Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Holešovská výzva

Paskvil pokryteckých „revolucionářů“

 

Motto: Selhává rodina.. také pravda se nenosí a láska zmírá na úbytě, Češi jsou netrpěliví, a co jinde ve světě budovali kamínek ke kamínku celé generace, oni chtějí také a chtějí to všechno a hned. Nemají žádnou pokoru k moudrosti předků, k vědění, loupí, kradou, smilní a užívají si.. Nekrade jen vláda, poslanci a vrcholoví ouředníci, ale téměř každý, do poslední prodavačky, do posledního dělníka. Jde jen o míru v tom, k čemu se kdo tzv. dostane…

Modelová situace: Obyčejný člověk krade pomalu a málo a bojí se, že to praskne.. ta ostuda.. A pak přijde někdo, kdo mu dá milost tím, že ukáže na většího, mnohdy i jen domnělého zloděje prstem a řekne, to je on! To je ten kdo za všechno může! A občan, sám zloděj – ovšem jen malý, že.. se vydá chytat zloděje. Tak to prostě je od věků, pod svícnem bývá tma a..

Zloděj rád křičí – Chyťte zloděje!

A čím nevzdělanější je plebs, tím lépe na to slyší.. tím více žene vodu na mlejn těm největším lumpům a největším zlodějům, kteří se ihned chopí kormidla. Vidíte to na arabských zemích, co jim to, že svrhli tzv. diktátory přineslo? Nic, jen návrat o staletí zpět, pod jho šariátských soudů, pod biče otrokářů, pod hrůzu středověku od mrzačení přes zotročení až po popraviště. A co si myslíte, že přinese svržení vlády a parlamentní demokracie nám?

 

 

My se musíme především sami začít chovat jinak, koukat po věcech na které máme a nehonit se za chimérama, přestat se chtít rovnat těm, kteří se dostali na výsluní mezi horních pár tisíc… Nikdy se nám nepodaří pouhou poctivou prací se vyšplhat na jejich roveň, to spíše je svou rozmařilou nepokorou strhneme do propasti, do které ovšem zahučíme spolu s nimi a hlavně do ní uvrhneme naše potomky na staletí..

Co ale můžeme, je důsledné požadování poctivosti a čestnosti našich volených zastupitelů, důsledná kontrola a vyžadování naprosté transparentnosti jejich chování.. Docílit jejich osobní odpovědnosti, okamžité možnosti odvolání při důvodném podezření z jakékoli trestné či amorální činnosti, porušování práv druhých, při přistižení při lži… atd...

Rovněž jejich příjmy je potřeba podrobit důsledné kontrole, není možné, aby sami brali platy které deseti a vícenásobně převažují průměrné platy běžného pracujícího občana a přitom nutili lidi, jejichž zem spravují, žít na hranici životního minima a mnohdy i pod ním. Jejich plat je potřeba podmínit hospodářským růstem země, kterou spravují, například určitým procentem z růstu, a naopak, odebráním jistého procenta z dluhů, které za jejich vlády vzniknou…

A tak by se dalo pokračovat… Prostě vzít rozum do hrsti… Když se volil Radek John a jeho Věci veřejné, bylo dávno známo, že sám předseda John žil po léta defakto v bigamii, své manželce lhal, a lidu nedošlo, že kdo lže jednou, lže vždycky? Totéž bigamista a prolhaný arogantní kult osobnosti Ráth, různí sociální mašinfírové a jiné kreatury s rudými křivými hubami, zato však plných rovnosti… Rovnost… Rovnost ano, ale před zákonem, jinak každému zdravému a práceschopnému občanovi přísně podle jeho zásluh!

 

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!

 

Co ale především musíme, je posunout sebe i naše děti na vyšší levely, už jen třeba tím, že budeme slušní, poctiví, pracovití…, že se budeme stále učit, přestaneme se donekonečna hloupě a zbytečně zadlužovat, přestaneme závidět, nadávat a hrát si na chudinky.. A že toto předáme svým dětem.. a ti zase jejich dětem..

