Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Kauza Havel - Dost bylo pravdy a lásky?

Nastal čas vlků?

 

Motto: Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra jinak.. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba… Karel Čapek

 

Komu slouží pomlouvačné kampaně psychopata Wolfa?

J.Wolf, kdysi „spolubojovník“ a údajný přítel Václava Havla, dnes plive i na jeho rakev (svorně s bolševiky), jelikož se s ním údajně nerozdělil o dolary od „imperialistických centrál“ a nedostalo se i jemu od národa odpovídajícího ocenění!! Prosím upozornit přátele a všechny slušné lidi na tento článek (jsem přesvědčen, že aspon někteří redaktoři publikují jeho žvásty a lži v dobré víře a měli by být motivováni ověřit si fakta). Přitom Havla znal jen povrchně, párkrát se k němu vetřel na návštěvu, anebo ho potkal ve společnosti, což mu dnes nebrání vystupovat jako jeho někdejší přítel a kolega!

 

 

Je mi líto utrpení, kterým prošel Jiří Wolf v pekle komunistických kriminálů, ALE zároveň ve mně už dlouho vzrůstá odpor vůči jeho estébáckým manýrám, jeho nenávistné kampani proti všem čelným chartistům a disidentům vedené stejnými špinavými metodami, jimiž pracovala jím zatracovaná komunistická diktatura.

Sžírán závistí a zlobou z nenaplněných politických i literárních ambic zasvětil posledních 20 let šíření pomluv, lží a zlomyslných výmyslů o všech, kteří nebyli ochotni akceptovat jej jako národního hrdinu a spisovatele (nebyl totiž nikdy revolucionář ani spisovatel). Díky nevalnému intelektu nikdy nepochopil, že pro mohé ze svých „přátel“ disidentů měl význam pouze jako mučedník ve vězení, že jej přijímají z vrozené slušnosti a že byl v těchto umělecko-intelektuálních kruzích akceptován pouze pod tlakem okolností stmelujících v disentu jinak naprosto neslučitelné elementy.

Díky těmto okolnostem a nedostatku soudnosti (a slušnosti − snad přílišné a zavádějící − lidí z disentu, dlouho mlčky tolerujících jeho ignorantskou vlezlost) dospěl Wolf k fixní představě jakési všeobecné rovnosti v kruzích disentu a pak byl rozčarován, když po počáteční porevoluční sametové euforii došlo k transformaci chartistických kroužků v politicko-společenské elity a jemu bylo naznačeno, že jeho poslání skončilo a s rovnostářským bratříčkováním venkovského prosťáčka s akademiky, umělci, politiky a budoucími ministry je konec.

Všem těm Pithartům, Havlům a Bendům začalo být pochopitelně nepříjemné udržovat styky s plebejci s nimiž je svedl dočasně do kupy disent, a tak se před ním postupně začínají uzavírat dveře jednotlivých chartistických domácností. Když Wolf pochopil, že splnil jen úlohu mouřenína (do níž se sám ve své prostoduchosti angažoval) a že občasný honorář za dohozený kompars, výlet do Ameriky či grant na vydání knížky pohádek jsou jedinou jeho odměnou, podle něj nedůstojnou almužnou ze soucitu za někdejší „odbojovou činnost“, začal se mstít všem, které považuje za zrádce; všem, jež revoluce vynesla nahoru.

Poháněn pocitem křivdy začal chrlit nechutnou špínu na všechny, do jejichž přízně se předtím vehementně vtíral jak pitralon, obcházeje všechna centra disentu – na Havlovy, Bendovy, Němcovou, Vondru, Hájka.. (kteří jej i po propuštění finančně podporovali a zařídili mu léčení v USA atd.)

Jeho výlevy tudíž nejsou žádným hlasem nekompromisního revolucionáře, nýbrž kvílením zapšklého, zlomyslného a zákeřného člověka, zneuznaného „revolucionáře“ a spisovatele o jehož knihy není zájem. „Revolucionáře“ dávám do uvozovek, jelikož na rozdíl od Uhla a dalších byl Wolf prostě jen obětí totalitního režimu, jenž popřepisoval na stroji pár cizích textů a stýkal se s „nesprávnými“ lidmi, aniž by sám o sobě nějak koncepčně k pádu režimu přispěl (i podle chartisty Johna Boka používá nepravdy ze zhrzenosti, že jeho lidské utrpení nebylo nijak zhodnoceno). Utrpení se bohužel nerovná zásluhám..

