Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Největší vrah všech dob J. V. Džugašvili - Stalin

Kdo a proč, a pro co nás to vlastně osvobodil? (z archivu)

 

Motto: Сталин, česky Muž z ocele – tuto přezdívku mu vybral Lenin… nebo Koba, česky Vyznamenaný – přezdívka kterou přijal v mládí… byl sovětským diktátorem v letech 1927–1953 a je považován za jednoho z nejkrutějších diktátorů v historii lidstva…

Oběti jeho vlády se nejspíše nikdy nepodaří zcela spočítat – jen počet mrtvých při uměle vyvolaném Hladomoru na Ukrajině se odhaduje na 6 miliónů, a za dobu svého neomezeného vládnutí má přímo či nepřímo na svědomí více občanů SSSR, než bylo zabito během Druhé světové války, za jejíž vznik i průběh Stalin také nesl velkou spoluodpovědnost…

 

Hladomor

Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let rozpoutal v zemi neuvěřitelný teror. Jeho aktuálním plánem bylo dokončení kolektivizace vesnice, kterého mělo být dosaženo nezměrnou brutalitou. Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když pak vypěstovali málo, byli postihováni za sabotáž. Totéž čekalo i vedoucí kolchozů.

Vesnice měla být zlomena a zotročena. Její obyvatelé byli vražděni a odesíláni na Sibiř a do pracovních táborů, posléze se přidala další metoda: uměle vyvolaný Hladomor. Počet obětí kolektivizace se odhaduje na deset miliónů mrtvých – jde ovšem jen o hrubý odhad, rozptyl statistik, které většina historiků považuje za použitelné, se pohybuje mezi 3 – 27 milióny lidí!

Výsledkem byl výrazný pokles zemědělské produkce i počtu obyvatelstva. To se Stalinovi nelíbilo, on plánoval vzestup a růst, takže nezbylo než pro něj falšovat statistiky – do sčítání lidu byla například započítávána i dosud nenarozená embrya a odhady počtu těch, co sčítání nějak unikli, atd..

 

Stalinova expanze 1939–1941

V srpnu 1939 Stalinův SSSR uzavřel pakt o neútočení s Hitlerovým Německem, v jehož dodatcích si oba státy rozparcelovaly přilehlou část Evropy a přislíbily vzájemnou podporu svých tažení.

V 17. září 1939 napadl Stalin Polsko – prohrávající svůj boj s Německem, přičemž tvrdil, že jde chránit ukrajinské a běloruské obyvatelstvo. Rezervní jednotky polské armády rozmístěné na východních hranicích pochopitelně nedokázaly Rudou armádu zastavit.

Sovětský svaz následně získal kromě území a porobeného obyvatelstva asi 15 000 válečných zajatců důstojnických hodností, k nimž připojil ještě asi 10 000 příslušníků inteligence – většinou rezervistů, zajatých mimo bojové operace. Ti byli vězněni ve zcela nevyhovujících podmínkách v západním Rusku, Bělorusku a na Ukrajině až do roku 1940, kdy vedení SSSR došlo na návrh NKVD k názoru, že není žádnoucí, aby se prominentní váleční zajatci obecně nepřátelsky smýšlející vůči SSSR a komunismu vůbec, vrátili domů, a nechalo je povraždit. Tento zločin vstoupil do celosvětového povědomí jako Katyňský masakr.

Hrozbou násilím si vynutil spojenecké smlouvy a rozmístění svých jednotek v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Nucená kolektivizace a čistky ve straně představovaly ještě před válkou pouze krok k cíli, k vytvoření režimu osobní moci. Důležitým problémem v dějinách Ruska byl vždy problém národnostní. Ústřední moc představovala moc Rusů, tzn. národa, jehož podíl na celkovém obyvatelstvu činil sotva 5O %.

 

 

Stalin prohlásil Rusy za vedoucí národ v SSSR a postupoval bezohledně proti každé národnosti, v jejímž požadavku na uplatnění vlastních práv spatřoval ohrožení ústřední moci. Začalo nesmírné pronásledování a nucené přesídlování celých etnických skupin.

Již v roce 1941 to bylo 381 tisíc povolžských Němců, během války a těsně po ní byli nuceně přesídleni krymští Tataři, meshcetší Turci, Korejci a jiné národy. ze svých původních sídel.

Tvrdě byly potlačovány snahy o nezávislost na Ukrajině a v Pobaltí a podobné snahy skončily masovými deportacemi. Stalin těmito nucenými deportacemi umožnil další osídlování Sibiře, jejíhož nerostného bohatství se nemohla sovětská vláda vzdát.

Celkové společenské klima v podmínkách útlaku se neustále zhoršovalo. Systém nucených pracích v pracovních táborech zvaných gulag představoval se svými deseti milióny vězňů ohrožení existence každého člověka. Stále totiž byly vyhledávány nové skupiny potenciálních vnitřních nepřátel.

Budoucí svazová republika, jak Stalin opakovaně nazýval Finsko, jej však i s jeho zastrašováním odmítla, protože velice dobře chápala smysl a cíle jeho politiky a byla odhodlána bojovat.

