba i napárala obřízku? Tak nebuď nenávistná, hloupá a xenofobní, jo? Šíříš tady na Atllance paniku, přesně jak o tom píše v komentáři nad tebou „Nepřítel xenofobie“. Ještě že tady ty bláboly nikdo nečte. Vždyť vidím, že tento článek plný blábolů má jen téměř 25 000 přečtení. ;-)

[59] Tradiční obřízka v Keni rozděluje rodiny
Karambola Pátek 24. 07. 2009, 20.31

Pacifica Kemuntová kdysi stála v čele výnosného podniku na nedalekých úrodných kopcích, kde strávila přibližně 80 let svého života. Na její služby čekali zákazníci ve frontě. Z peněz, které vydělala, si postavila prostornou hliněnou chýši, kterou jí záviděla celá vesnice. Stejnou práci dělala i její babička, ale dnes už její profese nemá takový zvuk jako dříve. Kemuntová se obává, že je poslední svého rodu, která zasvětila život obřezávání mladých dívek.

Obřezávání ženských genitálií je dnes v Keni zakázáno. Prezidentský výnos z minulého měsíce dal tomuto povolání špatné jméno. Kulturním praktikám se však v Keni nadále daří, zvláště mezi lidem žijícím v zemědělské oblasti na jihozápadě země. Rozdíl je pouze ten, že nyní se obřízka provádí pod rouškou noci.

Odpůrci, kteří tuto praktiku označují za mrzačení ženských pohlavních orgánů, proti ní bojují už více než půl století. Postupně se jim podařilo ji omezit, avšak zcela ji vytlačit je nesmírně těžké, jak dokládá příklad Kemuntové a její rozvětvené rodiny.

V prosinci, což je tradiční měsíc pro provádění rituálu, měla Kemuntová potíže najít práci. Pomalu se smiřuje se skutečností, že tato praxe zahyne s ní. „Ztrácíme naši kulturu,“ stěžuje si.

Od práce se ji snaží odradit i jedno z vlastních vnoučat. Daniel Mokaya o tomto problému dokonce napsal knihu, v níž poukazuje na nebezpečí obřízky. „Není to špatná žena, není zlá. Nechtěla dívkám ubližovat. Časy se ale změnily,“ říká Mokaya.

Obřezaná žena ztrácí sexuální cítění, neobřezaná zase šanci se dobře vdát.

Mokaya změnil názor na ženskou obřízku během své práce pro humanitární organizaci v Somálsku. Tamní lid provádí širší formu obřízky, než je zvykem u jeho vlastního lidu. Procedura zahrnuje většinou odstranění vnějších částí ženských pohlavních orgánů (stydkých pysků a klitorisu). Často krutý a bolestivý zákrok nejen že připravuje ženy o sexuální cítění, ale může ohrozit jejich zdraví i život.

Nyní vede Mokaya odborné semináře s cílem poučit venkovany o zdravotních rizikách obřízky od neplodnosti po větší možnost nákazy viru HIV během soulože. Zastánce tradic však neodsuzuje, snad proto, že po většinu svého života považoval obřezávání děvčat za normální součást jejich výchovy. Dívky, které tento obřad nepodstoupily, stály vždy mimo komunitu. Byly provdávány za starší muže jako třetí nebo čtvrté manželky. Tvrdilo se také, že neobřezané ženy mají potíže s otěhotněním.

Tradičním rituálem, prováděným ve věku dospívání, prošlo sedm Mokayových sester stejně jako jeho žena. Když se jim narodila dcerka, absolvovala ho také. Nyní však považuje Mokaya tuto praktiku za zastaralou a škodlivou. Své nyní už dospělé dceři se omluvil a své syny vyzval, aby pomohli skoncovat s tradicí, až se stanou rodiči.

Další člen široké rodiny, osmiletá Nyatichi, je ale příkladem toho, že tradice umírá jen pomalu. Minulý měsíc, v době, kdy prezident vydal dekret o zákazu obřízky u dívek mladších 18 let, byla Nyatichi obřezána. „Ona ani neví, co se jí stalo,“ říká zklamaný, avšak nepřekvapený Mokaya, vzdálený strýček dívenky. Snažil se ji včas ochránit, rituál však proběhl včetně oholení hlavy na znamení toho, že se z ní stala žena. „Ví, že už není malá holčička, ale to je vše, co z toho chápe,“ dodává.

Kemuntová sama obřezala tisíce dívek. Jejíma rukama prošlo během 30leté kariéry tolik mladých žen, že už dávno o nich ztratila přehled. Na tu první si však pamatuje – byla to její dcera. Obřezala samozřejmě také její dcery, pak dcery sousedů. A také dívky z okolních vesnic, které nikdy neviděla a jejichž rodiče ji požádali o provedení rituálu.

Jak zákrok probíhá

Každou z nich vzala do zadní části svého domku a posadila ji na kus dřeva podepřený kamenem. Klekla si k nim a rychlým pohybem svého nožíku odřezala klitoris. Podle ní žádná z těchto dívek na následky nezemřela, ani netrpěla vážnými komplikacemi. Pokud došlo k rozsáhlejšímu krvácení, použila tradiční léky na jeho zastavení.