Příznačné je, že p. Wolf se sice stále ohání právem a pravdou, ale jeho metodou je lež, takže si občas „upravuje“ i vlastní životopis, kde např. uvádí, že v 70.letech byl uvězněn za krádež psacích strojů – tedy de facto revoluční čin – zatímco ve skutečnosti vykradl nějakou kancelář, odkud odcizil geodetický přístroj, který chtěl následně prostřednictvím zahraničního studenta propašovat a výnosně prodat v NSR! Stejně tak se nějaký čas vydával za Žida s cílem vymámit finanční podporu z Izraele.

Ono i k jeho „odbojové činnosti“ by asi bylo možné kdeco uvést na správnou míru (hlavně kdyby o to měli zájem ti, kdo mají přístup do archivů).

 

Zajímavé jsou i samotné okolnosti jeho druhého uvěznění v r. 1983.

Po svém propuštění z předchozího trestu se totiž Wolf začal velmi aktivně pohybovat v chartistických kruzích a byl ve styku např. i s bratry Wünschovými. Když pak došlo v r. 1982 k zatýkání lidí spojených s činností Skupiny Revoluční akce, ačkoliv byl několikrát též vyslýchán, nebyl zatčen (na rozdíl třeba od Josefa Wünsche, de facto zatčeného a odsouzeného k formálnímu trestu jen kvůli příbuzenství s bratrem Janem), přestože u něho byly opakovaně zajištěny tzv. „protistátní materiály“, jež by bohatě – zvláště u nedávno propuštěného „recidivisty“ – stačily i k jeho okamžitému zatčení.

Přesto dál volně pobíhal po Praze s kufrem těchto dokumentů, navštěvujíc byty čelných chartistů i rodinu Wünschových, jakoby jej chránila nějaká vyšší síla. A jeho svobodný pohyb byl vskutku ku prospěchu StB, jelikož milý p. Wolf je de facto dovedl i k milence-spojce Jana Wünsche, a posléze i k Wünschovi samotnému, jenž byl zatčen právě při setkání s ním, a nakonec i k tajné tiskárně k níž vedla jediná stopa právě přes Wünschovu milenku a následně tedy J. Wolfa. (Pokud by se nebyl tehdy Wünsch s Wolfem setkal, mohl dorazit dle plánu – namísto do Bartolomějské – na velvyslanectví USA a požádat tam o politický azyl.)

V té době už se Wolfovi mnozí chartisté začali vyhýbat a omezovat jeho návštěvy v obavě, že se s ním mohou velmi snadno svést do průšvihu (někteří jej považovali za provokatéra, jiní za duševně labilního jedince – psychopata – tedy za člověka nebezpečného a absolutně nevhodného pro ilegální činnost, který může ohrozit všechny, s nimiž je ve styku).. většinou mu raději rychle strčili nějakou tu stodolarovku, jen aby se ho zbavili.

Takže pozdější Wolfovo zatčení v r. 1983 vypadá spíše jako trucpodnik některé složky StB anebo likvidace nepohodlného mouřenína, jenž někomu přerostl přes hlavu, jelikož logickým důvodem bylo zatknout jej hned v okamžiku, kdy byl během celého roku předtím opakovaně zadržován (a propouštěn) se stejnými důkazy jako měl u sebe v inkriminovaném okamžiku.

Bohužel Wolfova role v kauze SRA zůstane asi neznámá již proto, že podstatná část příslušných spisů StB zmizela, stejně jako další vztahující se k agentovi s krycím jménem Dantes (shodou okolností identickým s jedním z Wolfových literárních pseudonymů), takže se zdá, že v dostupných archivních materiálech zůstalo pouze několik odkazů na tuto osobu, aniž by ji bylo možné jednoznačně identifikovat (zatímco k jiných agentům zůstaly zachovány hromady dokumentů, jež zřejmě neměl nikdo zájem zlikvidovat), resp. nebylo v ničím zájmu uvedené okolnosti objasnit (každopádně logiku tento případ postrádá).