30. listopadu 1939 napadl SSSR Finsko v tzv. Zimní válce. Vzápětí byla ustavena Dělnicko-rolnická vláda Finska pod vedením Otto Kuusinena, kterou Stalin označil za jedinou legitimní vládu Finska, s níž je ochoten jednat. Jenže Finové, byť hůře vyzbrojeni a několikanásobně přečísleni, bojovali s výjimečnou urputností a Rudá armáda zdecimovaná čistkami měla s lámáním jejich odporu obrovské potíže.

Svět navíc vyjádřil svou nelibost – SSSR byl za tuto nevyprovokovanou agresi vyloučen ze Společnosti národů a Británie s Francií začaly navzdory své válce s Německem uvažovat o intervenci.

Stalin se tedy rozhodl prozatím ustoupit od podmanění celého Finska (po otřesném výkonu jeho vojsk to není zas až tak překvapivé) a spokojil se s územními zisky. Celkově si však velmi ztížil situaci, protože nepovedené tažení zničilo vynikající pověst, kterou Rudá armáda získala obsazením Polska a porážkami Japonců v předchozích letech.

 

Krvavé jahody – Příběh čtrnáctileté Češky, která přežila gulag

Jména Osvětim, Birkenau nebo Ravensbrück nenechají nikoho na pochybách: za druhé světové války tu v koncentračních táborech umíraly statisíce lidí. Stejný osud ale stihl miliony lidí na Kolymě, v Archangelsku, v Murmansku. V Souostroví gulag, jak je popsal Alexander Solženicyn, zahynulo i mnoho československých občanů. Zavlekla je sem sovětská NKVD v r. 1945, ihned po osvobození Československa Rudou armádou. Zpátky domů se jich po Stalinově smrti vrátil jen zlomek.

Na jaře roku 1945 sovětští vojáci čtrnáctiletou Věru spolu s matkou a devítiletou sestrou nahnali do dobytčích vagónů a odvezli na Sibiř. Důvod? Věřina matka pro ně byla „kontra“, zradila svou sovětskou vlast, protože po občanské válce z Ruska odešla s čs. legionáři. NKVD dobře věděla, kde tyto „zrádce“ hledat.

Její důstojníci šli najisto podle seznamů, které jim ochotně pomohli sestavit českoslovenští komunisté. Obě sestry čekalo dlouhých osmnáct let v sovětských lágrech a na nucených pracích… pokračování zde

 

Velká vlastenecká válka (1941–1945)

Když 22. června 1941 Hitlerovské Německo SSSR přepadlo, pro Stalina to byl strašlivý šok. Zprvu tomu nemohl uvěřit a tvrdil, že se jedná o provokaci německých generálů a že Hitler o tom nemůže vědět. Následky jeho neschopnosti se připravit na nepřátelský útok, čistek v armádě z třicátých let, apatie a neschopnosti vydávat rozhodnutí, které u něj přetrvávaly v prvních dnech invaze, a posléze diletantské zásahy do řízení operací měly na SSSR a jeho armádu zničující dopad. Ztráty Rudé armády byly děsivé, její obrovské letectvo bylo z půli eliminováno a ještě horší osud čekal tanková vojska, která byla zničena z téměř 90% navzdory početní i technické převaze nad německými tanky.

I přes to dokázal SSSR za pomoci zahraničních dodávek německému útoku odolat a na přelomu let 1942/43 převzal iniciativu a přešel do protiútoku.

Získal zpět vše, co ztratil, znovu ovládl Pobaltí, Ukrajinu, Bessarábii a Bělorusko, které začlenil do Sovětského svazu jako svazové republiky.

Finsko mu však opět uniklo. Stalo se sice satelitem SSSR pokud jde o mezinárodní politiku a částečně i zahraniční obchod, ale zachovalo si většinu nezávislosti pokud jde o vnitřní politiku a státní zřízení.

Jiné státy ve Stalinově sféře zájmů – Polsko, Československo, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Východní Německo, takové štěstí neměly a staly se satelity se vším všudy, i když režimy v nich vzniklé většinou nelze krutostí se Stalinovou diktaturou srovnávat. Avšak existovaly výjimky, i u nás se v 50-tých letech mučilo a popravovalo a rovněž byly zbudované komunistické koncentráky – lágry, kde si podmínky života a bachařské manýry nazadaly s praktikami v gulazích – viz například Jáchymovské peklo.

Stalin navíc získal jakožto vítěz nad nacismem gloriolu bojovníka za svobodu a osvoboditele národů. Mnoho levicových intelektuálů po celém světě na něj mělo právě takový názor a nevěřili a někteří dodnes nevěří zprávám o zločinech, které v SSSR spáchal.

 

Stalinovo poválečné období (1945–1953)

 

 

V poválečném období dosáhla Stalinova despocie absurdních podob. Kult jeho osobnosti vstupoval do života každého jednotlivce. Glorifikace dosáhla gigantických rozměrů, které vyvrcholily během oslav vůdcových sedmdesátých narozenin (1949) i jeho pohřbu 9. března 1953.

Po válce se Stalinův zdravotní stav začal zhoršovat, ztrácel síly k tomu, aby se mohl věnovat každodennímu řízení země. Již v říjnu 1945 během své první poválečné dovolené jej stihl srdeční infarkt, a v Moskvě se rozhořel boj o nástupnictví.

Poslední léta diktatury J. V. Stalina vedla k opětovnému stupňování represí uvnitř SSSR. Země byla vržena do nové mobilizace hospodářství. Sovětský svaz vyšel z konfliktu nesmírně mocensky posílen, nicméně hospodářsky se ocitl na pokraji zhroucení.

