Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Socialismus je pouhým předvojem moru pokroku - komunismu

Co volič sockomunismu to zločinec a nebo nepoučitelný blb?

 

Komentář nicku Gorkij na Youtube, pod Krylovým Bratříčkem: K té okupaci nikdy nemělo dojít :-( … A došlo k ní zrovna v době, kdy se měnil socialismus v socialismus jaký má být – v demokratický, svobodný, prosperující a hlavně lidský a řízený lidmy…

Po vpádu vojsk VS jsme museli opět tupě sledovat slepou cestu stalinské diktatury byrakratickýho „socialismu“ odcízenýho od obyčejných lidí, která nás dovedla až k 89… Sice jsem mladej, ale v dnešní době stejně budu volit KSČM a věřit, že se poučili z chyb jejich předchůdců…jiná alternatva není !!!

Tak pravil hrdě anonymní nick Gorkij v diskuzi, kterou najdete celou zde.

 

Jak hluboko ještě ve své zášti a nenávisti klesneme?

Zdá se to dost neuvěřitelné, ale bohužel něco shnilého asi bude ve státě Českém, když téměř každý druhý občan této země chce jít volit násilí, zlodějnu, bídu, bezpráví, koncentráky, nesvobodu, útlak svůj i vlastních potomků a ještě ke všemu se za to nestydí!

Sociální demokraté by totiž podle jednoho z posledních zveřejněných průzkumů společnosti Factum Invenio získali na přelomu srpna a září ve volbách 80 poslaneckých křesel. Následovala by ODS s 65 mandáty, komunisté s 31 a TOP 09 s 24 křesly…

 

 

Pouhým součtem křesel jednotlivých stran pak dojdeme zcela jednoduše k tomu, že je zcela reálná spoluvláda socanů a komoušů, k čemuž už po katastrofálních výsledcích v regionálních volbách defakto došlo a v mnoha krajích jsou tak společně u moci znovu socani s komunisty.

Nedávno se dr. Ráth dokonce vyjádřil v tom smyslu, že si umí představit i povolební spolupráci s komunisty ve vládě, což Jyrku Paroubka nechalo zcela v klidu, i když se snažil později, když si přečetl, jak na to reaguje veřejnost, toto své odkopané smýšlení zatlouct, nebo alespoň nějak obhájit.

Máme se tedy na co těšit, zase se nikam nepohneme a díky neuvěřitelně hloupoučké dorůstající dělnické mládeži – která místo učňáků dnes okupuje střední a vysoké školy se zřejmě brzy dostaneme do situace ve které jsme byli již v 50-tých letech, a tedy ke znárodňování, lístkovému systému a měně.

Nakonec, kdo chce kam… Neumí-li se naši potomci poučit ze své minulosti, kterou většinou ani neznají a nechtějí znát, tak holt si ji zopakují. Ostatně, zřejmě nejsme v Evropě nepoučitelní sami.

 

Ovládnou Německo komunisté?

V Německu je povolena nástupnická strana východoněmeckých komunistů PDS – Strana demokratického socialismu. Ta byla posílena ještě Lafontainovými příznivci a šla do voleb v roce 2006 pod názvem Levice – PDS.

Díky značnému počtu hlasů zejména ve východním Německu získala 53 poslanců ve Spolkovém sněmu a význačné postavení v řadě tzv.nových spolkových zemí, v nichž ve dvou – Berlíně a Meklenbursku – se přímo podílí na vládě.

V letošních volbách sice zvítězil konzervativní blok CDU/CSU, který získal přes 33% hlasů, zatímco sociální demokracie SPD utržila s 23% získaných hlasů bezprecedentní porážku od druhé světové války, levice si však svými téměř 12% hlasů silně polepšila a obsadí již 76 křesel ve spolkovém sněmu…

 

Blbost lidská je opravdu nekonečná – Volební klip SPD

 

Zdá se to zanedbatelné, ale v regionálních volbách letos v srpnu získala Strana Die Linke (Levice) v Sársku přes 21% voličů a současně s ní tam uspěla i další dvě levicová uskupení: sociální demokraté z SPD – přes 24%, a Zelení s téměř 6%. Regionu na francouzsko-německém pomezí tak může vládnout takzvaná rudo-rudo-zelená koalice.