Copak je tak těžké pochopit, že když nebudeme denně usilovat o to, aby mezi lidmi zvítězila pravda, láska, pokora a přejícnost, vyhraje nad námi lež, nenávist, tupá arogance a závist?

st@tll 

Možná přijde i mesiáš

Iniciátoři Holešovské výzvy jsou komici – pokud ne darebáci. Ono je vždy jednodušší jasnozřivě kritizovat věci fungující, byť nedokonale, než sami něco konkrétního udělat. Není nic snazšího než naslibovat lidem to, co chce prostý občan slyšet, sliby přece nic nestojí.

Už chybí jen pojmenovat nějakou konkrétní skupinu viníků všech našich problémů – Židy, Američany, živnostníky – což zatím zaznívá jen na internetových „diskuzích“, ale možná se dočkáme i pogromů, když už dav lační po krvi. Je ideální doba pro nové populisty-mesiáše.

Zrovna takhle začínali bolševici a fašouni, také je vynesla na podium dějin hospodářská krize a nespokojenost davů slyšících na líbivé, jasné slogany a jednoduchá, „rychlá řešení“ (jako zestátnění majetku buržoazie, arizace, „Drang nach Osten“ atd.).

 

Protestní shromáždění proti vládě s požadavkem její demisi

 

Od této naštvanosti může být už pouhý krůček k nenávisti – třídní či rasové – jejíž zárodek spí snad v každém měšťákovi. Je směšné po 40 letech zrůdné a nemorální komunistické diktatury (a předtím protektorátu) postavené na zlodějně (státem legalizované i mlčky přehlížené soukromé) a moci lumpenproletariátu, systematicky ničící zásadní atributy morálky a práva, vykřikovat, že „tato vláda a president zničili morálku národa“ a pochlebovat tomuto „hrdému a pracovitému národu“!

Národu, který ve skutečnosti po celé generace lezl do prdele bolševikům, udával, kolaboroval, proflákal a rozkradl při budování socialismu někdejší výdobytky kapitalistické 1.republiky, to jest dobrou pověst právního a demokratického státu, postavení ekonomicky silné země, a uznávané vědecko-technické velmoci a kulturního centra Evropy…

 

 

Nějak organizátorům a jejich stoupencům uniká, že první byli u koryt po listopadu zase titíž soudruzi, co předtím budovali socialismus a velkorysou sociální politiku realizovali nejen na úkor majetku ukradenému zlotřilým kapitalistům – včetně úspor a plodů práce mnoha generací sedláků a malých živnostníků, penzijních fondů, nadací a církví, ale i na úkor budoucích generací, to jest nás a našich dětí.

Do vlny privatizace se tak razantně zapojili hlavně ředitelé a náměstci privatizovaných národních podniků, absolventi VUMLu a funkcionáři KSČ či SSM, různí zasloužilí RSDr. a CSc., veksláci, zelináři, pumpaři a další šmelináři (produkty totalitního systému), prokádrovaní odborníci z bank, ministerstev a tzv. „podniků zahraničního obchodu“ (PZO Centrotex, Chemapol, Merkuria, Omnia, Omnipol, Strojexport, Koospol, Kerametal atd.)

Tedy bolševici narychlo přeškolení na kapitalisty, kteří dost možná formulují i tyhle pamflety jménem lidu (Slovník Holešovské výzvy totiž nápadně připomíná články Rudého práva, soudruha Ransdorfa a spol.) a kteří se stali příslovečnými ropuchami na prameni. I porovnání seznamu oněch „nových kapitalistů“ se seznamy spolupracovníků StB stojí za pozornost.

 

 

Dnešní „obrozenci“ rádi zapomínají, že onen mravní marasmus a právní bezvědomí v němž se momentálně nacházíme, je jen pokračujícím důsledkem zločinů minulosti a ne pouhým důsledkem nástupu kapitalismu, jak se snaží různí grebeníčkové, sobotkové, paroubkové a levičáci obecně tvrdit.

Když naznačují, že korupce a úpadek morálky je přímo spjat s podstatou kapitalistické společnosti, rádi zapomínají, že v severských (a jiných) rovněž kapitalistických státech, není dnes korupce a kriminalita zdaleka takovým problémem jako u nás..

