Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Lesy České republiky – další loupež za bílého dne?

Tiskové prohlášení KS – Praha 7. února 2011

 

Vláda České republiky vzala na vědomí koncepci Ministerstva zemědělství, která mimo jiné zvažuje transformaci podniku Lesy České republiky (s.p. LČR) tak, že rozhodující část jeho majetku vloží do nově založené akciové společnosti.

Zatím není jasné, zda ministerstvo hodlá do majetku společnosti vložit i lesní půdu.

Konzervativní strana považuje možnou realizaci tohoto záměru v jedné i druhé variantě za předstupeň levného výprodeje a vytvoření prostoru pro skryté zcizení majetku a území státu v dosud nebývalém rozsahu. Připomínáme že hospodářský cyklus lesa je přibližně 100 let a výtěžnost do 4%. Pokud tedy po 100 letech majiteli někdo ukradne 4 stromy ze 100, nemá vlastník z lesa žádný zisk.

Konzervativní strana je přesvědčena, že umně a účelově vytvořené krizové problémy LČR nelze vyřešit navrhovanou změnou formy společnosti. Stát by se tímto opatřením prakticky ze dne na den vzdal jak operativního uplatnění pravomocí vlastníka ve věci konkrétního hospodaření s tímto obrovským majetkem, tak vlády nad územím ovlivňujícím životní prostředí v celé zemi.

Dokladem našich obav je téměř neprůhledné hospodaření v jiných akciových společnostech s většinovou účastí státu. Úroveň kontroly státu nad majetkem takových společností klesá na minimum. Proti nehospodárnostem v akciovce nemůže státní moc zasáhnout rychle a efektivně – lze tak činit pouze prostřednictvím do řídících orgánů delegovaných osob, které však nemusí spolupracovat.

 

Pro zlepšení hospodaření s lesním majetkem KS navrhuje tato opatření

 

1. Hospodaření v lesích se musí vrátit k šetrným a historií osvědčeným tradičním metodám, tedy zejména:

  • a. striktně odmítnout prodej dřeva „při pni", kdy si kupující sám dřevo těží a tak si také sám určuje množství, kvalitu a tedy i cenu kupovaného dřeva;
  • b. neoddělovat od sebe těžební a pěstební činnosti a šetrně nakládat s lesní půdou.

 

2. Odpolitizovat nominace osob do řídících orgánů LČR, kontrola musí být nezávislá na vedení podniku a politických či zájmových vlivech.

3. Přijmout radikální opatření ke zprůhlednění zadávání zakázek s tím, že bude možné tendry s nápadně nevýhodnými nabídkami zrušit a že při koncepci nabídek bude vytvořen prostor pro malé regionální firmy.

4. Před privatizací musí proběhnout naturální restituce církevního majetku.

5. Zamezit živelnému nakládání s lesnickým majetkem s tím, že bude přijat zákon o LČR, včetně statutu státního lesníka (s pravomocemi najímat těžební společnosti a prodávat dřevo, mající odpovědnost za pěstební činnosti na kontrolovatelné ploše). Musí být přijata dlouhodobá koncepce hospodaření v lesích, které vlastní Česká republika – s cílem omezit měnící se politické, osobní a zájmové vlivy.

6. Vytvořit zákonné předpoklady k převodům lesní půdy, se souhlasem orgánů zabývajících se životním prostředím, která leží mimo efektivní hospodářské celky nebo mimo chráněná území a jejich ochranná pásma – přitom upřednostnit zcelování hospodářsky přirozených celků. Při prodeji smluvně zajistit protierozní opatření a další možné funkce, například krajinotvorné nebo rekreační. Je třeba obcím bezúplatně převést lesy ochranného charakteru (větrolamy).

7. Vypracovat systém a rozsah privatizace velkých celků lesní půdy a souvisejícího hospodářského zázemí. Privatizace by měla být s ohledem na hodnotu majetku postupná (neprodávat více než 1–2 % za rok), měla by směřovat k vytvoření lokálního podnikatelského stavu a neměla by ohrozit vyvažující funkci LČR na trhu s dřevem.

8. Z příjmů vytvořit fond, jehož prostředky by sloužily výhradně k arondaci perspektivních ploch, k postupnému vytvoření základních vlastních těžebních i zpracovatelských kapacit v rozhodujících pozemkových celcích držených státem a dále k výrazné podpoře výsadeb i dopěstování nových lesů v soukromém sektoru.

 

 

Apelujeme na ministra zemědělství Ivana Fuksu a celou vládu, aby byly současné záměry opuštěny a aby byla zvolena koncepce adekvátní specifickému charakteru lesního hospodářství. Současný postup směřuje pouze k rozkradení majetku ve výši mnoha set miliard Kč a zcizení území státu.

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček 

 

 

 

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

 

Související texty a galerie

 

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz Digg! pridej.cz

««« Předchozí text: Jak česká Hyena snědla koně Následující text: Dobré ráno, Egypte! »»»

Atllanka | Úterý 8. 02. 2011, 12.26 | Česko, Zločiny, Korupce | trvalý odkaz | vytisknout | 4074x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Ivo Kovář mejl web Úterý 8. 02. 2011, 18.17

Před privatizací musí proběhnout naturální restituce církevního majetku. A taky restituce šlechty a občanů !!! dnes rabují na cizích pozemcích VIP (pro mne však bezohlední…)

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?