 

Komunisté v Česku opět zvou ruské tanky

Komunisté v Česku se loni pokusili vyhandlovat podporu Švejnarovi za nasměrování naší bezpečnostní politiky na Rusko. Dokázali tím, že stále sázejí na ruskou kartu a doufají, že se opět v budoucnu dostanou do sedla za pomoci ruských tanků…

 

 

V současné době jim k tomu dává mandát téměř 30% občanů, kteří by neváhali volit naše sociální demokraty, i když vědí, že si s komunisty klidně už na krajích notují a defakto jsou jen převlečeným komunistickým předvojem!

Komunistická mládež má svoje webové stránky, kde se otevřeně hlásí ke zlodějně, přerozdělování a teroru… „…Po cílevědomé a řízené likvidaci zemí socialistického společenství a také po rozpadu Československa a Sovětského svazu dočasně zvítězil kapitalismus. Systém, který zplodil dvě zatím nejstrašnější světové války v minulém století a vede války i v 21. století. Česká republika je součástí tohoto systému…“

Že byl Hitler socan, a že ho k moci dostal proletariát… to jaksi zamlčují. Stejně jako nevidí vraždění dle diktátu Lenina, Stalina, Maocetunga a nebo Gottwalda. Rovněž se vzhlížejí v Marxovi a Engelsovi, je pro ně vzorem rudý Che Guevara, a zcela zaostalá a komunismem vyplundrovaná Kuba…

Tak do toho, nicku Gorkij, zvol si svůj gulag, když tě studium bolí a raději to vyzkoušíš in natura! Ale abys neřekl, tak něco málo historických zkušeností tu pro jistotu a své klidné spaní, přece jen uvedu. Záleží na tobě, jestli dokážeš překročit svou genovou výbavu, a od vřeštící opice se přesunout směrem k lidství.

 

Jediné, co nám kdy komunismus předvedl byly miliony mrtvých

Miliony mrtvých, zničená ekonomika i životní prostředí, státní lež a diktatura, nesmyslný teror. Hitler se od Stalina učil stavět koncentráky a velmi jej obdivoval…

 

 

Navíc komunismus přivodil zbrojení a eskalaci světového napětí. Výsledkem nebyla spravedlivá společnost, ale miliony mrtvých a devastace morálních hodnot, která se nedá po éře komunismu ani vyčíslit ani odhadnout.

 

V období komunistické diktatury v Československu a to převážně v padesátých letech bylo, podle údajů zveřejněných Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu:

 • 234 občanů popraveno
 • 374 lidí bylo zastřeleno na západní hranici
 • 188 občanů zahynulo v elektrických drátech na západní hranici

 

Další údaje nelze uvést přesně, jelikož v letech 1948 – 1951 nebyla o nich vedena řádná evidence. Přesto následující údaje nejsou nadhodnoceny, ale jsou uvedeny v dolní zjistitelné hranici:

 

 

 • nejméně 8 000 lidí zahynulo v koncentrácích a vězeních
 • okolo 600 lidí bylo zlikvidováno při zatčení a výsleších
 • 240 000 občanů bylo odsouzeno z politických důvodů
 • 300 000 jich bylo persekvováno v zaměstnání a studiu
 • 244 000 občanů uprchlo před zločinným komunistickým režimem

 

Komunisté se nikdy neodvrátili od své minulosti ve straně, jejíž ideologie a jednání bylo zákonem 198/93 prohlášeno za zločinné a zavrženíhodné a zůstávají i nadále hrozbou demokracie.

 

Komunistické a nekomunistické strany ve stř. a jihov. Evropě – 1944 až 48

 

autor textu Michal Kubát – politolog Univerzity Karlovy

 

Problematiku vztahů mezi komunistickými a nekomunistickými stranami je nutné posuzovat v širším kontextu politického vývoje po druhé světové válce, tedy v kontextu tzv. sovětizace.