Mám jisté pochybnosti i k informaci ohledně jeho 2.odsouzení na Wikipedii (zřejmě publikované jím samým):

Podruhé byl totiž zatčen 17. května 1983 za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu, konkrétně v NVÚ Minkovice… Jelikož podle mých informací výše uvedené materiály se dostaly do Rakouska již mnohem dříve a jinudy a Wolf byl tehdy zatčen se svým přenosným archivem ve vlaku z Bratislavy… Ale to je jednak nepodstatné v této souvislosti, a také se mohu mýlit.

Bohužel, shodou okolností uvedené materiály StB asi třídili a archivovali těsně po revoluci právě někteří lidé z okruhu přátel J.Wolfa, jenž byl tehdy v centru dění, a nikdo z kompetentních si nevzal na triko stát se bořitelem ještě čerstvých revolučních mýtů..

 

 

Na této fotografii se ještě Wolf tváří jako kamarád Václava Havla – nestydí se nechat se fotografovat s onou „lidskou hyenou“, se kterou po pár měsících již „nechce mít nic společného“, když mu dojde, že z toho už nic nekápne a že jej Havlovi a ostatní přijímají jen ze slušnosti a úcty k jeho krutému osudu! (Stejně tak se nakonec nestyděl za pokus o poslední přiživení na havlovské legendě a zviditelnění během Havlova pohřbu – a jak jinak, než stylem hyeny)

Také je třeba uvést na pravou míru Wolfowa demagogická, melodramatická líčení v jeho životopisu, jak prý chodil „žebrat po bytech chartistické elity na živobytí rodin vězněných disidentů“.

Samozřejmě, že osud rodin disidentů a zvláště těch vězněných, byl krušný; některé třely bídu, ale Wolf značně přehání pokud tvrdí, že „umíraly hlady“ (což může vyprávět tak holubům, resp. důvěřivým a senzacechtivým Američanům), protože VONS z oněch peněz od „imperialistických centrál“ těmto rodinám pomáhal aspoň formálně i bez něj (zcela jistě pak těm, jež Wolf zmiňuje a nebo znal v Praze).

Wolf sám se za chartistické dolary hned po propuštění celý ohodil v dehonestovaném Tutexu a spíše furiantsky obdarovával své kamarádky – feťačky, než že by sytil vyhladovělé sirotky anebo nakupoval rozmnožovací techniku, i když se to někomu pěkně poslouchá (a jelikož byl tehdy normálně zaměstnán na Metru, celkem slušně vydělával a měl dolary od Charty jen na přilepšenou a určitě nestrádal).

P.s. znám Wolfa min. 30 let, takže nejsem z těch chytráků, co znají StB a kriminály (i Havla) jen z TV, ale klidně šíří výplody tohoto patologického lháře (jež mnohdy není vůbec těžké si ověřit a vyvrátit), … teď mi prostě už došla trpělivost, když Wolf nepřestal ani po Havlově smrti a kydá i na mrtvou Olgu!

Na závěr bych rád upozornil, že i já osobně jsem se velmi často neztotožňoval s jednotlivými kroky a postoji představitelů disentu a mám dodnes kritické názory na kdeco, ale ani by mne nenapadlo „srát do vlastního hnízda“ jako Wolf.

On se totiž svými útoky staví po bok všem těm darebákům, vzpomínajícím s nostalgií na staré časy, dodávaje jen argumenty asociálům a neobolševikům typu Grebeníčka a soudružky Semelové, pro něž byl Havel vždy symbolem nenáviděné demokracie … a to je jeho největší prohřešek!

Na rozdíl od Wolfa jsem však ochoten bránit i disidenty, s nimiž jsem se kdysi do krve hádal, pokud se do nich dnes začne navážet neobolševická a kolaborantská chamraď anebo naivní intelektuálové, kteří za totality tahali za sebou ještě kačera, a nyní kritizují Havla, že byl moc krátce vězněn ve „fešáckém kriminále“ /kde málem skapal/, zatímco oni sami si tehdy nejen neodseděli ani týden a proti režimu nehnuli prstem, ale pomáhali ho dobrovolně budovat a jejich vrcholným odbojovým činem byl večerní poslech Hlasu Ameriky!

