Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra VI.část

Tanec mezi Ústavními vejci Evropské unie

 

Motto: Evropská unie od nás očekává naprostou důvěru a to, že budeme žít pod autoritou Ústavy, která je příliš složitá na to, aby jí většina z nás pochopila…

Polská spisovatelka Nina Witoszek, která nyní žije v Norsku, cituje spisovatele z Polska, Czesława Milosze, který v roce 1980 získal Nobelovu cenu za knihy jako The Captive Mind, ve kterých vysvětlil svůdnost totalitní ideologie.

 

Ketman – Kitman

Jeden jeho esej se jmenuje Ketman. Ketman, nebo Kitman, je islámský termín, na který Milosze upozornila kniha Arthura Gobineau Náboženství a filosofie Střední Asie. Všimnul si, že perští disidenti, dlouho uvyklí tyranii, si vyvinuli vlastní styl. Potřeba přežít často vyžaduje více, než jen mlčení, ale i aktivní lhaní všemi možnými způsoby.

 

Dokonalé mimikry

 

Tato strategie předstírání a klamání, která je používána obzvláště šíitskými muslimy, ale i sunnity, je primárně určena ke klamání nemuslimů, pod tlakem však může být použita i proti dalším muslimům.

 

 

Podle Milosze byla používána podobná strategie v komunistických zemích. Podobně jako v islámu ti, kteří předstírání praktikovali, měli pocit nadřazenosti nad těmi, kteří byli příliš hloupí a prohlašovali své skutečné názory veřejně. V komunistických společnostech bylo předstírání stejně tak technikou přizpůsobení se autoritářskému režimu, jako i vědomou divadelní formou umění, která byla stále více a více zjemňována.

Je děsivé slyšet lidi, kteří vyrostli v bývalých komunistických zemích, říkat, že dnes vidí v Západní Evropě pracovat stejný totalitní tlak. Podle nich máme my na Západě vymyté mozky multikulturalismem a politickou korektností přinejmenším stejně jako oni za komunismu.

Je to děsivé proto, že věřím, že mají pravdu. Byli jsme svědky pádu železné opony jenom proto, abychom viděli, jak Západní Evropu halí železný závoj?

Železný závoj byrokracie EU a eurábijského zrádcovství, politické korektnosti, multikulturní mediální cenzury a všudypřítomné hrozby muslimského násilí a terorismu, které postupně dusí svobodu projevu. Síla byrokratické zrady akceleruje.

 

Vznik nové EUSSR – Evropské Unie Sovětských Socialistických Republik

Rodilí Evropané a pochopitelně i někteří nemuslimští imigranti tiše odcházejí ve stále větším počtu, a postupně proměňují kontinent ve většího exportéra uprchlíků, než jejich importéra.

Když jsou velké části Evropy obsazovány barbary – za aktivní podpory a s pomocí našich vlastních vůdců – a když je lidem zakázáno stavět se tomuto náporu, je Západní Evropa stále smysluplnou součástí svobodného světa? Přešly země Východní Evropy z jednoho impéria zla do druhého? Jsou oni – a my – zpět v EUSSR?

 

 

Václav Klaus, konzervativní prezident České republiky, si stěžoval, že: Pokaždé, když se snažím odstranit nějakou regulaci ze sovětské éry, je mi řečeno, že to, co se snažím odstranit, je požadavkem Evropské komise.

V rozhovoru s Paulem Belienem z Brussels Journal v lednu 2006 Vladimír Bukovský varoval, že Evropská unie je na cestě k tomu stát se další Sovětským svazem. Bukovský nazval EU monstrem, které musí být zničeno dříve než se stačí proměnit v plnohodnotný totalitní stát.

Konečným cilem Sovětského svazu bylo stvoření nové historické entity, sovětského lidu, po celé zemi. To samé dnes platí pro EU. Snaží se stvořit nové lidi. Nazývají je ‘Evropany’, ať už to znamená cokoliv.

 

 

Podle komunistické doktríny, stejně jako podle mnoha variant socialistického myšlení, se očekává, že stát, národní stát, odumře. V Rusku nicméně došlo k opaku. Namístu uvadnutí se sovětský stát stal velmi mocným státem, národnosti byly ale vymazány. Když ale přišel čas zhroucení sovětského státu, tyto potlačené pocity národní identity se vrátily zpět a zemi takřka zničily. Bylo to velmi děsivé.