Komunisté získali moc v mnoha zemích, které se od sebe značně lišily, a to ve všech možných ukazatelích: historickými a politickými tradicemi, náboženskými tradicemi, sociální a ekonomickou úrovní a vývojem či mentalitou společnosti. A nejen to. Komunisté získali moc jak v zemích (společnostech) relativně „prokomunistických“ a „proruských“ (např. Československo, Bulharsko), tak i vysloveně antikomunistických a antiruských (např. Polsko, Maďarsko, Rumunsko). Autoři, kteří se zabývají sovětizací střední a jihovýchodní Evropy, rozlišují z hlediska průběhu několik typů této sovětizace.

 

 

Z pohledu posouzení vztahu komunistických a nekomunistických stran postačí jednodušší dělení na dva typy: tzv. hladkou sovětizaci a komplikovanou sovětizaci.

Hladký typ sovětizace znamená, že komunisté si sami vytvořili výhodnou výchozí pozici ještě v období okupace, po skončení války neměli konkurenta a své země ovládli samostatně (tj. bez přímého zásahu Sovětského svazu) a rychle.

 

Do této kategorie spadají dva státy: Albánie a Jugoslávie.

 • V Albánii byli komunisté v komfortní situaci. V zemi neexistovaly tradiční politické strany a potenciální protivníci (včetně protifašistických monarchistů a nepočetných liberálů) byli komunistickým odbojem eliminováni ještě před koncem války.
 • V zemi od počátku existovala jediná strana, a to strana komunistická. První poválečná vláda byla zcela v rukou komunistů. V roce 1945 se konaly parlamentní volby, ve kterých voliči mohli volit pouze jedinou kandidátku Demokratické fronty, která oficiálně získala 93 % hlasů. V lednu 1946 byla vyhlášena Albánská lidová republika a o dva měsíce později byla přijata ústava podle sovětského vzoru z roku 1936.

 

 

Politický vývoj v Albánii byl tedy neobyčejně přímočarý a Albánie se později stala jediným naplněným totalitarismem v Evropě.

 • Zbylé země spadají do druhé kategorie, tj. do tzv. komplikované sovětizace. Znamená to, že tady komunisté museli překonávat řadu těžkých překážek a jejich cesta k vítězství byla zprostředkovanější a pomalejší. Těmito překážkami se rozumí především slabost místních komunistických stran a protikomunistické postoje obyvatelstva, které podporovalo opozici. Komunisté se tváří v tvář této situaci museli uchýlit k sofistikované taktice, především ve vztahu k ostatním politickým stranám.

 

Případ Rumunsko

Snad nejhorší výchozí postavení měli komunisté v Rumunsku: na konci války jich bylo jen několik set. Brzy však mohutným náborem znásobili svoji členskou základnu a stali se masovou stranou – mj. do ní hojně vstupovali alibisté a kariéristé včetně bývalých fašistů.

 

 

V červnu 1944 se komunistická strana stala členkou Národně demokratického bloku, v říjnu jej rozbila a iniciovala vznik levicové Národně demokratické fronty. Vstoupili do něj sociální demokraté, Zemědělská fronta a tzv. masové organizace, tj. Svaz vlastenců, odbory, Svaz spisovatelů a další spolky ovládané komunisty. Dominance komunistů ve frontě byla natolik výrazná, že ostatním členským stranám musela „půjčovat“ své členy, aby vůbec mohly existovat. Současně infiltrovali dělnické výbory v továrnách, rolnické výbory a další organizace.

Ochotným spolupracovníkem komunistů se stala sociální demokracie, protože v ní převážili funkcionáři zkompromitovaní spoluprací s dřívějším režimem a chtěli se tak ochránit před postihem.

V listopadu 1946 se konaly zfalšované parlamentní volby, ve kterých vyhrál za asistence Rudé armády Blok demokratických sil, čili komunisté a jejich satelity. Dne 21. února 1949 se část sociální demokracie jménem jednoty dělnické třídy sloučila s komunisty a vznikla tak Rumunská dělnická strana, která o šest dní později iniciovala vznik další aliance, Fronty lidové demokracie, do níž vstoupily zbytky na komunistech zcela závislých stran. Mimo frontu zůstali nezávislí sociální demokraté, liberálové a caranisté.