[60] ...pokračování
Karambola Pátek 24. 07. 2009, 20.34

Kemuntová si prý tento život sama nevybrala. Když byla mladá, onemocněla. Věštkyně prohlásila její příznaky za znamení duchů, že je povolána vykonávat tuto práci. Kemuntová poté v souladu s tradicí obětovala devět koz a býčka. Teprve pak dostala svůj první a jediný obřadní nůž od rady starších.

Časy se mění…

Nožík nyní schovává v plastikovém sáčku společně se zvonečky, které nosila během ceremonie na kotnících, a s ručně psaným osvědčením, že smí oficiálně vykonávat rituál. „Výše jmenované se povoluje obřezávat dívky,“ napsal před 20 lety pobočník náčelníka. Dnes ovšem mají místní náčelníci nařízeno zatýkat rodiče, kteří své dcery k obřízce přimějí.

„Žádná osoba nesmí vystavit dítě kulturním rituálům, zvykům nebo tradičním praktikám, které by mohly negativně ovlivnit život, zdraví, sociální blahobyt, důstojnost, fyzický nebo psychický rozvoj dítěte,“ stojí v zákoně, který nedávno schválil keňský parlament.

Zákon se vztahuje také na osoby jako Kemuntová, kterým může za nezákonné praktiky hrozit vězení a přísná pokuta. „Znepokojuje mě, kam se ubíráme,“ podivuje se stará žena nad novým světem kolem sebe. „Skutečně chcete, aby vaše dcery nebyly obřezány?“ ptá se nevěřícně.

doom Neděle 9. 08. 2009, 22.06

Je to blaznivy fanatizmus a s nabozenstvim to nema nic spolecneho zajimalo by mne jak by se to libilo muzum ..........jsou to primitivove :-x

[62] Osobní názor na celou věc:
Kikina Pátek 27. 11. 2009, 23.03

Ty jo musim říct, že tohle je docela silný kafe8-O…četla jsem předešlé komentáře a osobně si myslim, že v případě, že je tento článek věnován ženám v Africe a v muslimských zemíchm o mluví o nesmyslném výmyslu mužů a a v případě je ta dotyčná muslimka co sem psala je přesvědčena o tom že je to tak dobře tak je to její víra…my si o tom můžeme myslet co chceme, ale narodila se tak a je to pro ní normální jako pro nás jiné věci… říká se: „jiný kraj, jiný mrav“…ač to nechápu tak je to jejich kultura…mno ale také nechápu, jak to může ty muže vzrušovat…dokážete si představit milovat se a nemít nikdy orgasmus? jenom proto, že muži nechtějí, aby jsme si to také užily a berou ženy jen jako továrnu na děti a když je dílo doděláno tak vás zase nazpátek zašijí?! bohužel my s tím nic nenaděláme, ale i tak jsou důležité takovéhle články… Zdravim Kikina:-) PS: Tento článek byl přečten 31365×

[63] Ahoj
Kantornill Sobota 28. 11. 2009, 15.44

No asi takhle: Ve středověku byli lidé přesvědčeni, že existují čarodějnice a tak dovolili církvi je upalovat. Před tím je dost mučili a bylo to přesně podle jejich tehdejších tradic. Myslíš, že se to mělo uchovat, a nebo je dobře, že se ti inteligentnější a citlivější lidé nepřestali, a to mnohdy i za cenu vlastních životů, snažit o osvětu a dnes se tedy již neupaluje ani útrpnému právu nepodrobuje? Jak to vypadalo je třeba tady: http://www.atllanka.net/index.php?…

Ahoooj ;-)