 

 

Životní úroveň obyvatelstva byla na hraně únosnosti. Stát žádal nové oběti od lidí, aby byla obnovena hospodářská moc země. Znovu se zbrojilo, velmi důležitým úkolem pro sovětské vědce a rozvědku bylo získání atomové bomby. Stalin preferoval rozvoj těžkého průmyslu, výrobu strojů pro další výrobu a zbrojní průmysl. Rolníci žili na pokraji bídy, spotřební průmysl byl minimalizován.

Velkou roli v tomto ohledu hrály hospodářské problémy. Zemědělství se stále ještě nevzpamatovalo z kolektivizace, válečných útrap a odvodů práceschopných mužů do armády i poválečný úprk rolníků do měst za lepším živobytím. Kolchozní výroba byla hluboko pod úrovní, kterou měla zemědělská produkce za carského Ruska.

Sovětský průmysl na rozdíl od zemědělství dosahoval vyšší prudukce. Těžký a těžební průmysl se rozvíjel i během války (vojenská výroba). Další povzbuzení přineslo drancování podniků osvobozené Evropy.

Díky repatriaci byla do SSSR odvlečena značná část průmyslového zařízení, které sovětům alespoň trochu kompenzovalo utrpěné ztráty.

Poválečnou éru vyplnily i masivní propagační kampaně a politické aféry. Teror opět propukl naplno. Sovětská propaganda zahájila tažení proti poklonkování před západem – boj proti kosmopolitismu s jasně antisemitistickým pozadím, a boj na podporu sovětského vlastenectví, přerůstající v ruský šovinismus.

 

 

Politické a represivní kampaně zasáhly armádní elitu, stranický aparát – leningradská aféra, mingrelské spiknutí, tzv. spiknutí bílých plášťů. Velkou čistku odvrátila pouze Stalinova smrt 5. března 1953.

 

Redakce prohlašuje

Tento článek si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem zdokumentovat zrůdu světových dějin, krvavý kult osobnosti J.V.Stalina – jen se snaží připomenout všem, co už zapomněli, kdo že je to vlastně „osvobodil“…

Nikdy v dějinách lidstva nežila totiž krvavější a prolhanější stvůra, a ač se odhad jím popravených, umučených, vyhladovělých a jinak zabitých, ubitých či zavražděných lidí odhaduje něco mezi 20 – 100 miliony, ani tu „spodní hranici“ nikdo nikdy nepřekonal. Jeho zločiny jsou o to hrůznější, že je prováděl hlavně vlastnímu, vesměs jemu věřícímu lidu.

Další kapitolou zůstává dopad jeho zločinů na ostatní, přímo nepersekuované občany – protože vezmeme-li v úvahu, že každý zabitý, či odvlečený člověk má obvykle rodiče, bratry, sestry, přátele, ženu a děti, a vezmeme-li do úvahy pouze číslovku 10 u každého, vyjde nám z toho něco mezi 200 miliony až 1 miliardou zničených životů, což tehdy bylo 25% lidstva.

Všem, kdo tu dnes stále křičí, jak nás hlavně a téměř jen a jen Sovětský svaz a Stalin osvobodil, a jak jim za to stále jsme dlužni, bychom rádi chtěli vzkázat:

Ne, ne, neosvobodil nás Stalin, ani Sovětský svaz – osvobodili nás ruští, ukrajinští, litevští, lotyšští, kazachstánští… a další občané svazových republik, lidé, které Stalin zotročil ještě před námi, a které bez skrupulí hnal rovnou ze svého olbřímího gulagu na frontu, a pokud nepadli, tak je po návratu čekaly opět gulagy, tentokrát ty na Sibiři.

A za to, že nás pomohli osvobodit? Za to jsme dávno zaplatili, zaplatili jsme nejen uranem, zbožím, a penězi, zaplatili jsme hlavně životy a utrpením svých méně šťastných spoluobčanů, a hlavně a zdaleka ne v poslední řadě, mravním úpadkem, který nás nyní směřuje rovnou do dalšího chřtánu nenasytné brutality, omezenosti a nesvobody – do velmi dobře propagandisticky pracujícího chřtánu islámu, bohužel i ruského islámu.

Opět pracuje na plno i komunistická propaganda, opět cítí, že se tu objevila nová, nic nepamatující a nic se neučící mladá generace, generace lidí, která se chce jen bavit, v klídku si užívat, souložit a opíjet se, sem tam si dát jonta a hlavně, nic neřešit…

Nová, krásná generace ovcí připravených ke stříhání, generace za jejíž svobodu a štěstí její předci bojovali a mnohdy položili své životy, generace trubců co nezná nouzi, hlad ani chlad… Generace vypočítávých a vyžraných uřvaných opic – holých rasistických lebek, líných anarchistických špinavců, rudých proletářských lívanců a nejrůznějších hovádek, socanských rovnostářských socek, chamtivých černoprdelníků, sektářských fanatiků a ekologických antihodnotových zblbel.