Ačkoliv se vyhlašuje za nesmiřitelného antikomunistu, již několik let vystupuje Wolf jako hlásná trouba všech těch fašizoidních „euroskeptiků“, komsomolců a stalinistů, obdivovatelů Kaddafiho, Saddáma Husajna a Miloševiče, spojených nenávistí k demokracii a kapitalismu, jakož i všemožným duševním mrzákům, kteří za totality lezli komunistům do prdele za kus bůčku a roháckou rekreaci, nikdy nic kloudného nevytvořili a teď svými zvratky plní anonymní „diskusní fóra“ na webech!

Zdá se, že Wolfovým životním osudem je neustále nevědomky sloužit jako něčí nástroj, což je i zásluha lidí, kteří jej obklopují: ať již to byli někteří „přátelé“-chartisti, kterým se hodilo kdysi do krámu jeho mučednictví … a namísto, aby mu upřímně řekli „hele, už sis odseděl dost, nemáš na to, vrať se zpátky do jižních Čech, než tě znova zavřou“, pochlebovali mu a tím položili základ jeho fixní ideje zneuznaného spisovatele a „českého Mandely“, jež ho zavedla znova do kriminálu.

Teď jej utvrzuje v jeho mesiášském zápalu povzbuzování od lidí, kteří bytostně nenávidí vše, za co bojoval (nebo aspoň co symbolizoval jakožto vězeň komunistického režimu), ti mu tleskají, stejně jako panoptikum anonymů na internetových fórech, jelikož lůza má vždy raději bulvární senzace než střízlivá fakta. (Většině z Wolfových fanoušků samozřejmě nejde ani o fakta, ani o pravdu, jen se jim ty svinstva buď líbí anebo se jim hodí „do krámu“).

Vzhledem k tomu, že v čecháčkovském prostředí postačuje, pokud je kterýkoliv člověk bohatý a nedejbože i slavný, aby se stal okamžitě terčem nenávisti všech těch homolkovských budižkničemů a závistivých nýmandů, zbabělých vepřo-knedlových hospodských revolucionářů a všemožných duševních mrzáků, bude mít postavička Wolfova typu vždy dostatek příznivců, stoupenců a obdivovatelů..

Mezi jeho proklamacemi a neostalinistickou demagogií a vulgárními, nechutnými a zlomyslnými výpady komoušů není rozdílu, viz obrázek:

 

 

… klidně si může s komsomolci podat ruku.

Filip Didrak 

 

A za sebe dodám

Tak jako nejsou Mašínové vrahy, tak ani Václav Havel není žádný zrádce národa. Každý žil ve své době a dělal to, co bylo možné za jeho doby dělat. Nikomu z nás, co jsme dělali v podstatě prd, jen chodili tzv. obyčejně do práce, smáli se, tancovali, vdávali se, ženili, rodili děti, bavili se v kinech, nebo dokonce ještě nebyli na světě, nepřísluší soudit tyto lidi, kteří obětovali co měli a uměli, jen proto, aby bolševikovi znepříjemnili život, když už neměli síly jej zničit přímo.

 

 

Já obdivuji Mašíny, obdivuji Havla, uznávám zoufalý čin Palacha, Zajíce, mám ráda Jardu Hutku, neposlouchám Nohavicu, Landu.. V obdivu Mašínů mi nebrání ani jejich odlišný pohled na Havlovy nebo Palachovy činy. Ostatně, v obou případech mají celkem pravdu. Problém je dle mě v tom, že oni svou pravdu vidí z dalekých Spojených států úplně jinak. Tady je totiž tak nepředstavitelná mravní bída, že ten, kdo to tu nezažil resp. neprožil tu aspoň posledních 50 let, si to ani neumí představit.

Totalitní myšlení vryté až do morku kostí. Každý má plnou hubu demokracie, a jak zjistí, že s ním někdo v čemkoli nesouhlasí nebo jej jen nepatrně mravně či duševně převyšuje, je schopen ho ušlapat. Kariérismus, arogance, závist, lenost, zlodějna, velikášství a hlavně neochota vidět v druhém člověka hodného obdivu promísená se švejkováním a ochotou šplhat přes mrtvoly, to je to, co je Čechům vlastní a zbytek světa to v takové koncentraci zřejmě vůbec nezná.