[64] Je to dlouhodobý proces...
gatita mejl Středa 16. 12. 2009, 01.13

Také jsem si přečetla tento článek a není to poprvé co o tomto „problému“ slyším. Četla jsem také i některé komentáře a hlavně onu dlouhou diskusi, která se tu rozjela. Víte, myslím si, že to není problém náboženství, etiky, méně vyvinuté kultury či politiky. Je to problém vývoje lidského myšlení. My, Evropané, jsme dosti expanzivní. Osídlili jsme Ameriku, Austrálii i velké části Afriky a snažili jsme se a stále se snažíme přesvědčit původní obyvatele o tom, že náš názor a pohled na svět je ten jediný správný. Otázkou je: Je to pravda? Myslím, že bychom měli zkusit respektovat kulturní zvyky jiných zemí. Jestliže je pro ně obřízka nezbytnou součástí života, nechme je, ať si to dál myslí a provádějí. Ale ukažme jim, že to jde dělat líp, zachovat zdraví ženy, snížit úmrtnost. Naučme je, že je třeba to dělat ve sterilním prostředí, sterilními nástroji a vzdělanými lidmi, kteří vědí, co dělat, jak pomoci v komplikovaných situacích. Nenechávejme ty ženy umřít na druhotné infekce či vykrvácení kvůli neobratnosti obřezávaček. Naučme je to dělat chirurgickou cestou, ať ženy nemají své pohlavní orgány znetvořené víc než je nutné. Naučme je provádět lokální anestezii, ať ženy nemusí trpět tak příšernými bolestmi. Vysvětleme jim, že je třeba to odvádět velmi kvalitně, aby žena mohla muži porodit zdravé a silné děti. Pak možná i časem pochopí, že toto divadlo je zbytečné. Třeba časem i muži pochopí, že pro vychutnání sexuálního života je třeba spokojenosti obou partnerů a že žena nemusí být nevěrná jen kvůli tomu, že si umí vychutnat sex. Žena pak bude se sexem spokojenější a má o důvod víc zůstat smužem. Vždyť najít pořádného „kance“ taky není lehké. Žena dokáže respektovat muže, pokud i ona je respektována. I křesťanské společnosti ušly v chápání ženy dlouhou cestu. Vždyť ženy, které uměly pomoci jiným ženám (ale často i mužům) v oblasti sexuálních prožitků, upalovali jako čarodějnice! A nezapomeňme, že islám je mnohem mladší náboženství a tudíž má všechno ještě před sebou. Vždyť podle jejich kalendáře jsou právě někde kolem období čarodějnických porcesů. Zákaz obřízky žen nic nevyřeší. Lidé se nemůžou změnit ze dne na den jen kvůli několika řádkům na papíře! Lidé to neumějí a nechtějí! Ale chce to trpělivost a dlouhodobou osvětu. Člověk je tvor inteligentní, ale také umanutý. Byla tu také zmínka, že se to pomalu a jistě blíží do Evropy. Je to možné. Ale vždyť každý den neustále usilujeme o globalizaci. Kvůli tomu máme přece různe chaty a sociální sítě, ne? Věřím, že ale Evropanky jsou ženy silné a tohle nedopustí. A pevně doufám, že Evropani jsou muži inteligentní a chtějí si sex užít se sladkým sténání a vzdycháním ženy při orgasmu a ne při řvu bolestí. Chcete-li pomoct v tomto problému, zamyslete se také nad tím, o jakých zemích se mluví. Jsou to země vyznávající islám. Tady je boj ženy k ničemu. Vládnou zde muži. Musí to být zase tedy muži, kteří těm ostatním mužům vysvětlí, že to jde i jinak a je to lepší pro obě strany. Boj žen v Nigerii je bez podpory můžů k ničemu. Tohle mouhou pomoci vyřešit jen muži. Ženy mohou jen upozornit a mluvit o tom. ČINY JSOU V TOMTO PŘÍPADĚ NA MUŽÍCH. I kdyby ženy v těch končinách i jinde v zahraničí řvali na celý svět o stupidnosti a zbytečnosti tohoto aktu, nikdo je tam neuslyší. Jsou to muži, kteří musejí zasáhnout. Je to smutné, ale je to jen na nich.

[65] pro gatita
Karel web Středa 16. 12. 2009, 02.02

Musel jsem si přečíst tvůj komentář několikrát, než jsem pochopil, že ho asi opravdu myslíš vážně. Kdyby ho napsal úchylný chlap, nebo muslim, který považuje mrzačení ženy za své právo snad bych pochopil, že se nechce vzdát svých zvrhlých „privilegií“. Jestli jsi opravdu žena, nerozumím. Musíš mít velmi zrůdné myšlení abys dokázala něco takového napsat. Nebudu se o tom momentálně víc rozepisovat zaprvé proto, že bych asi nedokázal nebýt sprostý a zadruhé proto, že je velmi pokročilý čas. Takže už jen jednu větu: Je mi z tebe moc smutno, gatito.

[66] Boj ženy je k ničemu?
Katka pro Gatitu Středa 16. 12. 2009, 09.59

Píšeš:

 • Tady je boj ženy k ničemu. Vládnou zde muži. Musí to být zase tedy muži, kteří těm ostatním mužům vysvětlí, že to jde i jinak a je to lepší pro obě strany…

Jasně, nebudeme se o nic snažit a budeme dál trpět zhovadilostí nadutých nekorunovaných vykořisťovatelských a kontrole přírody se dočasně vymknutých samců (neb už se přestávají rodit a do 30-ti let jejich populace začne strmě klesat) a necháme se obřezávat jako ovce, polezeme na chaty seznámit se s muslimáky – proto přece ty chaty jsou (v tomhle jedinném ti dávám za pravdu) a nebudeme našim holkám vysvětlovat, jaké že to tmářství a středověk je ten islám, a co je v něm, nebo ještě líp – jejich dcery, čeká, že?

Proč šířit pokrok, když můžeme výhodně prodávat dezinfekce, rajský plyn a hlavně svou pokryteckou morálku – jejíž jsi zářným, přímo učebnicovým příkladem ty sama, že?

Hele, ty jsi buďto sadistický chlap, nebo muslimka a ještě ke všemu obřezaná. A hlavně jsi jako člověk neskutečně flegmatická, zaostalá až primitivní osoba mdlého myšlení.

Jsi jasný důkaz toho, proč se pořád nemůže lidstvo oprostit barbarství, chybí ti totiž jakákoli empatie. Tvoje IQ možná bude v normě, ale EQ máš snad v záporných číslech.

Odpověz mi na jednu otázku:

 • Kdybys měla dceru, provdala bys jí v 9-ti letech za muslima, který by slíbil, že jí defloruje až v 15-ti a do té doby by jí dovolil jen kuřbu, či se na ní ukájel mezi stehny jako Mohamed na Ajše…, a následně bys pak souhlasila s jeho rodinou až nechá sterilně obřezat a zašít tvou vlastní, 5-ti letou vnučku, protože je to u nich v kultuře zvykem?

Nepředpokládám kloudnou odpověď, lidi jako ty většinou neuznají svou hloupost, popřeli by totiž tak sami sebe a nebyli by již hloupí, ale musela jsem ti odepsat, už kvůli těm dalším, které to tu čtou a které ses snažila právě ty, ovlivnit tím, že tu popisuješ jak by se dalo krásně a humánním způsobem obřezávat dle zákona.