Bude zle, pokud se dětičky neznající bídu a hlad, neproberou a nepřestaou hledat nepřítele tam, kde jim ho od věků ukazují, a nepřestanou konečně věřit na celosvětová spiknutí, nezačnou se učit a vzdělávat, číst, a hlavně se poučovat z přečteného… Je totiž stokrát pravdou, tato pravda:

Národu, který se nepoučil ze své minulosti nezbude nic jiného, než si ji stále donekonečna opakovat!

st@tll 2008

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: II.WW - Radar USA a komunistická propaganda Následující text: Komunismus? Pouze legální vraždění! »»»

Atllanka | Pondělí 9. 05. 2022, 09.23 | Komunistický teror, Sovětské Rusko, Osobnosti | trvalý odkaz | vytisknout | 30667x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] dulezity clanek
docek Pátek 9. 05. 2008, 19.14

Stalin strasne ziskal tim, ze „osvobodil“ spoustu lidi. Mnoho lidi za valky vytrpelo velka muka a potom se slepe obratili k osvoboditeli a byli jaksi mekcejsi k jeho chybam.

Velmi pekny clanek, jen bych chtel upozonit na mirne zavadejici odstavecek

Další kapitolou zůstává dopad jeho zločinů na ostatní, přímo nepersekuované občany – protože vezmeme-li v úvahu, že každý zabitý, či odvlečený člověk má obvykle rodiče, bratry, sestry, přátele, ženu a děti, a vezmeme-li do úvahy pouze číslovku 10 u každého, vyjde nám z toho něco mezi 200 miliony až 1 miliardou zničených životů, což tehdy bylo 25% lidstva.

Zabiti lide a jejich pribuzni nejsou nezavisle mnoziny. Kdyz se nekde zabijelo, tak se zabijelo a trestalo na podobnych lidech, proto ke kazdemu zabitemu nalezi onech 10 pribuznych, ale take kazdemu pribuznemu se da urcite najit vice zabitych (matce zabili vsechny syny, manzela i bratra). Vztah mezi pozustalimi a zemrelimi tedy urcite nebyl 1:10, ale daleko blize cislu 1:1. I tak je to vsak obrovske zverstvo.

reaguj[2] Pro Docka
Rayan Pátek 9. 05. 2008, 20.20

Nesouhlasím s tebou. Každý zabitý měl sourozence, rodiče, prarodiče, děti, strýce, tety, bratrance a sestřenice a spoustu dalších, byť i nepřímých členů rodiny. Tito všichni, měli většinou díky svému příbuznému, opravdu zkažené životy. Nebylo jim umožněno svobodně se pohybovat ( i když tento pojem v SSSR znamenal něco velmi odlišného od toho, jak jej chápeme my, obzvlášť v dnešní době ), Nebylo jim umožněno studovat, měli potíže se získáním slušnější práce, nemohli být veřejně činní, nemohli se proslavit třeba jako umělci a byli terčem zájmu policejních složek. Měli totiž na čele vypálený pomyslný cejch potenciálních nepřátel socialistického státu. Podle mě je to dost zničený život. Domnívám se tedy, že poměr 1:10 je ještě značně podhodnocen.

reaguj[3] Pro Rayana
Karel Jemelka mejl Středa 14. 05. 2008, 23.15

Dovolím si malinko opravit i Tebe. Píšeš: „Tito všichni, měli většinou díky svému příbuznému, opravdu zkažené životy“. Tak tedy, nikoli díky příbuznému, ale díky zkurvenému režimu. Ten provinivší se „příbuzný“ totiž neudělal ve většině případů nic, co v civilizovaném světě nebylo považováno za normalitu. Jen něčím vyčníval ze stáda. A to stádo neodpouští.

reaguj[4] kto bol v pozadí
frfloš Úterý 15. 07. 2008, 21.52

Chýba tu jedna podstatná informácia-kto bol v pozadí.

reaguj[5] zlo
vitana mejl web Neděle 12. 10. 2008, 11.31

Stalin a ta verbeš jako hytler to byli hajzlové… :-( chudáci lidi kteří zemřeli :-x

reaguj[6]
pan Johanes Úterý 2. 12. 2008, 22.56

To byli cikáni?[2] Rayan:

reaguj[7] Johanes
Vladimír Úterý 2. 12. 2008, 23.01

Většina lidí se rodí a tak má tisíce předků a příbuzné… není každý ze zkumavky a nebo vypočítanej jako ty :)))

reaguj[8] Pro 7
pan Johanes Úterý 2. 12. 2008, 23.55

Džugašvili byl starej vrahoun, Gottwald jeho žák… a co ty stovky a tisíce obyvatel čechánovska, např. to Uhde a jeho oslavné básně na ně, nebo soudruh Štětina nebojácný bojovník proti všemu prohnilému. Kolik tyto zrůdy napáchali zla v rúzných komisích a výborech kde rozhodovali o tom může-li ten či onen nadále studuvat? A ti ještě bohužel žijí, na rozdíl od těch dávno mrtvejch. Ti se již nebrání, ale ti druzí ano – hrdinové.

reaguj[9] hej Johan!
ajelen-xp7 web Středa 3. 12. 2008, 08.30

Odkud te pustili, tak ty tu jednim dechem tvrdis jaky ze to byli ty komunisti zrudy a zaroven mluvis o tech co se jim otevrene postavili jako o vrazich? Jsi idiot? A nebo jen trouba, co ho mama sotva odkojila a fotr malo fackoval po cuni?