 

A to z jednoho prostého důvodu:

 • Že tam lidi nekradli ani v minulosti a tudíž nekradou ani dnes. A nekradou ne ze strachu, nebo proto, že mají lepší zákony než my, ale proto, že je to prostě ani nenapadne..

 

Uvědomíme-li si, že zde celé generace žily ve státě – ČSSR – jehož základy samotné spočívaly na všeobecné legalizované zlodějně (zestátnění i toho nejmenšího soukromého vlastnictví), je ono rozhořčení „lidu“, jehož krédem bylo 40 let heslo „Kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá svoji rodinu“, nad zkorumpovaností politiků, jeho představitelů, až tragikomické!

Je absurdní, dovolávat se na pozadí těchto historických skutečností morálky politiků a byznysmenů, kteří z jejich samého středu vzešli a reprezentují tak jen navenek morálku oné protestující většiny, jež vesměs nekradla či nekrade jen ze strachu či nedostatku příležitosti.

 

 

Je rovněž absurdní dovolávat se morálky ve státě:

 • Kde slovo taxikář je synonymem zloděje, kde miliony „slušných lidí“ uplácely – korumpovaly za socialismu svou trafikantku (kvůli úzkoprofilovým Spartám) a svého řezníka (kvůli podpultové svíčkové), a ti zase zelináře, řemeslníka, opraváře, učitele, doktora, úředníky..
 • Kde desetitisíce lidí postavily baráky z kradeného či pokoutně sehnaného materiálu, opravovaly auta z podnikového materiálu, krmily svá prasata družstevními bramborami, topily v naftových kamnech naftou do služebního vozu, nakupovaly v Tuzexu za bony z černého trhu pocházející od prostitutek a veksláků..
 • Kde statisíce lidí okrádaly – s mottem, že všechno je všech (a tudíž nikoho) – stát simulováním, nezdaněnými kšeftíky a melouchy v pracovní době, flákaly se po schůzích a předstíraly budování socialismu..
 • Kde kuchařky okrádaly v jídelnách školní děti a vláčely domů tašky masa..
 • Kde číšníci, pumpaři, autoopraváři a zelináři jezdili v mercedesech pořízených z okrádání zákazníků (pokud jsem někoho vynechal, omlouvám se).

 

Stejně tak absurdní je spojování korupce v rezortu spravedlnosti s prohnilostí kapitalismu, uvědomíme-li si, že až donedávna byli základem naší justice proletářští soudci a prokurátoři, přeškolené dojičky, soustružníci a traktoristé, jejichž jediným kvalifikačním předpokladem byl třídní původ, třídní nenávist a ochota podílet se na korumpování právního systému, jakožto mocenského nástroje k likvidaci nepřátel KSČ, jenž neměl nic společného ani s právem, morálkou ani se spravedlností.

 

Demonstrace na Václavském náměstí

 

A odtud – z výše uvedených historických skutečností – pramení i dnešní důsledky. Zcela nepochybně mnozí z dnešních křiklounů, volajících po mravní obrodě politické reprezentace a kapitánů průmyslu, jsou někdejšími podílníky na výše uvedených nepravostech, resp. jejich potomky či následovníky.

Přenést tento proces do ulic, nastolit zde model jakési „lidové džamahírije“, jen proto, že nás zklamalo fungování parlamentní demokracie (kterou jsme si ovšem sami zglajchšaltovali), je nesmysl.

Na ulicích se dá provádět nátlak, burcovat davová psychóza, dá se tam věšet.., ale ne dosáhnout mravní obrody národa – a každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží!

Proklamovaný požadavek „přímé demokracie“ je jen stupidní ukázkou populistické demagogie, byť hlupáky s nadšením přijímanou. Jejich „přímá demokracie“ by mohla fungovat tak nanejvýš v rámci vesnice do 100 číslech popisných (a i tam mnohdy s velkými problémy, když se tak často těžko domluví i sousedi v ulici nebo příbuzní v jednom domě). A její aplikace na stát je stejnou utopií jako komunistická beztřídní společnost.

Takže pokud někdo chce najít kořeny a příčiny našeho dnešního společenského mravního stavu, měl by se zahledět trochu více do minulosti a možná i do vlastního svědomí (či rodinné kroniky), … neboť jak říká klasik „Z hovna bič neupleteš“!