Mám návrh, co kdybys šla ty, tvá matka a dcery příkladem?

 • Mohla bys pak natočit na video jak si ty sama, v anestezii a hygienicky obřezaná a zašitá užíváš sexu o manželské noci pod názvem Naříznutá vlastním manželem…
 • Tvá matka by zase mohla natočit Krvavý sex o Zlaté svatbě…
 • A tvá 6-ti letá dcerka Mezi stehny povoleno aneb jak uspokojit manžela ústy bez deflorace před první menstruací…

Ruce by ti úchyláci, a nejen ti muslimští, utrhali! Co ty na to? Napiš mi, domluvíme se ;)

[67] to gatita
Karel web Čtvrtek 17. 12. 2009, 01.14

Tak jen pro dokumentaci toho, jakou blbost tady prezentuješ: Podle té tvé teorie byl vlastně boj proti nacizmu úplně zbytečný. Stačilo přece Hitlerovi jen vytrvale opakovat, že zabíjení lidí a vyhlazování národů je nehezké. Jistě by to dřív nebo později pochopil. Do koncentráků měli být posíláni odborníci na hygienu a epidemiologii, kteří měli dohlížet na dodržování hygienických předpisů a tím zajistit aby další židé, cikáni, slované a jiní byli zplynováváni v dobrém zdravotním stavu a ve sterilním prostředí. Už chápeš, proč na mě tvůj koment působí dojmem, že ho psala zrůda?

[68] fuj
irena mejl web Pátek 23. 04. 2010, 23.03

fuj fuj co jim to delej je to proti prirode fuj nevym ale mislim si ze buh nechce aby se todele delo je to hnusni a nehygijenicky fuj fuuj fuj fuj :-x

girrafe Neděle 25. 04. 2010, 15.01

Tož toto velmi zajímavé, jen bych chtěla podotknout, že nejde tak úplně o islámské náboženství, ony národy sicé vyznávají islám, ale sám Korán nic takového jako ženskou obřízku nezná, jde tedy o zvrhlou tradici pocházející ještě z dob pohanských, stejně zvrhlé byly i lidské oběti (například upalování vlasntích dětí za živa).Pravda je však i ta že sověta společnosti vždy přichází ze vnitř, nemyslím však, že by zákonny byly bezúčelné i v africe existují ženy, které o obřízku nestojí, ale pokud nnemají právní zaštítění jsou ztracené, myslím tedy, že je nutné obojí, bojovat o to aby si oni sami uvědomili, jakou zvrhlost provádí-že je v rozporu s náboženstvím, které vyznávají, a zároveň poskytnou pomoc těm ženám, které takto trpět nechtějí. Doporučuji shlédnout film Květ pouště,2010. film o světoznámé modelce Varis Dirie, která byl jako děvčátko obřezána, myslím, že její proslov na konci filmu je nejlepším srhnutím opravdu správného postoje k obřízce.

[70] smutek
Kateřina mejl Neděle 13. 06. 2010, 21.54

Dobrý večer,tak jsem si přečetla jednu knihu,kde se zminovali o obřízce,tak jsem se o tom chtěla dozvědět víc,ale to co jsem se tady dozvěděla semnou otřáslo,zváště když jsem se chtěla podívat na jedno video,myslela jsem si že vydržím víc,ale po tom co jsem viděla jen pár okamžiků tohoto videa,kde obřezávají malé mimčo,jsem to musela vypnout a začla jsem brečet…tolik bolesti,a já měla pocit bezmoci,smutku i zlosti,tak bych těm dětem chtěla pomoct,ale jak ? :-( :-(

[71] Jak pomoct?
Sybila Pondělí 14. 06. 2010, 11.38

Pro Kateřinu:

Hrozný, i já to tak vidím, a pomáhám takto: Šiř osvětu, jako já, říkej to všem, jediná obrana je, nepouštět ty barbary mezi nás. Za pár generací nás ovládnou, je jich mnohem víc a nemají téměř žádnou empatii jak ke zvířecímu utrpení, tak lidskému. Oni se rychle množí. Nás civilizovaných je hrozně málo, a tím, že sem vpouštíme islám, který se toho hlavně dopouští, tím si podřezávame větev na které sedíme. Už jsem četla hodně, ale tohle je taky děs: http://www.atllanka.net/index.php?…

[72] Něco příšerného
Sicilanka mejl Sobota 19. 06. 2010, 06.57

Samotný článek je hrůzou sám o sobě, není omluvou pro takováto zvěrstva jakékoliv náboženství – asi těžko by takovou bolest a utrpení chtělo dobrovolně prožít jakékoliv maličké dítě, ale nikdo se jich na to neptá.

Dospělé ženy to podstupují zřejmě jen proto, aby nebyly vyřazeny ze společnosti. Ale co je to za společnost, kde jeden ovládá druhého jen pro svoje ukojení zvrhlých choutek.

Neměla jsem odvahu si přehrát video s obřízkou té malé holčičky, na to nemám. Jako mamince mi to trhá srdce již jen při pomyšlení na ten děs, čím si malá musela projít. Všem, co jí takovou bolest způsobili, bych podala hrnek s kyselinou k vypití.