 

Evropský patriotismus

Timothy Arton Gash je považován za předního odborníka na budoucnost Evropy. Bruce Bawer vidí Gartona Ashe jako typického představitele politické elity. Ash nevěří národnímu patriotismu, uctívá ale EU. Píše o potřebě evropského patriotismu – vlajky, symboly, evropská hymna, kterou můžeme zpívat – který by podpořil emocionální identifikaci s evropskými institucemi.

A proč vůbec potřebuje Evropa EU? Garton Ash ospovídá: Aby zabránila úpadku zpět do starých špatných dní válek a evropského barbarství.

Mezi jeho návrhy je i ten, že Evropa podporuje formaci Arabské unie. O arabské demokracii se nezmiňuje. Když si představuje Evropu v roce 2025 tím nejlepším možným způsobem, maluje ji jako Říši partnerství s arabskými zeměmi a s Ruskem, která se bude rozpínat od Marákeše přes Káhiru, Jeruzalém, Baghdád a Tbilisi až k Vladivostoku.

 

 

Evropská komise přišla s kontroverzní myšlenkou zpívané hymny na oslavu padesátých narozenin Evropské unie Římskou smlouvou z roku 1957, ve všech členských státech.

Komisařka Margot Wallstrom lobovala pro narozeninové oslavy ve velkém stylu, které by tzv. zvýraznily výhody, které evropská integrace přinesla svým občanům.

 

 

Diplomaté však řekli, že návrh mezi novýmí, dříve komunistickými, zeměmi jako je Polsko, Maďarsko a Česká republika vyvolal pocit znechucení, neboť jim připomenul stalinistické časy, kdy byli lidé nuceni státem zpívat.

Brusel měl také v úmyslu utratit asi 300.000 EUR na dosazení padesáti tzv. Občanských vyslanců, pojmenovaných Tváře Evropy, kteří by měli v průběhu roku vyprávět svůj příběh o tom, co pro ně Evropská unie znamená v jejich každodenním životě. Německo pak navrhlo zrealizovat svůj vlastní nápad, kdy by nechalo tisíce svých pekáren pést 50 druhů koláčů podle receptů ze všech 25 členských zemí…

 

 

Komisařka Wallstrom v roce 2005 tvrdila, že politici, kteří odporují sdílení národní suverenity, riskují návrat k hrůzám nacismu třicátých a čtyřicátých let. Její spolukomisaři také vydali společné prohlášení, podle kterého by měli občané EU vzdát čest mrtvým z druhé světové války tím, že řeknou své ano ústavě EU.

Komisaři připsali EU výhradní zásluhy za ukončení studené války, aniž by zmínili roli NATO nebo Spojených států. Je EU prostředkem k ukončování válek?

 

V říjnu 2006 Michel Thoomis, generální tajemník francouzských odborů Action Police varoval před občanskou válkou ve Francii vyvolanou muslimskými imigranty:

 • Jsme ve stavu občanské války řízené radikálními islámisty. Už nejde o otázku městského násilí, je to intifáda, s kameny a molotovovými koktejly. Už nevidíte dva nebo tři mladíky stavějící se policii, vidíte, jak se na ulici objeví celé obytné bloky, aby osvobodily své ’soudruhy’, když jsou zatčeni.

 

 

 

Těmto muslimským imigrantům bylo umožněno vstoupit do našich zemí těmi samými evropskými elitami, které nyní chtějí, aby evropští občané oslavovali jejich práci koláči a zpěvem. Zatímco se kvůli islámskému tlaku v Západní Evropě rozpadá občanská společnost, autority EU pracují na nárůstu muslimské imigrace a přitom si gratulují k zavedení míru na kontinentu. Jakého míru? Kde?

 

 

Westfálský mír ukončil v roce 1648 třicetiletou válku, poslední velkou náboženskou válku v Evropě, a pomohl položit základy moderním národním státům. Před národními státy existoval jen vzor bezhraničních náboženských a občanských válek. To je to, k čemu se v kruhu vracíme, pouze v tomto případě bezhraniční džihád spouští občanské války v Evropě.

Ačkoliv EU mohla zabránit válkám mezi národními státy ze staré nenávisti, jako mezi Německem a Francií, může také aktivně vést k jinému druhu válek. Dosahuje toho zvětšováním multikulturního napětí a nebezpečného pocitu cizosti mezi občany a těmi, kteří mají být považováni za jejich vůdce.

 

Lidská práva všem!?!

 

Války existovaly tisíce let před vznikem moderního národního státu. Je mnohem pravděpodobnější, že oslabení národních států povede ke konci našeho demokratického systému. Ke konci systému, který je těsně spjat s existencí suvernénních národních států, než že by ukončil války.