 

Na závěr

To se to holt dělá revoluce, když člověk riskuje nanejvýš rýmu anebo pár facek od buržoazního elementa. Když jsem za mlada „podvracel republiku“ (§98 Tr.zák.), jak komouši označovali odpor vůči jejich režimu, bojovníci proti totalitě se dali spočítat na prstech (i Chartu nás podepsalo jen 2 000, zlomek oproti signatářům tzv. „Anticharty“ a petic „rozhořčených občanů, dělníků…“) a na opravdovou „revoluční“ činnost nás bylo ještě míň. Bylo to o hubu, jelikož nikdo netušil, že za pár let režim padne. Prostě se to nevyplatilo a tak nás nebylo snad ani procento populace.

Dnes jsou všichni ti, co kdysi mašírovali s mávátky a rudými transparenty, podepisovali závazky a tvořili pevnou hráz socialismu (resp. jejich děti a následovníci), zas velkými bojovníky za práva proletariátu a rovnost, jež je kdejakému flákači synonymem spravedlnosti.

Demokracií myslí jakýsi pochybný „socialismus s lidskou tváří“ – tj. socialistické soc. jistoty a kapitalistické výhody, volnost cestování, plné obchody. Záměrně šíří demagogické řeči o bídě, kterou nikdy nepoznali, pokud nevytáhli paty z ČR a zlomyslně si libují – „čím hůř, tím líp“, jen, aby už ta poslední bitva konečně vzplála.

 

 

Pominu-li skutečnost, že pravděpodobně i většina organizátorů akcí za svržení parlamentní demokracie má sama máslo na hlavě ve smysle výše uvedeném v článku, pak nutno podotknout, že:

Tito „Holešovští“ – pokud by jim vskutku šlo o očistu společnosti – měli raději už na jaře 90-tého roku demonstrovat a prosadit zákaz KSČ a očistu veřejného života od komunistů, aby někdejším členům zločinecké KSČ, Lidových milic a SČSP, pracovníkům a agentům StB a funkcionářům ROH, NF i SSM bylo znemožněno účastnit se privatizace kdysi už jednou ukradeného státního majetku, jakož i působení ve státní správě, justici, armádě, bezpečnosti, místní samosprávě i v parlamentu … a ne teď, v r. 2012 povykovat po náměstích!

zdroj 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Komunistické peklo XIII. část Následující text: Rath ist nicht frei »»»

Atllanka | Úterý 17. 04. 2012, 12.46 | Videa, Softwar | trvalý odkaz | vytisknout | 7828x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
Ivan Hrozný Sobota 21. 04. 2012, 11.29

Autoři mi mluví z duše – veliká mravní bída dopadla na Českou zem…

[2] Defenestraci
jaraby Neděle 22. 04. 2012, 09.01

Jakákoli výzva, která burcuje lid, pokud se vláda zvrhne, je dobrá a kdo kritizuje tento způsob demokratického vyjadřování, by byl dobrý posluhovač totalitního režimu. Nevím, v jakém žije autor prostředí, ale já nemám kolem sebe zloděje a vyžírky, takže proč by lidé měli začínat u sebe? Zpřísnění trestů je způsob jak omezit rozkrádání, v tomto také nesouhlasím. Kvalitní názor nejde ruku v ruce se vzdělaností, ale se zdravým rozumem a dostatečnými informacemi, v tom se také neshodneme. Pád vlády je řešení, nová vláda bude muset pracovat pro lidi a ne jít na ruku církvi, penzijním fondům a tunelářům, jinak by padla znovu. Vláda musí mít prostě strach z lidu, pokud bezcharakterní člověk nemá nad sebou bič, tak si dovoluje čím dál víc.

[3] jaraby
Václav Kubka Úterý 24. 04. 2012, 19.50

Kolik ti je let?

[4] Václave,
jaraby web Sobota 28. 04. 2012, 21.05

je mi 35 let. Čtu můj příspěvek podruhé a v sám sobě vidím genialitu a není to poprvé…

[5] Milý Jaraby,
Karel Jemelka mejl Neděle 29. 04. 2012, 22.56

[4] jaraby:Pokus se tedy trochu definovat svoji genialitu. Kde a v čem ji vidíš? Připouštím, že ve svém věku by jsi géniem mohl být. Povídej.