Snad je ta závistná, šíleně vlezprdelsky statečná a vesměs anonymně se vyjadřující česká povaha pozůstatek z dob komunismu, kdy obrovskou nulou od narození až po smrt byl každý kdo nebyl vyvolený.. Kdy nic, co bolševik předem neschválil si netroufl nikdo ani navrhnout, natož udělat! Kohouti a slepičky s Orwellovy Farmy zvířat se nanejvýš slejzali po bytech nebo v malých hospodách kde na sebe místní furianti chrlili jednu „pravdu“ o své statečnosti za druhou – jako třeba jak doma dupnou a stará zaleze, nebo jako ”tohle mě říct mistr, roztrhnu mu hubu”! A přitom když za ním někdo přišel domů, byl podpantoflák a věšel právě záclony. Na dílně v práci pak lezl mistrovi do zadku pro pár kaček na premiích..

Dnes, kdy se už může mluvit bez obav z postihu, tak to jakoby neumíme. Na jedné straně všichni tvrdí, jak je oficiální mainstrémová media štvou, jak lžou a přitom na druhé straně jsou pod jejich články ochotni hodiny diskutovat a vzájemně sebou pohrdat a udávat se pro maličkosti, mnohdy i pro stejný, jen jinak vyjádřený názor, nebo dokonce pro chybějící čárku ve větě… Nadávají na Orwela, nesvobodu, ale nechají se sprostě cenzurovat, mazat a šmírovat na iDnesu, Novinkách, Lidovkách a hlavně na sociálních sítích!

Proto souhlasím se vším, co je v textu Filipa Didraka, především s tímto:

„Vzhledem k tomu, že v čecháčkovském prostředí postačuje, pokud je kterýkoliv člověk úspěšný, bohatý a nedejbože i slavný, aby se stal okamžitě terčem nenávisti všech těch homolkovských budižkničemů a závistivých nýmandů, zbabělých vepřo-knedlových hospodských revolucionářů a všemožných duševních mrzáků, bude mít postavička Wolfova typu vždy dostatek příznivců, stoupenců a obdivovatelů..“

A úspěch – ergo důvod k závisti je v Česku cokoli, třeba i zdravé, prosperující děti, šťastné manželství, zdraví, práce, mozek… na to nemusí být nikdo bohatý, ani prezidentem. Stačí tzv. vystrčit čuňu… a už se najde dost takových co na něj ze samé závisti začnou chrlit nenávistné nadávky a pomluvy. Ostatně, co chtít od národa, který celý, až na naprosté výjimky, žije bulvárem? Denně se prodá těch magořin miliony.

Je to hanba. Naše hanba. Česká hanba.

st@tll 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor, přidejte se a pište… rádi vás uvidíme

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Božena Němcová Následující text: Povstání na Donu »»»

Atllanka | Sobota 4. 02. 2012, 16.25 | Česko, Hyenismus, Osobnosti | trvalý odkaz | vytisknout | 4925x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Kdo jste?
Robin mejl Čtvrtek 9. 02. 2012, 21.40

Velmi by mne zajímalo, kdo jste Filipe Didraku. Píšete „Bývalý "protistátní živel“ (disident), nezávislý publicista" a já Vaše jméno neznám ani omylem z doby cca 1975 ÷ 1985 z okruhu kolem Plastiků, Havla, Němců a pod. kolem dizidentu.Tak jak to je? Děkuji za objasnění.

reaguj[2] Kokutek Wolf
Vlad Pondělí 13. 02. 2012, 19.26

Tenhle clovek je uplnej kokutek. Chudak a nevim co jeste. Leze mu krysa z ksichtu. A ty jeho texty no comment. Bzdim jeho smerem a preju mu to nejhorsi. Aby ho navstivila parta sfetovanejch negru s let lampou ........ jeho prdel by mela poznat stredovek.