Reknu ti jedno, a preber si to jak chces clovece, nelisis se od tech komunistickych zrud, ty mas tu totalitu v sobe vrytou pod kuzi – skoda tech zemi Ceskych, kdyz se v nich naduti pitomci, jako ty, houfne roztahujou. A takova to byla krasna zeme, nez z ni tvoji predci vyhnali rozum…

reaguj[10]
pan Johanes Středa 3. 12. 2008, 10.58

[9] ajelen-xp7:máš-li problém s vnímáním psaného textu, doporučuji překontrolovat průchodnost cév do mozku!.

Karel Kryl A s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí, ne, nejsme na kolenou – ryjeme držkou v zemi!

Již jsem zde uvedl a platí to i pro tebe,že jsi pouhý režimní pes štěkající na povel a prezentující se jako intelektuální elita. Jenže máte to stále těžší, časy se mění a lhát a fabulovat se nedá věčně.

reaguj[11] Suprovní článek!
CC Úterý 30. 12. 2008, 10.58

Vyčerpávající výpověď o HOVADU lidstva jménem Stalin! Ta videa jsou otřesná! I když dvě Youtube smazal, je toho dost co zbylo. Jsem spokojen, doporučím, Cyril.

reaguj[12]
VL Úterý 30. 12. 2008, 11.16

Jenom bych možná trochu pochyboval o tom, že je největším vrahem dějin. Takový soudruh Velký Kormidelník Mao toho dokázal taky docela dost, ostatně měl víc lidí na experimenty.

reaguj[13]
Karel S. Úterý 30. 12. 2008, 12.00

Já bych to viděl tak, že i Velký Mao je potažmo dílem Stalina a Stalinismu, jako i mnohé další ruský příklad následující režimy ve světě, včetně našeho „velikána“ Gottwalda.

reaguj[14] A co Kim Ir Sen?
Krasin Středa 1. 07. 2009, 17.39

Co se děje dneska v Korei je všem jedno, tam už lidi nemají ani tu trávu je to jeden velky koncentrak! GENOCIDA!

reaguj[15] Doplnění - oprava 1
Standa Neděle 6. 09. 2009, 21.31

Článek je plný nepřesností a hlavně v něm chybí krutá logičnost Stalinova počínání.

Ta spočívala na základech učení Marx-Leninismu – ovládnout celý svět násilím a zavést diktaturu proletariátu. SSSR od samého svého vzniku připravoval nastolení vlády proletariátu do celého světa vojenským způsobem a tímto způsobem i svůj stát budoval. Hladomor na Ukrajině byl výsledek centrálního řízení hospodářství začátků vlády bolševiků – v podstatě mnohem krutější systém „kolektivního nevolnictví“. Když se ukázalo, že to nefunguje, povolil Stalin otěže aneb udělal to malinko podle zásad volného trhu.

Doporučuji díla rusky mluvících autorů Solženicina a Suvorova, i přes jejich značné nesrovnalosti až chybnost údajů vypovídají tito autoři o tom, jak Stalin uvažoval a jak měl všechno promyšlené.

Čistky v důstojnickém sboru krátce pře vypuknutím války nebyly oslabením DRRA, jak se mylně traduje. Stalin tím sledoval jedinou věc: až jeho armáda dostane rozkazy udeřit na Evropu, nikdo se neodváží jeho rozkazům vzepřít nebo o nich dokonce pochybovat, každý skloní hlavu a potáhne jako vůl.

Stalinovy přípravy na válku byly jasné a opět vycházely z učení těch dvou lumpů: počkat až se kapitalistické státy mezi sebou vzájemnými půtkami oslabí a přijít pak jako osvoboditel do Evropy a pak dále a dále.

Stalin nemínil čekat až se tak stane nahodile, ale jakmile uviděl příležitost (svého ledoborce který mu prorazí cestu k ovládnutí světa tím, že oslabí Evropu) a to Hitlera v Německu, všemožně ho podporoval.

Bylo jen Hitlerovým štěstím, že 22.6.1941 udeřil, byť nepřipraven, jako první. Stalinovi chyběly týdny k témuž kroku.

Téma je obsáhlé a má velmi mnoho souvislostí vycházejících z podstaty bolševismu – brnkání na lidskou závist.

reaguj[16] Oprava - doplněk 2
Standa Neděle 6. 09. 2009, 21.33

Tyto následující odstavce jsou zcela chybné:

„Když 22. června 1941 Hitlerovské Německo SSSR přepadlo, pro Stalina to byl strašlivý šok.“

Šok to byl, protože Stalin neměl vojska rozvinutá, měl je shromážděná u hranic, chyběla řada věcí, které byly na cestě k hranicím od vojáků, velitelů, materiálu… a to je pro jakoukoliv armádu jakéhokoliv období v moderním boji neodvratitelná katastrofa. Stalin útok skutečně neočekával, protože Němci 22.6.1941 neměli ani zimní výstroj ani vybavení, bez kteréžto věci se v Rusku válčit podle něj nedalo. Hitler byl jinačího názoru – on měl minimálně svého Parkinsona a ten mu intuitivně radil. Jinak samozřejmě Stalin věděl o německých jednotkách za svými hranicemi všechno, jeho letadla a špehové pracovali naplno stejně jako němečtí piloti.