[6] S autorem
vitak69 mejl Neděle 6. 05. 2012, 13.07

nezbývá než souhlasit! Výborně napsáno! Jen bych podotknul, že ti kdo tady rozjížděli svobodné podnikání po roce 89 nebyl nikdo jiný, než Husákovi děti, ale nejen ony, byly to děti Gottwalda, Zápotockého, Novotného, Dubčeka a dalších bolševických zmetků, kteří toto z oněch dětí vyrobili! Vesele tyto lidi formovali podle svého vzoru v letech 45–89!

Kdo teď zde ovládá politiku?

V Praze šedá eminence Janoušek, a z Béma neudělal nikoho jiného, než pouze svojí loutku. Mimochodem, Pavel Bém byl a je lékař (psychiatr), horolezec a ti mezi sebou nesnesou křiváky, jelikož se navzájem jistí. To co je Pavel Bém dnes z něj skutečně udělala jen a jen politika a bývalý pingl a vekslák Janoušek.

Kdo tyto lidi typu Janouška vyrobil?

Určitě ne listopad 89 a doba po něm, ty lidi vyrobila bezpáteřní doba právě před listopadem 89!!!

Komunisté light (ČSSD) a skuteční bolševici se už těší, jak se opět dostanou k lizu, jelikož lůza už opět nejen vystrkuje drápky, ale dokonce vylézá z ulit! A jestliže si někdo myslí, že pokud tato lůza zvítězí ve volbách tak že se „obyčejný člověk“ bude mít lépe, tak se ukrutně mýlí.

Šéf odborů – které nedávno vyřvávaly po Praze – Jaroslav Zavadil má na ruce hodinky zn. Breitling v ceně 120 tisíc Kč. Prý od příbuzných… Checht.

Ještě tu pohádku o červené Karkulce nám nevyprávěl. Skutečně si někdo myslí, že vítězstvím levice se něco změní k lepšímu?

To se už zapomnělo na železničáře Standu nebo na Kakaového Boba? A co komunisté a jejich lokomotivy ve Vietnamu?

On opravdu nehrozí žádný návrat před listopad 89, protože komunisté sami podnikají, mají akcie firem, živnostenské listy a zaměstnávají (nebo vykořisťují?)sic! obyvatele naší republiky. ;-)

[7] Karle, genialita nezáleží na věku
jaraby Sobota 19. 05. 2012, 19.59

Tato zem je ovládána a rozkrádána lobisty a zloději napojenými na ODS jako je Janoušek a Vitak našel viníka – komunisty. To je síla. A já si doteď myslel, že je to otázka charakteru, kdo kradl za komoušů, bude krást i po listopadu. Vitaku, hlavně, že ses zmínil o Standovi, ale nějak zapomněls na Řebíčky, Bartáky, Dalíky, Vondry, Drobili… Teď jsou média plné Ratha, ale o těchto zločincích se nemluví. Člověk, kterej nesnášel za komunistů komouše, protože šikanovali lidi a dělali z nich blbce, tak podle stejných morálních pravidel musí ten člověk nesnášet i českou pseudopravici, proto Holešovská výzva je správná věc. Vitaku, ČSSD už tady vládla a žádnej komunismus light se nekonal a nebyli jsme na tom hůř než teď.
Vitak a Atllanka pořád mluví o nějaké lůze, přitom pochybuji zrovna o jejich pracovitosti v jejich soukromém životě. Jste pracovití?

[8] Jaraby, jaraby
vitak69 mejl Pondělí 21. 05. 2012, 17.41

Nenašel jsem viníka, viník je každému znám. Ano, noviny jsou plné krysy Ratha, ale umožnili mu tuto činnost nejen souputníci z jeho strany, ale drž se, především komunisté. Už 3,5 roku šéfoval Rath Středočeskému kraji a pokuď se nemýlím, tak pravice v současné době nevládne jedinému kraji. Ano, soudruzi mu zdárně kryli záda.