Předseda nezávislých sociálních demokratů byl zanedlouho zatčen a jeho strana rozpuštěna. Zbylé strany včetně členských ve frontě zanikly v průběhu několika dalších měsíců.

 

Duvergerova teorie politického stranictví

Zajímá-li nás především problematika vztahů mezi komunistickými a ostatními stranami ve střední a jihovýchodní Evropě v letech 1944–1948, pak je nejlepším východiskem klasická Duvergerova teorie politického stranictví. Podle něj komunisté používali dvě hlavní taktiky: maskování a kolonizaci…

 

Maskování nebo kamufláž znamená, že strana skrývá svoji pravou podstatu, své skutečné záměry, aby se dostala z izolace a aby zbavila své budoucí oběti strachu z ní.

 • Jednoduše jde o to dát najevo, že komunistická strana je stejná jako ostatní, vyznává stejné demokratické hodnoty. Taktiku maskování komunisté používali v hojné míře, a to nejen v poválečné střední a jihovýchodní Evropě, ale rovněž v meziválečné západní Evropě a koneckonců také v současnosti – viz postavení KSČM v soudobé České republice.

 

 

Kolonizace je něco jiného. Označuje infiltraci do jiných stran a organizací.

 • Komunistická strana proniká nejen do ostatních stran, kam umisťuje své sympatizanty, nebo dokonce tajné členy – hlavně do vedení, aby je rozkládali, ale i do ostatních organizací.

 

V případě střední a jihovýchodní Evropy komunisté infiltrovali již protiněmecký odboj, po válce pak odbory, společenské organizace, ozbrojené síly a v neposlední řadě politické organizace včetně zmíněných front. Komunisté však v poválečné střední a jihovýchodní Evropě rozbíjeli ostatní strany také zvenčí.

 

Pro tyto účely používali taktiku s velmi vtipným a výstižným názvem – salámová metoda.

 • Salámová metoda spočívá v útočení na protivníky, které komunisté označovali jako „zpátečnické“, „fašistické“, „reakční“, „kolaborantské“ apod. Atakované strany pak byly nuceny zbavovat se těchto svých částí až došlo k jejich celkovému oslabení či přímo zániku.

 

Komunisté ve střední a jihovýchodní Evropě používali všechny výše zmíněné taktické postupy. V podmínkách poválečné střední a jihovýchodní Evropy komunisté samozřejmě měli nad ostatními stranami navrch nejen díky skvělé organizační struktuře a uplatňovanému principu demokratického centralismu, zajišťujícímu hierarchický způsob rozhodování a prospívajícímu disciplíně, ale také díky zahraniční pomoci a v neposlední řadě koherentní ideologii, kterou byli vyzbrojeni.

konec  

Bonus od Atllanky

 

Andrea Andrea  

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

TOTALITA

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Sametově zaživa pohřbeni Následující text: Rada EU souhlasí s mučením zvířat »»»

Atllanka | Sobota 14. 11. 2009, 18.09 | Komunismus, Historie, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 3752x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] K výročí komunistickeho puče
SVEDECTVI 1945-1990 mejl web Neděle 24. 02. 2008, 14.49

čtěte o naší komunistické minulosti

http://svedectvi.host.sk

reaguj[2] Neznalost
Homer Úterý 26. 02. 2008, 14.02

Jak může mladý člověk, který tu dobu nazažil, se vůbec hlásit k něčemu tak odpornému, jako je komunismus. Ano, neonacisté taky nezažili holocaust a stále propagují Hitlera. Je to snad nedostatečnou výukou dějin naší země ve školách. Asi ano, protože kdyby se studenti doszvídali o zločinech, které se tu za minulých dob udály, těžko by asi mohli něco takového favorozovat.