[73] Zvěrstvo
veve Pondělí 19. 07. 2010, 15.18

Říkáme si „lidi“. Nejsme zvířata, jsme něco víc, jsme lidi. jenže ty zvířata se ke svým malým potomkům chovají lépe než my lidi. Jak může někdo takhle ubližovat svým dětem. Nedokážu si představit jaká strašná bolest to pro ty malé dívenky musí být a pak jejich sexuální život a těhotenství a porod. Chudinky takto znetvořené děti. Já jako matka chci pro své děti jen a jen to nejlepší, aby zbytečně netrpěli, měli nádherné dětství, pubertu a vyrostli ve zdravé a spokojené lidi. S manželem se jako rodiče snažíme pro naše děti udělat maximum. Nepochopím jak mohou rodiče toto dovolit, ubližovat takto malým neviným dětem. A pochybuji, že by děti souhlasili s tím ať jim takto ubližijí. Spíše jim jejich rodina navykládá žvásty o tom jak budou „dospělí“ a budou ve společnosti uznávání a přitom tyto děti jen a jen znetvoří a tyto děti budou mít jen psychycký šok a zdravotní problémy po celý život. Kde to žijeme v 21.století a to si říkáme civilizovaný svět?????? Pokud kdokoli ví jak těmto chudáčkům pomoci prosím dejtě zde vědět.

[74] prečo
Kamila mejl Pátek 27. 08. 2010, 11.46

prečo to robia ked som videla ako to robia tomu malemu bolomi navracanie zastavteto
:-( :-( :-(

[75] Nasratý
Nasratý Čtvrtek 9. 09. 2010, 14.06

Iba tupé, sprosté a bezcitné zvieratá dokážu spôsobiť takéto utrpenie !!! :-x :-x 8-O

[76] Jojo
KLlKarstar Čtvrtek 9. 09. 2010, 17.39

A to zviera sa zove ČLOVĚK!

[77] 49320 přečtení
KLlKarstar Čtvrtek 9. 09. 2010, 17.50

Pane jo, klobouk dolu, dobrá práce!

[78] co?
Silvia Úterý 12. 10. 2010, 00.39

vsetko je to len ludska hlupost!!!

[79] Hrozné
František Čtvrtek 18. 11. 2010, 00.10

Lidi!! Jsem chlap, ale brečím tu jak želva. To není možné. Dost!! To přeci nemůžou dělat. Tady se zavírají lidi, co pohladí malou holčičku po zadečku. A tam jim dělají tohle!! :-x

Ivo mejl web Úterý 30. 11. 2010, 17.18

Ty vole… Tož to je… a vysoká civilizace na to jenom čučí… Je možnost přidat se k nějakému hnutí proti tomuhle svinstvu???

[81] Nekřivděte zvířatům
pape mejl Pátek 3. 12. 2010, 00.53

Přečetl jsem si většinu příspěvků, nad některými zůstává skutečně rozum stát. O této zhovadilosti jsem se poprvé dočetl před 25 lety v tehdejším časopise „Svět v obrazech“ a od té doby vždy když si na to vzpomenu mám nepopsatelný pocit hořkosti, zloby, vzteku, lítosti, bezmoci a nejhorší na tom je to, že naprosto chápu jejich primitivizmus to zastřené myšlení,kterému naprosto chybí jsnost mysli.

Čtu,že muslimové jsou prasata,ale ve zvířatech se vyznám, svině příkladně pečují o svá mláďata a nikomu nedovolí jim jakkoli ublížit, pokud je potkáte v přírodě, tak to ani neskoušejte jim nějak ublížit, nestačíte utéct.

Člověk je něco naprosto jiného, příroda ho obdařila rozumem a představte si ten rozum jakoby zastřený bez jasné mysli, to je to co má většina lidí na této planetě i v naší společnosti se najdou výjimky s tímto zastřeným myšlením, ale je jich menšina a vzhledem k většině nemají takovou možnost projevu.

Jsou to ti, kteří doma za zavřenými dveřmi týrají své ženy a děti, představte si takového českého tyrana v muslimském světě, tam by byl zřejmě spořádaným člověkem chránící pochybnou čest své rodiny brutálními činy.

Právě tak se v muslimském světě jistě najdou lidé s jasnou myslí a vlastním názorem ale bohužel v obráceném poměru, těžko tak mají šanci prosazovat své názory vůči většině a chápu i jejich strach z vyloučení z komunity a tak mnohdy podlehnou tlaku svého okolí.., skuste cokoli vysvětlit fantikovi, natož pak mnoha fanatikům a ukamenují vás.

Musíme si chránit naše právo na vlastní názor a pomáhat vytahovat z bahna nevědomosti ty kteří prohlédli a odmítají tyto zrůdnosti, například udělováním azylu těm, kteří tu hledají únik před obřízkou a ne je vrace zpět s tím, že to není naše záležitost.

Velice fandím těm, kteří se věnují osvětě na místě, nemají to jistě lehké. Zároveň s přijmutím musíme naprosto odmítat import jejich zvyků k nám. Pokud by se u nich procházela evropanka v sukni nad kolena tak budou přinejmenším řvát, že to u nich není zvykem a my máme být tolerantní a respektovat jejich zvyklosti, na druhou stranu u nás chtějí aby jejich ženy tu chodily v burkách a zase máme být my tolerantní a umožnit jim to, to je myšlení co?

Pokud se k nám přestěhují, proto, že ve své zemi nemůžou žít, tak většinou velice brzo začnou mít požadaky aby jsme se přispůsobyli a tolerovali jejich tradice a víru, tudíž mají přece právo provádět i onu obřízku v evropských zemích.