Zmínil jsem především chudého železničáře Standu, který ke štěstí přišel, protože to byl nejkřiklavější případ. Jinak ostatní co jsi zmínil ty, jen nahrávají tomu, co jsem zde napsal minule a nijak jsi můj příspěvek nevyvrátil . Zatím se žádný komunismus light nekonal, jelikož má ČSSD ve svých stanovách zakotveno nespolupracovat s komunisty, ale pan Dienstbier ml. jako kandidát na prezidenta nevylučuje spolupráci s KSČM na vládní úrovni. Mimochodem KSČM v současné době šéfuje pan Filip, bývalý udavač a agent STB. Jak by se to asi líbilo otci pana Dienstbiera ml., který díky těmto udavačům skončil jako topič? Vypadá to, že touha po moci pana Dienstbiera ml. je silnější než morálka a jakýkoliv stud.

Mimochodem, nezastávám se ani pravice a jen pevně věřím, že policie bude dál dělat svoji práci bez ohledu na to, za jakou stranu kope.

O Rathovi jsem psal už několikrát, že je to křivák, stačí se mu jen upřímně podívat do očí. Když si dobrovolní hasiči z Horní Dolní žádali o příspěvek na techniku, jednalo se o 10 tisíc Kčs, tak jim bylo odpovězeno, že ano, ale pouze pod podmínkou, že budou vozit na autech cedulku-financováno středočeským hejtmanem. Ty cedulky visí ve Středních Čechách na všem co bylo opraveno. Pan Rath si tak trochu vyráběl kult osobnosti. :-?

[9] Jaraby,
vitak69 mejl Pondělí 21. 05. 2012, 20.06

ještě jedna douška. Podle toho co jsi dříve psal to vypadá, že nepatříš mezi lidi, kteří by chodili nějak pravidelně do práce a vyloženě se v ní přetrhli. No, za minulého režimu na to soudruzi měli jeden zákon a to bylo „Příživnictví“.( § 188a zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění od 1. ledna 1957). Původně jsi mohl „vyfasovat“ 2 roky, od roku 1965 byla sazba zvýšena na 3 roky. Mám za to, že by soudruhy opravdu zajímalo, kde bereš na ty svoje opice, když se „soustavně vyhýbáš poctivé práci“. :-D

[10] Ano, Jaraby,
Karel Jemelka mejl Úterý 22. 05. 2012, 21.41

[7] jaraby: Genialita opravdu není odvislá od věku. Geniálním se člověk narodí, geniálním může být dřív než se stane gramotným. Nicméně i geniálního člověka mohou okolnosti, výchova, poučky, ideologie učinit zcela bezcenným. Bezcenným hlavně pro sebe a své blízké.

Ty zcela jistě geniální nejseš. Pokusím se Ti to dokázat v několika bodech:

 1. Geniální člověk nestaví svou genialitu na odiv. Geniální člověk řečeno slovy klasika „Ví, že nic neví“.
 2. Geniální člověk pátrá, zkoumá, nevěří ale ověřuje. Tvrdí až má ověřeno, nikoli tehdy, když ho ideolog přesvědčil.
 3. Tvoje vývody jsou možná lepším průměrem geniálních chytrolínů, jakých jsou denně spousty na Novinkách.
 4. Považuješ li za geniálního mluvícího papouška, pak jsi mu roven. Člověče, papouškuješ jen to, co dnes ví „většina národa“.

Nechtěl jsem Tě nikterak urazit. Spíše Ti pomoci. Od pocitu geniality, sebestřednosti, narcisismu a nebo všeho dohromady. Tedy toho, co dnes je nazýváno jako Drátovství. Pokus se nad sebou zamyslet, možná že pak někdy budeš prospěšný sám sobě. Držím Ti palce, aby jsi nebyl z těch, kterým není rady ani pomoci. Hezký den.