„Následky jeho neschopnosti se připravit na nepřátelský útok, čistek v armádě z třicátých let, apatie a neschopnosti vydávat rozhodnutí, které u něj přetrvávaly v prvních dnech invaze, a posléze diletantské zásahy do řízení operací měly na SSSR a jeho armádu zničující dopad.“

Omyl, jeho armáda byla vysoce výkonným aparátem, i když velitelé skutečně nevěděli, co mají v případě vypuknutí války dělat. Každý z nich měl svoji obálku, kterou měl rozlepit a postupovat podle ní na jasně daný příkaz samotného Stalina. Když to po vpádu Němců sovětští velitelé udělali, přečetli si, jaké město či prostor mají se svými jednotkami obsadit a kam zaútočit. O obraně tam podle všech přeživších vypovídajících velitelů nebylo ani slovo.

Stalin nemohl nic dělat, protože jeho nižší velitelé se neodvážili nic podnikat na vlastní pěst a on sám v chaosu a rychlosti německého postupu neměl šanci nic uřídit. Na tento typ války se jeho armáda nepřipravovala a na tento typ přepadu když jsou vlastní vojska uprostřed soustřeďování se do nástupních prostorů k provedení vlastního útoku, se připravit vojensky nelze. Viz. např. Norman Schwarzkopf operace Pouštní štít.

„Ztráty Rudé armády byly děsivé, její obrovské letectvo bylo z půli eliminováno a ještě horší osud čekal tanková vojska, která byla zničena z téměř 90% navzdory početní i technické převaze nad německými tanky.“

Další nepřesnosti: musíte si uvědomit, že Rusové brali Němce zpočátku jako svoje osvoboditele. Dokud se neukázalo, že Němci použili Stalinovu byrokracii pro sebe a lidi nechali žít ve stejně zoufalých podmínkách jako Stalin.

Armáda měla nízkou bojovou morálku a Rusové se rychle a snadno vzdávali. Ono jim taky nic jiného nezůstávalo. Letadla jim Němci rozbili na letištích přesně tak, jak to zamýšleli Rusové udělat Němcům přibližně za tři týdny.

Ale tanky Němci velmi často ukořisťovali nepoškozené, bez paliva nebo bez osádek.

Technická převaha Ruských tanků nad německými byla zdrcující, ale o výsledcích této fáze války rozhodoval vojácký um a disciplína.

„I přes to dokázal SSSR za pomoci zahraničních dodávek německému útoku odolat a na přelomu let 1942/43 převzal iniciativu a přešel do protiútoku.“

On by SSSR do žádného útoku neměl nikdy šanci přejít, kdyby Hitler v rámci své další idiotské intuice neodvrátil Guderiana od směru Moskva a Guderian se nemusel dva měsíce zdržovat likvidací Kyjevské kapsy. Ve směru na Mosku už Guderianovi v tu dobu nic nestálo.

A když 1. 11. 1941 udeřily ruské mrazy, Wehrmacht zjistil, že není schopen nastartovat stroje, že mu zbraně nestřílí protože olej zamrznul atd atd, Rusové tímto zázrakem přírody vyhráli boj o Moskvu.

Tím Němci ztratili celou zimu a jaro – to kvůli Rasputici. Stalin do té doby stáhnul ze sibiře zde vázané jednotky nebezpečím od Japonců (Sorge) a samozřejmě i dodávky Spojenců, hlavně munice a náklaďáky, umožnily, aby se RA jakž – takž konsolidovala.

reaguj[17] hnus
tom Středa 1. 12. 2010, 21.55

Zajímalo by mě, kde člověk, jenž o Stalinovi sesmolí článek z vcelku známých faktů(já jsem se nic nového nedozvěděl)a nic víc, bere drzost kázat, moralizovat, varovat před nebezpečím islámu, dokonce kritizovat mladé lidi! Je mi z Vás na blití

reaguj[18] Ale jdi Druide:))
Atllan Středa 1. 12. 2010, 23.50

Kyselé hrozny? A cos čekal, že se budeš prodávat s manželkou na livechatu a někdo tě bude chválit? :)))

reaguj[19] Tome,
Karel Jemelka mejl Středa 1. 12. 2010, 23.53

[16] Standa:Obecný souhlas. To, co uvádíš je v souladu s tím, co o WW2 studuji a je vzhledem k obecně levicovým myšlením zcela nepřípustné hlásat. Hitler předběhnul Stalina tak o 14 dnů. Zachránil západní polovinu Evropy před komunismem. Tato zásluha je Hitlerovi odepřena. Nicméně, nezmínil jsi faktickou roli amerického presidenta F.D. Rooswelta, patřícího k demokratům (dle současmého i tehdejšího myšlení američanů patřícího ke komunistům). Jeho zásluhou byl Stalin přijat jako spojenec, což se fakticky odrazilo ve Stalinově uchvácení východní poloviny evropy. Americká pomoc Stalinovi byla nelogická z pohledu Stalinovy pomoci Hitlerovi až do faktické Hitlerovy věrolomnosti. Stalinova idea byla jednoduchá. Hitler se oslabí boji na západě a pak ho sfouknu a evropa je moje. Studuj. Jsi výjimkou v pohledu na WW II. Držím Ti palce. Jsi jeden z mála, kteří nenosí růžové brejle.

reaguj[20] Tome,
Karel Jemelka mejl Čtvrtek 2. 12. 2010, 00.13

[17] tom:proč z docela známých faktů? Jaká fakta jsou ti známá? Uvědom si, že islámská státní ideologie se vždy paktovala s někým, odkud cítila podíl na moci nad světem. Co je ti známo o paktování se s Hitlerem? Po jeho porážce o paktování se s komunismem? Tábor komunismu je snad dnes již pasé. Jaká ideologie je v pořadí? Že by Evropský multikulti socialismus? No povídej. Proč onen zájem o evropu?