Měl by být přijat zákon, který by deportoval ty, kteří obřízku provedou nebo provést nechají, jistě by se to dalo zjistit při pravidelných gynekologických prohlídkách po prvotním zjištění stavu při udělování azylu.


Atllanka reaguje:

Děkuji pisateli za jeho moudrý příspěvek, a připojuji se k němu, je to opravdu velmi málo, co bychom mohli a měli pro zastavení „lidských“ barbarských zvyků, udělat. A i to se tu v diskuzi zdá některým „zastřencům“ moc.

Neuděláme-li to dnes my pro jejich dcery, hrozí obřízka v budoucnu i nám.

Vendula Čtvrtek 13. 01. 2011, 06.02

Zdravim vsechny, o obrizce jsem uz neco malo cetla a videla, ale takto realisticke fotografie a kompletni informace jsem cetla az zde. Je mi spatne.

Vcera jsem jsem se nahodou dostala na netu k videim na youtube.com, kde jsou fotografie znetvorenych divek a zen poleptanim kyselinou v obliceji, uriznuti nosu, usi nebo znetvorenim ocnich bulv, pripadne jich odstranenim (pro nic za nic) v muslimskych zemich (Blizky vychod, Afrika, Indie a okolni staty), otci, rodinnymi prislusniky, manzeli, ale sousedy a dalsimy muzi. Nekteri si to oduvodni svatym pismem v Koranu, jini zakonem, pripadne i tim, ze by padla na muze se strany zeny hanba, tak ji musi nejak pokorit.

Mnohe jsou denodenne surove bite a jine zase znasilnovane. Pokud to zena ci divka rekne svemu musi ci otci, ze ji treba stryc (bratr otce) znasilnuje, otec se nenanstve na vinika – bratra, ale na zeny, protoze ony zneuctuji jmeno jeho rodiny – muzu. Zeny a dcery nejsou jeho rodina…???

Jejich mysleni je slozity proces … ????

Taky jsem shledla video, jak se snazili dostat nejake informace z kluka (stylem jakym to umeli jen nacisti,bohuzel i komunisti, ale vim, ze ani muslimum to neni cizi), ktery ocividne nic nevedel, a tak si musel zacit neco vymyslet, aby mu dali pokoj. Strasne me bolelo srdce, kdyz jsem videla toho chlapce, jak do nej kopou, retezem privazany a neustale vyptavani na veci o kterych nemel paru, plakal, nemohl se branit, jen se krcil. Denodenne vidi jak jsou ochotni strilet do vlastnich lidi nebo je jakkoli tyrat i psychicky, aby nasli neco co se jim bude hodit pro dalsi z inscenovane politicke procesy. Hnus.

V teto dobe jsem v Kanade, kde je praktokovan multikulturalismus. Sjizdeji se sem lide odevsad, kdo k tomu ma nejaky duvod. Treba tu jen studovat. Na jednu stranu to ma sve vyhody, ale i nevyhody. Jsou zde krestane, ateiste, hinduiste a mnoho dalsich nabozenskych vyznani, ale i mnoho muslimu. Nekteri jsou uzasni, nemaj nic proti krestanum (jina vyznani jim zatim nevadi), jsou tolerantni a s nekterumi ma krasny vztah. Ale zacinaji se zde projevovat ze strany muslimu negativni vlivy:: v nekterych verejnych skolach se nesmi mluvit o krestanstvi, treba vanoce. Jak vznikly, jake osoby jsou dulezite v tento cas. Koledy si nesmi ve tride zazpivat. A proc?? Protoze do tech skol chodi muslimske deti a pokud by uslyseli neco z krestanske tematiky, tak by skola a krestane urazili jejich narodni identitu. A hanli by tak reditel a ucitele k soudu co si to dovolili mluvit a zpivat o vanocich, o Jezisi, ze se narodil, o Panu Bohu, ze je jeho otcem..! A dalsi duvody – krestanske. Ono nejde o to, ze se otiraji o krestanstvi, Vanoce, Velikonoce a dalsi problematiky zvyku spojenych jak v Kanade tak i v Ceske Repuplice prevazne z krestanskych tradic, ale ze si vymysleji a diktuji druhym co se ma v zakladnich skolach ucit. O cem se muze mluvit a cem se nemuze mluvit. Aby se nahodou neurazila jejich muslimska jesitnost. Ale ze oni urazeji lidi, kteri tyto zalezitosti berou do urcite miry vazne i nevazne a urazi tim na oplatku zase je, to jim neprijde divny. Vadi mi to jejich diktovani. V obchodech se o nich nesmi mluvit, jinak budou dotycni kvuli tematu konverzace u soudu. Je toho mnohem vic co muslimove muzou a druzi ne. Pockejte, az to bude v Ceske Republice, nechci videt a ani zazit, se toho docela desim. Napred se tam usalasi, budou nekolik desitek let delat, ze jsou dobrymi obcany, a pak postupne budou ovlivnovat politicke deni v zemi a diktvat si podminky.