[11] Psycholog Karel
jaraby web Neděle 27. 05. 2012, 08.34

Děkuji Karlovi za jeho psychologický profil, ale názor člověka, který nezná mě a já jeho, mě moc nezajímá, ani mě nemůže urazit. Ta genialita, jak jsem tu napsal, byla taková srandička, ale budiž – mé IQ je dost nadprůměrné, i když můj neuspořádaný život tomu neodpovídá, ale nemám potřebu Tě o tom přesvědčovat. A propos, máš hezkou úpravu, asi si se vyhrál na škole ve výtvarné výchově, mně zase šla matika. Karle, já nepapouškuju, co ví většina národa, mé názory jsou do velké míry originální, ani nejsem pod vlivem nějaké ideologie, vše vychází z mého zdravého selského rozumu.
Vitaku, my jezdíme s kámošem po Moravě a něco děláme, schválně, jestli uhodneš co. Ale ptal jsem se na pracovitost, nikoli na práci, mě zajímá charakter člověka.

[12] Jaraby, jaraby
vitak69 mejl Neděle 27. 05. 2012, 11.37

Jsme moc rádi, že máme mezi sebou tak nadprůměrně inteligentního voliče levice, což nebývá zvykem. Podíváš li se do obličeje jakéhokoliv voliče levice, máš vždy pochybnosti o jejich inteligenci. Ty patříš mezi světlé vyjímky (tedy podle sebe).

Nevýhodou demokracie je, že musíme poslouchat i ty tvoje řeči, zmanipulované levicí v čele se zlodějem Rathem. Pokud by jsme takto diskutovali na levicových stránkách, už dávno máme blok. Tak jako se mi to stalo na stránkách KSČM, už před x lety. To je právě onen rozdíl v náhledu na demokracii mezi levicí a pravicí.

Pokud mě paměť neklame, tak pravice v současné době nemá hejtmana v žádném kraji, všude vládnou v nádherné pospolitosti socialisté a komunisté. Ovšem Středočeský kraj je nejkřiklavější příklad. Když se Rath nechal zvolit hejtmanem, činilo zadlužení Středočeského kraje cca 800 mil., v současné době činí zadlužení Středočeského kraje víc jak 3 miliardy a Středočeskému kraji hrozí platební neschopnost. Toto je skutečná práce Ratha – ano líbivá politika, vozit děti zadarmo do škol (zapomněl opravit silnice, tak je není po čem vozit) a s dopravou zdarma skončil po 2 letech, když místo 50 milionů ročně toto stálo skoro 200 milionů. No, stálo by za to zvážit ještě žalobu na Ratha, za to, jak naložil lehkovážně s penězi daňových poplatníků. Rath je nejkřiklavějším vzorem písničky K. Kryla – „Na rohu ulice vrah o morálce káže.“

Jestli si myslíš, že justici má pod palcem pravice, tak jsi vedle jak ta jedle. Justice soudí stejně špatně ať je u kormidla levice či pravice a pod palcem ji mají zřejmě nadnárodní firmy jako je Skanska, ČEZ a další.

No, to že objíždíš Moravu s kamarádem neznamená, že jsi pracovitý. Objíždět Moravu se dá ze spoustu důvodů a na mém názoru na tebe se nic nemění.

Ty prostě patříš mezi stádo ovcí, které ovládá levice s heslem „Bez práce koláče“. :-D

[13] Stop ODS+TOP09
jaraby Neděle 27. 05. 2012, 18.53

Nejsem volič levice. Ve volbách jsem hlasoval za těch 17 let pro tři strany, všechny byly neparlamentní a pravicové. Nevím, z čeho soudíš, že já a mně podobní kritici této vlády chceme bez práce koláče, já jsem naopak pro velké omezení sociálních dávek. Kritizuji vládu, protože to jsou zloději a diletanti. Vzpomeň si na reformu ve vyplácení dávek. Systém stál bez výběrového řízení dvě miliardy, nefungoval, výplaty byly vypláceny některým opakovaně, zaměstnanci pracovních úřadů měli zakázáno pod pohrůžkou hrubého porušení pracovní kázně kritizovat nový systém. To je jak za totality. České republice hrozí, že přijde o dotace a schodek rozpočtu bude až 6%. Nebo „ukázkové“ hospodaření pravicové Prahy a na vesnicích počítaj každou korunu, aby mohli opravit kousek chodníku. Tak vládne naše pravice, ale kdo to bude kritizovat, bude označen za líného levičáka.