reaguj[21] Bylo to jinak
Ladislav K. mejl Sobota 10. 08. 2013, 20.33

Operace Anti-Stalin

Igor Panarin

z knihy „První světová informační válka. Zhroucení SSSR.“

Po provedení analýzy negativní zkušenosti britské rozvědky, americký rozvědčík Kennan dává koncepční doporučení o započetí přípravy k nové, druhé etapě vnitropolitického boje v SSSR po smrti Stalina, za účelem realizace strategických cílů informační války proti SSSR. Právě Kennan organizoval strategiskou informační operaci „Anti-Stalin“, jejíž cílem byla diskreditace historické minulosti a skutečné velikosti naší velké země. Její realizace se zdála neuvěřitelně složitá z důvodů zjevných úspěchů Sovětského svazu:

byl vytvořen moderní průmysl;

tempo ekonomického růstu nemělo ve světě obdoby, nemá dodnes;

ekonomickou silou zaujímal SSSR druhé místo ve světě;

byl vytvořen nejlepší vzdělávací systém na světě;

prudce rozvíjející se věda;

SSSR – nejvíce čtoucí země světa. (pozn. Hox: více také: ZSSR za Stalina – iba fakty, část 2)

Právě Sovětský svaz vítězstvím ve Velké vlastenecké válce (2. sv. válka) zachránil Evropu a snad i celý svět od fašizmu. Po druhé světové válce se Rusko stalo supervelmocí. Symbolem úspěchů sovětského státu byl J.V.Stalin, stojící na čele SSSR téměř tři desetiletí. Uvnitř země měl neotřesitelnou autoritu. Ale Stalin nebyl jen vynikajícím politickým představitelem, byl hlavně symbolem sovětské epochy, klíčovým konceptem ve vědomí i podvědomí desítek milionů lidí.

Myslím, že operace diskreditace Stalina (operace „Anti-Stalin“) se připravovala Radou pro zahraniční vztahy (CFR) pod dohledem Allena Dullese a s využitím operativních možností CIA a MI-6. Kromě toho se tato operace jeví jako nejdelší operací britské rozvědky MI-6 během první světové informační války. Její délka byla 61 let (1948 – 2009). Pro srovnání: délka operace „Agent 007 – 22 filmů o Jamesi Bondovi“ trvala o 14 let méně. Během této operace byly využiti stálí účastníci – například přeběhlík GRU SSSR, zrádce V. Rezun („Viktor Suvorov“), který systematicky publikoval antistalinské články a knihy připravované britskou rozvědkou.

Hlavní roli v operaci AntiStalin sehrál N. Chruščov, s tajnou podporou Allena Dullese ve vnitropolitickém boji v SSSR.

Operace AntiStalin položila základy procesu kamenování historie naší země. Chruščov – typický nevzdělaný nomenklaturní voluntarista – byl ideálním objektem pro informačně-psychologickou manipulaci ze strany anglo-amerických tajných služeb. Právě on byl určen „Radou pro zahraniční vztahy“ (CFR) jako ideální kandidát pro realizace operace AntiStalin. CIA i MI-6 aktivně podporovaly Chruščova v boji o moc v SSSR. Tato svou sofistikovaností výjimečná operace americko-britských rozvědek pod vedením Allana Dullese probíhala s využitím historické zkušenosti britské rozvědky na území Ruska (především při organizaci revoluce roku 1917). Základním zadáním projektu západních služeb bylo politické vítězství nevzdělaných, ale mocichtivých stranických funkcionářů v čele s Chruščovem.

Právě podle šablony Chruščova posléze vybírali kandidáta na post vůdce SSSR, který by vyhovoval „Radě pro zahraniční vztahy“. Na základě toho byl vybrán Gorbačov, jako člověk podobný Chruščovovi.

Chtěl bych také obrátit pozornost čtenářů na to, že starší syn Chruščova Leonid, který upadl do německého zajetí (podle jedné z verzí se vzdal dobrovolně), začal spolupracovat s hitlerovci. Na příkaz generalissima Stalina ho lidé P. Sudoplatova osvobodili z německého týlu. Vojenský tribunál Moskevského vojenského okruhu ho odsoudil k vyššímu trestu – zatřelení. Na prosbu Chruščova byla otázka projednávána na zasedání politbyra Centrální komise (CK) VKS(b) [Všeruské komunistické strany (bolševiků)]. Rozhodnutí vojenského soudu bylo podpořeno všemi členy politbyra. Silná osobní antipatie Chruščova ke Stalinovi byla využita hlavním režisérem informační války proti SSSR Allanem Dullesem. Našel slabé místo ve vedení SSSR. Vždyť i trest Leninova bratra ovlivnila osud carské rodiny.

reaguj[22] Milý Ladislave K.
Karel Jemelka mejl Čtvrtek 15. 08. 2013, 00.00

[21] Ladislav K.:Měl jsi někdy svůj vlastní názor opřený o poznaná fakta? Myslíš, že by ses s vlastním názorem neprosadil a proto kopíruješ kdesi cosi odkudsi z politbyra? Jsi myslící člověk, nebo jen papouškuješ ideologii?