Mimochodem, ani ja jsem do nedavna netusila, ze Koran byl kdysi vypsan z Bible. Nekolik stovek let (asi 600 let n.l) po sepsani Bible si precetl a vytahl nektere state jakysi clovek, upravil si to podle sveho a jejich boha v Koranu nazval Alahem. Najdou se tam uryvky, ktere mam pocit, ze znam z Bible. ale najdou se tam veci, ktere budou mit s bibli minimum spolecneho – hlavne to, jak si je nektere pasaze vykladaji:: A bijte je – tak oni jdou zbiji svou manzelku, protoze s nim nechce soulozit, protoze spatne obsluhuje, nebo treba vubec, protoze zena, dcera ,…urazila nejakym zpusobe…

Vendula Čtvrtek 13. 01. 2011, 06.05

… zpusobem jeho cest. Duvody jsou ruzne.

Omlouvam se nad tak dlouhym komentarem, ale po zhlednuti tohoto clanku jsem neodolala a pripsala jsem neco malo co jsem zazila, vim, nebo videla. Tak pardon

Vendula Čtvrtek 13. 01. 2011, 06.17

A navic, obrizku si (teda co vim) Buh ani moc nevynucuje a uz vubec v Bibli se nepise o obrizce zenske, ale jen chlapecke. Pro nej jsou dulezite:: co lidi delaji pro dobro druhych, jestli jsou schopni tolerovat jeden druheho, pripadne male nesvary odpoustet, pomahat, druhym, milovat nejen sebe, ale i druhe a jestli jsou ochotni podekovat Panu Bohu i za to malo co maji v zivote, ctit jej a milovat. Jeste jednou v Bibli se o zenske obrizce nemluvi a chclapeckou obrizku udelala na pocest Pana Boha matka jednoho chlapecka, ale ted uz nevim proc – sory, duvod jsem zapomela, snad mozna proto, ze se ji narodilo dite i ve vysokem veku…???

[85] tradice a muži
Petr Čtvrtek 10. 03. 2011, 20.19

Zdravím chtěl bych jen upřesnit že tradici drží hlavně samy ženy. Muži většinou obřízku nevyžadují ani neprovádějí. Není jim ani nijak příjemné že žena nemá ze sexu prožitek. Muži kteří se doslechly o rizicích fgm byli vždy zděšení a uváděli že o tom neměli ani tušení. Dokonce byly zaznamenány případy kdy byla dcera obřezána proti vůli otce. Naštěstí již mnoho i místních žen v postižených oblastech bojuje proti tomuto strašnému zvyku srovnateknému se sředověkým mučením. závěr: Nechápu jak ženy které prošly něčím takovým mohou stále své dcery nechat MUČIT s doživotními následky.

Petr Čtvrtek 10. 03. 2011, 20.23

[9] wnc:Jakákoliv forma mučení a omezování lidkých práv je špatná a kdo tvrdí opak pak by se měl zamyslet!

[87] Bóóóže!
Salko Čtvrtek 10. 03. 2011, 23.44

[85] Petr:Zdravím chtěl bych jen upřesnit že tradici drží hlavně samy ženy…

To myslíš vážně? Proboha a pro koho to asi dělají??? Bez obřízky by si jí žádný muž nevzal – je to totálně mužský výmysl, a provádí se i tady v Evropě a tatínci o tom moc dobře vědí! Něco si o tom přečti, než příště plácneš takovou blbost.

[88] Jiny kraj, jiny mrav
Petr Adamíra mejl web Čtvrtek 14. 04. 2011, 11.31

Tak jsem to procetl vcetne diskuzi a nestacim se divit – nestacim se divit hlavne tem diskuzim. Takze rozhodne neakceptuji porekadlo – Jiny kraj, jiny mrav – pokud se jedna o utrpeni. Vety jako – co my povazujeme za dobro nemusi byt dobro jinde – toto muze vyslovit jen clovek bez citu. Ritualy zpusobujici utrpeni a smrt nejsou a nemohou byt dobro a spolecnost ktera neumoznuje cloveku zit bez techto ritualu, nemuze byt dobra spolecnost ! A porovnavat to s tim, co si o jine spolecnosti mysli takovy barbar je pokrytectvi a sebeklam. Kazdy clovek, ktery neni barbar, sovinista, fanatik a ma cit (to ani nezalezi na inteligenci), to musi rozlisit a vedet. Jsem ochoten pripustit, ze napr. ne v kazde spolecnosti je dobra demokracie a svoboda, ale jasne, ze takove barbarske ritualy nikdy nic dobreho nikomu neprinesly a neprinesou a je potreba delat vse pro zruseni a vymiceni jakychkoliv podobnych prisernych deni ve svete a hlavne, kdyz nejsme schopni to delat vsude, alespon zabrani rozsirovani takovych ohavnosti ve svem blizkem okoli !

[89] Lidi jsou nekonečný svině.
Nikolas Čtvrtek 21. 04. 2011, 12.35

Každé takové kreatuře, která obhajuje zvěrstva na druhých nějakým kulturním zvykem, či mravem bych udělal totéž. To je totiž má kultura tady a teď. To by byl rázem ten zku*venej islám bez obhájců!