 

Když byl Bukovský dotázán, jestli se členské země EU připojily k unii dobrovolně, a jestli výsledná integrace odráží demokratickou vůli Evropanů, odpověděl:

 • Ne, nepřipojily. Podívejte se na Dánsko, které pro Maastrichtskou smlouvu hlasovalo dvakrát.
 • Podívejte se na Irsko, které hlasovalo proti smlouvě z Nice.
 • Podívejte se na mnoho dalších zemí, jsou pod obrovským tlakem.

 

 • Je to skoro vydírání. Je to trik pro idioty. Lidé musí hlasovat v referendu, dokud nehlasují způsobem, který je po nich požadován.

 

 • Pak musí s hlasováním přestat. Proč přestat? Pokračujme v hlasování.
 • Evropská unie je tím, co by Američané nazvali Svatbou z donucení.

 

Evropa se stane federálním státem

V roce 1992 měl Bukovský bezprecedentní přístup k politbyru a dalším tajným sovětským dokumentům, jak popsal ve své knize Judgement in Moscow. V lednu 1989, se setkal se sovětským vůdcem Gorbačovem, bývalým japonským premiérem Nakasonem, bývalým francouzským prezidentem Valéry Giscard d’Estaingem, americkým bankéřem Rockefellerem a bývalým americkým ministrem zahraničí Henry Kissingerem.

 

Giscard d’Estaing při té příležitosti před nimi údajně prohlásil:

 • Evropa se stane federálním státem a vy se na to musíte připravit. Musíte s námi a s evropskými vůdci vyřešit, jak na to zareagujete.

 

To bylo v osmdesátých letech, kdy média stále odmítala jakoukoliv diskusi o politické unii, která by si podřídila národní státy, jako panikářství. O patnáct let později se Valéry Giscard d’Estaing stal hlavním návrhářem skutečně děsivé ústavy EU, neproniknutelné stovky stran dlouhé knihy, která postrádá jakékoliv zábrany a vyvážení, které jsou tak zásadními prvky americké ústavy.

Giscard tvrdil, že odmítnutí ústavy ve francouzském a holanském referendu v roce 2005 bylo chybou, která bude muse být napravena a trval na tom, že text bude nakonec přijat.

 

 

Giscard také řekl, že bylo chybou použít referendum, protože není možné, aby kdokoliv pochopil celý text. Vede evropské občany k důvěře, a od nás očekává, že budeme žít pod autoritou Ústavy, která je příliš složitá na to, aby jí většina nebyrokratů pochopila?

Podle španělského ministra spravedlnosti Juan Fernando Lopez Aguilara nemusíte evropskou ústavu číst, abyste věděli, že je dobrá.

Bývalý belgický premiér Jean-Luc Dehaene řekl, že devět z deseti lidí si ústavu nepřečte a bude hlasovat na základě toho, co řeknou politici a novináři. A navíc, pokud bude odpověď znít Ne, bude se pravděpodobně muset hlasovat znovu, protože s naprostou jistotou musí zaznít Ano.

 

Novinářka Nidra Poller je nicméně skeptičtější. V komentáři k diskusi předcházející referendu o evropské ústavě ve Francii si všimla podřízeného postoje vůdců EU k požadavkům muslimů a napsala:

 • Euro-středomořský ‘dialog’ je mistrovskou ukázkou opovrženíhodné kapitulace. Evropská unie je přechodnou fází osudného projektu, který vyzývá k roztavení tradiční evropské kultury, aby byla nahrazena novým eurábijským koktejlem, a vznáší dotaz:
 • Když se za závojem ‘dialogu’ skrývá podvratný appeasement, jaké nevyslovitelné ambice mohou být vtěleny do vznešeného slova Ústava?

 

Fjordman – zdroj

Text studio Atllanka | Středa 11. 06. 2008

Související texty:

Aktualizace

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

««« Předchozí text: Karel Gott, Intelektuál a Hňup Následující text: Eurábijská šifra V. část »»»

Atllanka | Úterý 6. 08. 2019, 11.18 | EU, Islamizace, Blbost lidská | trvalý odkaz | vytisknout | 4567x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Jen malé podotknutí
Martin Blažek mejl web Čtvrtek 12. 06. 2008, 12.35

Chtěl bych jen podotknout, že onen ministr prohlásil, že smlouvu nečetl, protože se na jejím vytváření sám podílel. Ovšem tu druhou větu už lidé poněkud zapomínají a je z toho, že ji nečetl vůbec a z toho už je jen malý krok k tomu, že ji není třeba vůbec číst… Zajímalo by mě, kolik podobných zkratek článek obsahuje…

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?