Každou z jednotlivých vět toho, co jsi kdesi obšlehnul jsem Ti schopen vyvrátit pouhou logikou.

Koneckonců, naprosto nerozumím poslední větě. Jaký trest Leninova bráchy ovlivnil carskou rodinu?

No, povídej.

reaguj[23] to Ladislav K.
Vlad Čtvrtek 22. 08. 2013, 10.43

Ja opravdu nechapu, kde se lidi berete. Kdo vas vychoval. Jak je mozne, ze mate takovy nazor. Tak pro poradek: Komunisti umucili hrdine letce z Anglie v uranovych dolech a jejich popel sypali v zime pod kola nakladaku, aby neprokluzovala. To je co jste. Zlodeji, vrazi a smrduty tlamy!

reaguj[24] Jak to tedy bylo
Standa mejl Úterý 1. 10. 2013, 14.17

Kolik tedy mělo SSSR obyvatel, když jich 27 miliónů padlo a 20 – 100 miliónů bylo obětí stalinských represí ?

reaguj[25]
Vlad Pondělí 7. 10. 2013, 02.08

Hodne Staniku hodne.

reaguj[26] Sedíš u netu!
Královna Úterý 8. 10. 2013, 18.27

[24] Standa: Tak si to vyhledej, v článku máš odkazy – všechny červené podtrhané texty, dokumentární videa o hladomorech a Stalinské genocidě Pobaltských zemí a Ukrajiny, jakož i vlastních obyvatel – jsou z Youtube. CCCP měl okolo 200 milionů obyvatel, neoficielně, nikdo je totiž pořádně nesčítal…

Jak chceš něco vědět a znát, když píšeš dotazy pod článkem, který jsi pořádně nepřečetl, protože kdybys to udělal, tak bys v něm našel odpovědi na to, na co se ptáš.

Jsi tak otrlý, že by ti třeba 30 milionů mrtvých nestačilo k tomu, abys odsoudil komunistickou nesvobodu a otroctví? Kolik milionů bude pro tebe dostačujících, abys pochopil, že komunismus je smrt?

Ukázka z filmu Sovětský příběh

reaguj[27] Pro Stáňu
Pepek Úterý 8. 10. 2013, 18.43

Pochybuješ? Nepochybuj! Komunisti zabili tolik lidí, že i Hitler bledne závistí: http://zpravy.idnes.cz/…ranicni.aspx?…

Komunistický režim je totalitní politický režim států ovládaných komunistickými stranami. První komunistický režim vznikl v roce 1917 v Rusku pod vládou bolševiků v čele s Leninem a Trockým. Komunistické strany dodnes vládnou v Číně a několik dalších státech. Některé názorové proudy, například trockisté, tvrdí, že režimy v Rusku od Stalina do Gorbačova a režimy Východního bloku včetně Kuby, Severní Koreje a Číny neměly s myšlenkou komunismu nic společného, a nazývají je proto režimy stalinistickými. Státy s komunistickým režimem se samy neoznačovaly jako komunistické – nazývaly se jako lidově demokratické (např. Československo v letech 1948–1960, Severní Korea), lidové (např. Čína, Polsko, Maďarsko) nebo socialistické (např. Československo v letech 1960–1990, Rumunsko).

Komunisty ovládané státy vždy propadaly politické despocii, ekonomické stagnaci a kulturnímu zaostávání. Pro prosazení své moci komunistické strany používají teroristické metody a podle nejvyšších odhadů se celosvětový počet jejich obětí může blížit až ke 100 milionům mrtvých.

http://cs.wikipedia.org/…D_re%C5%BEim#…

reaguj[28]
Lamprona mejl Pátek 10. 01. 2014, 22.54

kolik ti bylo let , když ten hnus stalin všem ubližoval

reaguj[29]
Lamprona mejl Pátek 10. 01. 2014, 22.58

jak je něco proti, tak to je v prdeli

reaguj[30]
Lamprona mejl Pátek 10. 01. 2014, 23.01

někoho pošpinit je hrozně dobré, ale máš důvody,. kolik ti bylo ti chytračko let, když by stalin

reaguj[31]
tomáš mejl Úterý 18. 03. 2014, 18.10

ja jsi též myslím, že stalin byl zruda, ale ten odsek o vyžranych uřvanych opicích je trapný a úbohy. to len dokazuje to, že jsi trapná obmedzená píča, která nepříjma jiný světonázor. v podstatě jseš ta vyžraná uřvaná opica ty. jsem zvědavý, či bys to řekla nějakému náckovi nebo anarchistovi do očí alebo jsi frajerka len za počítačem ty konzervativní špíno.

reaguj[32]
tomáš mejl Úterý 18. 03. 2014, 18.13

ten odsek s těmi uřvanými opicemi je dobře trapnej. jen si dokázala jaká jsi omezená píča. jen, či bys to řekla nějakému náckovi nebo anrchistovi do očí ty pravicová hrdinko.

reaguj[33]
tomáš mejl Úterý 18. 03. 2014, 18.16

je to pravicová píča, která by měla dostát po papuli. [30] Lamprona:

reaguj[34]
Královna Sobota 22. 03. 2014, 13.26

Tomáš a Laprona: Hodíš-li kamenem do hejna hus… ozve se vždy ta potrefená.. Pravda bolí, co, ty špíno?

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?