[14] Jaraby,
vitak69 mejl Pondělí 28. 05. 2012, 08.20

tak nám ty pravicové strany vyjmenuj, kterým jsi hodil hlas, rád se nechám poučit.

Jinak k vyplácení sociálních dávek, ano systém z počátku neběžel bez chyb, jako pokaždé, když se zavádí nějaká novinka, ale v současné době již žádné stížnosti nejsou, aspoň jsem je neregistroval a vypadá to, že systém běží dobře. Tak je to skoro vždy, když se zavádí nějaká novinka. Ono bylo spoustu zdržení jen protože s tím úřednice prostě neuměly pracovat. Ovšem, ty za vším hned vidíš nějakou vládní čertovinu. :-D

[15] Ahoj soudruhu Vitaku
jaraby Pátek 1. 06. 2012, 08.33

HSD-SMS, MDS, NS
Kámoška dělá na pracáku, občas sedím u nich na terase a kecáme – ta kdyby četla ten Tvůj nesmysl, tak zkolabuje. Prej „neběžel bez chyb“ – proboha, to nefungovalo vůbec. Cos Ty nezaregistroval, neznamená, že systém běží dobře. Jestli bývá běžné, když se zavádí nějaká novinka, že ta „novinka“ celá nefunguje – v tom případě mi řekni, kde žiješ. Zaměstnanci měli zakázáno se k „novince“ vyjadřovat pod pohrůžkou vyhazovu, nařízeno ministrem… Za komunismu se taky šikanovalo a chválilo, co nefunguje – ode dneška Ti říkám soudruhu, Ty jsi komunista v bledě modrým.

[16] UFF
Kudla Cudla Pátek 1. 06. 2012, 10.33

Tak soudruh jerabek nevi ze je soudruh a nadava do soudruhu druhym? Jak k popukani. System uz jede a je to jedine dobre. Prineslo to mnoho uspor do statni kasy. Ze jsou urednici kecajici na terase zblbla to je jasna vec. Ta hlupka nepochopila, ze to jede pres posty a divila se ze nema praci na pracaku?

[17] Jerabku
Kudla Cudla Pátek 1. 06. 2012, 10.37

kde jsou ty pravicove strany co jsi udajne volil? Budu hadat, Narodni strana, DSSS a nebo zeby… dokonce i samotny Sladek?

[18] Bolševicko nacistický Jaraby
vitak69 mejl Pátek 1. 06. 2012, 15.34

Že jsem si to nemyslel. Ty říkáš těm joudům pravicové strany, co jsi volil? Tak já jim říkám bolševické říznuté nacionalismem. To je opravdu hodně silné pití. Ten systém už v současné době funguje v pohodě, to co jsi napsal nevyvrací to, že se mouchy musely vychytat. Nevím o nikom ve svém okolí, kdo by teď dostal dávky opožděně. Je zajímavé, že zaměstnancům vyhrožoval sám ministr a přesto v klidu do kamery ve zprávách tvrdili, že systém nefunguje, tak jak má. No, chtěl bych vidět ty tvoje Moraváky u vesla. Zřejmě by jsme čuměli do jednoho roku do zadku i Afganistánu. No, naštěstí to jedno promile hlasů asi nikdy nezlomí žádná z těchto bolševicko nacistických stran. :-D

[19] Cudla na hrad
bina Sobota 9. 06. 2012, 15.47

Vitaku, ten systém veřejně zkritizoval přímo bolševikovi Drábkovi do ksichtu ředitel tuším Litoměřickýho pracáku a jeho zaměstnanci se postavili za něho taky veřejně, protože věděli, že je nevyhodí. Až uvidím kámošku, tak tady poreferuju, jak ten systém za dvě miliardy bez výběrového řízení funguje.
Nevšiml jsem si, že by ty tři strany prosazovali socialismus. Až nás budou muslimové vyhánět ze své vlastní země, jak teď v Belgii, tak si na mě vzpomeneš a budeš proklínat současnou vládu, která má tento problém na háku. Doufám, že ODS a TOP09 vládnou naposled, ty napáchané škody pocítí několik generací.

[20] Komunisti sou svině
Marty 231 Neděle 10. 06. 2012, 08.15
Nelze přidávat nové komentáře.