reaguj[3] Pro atllanku
bart Pátek 11. 12. 2009, 11.49

Celé tyto stránky se vyznačují tím, co Václav Bělohradský nazval rétorikou polarizace (viz http://www.multiweb.cz/…munistou.htm), tedy rétorikou v jejímž uplatňování byli mistři právě bolševici. Nechci a ani není prostor pro to, abych se vyjádřil ke všemu, co se píše na těchto stránkách, ale okomentuji několik základních rysů, kterými se zde operuje. Nezpochybňuji zločiny komunismu, ale v podání, ve kterém jsou zde popisovány to vypadá, že snad nikdo nikdy nepoužíval stejné praktiky. Např. opravdu nechci počít kolik obětí si vyžádalo staleté řádění katolické církve v nejen v Evropě. Gulag (či koncentrák) přece není vynálezem komunistu ani nacistů, ale Britů, kteří ho používali ve svých koloniálních panstvích. (poprvé se se slovem koncentrační tábor setkáváme v Burské válce). Je nezpochybnitelný fakt, že v SSSR došlo k naprostému a bezohlednému a krvavému ždímání vlastního obyvatelstva. Ale co bylo důvodem? Cílem bylo dohnat ekonomicky západní velmoci, cílem byla v chudé agrární zemi prvotní akumulace kapitálu. A jak akumuloval kapitál západ? Tím, že v 18. a 19. století stejným způsobem ždímal vlastní dělníky a především tím, že drancoval své kolonie. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že Sověti nemohli vykořisťovat kolonie, protože žádné neměli, proto museli vykořisťovat vlastní lid. Hitler si přece za příklad pro svoji budoucí říši vzal vyhlazování původního obyvatelstva v Americe atd… A ještě jedna věc, na těchto stránkách se naprosto nehorázným způsobem diskredituje světové socialistické hnutí, k tomu jenom dodám, že kdyby nebylo tohoto socialistického hnutí, tak máme nadále 16 či 18 hodinovou pracovní dobu, dětskou práci, žádné sociální zabezpečení, neexistovalo by všeobecné volební právo, nikdy by nebyla možná současná emancipace ženy atd… Současná vyspělá Evropa je přeci výslednicí vlivu především liberalismu a socialismu. Takže souhlasím, chce to více studovat historii.

reaguj[4] Milý anonyme barte...
Atllanka Pátek 11. 12. 2009, 20.35

Na naších stránkách jsi poprvé, přečetl jsi 3 články a už víš, čím se vyznačujeme. Jsi srandovní už třeba jen tou zmínkou o katolické církvi, jsme totiž ateisté, a víru jako takovou probíráme například zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

nebo zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

či zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

Máme jen na tomto webu také desítky článků o nacismu…

Například zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

Neonacismus máme kupříkladu zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

a moderní islámofašismus zde: http://www.atllanka.net/index.php?…

atd… atd…

Takže, nejsme to my, kdo je tu za hloupého. Také to nejsme my, kdo si plete Václava Bělohorského s Václavem Bělohradským a ještě nám podsouvá, že vidíme problémy jeho očima. To ty více studuj a než příště napadneš web s více jak 7-mi sty články, texty, videi a s více jak tisíci odkazy, přečti si poněkud více jako 3 stránky, budeš méně směšný.

A máš li nějakou potřebu, psát o tom svém bludu, jak komunisti v Rusku ždímali vlastní obyvatele do krve jen proto, aby dohnali západ, protože neměli kolonie, tak si pronajmi web, a začni tam o tom psát, co ti v tom brání?

Žijeme naštěstí ve svobodné zemi, nejsme tví vazalové a nepodléháme tvému soudružskému schvalování, jestli sis nevšiml, tak tvoje časy skončily.

A tak si představ milý anonyme, že my si budeme dál psát to, co uznáme za vhodné bez ohledu na to, zda se to takovým starým strukturám, jako jsi ty, líbí a nebo ne.

P.s. Někdy žasneme čeho všeho jste vy, komunisti, stále schopni a jak jste stále nic nepochopili a zřejmě nikdy nepochopíte. Musíte vyhnít, a po vás ještě aspoň dvě generace, ty generace, které jste vy vychovali…, aby se konečně pročistil vzduch.

Atllanka team 8-)

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?