Fuj to jsem se nas*al!

kiki mejl Pondělí 6. 06. 2011, 12.48

Nic tak odpornyho jsem v životě neviděla.Ti co toto dělají těm malym hocickam bych urazila ruce. Vím že e to nakej zpusob rytualu ale žijem v 21 století. Nemám slov a je mi z toho zle
:-(

Magda web Pátek 24. 06. 2011, 22.04

je to neuveritelne odporne co tem malym detem delaji proc je aspon neumrtvi nebo ja nem ale oni se na to musi divat jejich bratri a to uz je od nich tak odporne :( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(

[92] připomínka
Jiří mejl Pátek 25. 11. 2011, 19.48

Ano, je to barbarsky nechutný zvyk, který, dle evropských měřítek, nemá v moderním světě místo, ale zamysleme se nad tím, jak svým názorem zasahujeme do autonomie kmenů, u kterých se obřízka provádí. Máme právo mluvit takovým lidem do jejich tradičního způsobu života? Oni nemají volbu? V žádném případě obřízku nehájím, jen se snažím hájit tisíce let staré kultury a jejich zvyky.

[93] Pane Jiří
Karel Jemelka mejl Pondělí 28. 11. 2011, 00.15

(92) Je i lidožroutství, mimochodem dosud zcela nevymýcené, prastarým zvykem hodným zachování třeba pod patronací UNESCO? Jako Vlčnovská jízda králů?

Toleroval byste lidožroutské zvyky přistěhovalce třeba z Urunda Urundi, prohlásí li v Evropě že jako uprchlík či imigrant chce provozovat tradici tisíce let staré kultury?

[94] No hnus fialovej
no name Pondělí 26. 03. 2012, 21.15

Až potkám nějakého multikulti aktivistu, tak se ho hezky pomalu vyptám na detaily.

[95] Sadistická prasata kastrovat!
Ivan Hrozný Středa 28. 03. 2012, 09.20

Pro Jiří: Ty si sprostý a sadistický hovado, nic víc. Tobě bych uřezal koule podle starého zvyku z dob eunuchů, abys nemohl plodit potomstvo. Myslím, že to nebyla marná tradice a měla by se zachovat hlavně u všech státních slouhů a socek blbých jako si ty!

[96] obřízka
mates Neděle 5. 08. 2012, 09.07

hovada

[97] Můj jediný argument proti:
Libuše mejl Čtvrtek 30. 05. 2013, 22.47

[9] wnc:NEPŘEDSTAVITELNÁ OMRÁČUJÍCÍ BOLEST! A všechny fyziologické funkce takto zmrzačené ženy až do smrti doprovazeny bolestí, krvácením a nemocemi! A v tomto kontextu není tu dál na ženské obřízce co obhajovat!

Honza Pátek 31. 05. 2013, 07.53

(97) ANO!!! Máš recht, a ta koza wnc, na kterou reaguješ, ta by potřebovala obřezat, aby věděla jak to chutná. Je to lidská svině, schovaná za multikulturou, možná to je sama Únije Evropská?

[99] Islám není ani kultůra!
Landye Caravaggio Vaněk Středa 22. 01. 2014, 22.41

HRŮZA!

Vlad Neděle 26. 01. 2014, 04.35

Mohamed byl je a vzdycky bude pedofil. O tom nema cenu diskutovat. Pokud nekdo uznava pedofila jako boha, no tak to potes prdel. Tady se prece uz nemusi nic vic rikat.

Vlad Neděle 26. 01. 2014, 04.38

To jsou prasata a ne lidi. Svine spinavy a to urazim zvirata.

[102] Zděšení a Šok
Eva mejl Čtvrtek 6. 03. 2014, 02.54

Dobrý den Atllanko.V životě jsem nebyla tak zděšená a znechucená tím,co jsem četla a nebo viděla.Na ta videa jsem se ani nemohla dívat..Je to tak barbarské..Nevěřila bych,co vlastní matky dokážou udělat svým dětem a ještě je u toho držet.Klepou se mi ruce a je mi z toho zle..Když si pomyslím,že by to někdo chtěl udělat mým dětem,tak i kdyby mě za to zabili,mučili,cokoliv,tak bych jim to nedovolila,dala bych život za to,aby se mých dcer ani nedotkli ,aby se na ně ani nepodívali..Nechápu,jak takové zrůdné činy se mohou nazývat náboženským nebo kmenovým rituálem..To nejsou už lidské bytosti,to jsou jen těla s mozkem stroje.Přece,když s někým žiju, tak ho mám rád a neudělám mu dobrovolně něco tak odporného a matka,jak může tohle dovolit udělat batoleti??!!To je hrozné..Píšu to a nemám daleko k slzám,cítím,jak mi stékají po tváři.Cítím hrozný vztek a bezmoc,je mi jich tam moc líto a nevím jak jim pomoci..Věřím v Jehovu,ale nedokážu pochopit,jak se na to může dívat..Já vím,že až přijde čas,že je jistě potrestá,ale nechápu,proč to připustí,Proč,proč ty děti??! Proč ?? Přece již je dokázáno,že člověk si nemůže vládnout sám,tak proč se na to ještě stále dívá?Vlády lidí vedou bezcenné války,při nichž ztrácí mnoho životů lidí,proč se raději nezaměří na tenhle problém,proč neřeší to podstatné?!Je to tak těžké,najít aspoň kousek lidskosti a umět ho dát..?Umět ubránit základní právo na život,na život v těle ,které nám bylo dáno.A né na bezduché trápení plné bolesti a mučení… tenhle svět nestojí za nic .. :-( :-( :-(

Vlad Čtvrtek 20. 03. 2014, 21.23

Je rozdil nechat obrezat sve dite, nebo mu nedat transfuzi. Ja v tom rozdil nevidim. Oboji je zhovadilost.

Nelze přidávat nové komentáře.