reaguj[3] Český lev
bina Sobota 18. 02. 2012, 13.49

Tady nejde o žádnou závist Wolfa, já taky kritizuju úspěšné, nejen Havla, a nezávidím jim, protože jiné úspěšné zase obdivuju, to je lacinej argument. Někteří disidenti byli po revoluci nepohodlní (třeba před pár dny v Hyde Parku se o tom zmínila disidentka Lenka Procházková), k moci se dostali jen ti disidenti, co tolerovali estébáky, kdo tu v 90. letech žil, tak to musí potvrdit. I Hučín připouští šlechtu mezi disidenty a že s dnešními informacemi by býval Chartu 77 nepodepsal. Wolf kritizuje Kavalírovou, Havla, Vondru… s tím se nedá, než souhlasit. Jeho názory jsou celkem radikální, někdy i vtipné, já proti Wolfovi nic nemám i po přečtení tohoto článku.
Chápete někdo, proč občané z koncesionářských poplatků koprodukovali Havlův film Odcházení? Proč si na sebe nevydělají? Nemám rád takové socialistické parazitování. 12 nominací na Českého lva pro tento film v rozporu s kritiky dokazuje stále trvající trapnou Havlománii.

reaguj[4] Bíno
Královna Neděle 17. 11. 2013, 20.53

ty si píča?

reaguj[5] Tentokrat jste absolutne vedle!
Jirina Korcakova mejl Pondělí 18. 11. 2013, 01.53

GRATULUJI – je videt, ze vubec nevite, o cem mluvite. Wolf stravil ve vezeni vic let nez Vaclav Havel. Sedel v Minkovicich stejne jako Wonka, byl i ve Valdicich. Z Minkovic se vratil uplne vyrizeny a zmrzaceny. Vaclav Havel mel vedle Wolfa fesacky kriminal, dokonce si mohl dopravat kaviaru. Ve vezeni si mohl cist a psat knihy po libosti, viz dopisy Olze, je nepredstavitelne, ze by si jiny politicky vezen, ba dokonce kterykoliv vezen mohl dovolit neco podobneho! JAKO JEDINY DISIDENT, ZADAL WOLF OD SAMOTNEHO POCATKU ZRUSENI KOMUNISTICKE STRANY A DUSLEDNE POTRESTANI KOMUNISTU, V CEMZ MU BYL PRAVE HAVEL TVRDE ODHODLAN ZABRANIT. Jako jediny z politickych veznu podal Wolf na sveho mucitele a tyrana zalobu, zatimco Havel umoznil bacharum jako je Vondruska kandidovat a delat karieru v parlamente, Jirka Wolf podava na ne opakovane zalobu. Nevzdava se, ackoliv jej komuniste zasypavaji urazkami, bachar Vondruska, ktery delal vse proto, aby z veznu vymlatil dusi, a ktery jej zmrzacil, se mu smeje do oci, plive na nej, vali si prdel v zastupitelstvu obce a pred tim v parlamente. TED JSTE SE K TEM GRAZLUM TEDY PRIDALI I VY! NO TO SI MUZETE GRATULOVAT, VY ANTIKOMUNISTE NA BATERKY!

A jeste neco: Jirka Wolf je muj osobni pritel a jsem na to pysna. Ja se stydim za vas a za jeho pratelstvi jsem vdecna. Kdyby vy jste zazili to, co on (nikoliv Vaclav Havel), zrali byste travu a BYLI BYSTE MOZNA JESTE VETSI CVOCI, NEZ JE ON NEBO TREBA CIBULKA, kvokali byste jako slepice a zobali byste neexistujici zrni, to ostatne delate tak jako tak, kvokate jako slepice a zvanite nesmysly, urazite a ani nevite koho, HANBA VAM.

reaguj[6] Prectete si
Jirina Korcakova mejl Pondělí 18. 11. 2013, 02.16

co pise o vasich nedotknutelnych disidentech George Vanek z Australie, ten take podepsal chartu. Divim se tedy, ze uz jste se davno neozval pane! Vy to snad pisete na objednavku?

reaguj[7]
Ross Hedvicek mejl web Pondělí 18. 11. 2013, 16.50

Proc je „didrak“ anonymni? Proc se nepodepise pravym jmenem?

reaguj[8] Come on, kralovno!
Jirina Korcakova mejl Pondělí 18. 11. 2013, 17.36
reaguj[9] tak nevím jiřino
Královna Pátek 22. 11. 2013, 14.17

[6] Jirina Korcakova:ale ten vámi zmiňovaný Vaněk, na ten článek lajknul..

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?